Obrazy na stronie
PDF
ePub

virginem o Dei Matrem existere, mortuos oēs ad vită excitandos esse, hominem ex aqua o Spiritu sancto regenerari, totum CHRISTVM in Eucharistia contineri, & id genus alia, Religionis nostre venerandamyšteria, quæ diuinitus reuelata , non humanisen

sus captu comprehendi , fed fide duntaxat perEsaiæ.7. cipi possunt.Vnde Propheta:Nisi credideritis,

inquit, non intelligetis. Non enim spectat Fides naturæ ordinem , non sensuum fidit experientie , non potentia aut ratione humana, fed virtute et authoritate diuina nititur,illud pla certum habens, fummam æternamg, verita tem,quæ DE VS est, nec falli posse vnquam,

necfallere . Quamobrem id Fidei vel maximè 2.Cor. 10. proprium eft, vt in captiuitatem redigat om

nem intelleétum in obsequium CHRISTI: Luca.. apud quem non est difficile , nedum impoßibi

, omne verbum. Hæc fides , Chrysostomo te-
ste,lumen est animæ, oštium vitæ, fundamen
tum falutis æternæ.
Quæ est simplex Fidei regula & ve-

luti fumma?
Symbolum Apostolorum , in duodecim di-

ftinétum Articulos , quemadmodum o XII. extiterunt præcipui illi post CHRISTVM Christiane Fidei fundatores facratissimi Apostoli.

Qui

Qui sunt Symboli huius articuli? 1. CRedo in Deum

Patrem omnipotentem, Creatorem cæli &

terræ. II. Et in IESVM CHRISTVM fi

lium eius vnicum , Dominum no

Itrum. III. Quicóceptus est de Spiritu sancto,

natus ex MARIA virgine. IIII. Passus sub Põtio Pilato, crucifixus,

mortuus & fepultus. V. Descendit ad inferna, tertia die re

furrexit à mortuis. VI. Ascendit ad cælos, fedet ad dexte

ram DE i patris omnipotentis. VII. Inde venturus elt,iudicare viuos &

mortuos, VIII. Credo in Spiritum sanctum. IX. Sanctam Ecclesiam Catholica, fan

Ctorum communionem.
X. Remissionem peccatorum.
XI. Carnis resurrectionem.
XII. Et vitam æternam. Amen.

[ocr errors]

Quid fibi vult primus Symboli

Articulus? Stendit nobis primam in Deitate personam, PA TR E M scilicet cæleftem er

B

ater

æternum, cui nihilfaftu impossibile fit vel dif Gen.l. ficile, qui solo verbo tam visibilia, quàm iui

fibilia

cun&ta produxit ex nihilo: produkta ve

vsque conservat atą, gubernat summa cūbo Mét.17. nitate ac sapientia:à quo o ad quem omnia:ins

ipfo viuimus,mouemur « sumus.

Mall.i.

A6.10.

Quid habet secundus ar

ticulus? Commonftrat fecundam m Deitate

perfo'nam, I ESVM nomine, hoc est, saluatorem populi sui, er CHRISTVM, id est,

vnetum, fcilicet spiritu sancto, ac plenum omni Ioan.i. gratiae veritate, Messiam, Regem o Pontificem nostrum, qui

primatum tenet in omniColoff... bus. Ostendit eundem esse FILIVM DEI

VNICVM, abæterno genitum naturalem, consubstantialem o prorsus æqualem Patri

secundum diuinitatem. DOMINVM verò loan.io. NOSTRVM, o omnium verè credentium, 1.Tim.4.

vt quos ipse perditos vltrò liberauit, aclibera A&t. 4. lißimèredemit. Nec enim aliud nomen est sub

cælo datum hominibus, in quo nos saluos fieri
oportet.
Quid credendum proponit tertius

articulus?
EVndem testatur Dominum, qui ab æter-

Heb.i.

na

no genitus à Deo patre fine matre fuit, propter nos de cælis descendisse, o humanam affumpfiffenaturam, qua temporaliter o conceptus sit in Nazareth, e sub Augusto natus [16.1,66. 3 in Bethleem , idque fine patre, ex illibata Vir

gine fic æditus, operante scilicet inilla, virtute Spiritus sancti, vt VERB VM caro, o Deus homo fieret, atq, MARIA fimul Dei materet Virgoefset. Hec incarnatio filij DEI, nostra est quodammodò regeneratio, vt maledi {ti Adæ filij,de immundo concepti semine, pu- lob.14. rificemur:tamè'carnalibus spirituales,ac planè Roma. 8. filij Dei efficiamur in CHRISTO. Dedit Toan.s. enim potestatem filios Deifieri his, qui credit in nomine eius.

Quid continet articulus

quartus? extrema passum sub Pontio Pilato iniquo Efa.53.

Stendit Christum, vt hominem, verè eg præfide:Crucifixum item, u mortuum, se- Matth. 20 pultü,cùm esset alioquin agnus fine macula in- 0.27. nocentißimus. Quæ cHRISTI paßio,san lanıb. guis,crux, vulnera o mors, peccatoribus consolationem fuauitatem, virtutem co vitä сo

Rom.8. tinuè exhibent,fitamen paremus, compatimur capiti,vtita

fimul og cõglorificemur.Con fummatus enim factus est omnibus obtempe- Hebr.5.

B2

ran-.

rantibus fibi,caufa salutis æternæ: vt

fcripturainguit.

Quid credendum profert quin

tus articulus? CHRIST VM docet, postquàm mortuus

'eßet in cruce, secundum animam quidë ad inferos vsque penetrasse, tum vt mortis ac Sa thanæ deuiétorem,tum ut Patrum in limbo se dentinm liberatorem sese declararet:Secundum corpus autem, tertio post die cùm triumphator ex inferis redire vellet,sua 'vi refurrexisse de fepulchro, eundem qui pro nobis pependit m

ligno , faftum iam immortalem ac gloriofum, Coloffin. primogenitum ex mortuis. Quo admirabilíope

reconfolatur ac docet, ele&tos liberari de potesta te Satbanæ, mortis & inferni : eamque resurgendi gratiam omnibus effert atq,commendat,

vt verè credentes in CHRISTVM, resur gant de vitijs ad virtutes , à morte peccati ad vitam gratiæ , in fine porrò

fæculorum omnium 1.Cor.15. de morte corporis ad vitam immortalem. Sie

nim CHRISTVS refurrexit, & nos resurgemus.

Quid adfert fextus articulus? Af80.1. A Bloluto humanæ redemptionis opere ;

Do minum IESVM ostendit, postquàmre

« PoprzedniaDalej »