Obrazy na stronie
PDF
ePub

Danie.6.

Amalechite atque Philistæi. Orans Ieremias Iere.za, confortatur in carcere. Orans Daniel inter Leo

nes exultat. Orantes tres pueri in fornace tripu Danie.3. Luc.23. diant. Orans de cruce latro inuenit Paradisum. Danie. 13. Susanna per orationem inter senes falso acca

. Hieroz fantes defenditur . Stephanus orans in cælum contra vis suscipitur, & interlapidantes pro Saulo exaugilantiñ, ditur. Quibus exemplis non modò frutus Ora

tionis ostenditur, sed etiam precandi studium

ac fedulitas nobis commendatur. Quare Scrip1.Thef.5. tura quoque Apostolica cohortatur : Sine in

: termissione orate, in omnibus gratias aIacob.5.

gite. Et rursus: Orate pro inuicem vt sal1.1048.g.

uemini: Multùm enim valct deprecatio

iufti assidua. Item: Hæc est fiducia quam 1.Ioan.5. habemus ad DEVM, quia quodcunq;

petierimus secundùm voluntatem ejus, audit nos. Prætereà : Qui fcit fratrem suú peccare peccatum non ad mortem,petat & dabitur ei vita.

[ocr errors]
[ocr errors]

Quid est Eleemofyna?
Est

beneficium seu munus, quo alterius mi

seriæ ex nostro cómiferationis affectu sub uenitur. Quòspectat id, quod apud Thobiam Raphaël Angelus testatur : Bona est Oratio cum leiunio & Eleemosyna : vt intelligamus , ficut Cyprianus admonet , orationes

.

Tob.1:.

no

-1

noftras ac ieiunia minus posse, nisi eleemofynis Serm. 1. de adiuuştur. Bora misericordia, inquit Ambro

cleemosy.

Lib.1. Off fius,que o ipsa perfeétos facit, quia imitatur ciorum. perfe&Patrő. Nihil tam cõmendat Christianam animäq misericordia.Sic ille, Estote er- Luc.6. go misericordes,ficut & pater vester mise ricors est,ait Seruator clementißimo,qui pertranfijt benefaciendo co sanando onines oppres 1&to,20. fos à Diabolo.

1

[ocr errors][ocr errors]

Quo pacto Scriptura nobis commen

dat Eleemofynam? MI Vltis quidē v apertis præceptis, promiffionibus er exemplis Cyprianus docet, in Serm... de

сlестору. Euägelio nihil præcipi frequëtius,qvt insistamus eleemofynis dādis:necterrenis poffeßionibus incumbamus,fed cælestes thezauros potius recodamus. Hincillæ CHRISTI sentētia: Luc.11. Quod fupereft, date eleemofyna: & ccce oia munda funt vobis. Védite quæ possidetis & date eleemofynam. Facite vobis Luc.12. facculos,qui no veterascút, thefauru non deficiente in coelis. Atq, alibi: Facite vobis amicos de Mámona iniquitatis,vt cu defe Luc.16. ceritis,recipiát vos in çterna tabernacula. Breuiter, Date, & dabitur vobis. Proinde Daniel Propheta impio Regi consulit: Peccata tua eleemofynis redime,& iniquitates Daniel.4.

M

[ocr errors]

tuas

tuas misericordijs pauperú. Tum alibi legi Eccl.3. tur:Ignéardenté extinguit aqua,& elee

mosyna resistit peccatis.Neg, hominis però,

sed Angelivox eafuit, Eleemofyna à morte Tob.12. liberat,& ipfa est quæ purgat peccata, &

facit inuenire misericordia &vitā æterná.

Orine CHRISTVS ipse pronūciat. Qui Marib.10

cúq; pocũ dederit vniex minimis istis ca lice aquę frigidę, tantú in nomine discipu

li, Amédico vobis, nõpdet mercede suá. Mai.5.

Beati igitur misericordes,quoniá ipfi mi

sericordia consequentur.E contrario aút, Iacob.z.

vt Iacobus affirmat, Iudicium fine misericordia illi, qui non facit misericordiam. qQuibus exemplis Eleemofynę vir

tus & fructus declaratur? Gen.18. INfacris quidē literis Abrahã e Loth itacó

mendātur, vtpropter hospitalitatë e DEO Heb.cz. placuisse

, Angelos hofpitio excepisse dicătur. Tob.12.

Tobiæ & Cēturionis eleemofynæ tantū value rāt, vt in menzoriã ascèderint in cospektu DEI o folü testes, sed etiã collaudatores habue

rint fan&tos Angelos. Zachz' CHRISTI ver Luc.ig. bis permotus, eo ex principe Publicanoris fpe

culīí misericordiæfaćtus, dimidium bonorūdat

pauperibus. Tabitha,quæc Dorcas vocatur, Hito.g. ut plena operibus bonis & eleemosynis , quas viduis præfertim faciebat, a Luçacelebratur.

DE

6.19

A&0.10.

90

De Operibus Mi.

E

[ocr errors]
[ocr errors]

sericordiæ.
Quid est Misericordia?
St, ficut Augustinus affirmat, animi co
dolétis affe&tus , cīt additaméto beneficij,

vt compatiamur proximo, u largiamur
de proprio. Qtod misericordiæ nomen pro elee-
mofyna dici & accipi perfæpè folet . Omnis
misericordia , teste diuina Scriptura , faci-
et locum vnicuique fecundùm meritú o- Eccl.16.

. peru suorum.I'nde co Chrysostomus : Mise Chrysost, ricordiaest falutis præfidit, fidei ornamētum,

in Maith, propitiatio peccatorit : Hæcest que iustos probat, janitos roborat, DEI cultores oftëtat. Quin etiá,fi Ambrosiocredimus, Omnisfumma discis.

Epift.

ad Tim.
plinæ Christianæ in mifericordia « pictate est.
Sunt'ne vnius generis Misericor-

diæ opera?
Dyplicis eageneris effe inueniütur:alia

fint corporalia,alia fpiritualia. Corporalia Aug.li.s. quidé dicia, quoniã ad corporalë miseriä proxi

ecclefie ca misiiblenādã excrcētur: Spiritualiavero, o in bolic. his saluti proximi fpirituali bene căslina",atq; operā damus. Huius multiplicis misericordia clarī præbet exemplit lobbenignißimo, qui de

Tob.29. seipso testatur: Ab infantia mea creusit mecī mi

cibidem seratio,& devtero matris meæ egressa est mecīt

. Gregor. M 2

Ocua

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

de morib.

1

Oculus fui cæco,e pes claudo:pater eră paupe ,causam,quä nesciebam, diligentisime in ueftigabă. Conterebam molas iniqui,o de den tibus illius auferebā prædam. Iten, Foris non mansit peregrinus ostium meâ viatori patuit.

[ocr errors]

Quot sunt opera misericordiæ tum cor

poralia, tum spiritualia? SEptem in vtroz genere numerătur. Ac pri Vide Cano quidë corporalia in hūc modum: Esurires Difi. entes pafcere, potū dare fitičtibus , operire

nu45.60 86. dos,captiuos redimere,ægrotos muisere

, hofpitio peregrinos stufcipere, mortuos sepelire : Deinde vero spiritualia hoc modo digerútur : Peccätes corripere , ignorätes docere, dubitantibus recte confulere,pro salute proximi DEVM orare,con solari mæftos, ferre paticnter iniurias,offensam remittere. Quæhumanæ pietatis officia, praser tim hominibus Christianis, tam aperta sunt,vt longa tractatione ncutiquam egeant. Quomodo isthæc Scripturis

oftenduntur? Pulchrè quidem ac paßim:sicut

inprimis iila Efaiæ verba ,aut potius D Е I præcepta Efa.58. cõmonstrant: Frange,inquit

, esurienti pané tuú, & egenos vagosa; inducin domum

& tuá.Cum videris nudú,operi eú: & carné

tuam

« PoprzedniaDalej »