Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]

Quid est Acedia,& quas

gignit filias?
A Cedia est remißianimi languor ad bene o-

perandum: præfertim veròtristitiaest de respirituali. Gignit eiufmodifilias, Malitiam, Gregor. rancorem, pufillanimitatem, desperationem,tor porem circa præcepta necessaria, mentisque cirCa res varias euagationem. Huius peccatigra. ue periculă ex his CHRISTI berbis osten ditur: Omnis arbor, quęnó facit fructum Matt.g. bonum excidetur, & in ignem mittetur. Hinc idem sic alibi:Videte, vigilate, & orate, nescitis enim quando tempus sit.

Et haftenus quidem hæc pro instituta breuitate satis, vt qui Iuftitiæ Christianæ sunt ex animo studiosi, hos præcipuos humani generis morbos atque execrandas pestes quas osten dimus , non folùm cognoscant « obseruent, fed etiam fugiant ac depellant ex præfcripto diuina Legis.

Mar.13.

[merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

EA

Qux peccata dicuntur aliena?
A quæ aliorum quidem manibus opera-
que perficiuntur,& interim nobis meria
imputantur, nostrasgue conscientias

dam

In tra£t.

candum,

1.Tim.5. damnant corań DEO. Quamobrem de his

accipi potest, quod Scriptura imperat: Ne coPfal.18. munícaueris peccatis alienis, Et quod orat

Propheta Regius:Ab occultis meis munda Quomode me Dñe, & ab alienis parce seruo tuo. ex Apoft. Eodem refert Bafilius Magnus , quod Ephefentétia fijs fcriptum est à Paulo, Nolite communiinfructuo. care operibus infructuofis tenebrarum, fis non fit magis autem redarguite. Tum illud eiusdě communi

. Apostoli : Subtrahatis vos ab omni fratre Ephe.5.

ambulante inordinatė, & non fecundum 2.Thef.3. traditionem quam accepistis à nobis. Quot numerantur eiufmodi alie.

na peccata? Nouem, ficut nouem ferè modis commit

tuntur, vtpote Confilio, Iußione, Consen su, Irritatione, Laudatione feu Adulatione, Reticentia culpæ aliene, Conniuentia vel Indulgentia, Participatione criminis, ac praua Defenfione. Quando peccatum alienum confi

lio perpetratur? C\mmali scilicet confilij

, quod ali sequun 'tur, velfequi possent, ipsi fumus authores 1044,11. U administri: Exemplosit Cayphas,qui con

fólio fuo Senatum Iudaicü in mortē CHRI

N

ST I concitauit atque permouit . Contra verò laudatur Ioseph ab Arimathæa,co vir bonus [46.13. iustusý dicitur, quia non consenserat concilio całtibus eorum, Pontificum scilicet es Pha-Toan...,

Matt. 267 risæorum in CHRISTI necem impiè conEi spirantium.

[ocr errors]
[ocr errors]

Quando Iussio eft peccatum

alienum? fra Cum

Vm ex decreto, mandato, imperióue nostre

redit ad proximum imiuria , vel malum quodcung perpetratur. Sicut Dauid Rex inno

2.Reg. 11 centem occidit Vriam, non fuis quidem aut suo rum manibus , sed perliteras hoc agens atg demandans, vt in prælio ille occideretur. Et prefes Pilatus mortis CHRISTI reus est, quòd 1094.19. illum in Iudæorum gratiam cruci affigendum, etfi imuitus quodam

modo, authoritate fua ad-
ch
judicauit ac tradidit.
Consensus quando peccatum alie-

num conftituit?
C\m quod ab alijs fit nequiter, à nobis qua

Irene. lib. fi fuffragium accipit, & saltem tacitè ap-4.6.46. probatur. Ita peccauit Saulus in Stephani Pro to.7. tomartyris necem confentiens: peccarūt & Iu- Mat.27. dæi,fuis Magistratibus,quò CHRISTVS

Luc.23. perderetur suffragantes, vtidcircò Petrus illis Alto.31

expre

[ocr errors]

Acto.46

[ocr errors]

Rom.i.

exprobrans dixerit, Authorem vitæ interfecistis. Retinendum eft igitur Pauli verbum, Non solum qui faciunt mala, sed etiã qui cosentiunt faciétibus, digni funt morte.

Quando Irritatione nobis peccatum a

lienum conflatur? CV mfcientes prouocamus alium ad iram,

'vindiétam, blasphemiam , crudelitatem, aut confimilia vitia , fiue diftis id fiat fiue fa

Etis , aut quacunque alia ratione : Non procul tob.s. ab vitiofuit vaor lob, quæ patientißimo vi

ro petulanter msultans, suafit etiam vt D E

VM blasphemaret. Hiclocum habet quod moEccl.28. net Ecclesiasticus: Abstine te à lite,&mi

nues peccata. Homo enim iracundus incendit litem, & vir peccator turbabitami cos, & in medio pacem habentium immittit inimicitiam.

Quando per Laudationem , vel Adulationemnoftram peccato alie

no fædamur? Vum aliquem in malefa&tis vel de impro

[ocr errors]

bene gesta calcar addimus malè currenti, util Rze.13. le in prauo instituto pergat. Væ autem qui có suunt puluillos füb omni cubito manus,

&

OIR

& faciunt ceruicalia sub capite vniuersa
ætatis ad capiendas animas , vt est apud
Prophetam. In hoc vitium incidunt nonnun-
quam Ecclesiastici concionatores,ij præfertim,
quos Esaias verbis his notat : Popule meus, Efaia.3.
quite beatum dicunt,ipsi te decipiunt, o viä
gressuum tuorum dißipant. Quoniam enim Psal.g.
laudatur peccator in desiderijsanimę suę,
& iniquus benedicitur, exacerbabit Do
minum peccator, vt Regius Propheta te-
statur.

[ocr errors]
[ocr errors]

Quando Reticentiæ noftræ culpa, pecca-
tum alienum in nos re-

dundat?
Vum nostrum

filentium siue subdito, fiue cuiuis alteri adfert detrimentum. Exem pli causa , fi docendi, monendi

, corripiendig fra Chry.oras. tris aut populi nobis munus incumbit,o in eo Iudæos. interim dum prodesse possum:us , non fine culpa cessamus.Vnde per Esaiam testatur Dominus Efa.58. omni Euangelizanti:Clama ne cesses,quasi tuba exalta vocem tuam, & annuntia po pulo meo fcelera eorum,& domui Iacob Efa.56. peccata eorum. Andi porrò periculü in his, gui canes mutilatrare non valentes dicuntur: Si dicente me ad impium, dicit Dominus, Eze.3. morte morieris, no annútiaueris ei, neq;

K locu

« PoprzedniaDalej »