Obrazy na stronie
PDF
ePub

ro.co

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Tobie.4.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

i verò locumtenet Pænitentie Sacramen Chry.con. - quo neglecto, frustrade reliquis læthaliñ 4. delaza peccatorum remedijs adhibendis agimus. Hoc

Aug, li. 2. enim vt præsens, ita necessarium pharmacum coni, Cresc. CHRISTVS animarī medicus instituit, es contra omnem peccati lepram valiturum no bis commendauit, quando dixit Sacerdotibus: Quorum remiseritis peccata , remittun- loan.20. , tur eis, &c. Secundò purgantur & expiantur eleemosyna: quia fcriptum est , Eleemofyna ab omni peccato, & à morte liberat, & no patietur animam ire in tenebras. Tum ali Dani.fi bi: Peccata tua eleemofynis redime, &ini quitates tuas misericordijs pauperú: Tertiò remittuntur peccata,dum lah, fratri offenfam condonamus:dicente Domino, Si dimiseritis hominibus peccata eorum, dimittet o.18.

0,18 & vobis Pater coeleftis delicta vestra. Quar idem fit, cùm peccantcm fratrem lucrifacio mus,ficuti legitur:Qui conuerti fecerit pec [acob.5. catorem ab errore viæ suæ, saluabit animam eius à morte, & operiet multitudinem peccatorum. Quintò huc pertinet abun dantiasynceræ charitatis, ob quam de Mazda- Luc.3. lena dicitur: Remittútur ei peccata multa,

1. Pet.si quoniá dilexit multú. Charitas enimoperit multitudinem peccatorum.Sextò ad idem valet contriti cordis facrificiü, quod nun

L quami

Matt.9.

[ocr errors][ocr errors]

Pro 10.

6.4.

[ocr errors]

Pfal.50. quam despicit DE VS. Refpicit enim in c. Pfal.1o1. rationem humilium, & non fpernit pre

ces eorü:sicut fcriptum est de Niniuitis: Vilone.z. dit DE vs opera eorum,quia conuerfisunt de

VS Chry.in.2.

via sua mala, o mifertus eft De V's fuper epist. Cor, malitiam, quam locutus fuerat vt faceret eis

w'non fecit.

His alijfque modis & officijs veræ pietatis comparımus atque præstamus in CHRISTO

IESV, quod apostolus æquißimè admonet. 2. Cor.7. Has habentes promissiones charissimi,

múdemus nos ab omni inquinaméto car nis & fpiritus,perficientes fàn&ificationé

in timore Dei. Quod etiä haud obfcurè expli Lib.de pe. cans Augustinus, Scripturæ testimonijs

& medicina, firmās,dixit: Nöfufficit niores in melius cõmu Elin En- tare, e à factis malis recedere,nisi etiam de his Et Cypria. quæ facta funt,

satisfiat D E o per pænitentia de lapfis dolorem, per humilitatis gemitum, per contriti

cordis sacrificium, ccopcrentibus eleemofynis.

Alioqum quisquis de peccatis lætalibus in fe Ser.41. de aliqua dominari cognouerit, vt idem Augusti San&tis. nus est author,nifi dignè

fe emendauerit, fi Ei Chry: habuerit ffacium, longo tempore pænitentiam de penit.

egerit, « largas elecmolinas erogauerit, o à 1. Cor.3. peccatis ipsis abstinuerit , illo transitorio igne, Orig.in 'de quo agit Apostolus,purgari non poterit,fed ateina illum fiamma fine vllo remedio crucia

nitentic

chiridio.

Lenit.

bit: Non enim capitalia post hanc vitam , fed
minuta peccata purgantur expianturg.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ché

[ocr errors]
[ocr errors]

6.1.ad

Quid verò de minutis peccatis

est sentiendum?
Dscilicet,quod eiusmodi leuiord, vti mentis
euagatio, verbum otiosum, risus immodera-

Aug.in
tus & consimilia , quæ quotidiana seu venia- pjal. 1290,
lia peccata dicuntur , eo fine quibus hæc vi- Tratt.
ta non ducitur ( In multis enim offendi- 12. in loã.
mus omnes) ég filethalia non sunt, in

Iacob.3. fpeciem minuta videntur, tamen haud quaquam sunt contemnenda. Siquidem DEVM

Hierox.ad ipsum offendunt , contristant Spiritum san- Celantiā. &tum, obfuscant conscientiam , charitatis fer-Ochry.in worem imminuunt, virtutumque profectum

Galata. remorantur , & adgrauiora fæpe vitia peri- Pro.19.

e
culaque pertrahunt. Vnde fcriptum est , Qui
fpernit modica, paulatim decidet. Acrur
fum:Qui amat periculum, peribit in illo. Eccle.3.
Cauendæ funt igitur, quantum licet, labes

Apoc.11.
O fordes animæ , quoniam vtlegimus, Non pocas

Aug ser, intrabit in coelestem Hierufalem aliquod 41.de fans coinquinatum . Ac nifi in hac vita il - Elis exc.

C.

Medicina diluant!4v , etiam post mortem hominem grauant, nec fine pænis quidem acerbis pur- dift. 1. 1a gatorij ignis expiantur : Qui quidem ignis pfal. 37.Et etfi perpetuus non fit , tamen li Augustino yufapar

L 2

Gie- nitentia,

[ocr errors]

de penit.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

li, de veris

108. Et in Enchiridi. Et in loan.

t.

[ocr errors]

credimus, grauior est quam quicquid homo in
hac vita poteft perpeti.
Quibus autem remedijs peccata le-

uiora purgantur?
Aug. Epi. V Teiuscemodi anima sordes in hac vita di

luantur , Ecclesia vetus remedia isthæc

agnouit, o in vsu habuit humilem fui accuTre. 12. sationem, Dominicam precationem , pectoris

tunfionem, Q alias id genus pias in DE V M,
ac etiam erga proximum exercitationes, corpo-
risque affli&tiones spontè ac religiose susceptas.
Quæ quidem remedia tantò lubentius ac studio

fius amplectuntur sapientes , quò rectius norūt Matt.12. O diligentius expendunt, quod metuendus il

le Iudex affirmat:Dico vobis, quoniãom-
ne verbum otiosum; quod locuti fuerint

homines, reddent rationem de eo in die lob.g. iudicij:Vt hinc Iob, vir alioquin iustus o in

nocens, dixerit: Verebar omnia opera mea,
sciens quia non parceres delinquenti. Et

alibi fcriptum est : In cogitationibus imSapi.i.

pij interrogatio erit. Quod fi nos ipfos ! dijudicaremus, vt Apostolus admonet, non

vtique iudicaremur.Beatus igi1.Cor.11.

turhomo, qui semper

eft pauidus.

[ocr errors]
[ocr errors]

:

Pro.18.

An'ne

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Rom.12.

DE TRI. GEN.BON.OPE. 83
An'ne satis est à peccatis ab-

ftinere?
Ivsti

Vštitia quidem Christiana,de qua hucufque Hier.ad

diximus ,duas partes proponit, er velut co. Celaxtião què necessarias nobis commendat hisce verbis: DECLINA A MALO, ET FAC BONVM, sicut & Paulus docet :O DIEN

Pfal.33. TES MAL VM ET ADHAERENTES BONO. Non sufficit igitur , quod Augustinus perspicuè dixit, abstinere à malo, In fenten, nifi fiat quod bonum est : & parum est nemini tijs Profp. nocere, nisi studeas multis prodesse. Quapropter absoluta vtcunque Iuftitiæ priore parte, quæ mala prohibet,consequens eft, ut de alteva porrò,qua mbonis confectandis eft pofita, di cere pergamus.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Iustitia Christiana circa quæ bona

verfatur?
H£cIuftitia tam latè patet, vtomnia bo

na quæ honeste, præclarè ac piè fiunt, in se contineat , nobifque expetenda o confe&tando proponat . Vnde fideles Apostolus commone- Colofon. facit : Ambuleris dignè DEO, per om

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »