Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

Quidverò his respondendum eft, quita
gem Ecclesiastici Ieiunij con-
uellunt atq; contem-

nunt?
P Rimum admonendi funt isti, ne falfo Cam 1.Time, 4.
tholicis affingant, quod Apostolus detesta cool.z.

Et concil. tur c Ecclesiasemper dānauit in Iudæis, Ma

Gangrex. nichæis,& Priscillianistis: quod videlicet aut o tole.. secundùm legem Mosaicam, aut ex superstitio Bracha ne à cibis quibusdam abftineant. Catholici e-Fauftum. , nim,

ficut Auguftinus Fausto Manichæo re- Manich. fpondet, quod à carnibus abstinent, cdomandi lib.3o. Et

Theodoret, corporis causa id faciunt, propter animam ab ir in epitome rationalibus motibus amplius humiliandam , douino.de non quod carnes effe immundas credant. Nec cretorum. solüm à carnibus , verùm à quibusdam etiam terre fructibus abftinent: vel semper, ficut paut ci, vel certis diebus atque temporibus , ficuti per Quadragefimam ferme omnes. Sic Auguftinus, atque ante illumidipsum etiam Epipha nius docet: vbi confutat Aeriană hæresim,quæ et Ambr.

Et

lib. ftata Ecclefiæ leiunia cuiq

, libera esse vult, at lia con ico que ad ea neminem obligari

. Quod verò magni iun Tum momenti o certi meriti sit, eiusmodi ieiunia re Cyp.de:le. uerenter amplečti,seduloque obseruare, tam a-lat, Hiero. pertè probat Hieronymus contra Iouinianum, lib.2. ut à nullo iure poßit addubitari. Nec temerè Paulus affeuerat : Bonum est non man- Roma.14.

ducare

4

iun.co ten

, .

[ocr errors]
[ocr errors]

ducare carnem, & non bibere vinú. Quia

bus addenda funt , quæ fupra docuimus de pra anguf?.c. ceptis Ecclefiæ obferuandis , idque non folùm Ili uff. uz ad scandalum euitandum , d'ad disciplinam

publicam retinendam , propterque iram, sed eR098.13. tiam propter conscientiam, vt Apoftolus dixit.

Conštat etiam, ficut omnium ætatum scriptoIgnatius. Thcoph. res comprobant , Ecclefiæ disciplinam, consueMaxim. tudinem,traditionem, sanctionem hanc o effe Hieron constantem, & inde ab initio fuisse, pt diebus

. Theodo. Epiphan. quibusdam, præfertim Quadragesima, leiuniDe conf. um hóc Ecclefiasticü obferuaretur. Ita docent

Canones Apoftolorum eo Sacrosanctæ Synodi: Cax.19: Gangrenfis quidem Anathemate eos ferit, qui

. Et Mogū. communia totius Ecclefiæ leiunia contemnūt:

Toletana verò communione eos priuari iubet, Synod. Toletan. 8 quisine ineuitabilineceßitate, euidenti lan

guore carnibus in Quadragesima vefcuntur.

Proinde non Ecclefiæ modo matri, fed etiam Roma. 13. CHRISTO m Ecclefia sponsa loquenti atHierony. que præcipienti refiftunt, fibig, certam damnac.sint sibi

. tionem acquirunt,qui sanétum o salutiferum de cont.di. fiin.s.

& ab Ecclesia nobis usque commendatum ieiuniorum inftitutum abrogant, repudiántue,

dist.5.

Can.68.

C.35

6.8. Luc.10.

A&or.15.

Quid de Ieiunio sacra Scriptu

ra tradit? Iuina vox eft, quæ per Ioëlë ad peccatores

clas

Ločl.a.

2. in loni.

clamat: Conuertimini ad me in toto corde vestro, in ieiunio, & fletu, & planctu. Ibidem. Nec multò poft: Canite tuba in Syon, inquit, fanctificate ieiunium , vocate cætú, congregate populum: vel sicut alij legunt: Sančtificate ieiunium,prædicate curatio- Hieron. in nem.V't hinc discamus, leiunium sanctificari ločlem. cæteris bonis operibus, santaficatum curationi proficere peccatorum, vt Hieronymus in

Ibid. li. terpretatur. Nam vtidem è facris literis colligit, per Ieiunia Daniel vir desideriorum futu- Daniel: 9. ra cognouit:& Niniuitæ iră placquerüt DEI: loan.3. e Elias ac Moses quadraginta dierum esu- 4x01:24:

3. Reg. . rie DEI familiaritate saturati funt: &ipfe Deut.9. Dominus totidem diebus in solitudine ieiuna- maleb.c"

LK6.4. uit, vt nobis solennes ieiuniorum dies relinqueret:& acriora dæmonia docuit, non nisi ora tione & ieiunijs, posle superari: « Apostolus 2.Cor.6. frequenter fe ieiunasse dicit: in Psalmispæ-'.!!. nitens loquitur: Manducaui sicut cinere pa

Pfal.101. né meu, & potú meú cum fletu misceba.

Pfal.34. Et, Cùm mihi molesti essent, induebar ci Jicio, humiliabá in ieiunio animam mea.

Matt.9. Demum quid eo manifestius ä quod CHRI- Luc.si STVs affirmat forė, vt cum ipfe fponfus di- véto.13. scipulis suis maxime dileétus ablatus fit , tunc illos licet Spiritu

sancto plenos, ieiunaturos effe? Igitur Parilus ad fideles clamat:Exhibea

Matth.17.

mus

3.Cor.6e mus nosmetipfos, sicut del ministros,

in multa patientia, in vigilijs, in ieiunijs,

in castirate. Qui enim funt CHRISTI, Galat.5. carnem suam crucifixerunt cum vitijs &

concupiscentijs.

Quid est Oratio? E Stpius nostra mētis in DE V M affectus, EX AH. Tv

'quo petuntur fideliter , quæcunque sunt Damasce.

nobis aut alijs falutaria. Modum orandies for mulam singularem CHRISTVS præscripsit Matthæi fexto, ficuti suprà declarauimus. Nullum eft bonum opus , quod quidem à pluribus,&

fæpius, & diligentius, magisý neces

fariò in hac vita Christiano fit exercendum. Lccl.35. Verè di&illud, Oratio humiliantisse,nu.

bes penetrabit.

Quemiama

Curin orando seduli & assidui effe

debemus? Voniam Oratio proprium es necessarium Vide Aug. est exercitiü fidei, habetj, modò seriü epift.121. Chryfo, præceptum m diuinis literis paßim , sed etiam de grande De I promißioncm frequentem, plenamg, con Dcum. folationis atquefuauitatis. Dico vobis, in

quit ipsa Veritas CHRISTVS: Omnia

quæcunq; orantes petitis, credite quia ac Mattb. 11. cipietis, & euenient vobis.Etrurfum.Ego

.

[ocr errors]
[ocr errors]

dico vobis, petite, & dabitur vobis: quę-(m.ll.
rite & inuenietis:pulfate, & aperietur vo
bis. Omnis enim qui petit,accipit: & qui
quærit , inuenit : & pulsanti aperietur.
Atque iterum : Si vos cú sitis mali, noftis Matt.7.
bona data dare filijs vestris:quantò magis
pater vester qui in cælis est, dabit bona
petentibus fe? Talibres quidem diétis, utre-
&colligit Chrysostomus, ac tali þeprouocauit orando

Libr. 1. de
nos ad orandum vniuerforum Dominus . Nos Deum.
verò decet obtemperantes DEO , femper omnē
vitam in laudibus De I precibufq transige-
re , maiore studio curam agentes diuinicultus,
quàm vitæ noftræ . Sic enim contigerit femper
viuere vitam homine dignam.Hecille.
Quibus exemplis vim Oratio.
nis & fructum collige-

mus?
1 Acobus Apoftolus , vt orationis virtutem

laco.5. explicaret exemplo, ita scripsit:Elias homo

3.Reg.17. erat fimilis nobis , passibilis, & oratione orauit,vt non plueret super terram,&no pluit annos tres & menfes sex.Et rursum orauit:& cælum dedit pluuiam, & terra dedit fructum suum. Pluribus exemplis Exod.17. Augustinus rem eandem comprobat: Orante 1.6€8.7. Molec Samuele vincuntui à Iudæis hostes

Ama

[ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »