Obrazy na stronie
PDF
ePub

durum habebit malè in nouissimo. Nume porrò ad peccata, quæ U ipsa non parum enormia sunt, com calum clamantia dici folent, accedamus.

De Peccatis in Cee.

lum clamantibus.

Quæ dicuntur peccata in coelum

clamantia? EA, quæ præ cæteris infignem o manifeAng.in stam improbitatem habere nofcuntur, diui Enchir

. c namque irame vltionem infigniter accerfunt tar.in lob, ys, à quibus committuntur . Eiuscemodi qua

tuor è Scriptura numerantur: Homicidium do
luntarium, peccatum Sodomiticum , Oppreßio
pauperum, c Merces operariorü defraudata.
Quomodo Scriptura vindicari do-
cet Homicidium volun-'

tarium? Gen.4. GRauiter sanè , quemadmodum hisce ver

bis DEVS oštēdit , quibus Cám primü Depona increpat homicidā:Quid fecisti?inquit, Vox, bomicidij fanguinis fratris tui clamat ad me deter

ra. Nuncigitur maledictus eris superterram. Et alibi rvox quoque Diuina teftatur:

Canones mde dist.

Quicunque effuderit humanum sangui-Gew... nem, fundetur fanguis illius . Ad imaginem quippe Dei factus est homo. Concinit Psaltes Regius , Viri fanguinum non Pfal.st. dimidiabunt dies suos.

Gen.18.

Quid verò de Sodomitico peccato,
ciusque punitione fcri-

ptum extat?
Homines Sodomitæ , inquit Scriptura,

pessimi erát, & peccatores corá Dño Gen.13. nimis. Aciterum: Clamor Sodomorum eo Go morrhæorum multiplicatus est , o peccatum Aug.11

. 3. eorum aggrauatum est nimis . Vnde ad Loth confißio. iuftum Angeli. Delebimus locum istum, m- Gcw.19. quiunt,quod mcrcuerit clamor eorum coram Domino,qui misit nos, vt perdamus illos. Igitur Dominus pluit super Sodomamo Gomor Ibidem. rham sulphur « ignem à Domino de cælo, colide Cano

nes.32. subuertit ciuitates bas , omnem circa regionem. Nej tacet Scriptura causas, que ad hoc nephandum peccatum Sodomitas impulerunt, valios itidem permouere poffunt.Sicenim legimus apud Ezechiclem: Ecce hæc fuit ini- Ege.16. quitas Sodomæ sororis tuæ fuperbia , faturitas panis, & abundátia, & otiúipsius & filiarum eius:& manum egeno & pau peri non porrigebant.

9.7.

Quid legimus in facris de pauperum

Oppressione? A Duenam non contriftabis, dicit DoEx0,32. minus, neque affliges eum :aduena

enim & ipsi fuistis in terra Ægypti. Viduç & pupillo non nocebitis: fi læferitis eos, vociferabuntur ad me,& ego audiam cla morem eorú,&indignabitur füror meus,

percutiamque vos gladio:& erunt vxoEx0.9.8. res vestræ viduæ,& filij vestri pupilli. Qua 9.10.com propter Ægyptij tot plagis attriti , cum suo Exod.1. Rege, ingentig Tyranno Pharaone submersi de Exod.3.

nům fuére, videlicet ob fuam Ifraëlitas plufquam Barbaricam immanitatem. Vidi,inquit Dominus,affli&ionem populi meiinÆgy pto, & clamorem eius audiui propter du ritiem eorum, qui præsunt operibus : & fciens dolorem eius defcendi, vt liberem

eum de manibus Ægyptiorum.Hinc apud Ef4.10. Efaiam quoque interminatur Dominus : Væ

qui condunt leges iniquas: & fcribentes iniustitiam fcripferunt: vt opprimerent in iudicio pauperes, & vim faderent caufæ humilium populi mei: vt eflent viduę præda eorum,& pu.

pillos diripe

rent.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Quid poftremò Scriptura docer de
mercede operarijs reten-

ta,vel imminuta?
Apud Iacobum Apostolum legimus

, quàm is grauiter diuitibus exprobret crudelem Iacobi.g. tenacitatem, e solitam erga operarios iniquitatem. Ecce merces, inquit, operariorum qui mesfuerunt regiones vestras, quę frau data eft à vobis clamat : & clamoreorum in aures Domini Sabbaoth introiuit.Nec multò aliter Ecclefiafticus, Panis egentium, ait, vita pauperis est:qui defraudat illum, Eccle. 343 homo sanguinis eft. Quiaufert in sudore panem , quası qui occidit proximum suam. Qui fundit sanguinem & qui fraudem facit mercenario, fratres funt. Quineiam Lex diuina fic precipit : Non negabis mercedem indigentis, & pauperis fratris Deut.14. tui,fiue aduenæ quitecum moraturin ter ra, & intra portas tuas eft: fed eâdem die reddes ei preciū laboris fui ante solis occasum, quia pauper eft,& ex eo fuftentat animam suam:ne clamer contra ce ad Dominum, & reputetur tibi in pecca

tum,

[ocr errors][ocr errors]

Quo

Pro.14.

Quo referenda eft omnis hæc de peccatis tractatio,& quis il

lius vsus? H£ctra&tatio ad priorem partem Chriftia

Iuftitiæspectat. V sus autem totius do Efrinæ ac fructus est , eaquæ præcipuè mala, DEO maximè contraria, nobiső perniciofißima sunt, ritè discernere, discreta prorsus cauere, & fi quid horum admissum sit, sedulò expia re.Hinc etiam discimus, quomodo sapiês à stul to, iuftus ab impio differat, ficuti Salomonis illa verba declarant : Sapiens timer & declinat à malo : Stultus tranfilit & confidit. Atque rursus idem: Iultorum semita, mquit, quasi lux splendens procedit, & crescit vsque ad perfectam diem: via impiorum tenebrosa , nesciūt vbi corruant.

Nec alienum illud est:Peccator,cùm in pro Pro8. fundum venerit, contemnit. Ea verò in

primis contemnit scilicet,quæ Christiana lufti tia advitiorum obseruationem feu differentiä, deuitationem o expiationem postulat. Quibus verò modis peccata

expiantur? Vltos certè huiusmodi modos, ficuti diuer

Jis morbis diuerfa remedia conueniunt, sa de pæni. cre Scriptura nobis in Ecclefia proponit:Prm

ciperna

Pro.4.

cyril.in M

Leuit.com
Anbi.li.2

« PoprzedniaDalej »