Obrazy na stronie
PDF
ePub

Quidverò his respondendum eft, quita
gem Ecclesiastici Ieiunij con-
uellunt atq; contem-

nunt?
P Rimum admonendi funt isti, ne falfo Cam 1.Time, 4.
tholicis affingant, quod Apostolus detesta cool.z.

Et concil. tur c Ecclesiasemper dānauit in Iudæis, Ma

Gangrex. nichæis,& Priscillianistis: quod videlicet aut o tole.. secundùm legem Mosaicam, aut ex superstitio Bracha ne à cibis quibusdam abftineant. Catholici e-Fauftum. nim,

ficut Auguftinus Fausto Manichæo re- Manich. fpondet, quod à carnibus abstinent, cdomandi lib.3o. Et corporis causa id faciunt, propter animam ab ir in epitome rationalibus motibus amplius humiliandam , douino.de non quod carnes effe immundas credant. Nec cretorum. solüm à carnibus , verùm à quibusdam etiam terre fructibus abftinent: vel semper, ficut paut ci, vel certis diebus atque temporibus , ficuti per Quadragefimam ferme omnes. Sic Auguftinus, atque ante illumidipsum etiam Epipha nius docet: vbi confutat Aeriană hæresim,quæ et Ambr. ftata Ecclefiæ leiunia cuiq

, libera esse vult, at lia con ico que ad ea neminem obligari

. Quod verò magni iun Tum momenti o certi meriti sit, eiusmodi ieiunia re Cyp.de:le. uerenter amplečti,seduloque obseruare, tam a-lat, Hiero. pertè probat Hieronymus contra Iouinianum, lib.2. ut à nullo iure poßit addubitari. Nec temerè Paulus affeuerat : Bonum est non man- Roma.14.

ducare

4

ducare carnem, & non bibere vinú. Quia

bus addenda funt , quæ fupra docuimus de pra anguf?.c. ceptis Ecclefiæ obferuandis , idque non folùm Ili uff. uz ad scandalum euitandum , d'ad disciplinam

publicam retinendam , propterque iram, sed eR098.13. tiam propter conscientiam, vt Apoftolus dixit.

Conštat etiam, ficut omnium ætatum scriptoIgnatius. Thcoph. res comprobant , Ecclefiæ disciplinam, consueMaxim. tudinem,traditionem, sanctionem hanc o effe Hieron constantem, & inde ab initio fuisse, pt diebus Epiphan. quibusdam, præfertim Quadragesima, leiuniDe conf. um hóc Ecclefiasticü obferuaretur. Ita docent

Canones Apoftolorum eo Sacrosanctæ Synodi: Cax.19: Gangrenfis quidem Anathemate eos ferit, qui Et Mogū. communia totius Ecclefiæ leiunia contemnūt:

Toletana verò communione eos priuari iubet, Synod. Toletan. 8 quisine ineuitabilineceßitate, euidenti lan

guore carnibus in Quadragesima vefcuntur.

Proinde non Ecclefiæ modo matri, fed etiam Roma. 13. CHRISTO m Ecclefia sponsa loquenti atHierony. que præcipienti refiftunt, fibig, certam damnac.sint sibi

. tionem acquirunt,qui sanétum o salutiferum de cont.di. fiin.s.

& ab Ecclesia nobis usque commendatum ieiuniorum inftitutum abrogant, repudiántue,

dist.5.

Can.68.

C.35

6.8. Luc.10.

Quid de Ieiunio sacra Scriptu

ra tradit? Iuina vox eft, quæ per Ioëlë ad peccatores

clas

Ločl.a.

2. in loni.

clamat: Conuertimini ad me in toto corde vestro, in ieiunio, & fletu, & planctu. Ibidem. Nec multò poft: Canite tuba in Syon, inquit, fanctificate ieiunium , vocate cætú, congregate populum: vel sicut alij legunt: Sančtificate ieiunium,prædicate curatio- Hieron. in nem.V't hinc discamus, leiunium sanctificari ločlem. cæteris bonis operibus, santaficatum curationi proficere peccatorum, vt Hieronymus in

Ibid. li. terpretatur. Nam vtidem è facris literis colligit, per Ieiunia Daniel vir desideriorum futu- Daniel: 9. ra cognouit:& Niniuitæ iră placquerüt DEI: loan.3. e Elias ac Moses quadraginta dierum esu- 4x01:24: rie DEI familiaritate saturati funt: &ipfe Deut.9. Dominus totidem diebus in solitudine ieiuna- maleb.c"

LK6.4. uit, vt nobis solennes ieiuniorum dies relinqueret:& acriora dæmonia docuit, non nisi ora tione & ieiunijs, posle superari: « Apostolus 2.Cor.6. frequenter fe ieiunasse dicit: in Psalmispæ-'.!!. nitens loquitur: Manducaui sicut cinere pa

Pfal.101. né meu, & potú meú cum fletu misceba.

Pfal.34. Et, Cùm mihi molesti essent, induebar ci Jicio, humiliabá in ieiunio animam mea.

Matt.9. Demum quid eo manifestius ä quod CHRI- Luc.si STVs affirmat forė, vt cum ipfe fponfus di- véto.13. scipulis suis maxime dileétus ablatus fit , tunc illos licet Spiritu

sancto plenos, ieiunaturos effe? Igitur Parilus ad fideles clamat:Exhibea

Matth.17.

mus

3.Cor.6e mus nosmetipfos, sicut del ministros,

in multa patientia, in vigilijs, in ieiunijs,

in castirate. Qui enim funt CHRISTI, Galat.5. carnem suam crucifixerunt cum vitijs &

concupiscentijs.

Quid est Oratio? E Stpius nostra mētis in DE V M affectus, EX AH. Tv

'quo petuntur fideliter , quæcunque sunt Damasce.

nobis aut alijs falutaria. Modum orandies for mulam singularem CHRISTVS præscripsit Matthæi fexto, ficuti suprà declarauimus. Nullum eft bonum opus , quod quidem à pluribus,&

fæpius, & diligentius, magisý neces

fariò in hac vita Christiano fit exercendum. Lccl.35. Verè di&illud, Oratio humiliantisse,nu.

bes penetrabit.

Quemiama

Curin orando seduli & assidui effe

debemus? Voniam Oratio proprium es necessarium Vide Aug. est exercitiü fidei, habetj, modò seriü epift.121. Chryfo, præceptum m diuinis literis paßim , sed etiam de grande De I promißioncm frequentem, plenamg, con Dcum. folationis atquefuauitatis. Dico vobis, in

quit ipsa Veritas CHRISTVS: Omnia

quæcunq; orantes petitis, credite quia ac Mattb. 11. cipietis, & euenient vobis.Etrurfum.Ego

dico vobis, petite, & dabitur vobis: quę-(m.ll.
rite & inuenietis:pulfate, & aperietur vo
bis. Omnis enim qui petit,accipit: & qui
quærit , inuenit : & pulsanti aperietur.
Atque iterum : Si vos cú sitis mali, noftis Matt.7.
bona data dare filijs vestris:quantò magis
pater vester qui in cælis est, dabit bona
petentibus fe? Talibres quidem diétis, utre-
&colligit Chrysostomus, ac tali þeprouocauit orando

Libr. 1. de
nos ad orandum vniuerforum Dominus . Nos Deum.
verò decet obtemperantes DEO , femper omnē
vitam in laudibus De I precibufq transige-
re , maiore studio curam agentes diuinicultus,
quàm vitæ noftræ . Sic enim contigerit femper
viuere vitam homine dignam.Hecille.
Quibus exemplis vim Oratio.
nis & fructum collige-

mus?
1 Acobus Apoftolus , vt orationis virtutem

laco.5. explicaret exemplo, ita scripsit:Elias homo

3.Reg.17. erat fimilis nobis , passibilis, & oratione orauit,vt non plueret super terram,&no pluit annos tres & menfes sex.Et rursum orauit:& cælum dedit pluuiam, & terra dedit fructum suum. Pluribus exemplis Exod.17. Augustinus rem eandem comprobat: Orante 1.6€8.7. Molec Samuele vincuntui à Iudæis hostes

Ama

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »