Obrazy na stronie
PDF
ePub

A&to.8. loan.6.

Vtrunque autem illud ex diuina,nobifque recessaria institutione efficitınt. Enimuerò Baptismus ad spiritualem vitam quæ in CHRI loan.3. sto est, regenerat. Confirmatio vires por- Tit.3. ac robur addit Regenerato. Eucharistiacibus, potus ac viaticum est peregrinanti. Prenitentia præsens aduersus omnes animi morbos Ioan.2 0. pharmacum, lapsum hominem erigit, curdtque Ezech. 18. vulneratum.Succedit extrema vn&tio,quæ in postrema cum morte lutta munit atque confo- Iacob.s. latur emigrantem.Ordo deinde ministros pree

Tit... bet Ecclefiæ,qui sacris prasint,ac superiora om ..Cor.4. nia ritè procurent dispensent, conseruent cap plicent. Denique Matrimonium Christianam Ephe.5. gentem propagat, w humanæ prouidet mconti 1.Cor.7. nentiæ.

Hæc funt igitur antidota , Diuinaque remedia, quæ misericordia plenusille Samarita

1. Cor. 40 nus instituit , & Ecclefiæ præpofitis dispen- Ioan.20. sanda concredidit , nimirum ad probè curandos ægros,id est, peccatores omnes in Ecclesia, quoadilli, si velint, veram perfectamque sanitatem adipiscantur. Quæ quidem remedia ri- [#c, 10. cognoscere, salubriter accipere,atque fideliter etiam alijs applicare , non artis profectò huma, fed Christiana est sapientia. De qua cùm satis dictum fit haétenus,quemadmodī præsen tis instituti ratio tulit , reliquum est, ut ad

I 2

alte

Luc.10.

alteram huius operis partem, qua CHRI• STIANAM IVSTITIAM continet, por transeamus.

Ecclefiaftici. IIII. SAPIENTIA filijs fuis vitam inspirat, & suscipit inquirentes se:& præibit in via IVSTITIAE, & qui illam di

ligit,diligit vitam.

[ocr errors]

De Iustitia Chri.

stiana.
Qur'nam pertinent ad Iustitiam

Christianam?
Pfal.36.

Vmmatim duo, quæ his verbis continenEsuik.1.

tur:Declina à malo, & fac bonum:fi

cut o Esaias docet:Quiescite agere per uerse, & discite benefacere. Prius est in co gnoscendis , fugiendisą peccatis pofitum,quoniam ea ipsa maxima sunt mala mortalibus:P sterius verò m bonis expetendis atque consexta

dis versatur. Vt autem Iuftitiæ officium vtrü Rom.7. Epbe.i. que præstemus , per CHRISTVM IEMatt.11

. SVM DEI gratia nobis parta o promissa,

semperque necessaria est.Ea præeunte adiu 1.Ioan.3.

uante perficitur quod Ioannes affirmat : Qui facit Iustitiam , iustus eft, ficut & ille iu

stus

ftus eft. Addit porrò. Qui facit peccatum, ex Diabolo est.

tioxum.

Lib.de pas

Quid est peccatum? A.

Vgustino teste, Peccatum voluntas est re Libro.1.

tinendi vel confequendi, quod Iustitia ve Retractatat, u'vnde liberü eft abftinere. Ambrosius ve . Quid est peccatum,inquit, nisi Legis diuipræuaricatio , co celestium inobedientia radiso. præceptorum.

Quare peccatum est fugiendum? O Viaftipendium peccati mors eft, 4- Rom.6.

postoloteste . Et sicut per Prophetam ait Ezech. 18. Dominus, Anima quæ peccauerit,ipfa mo rietur. Rursusque scriptum est , Homo per

Sap.16. malitiam occidit animam suam. Nihil aut

Efa.65. ea morte infælicius, qua homo a Sanctorā cīm consortio, ab Angelorum & cælitum gaudio, Ioan.y. atque tum ab ipso suminio co æterno bono, in cu Psal.ié. ius cognitione ac fruitione fanè omnis falus eo perfečta hominis beatitudo consistit, in æternu Separatur. Neque solùm à DEO DE I'QVE Matth.18, gratia e gloria peccatum nos excludit, sed pree Matt.25. tereà etiam in potestatem tradit Dæmonum, ut cum his torqueamur u malis omnibus in gehenna ignis inextinguibilis addicamur. At

Apoc.s. que id est demùm verè mori ac damnari, morte o.21.

I 3

secun

1.loan. 4• Rom.2.

Mar.9.

secunda fcilicet in sempiternum. Quapropter Ecel.21. seriòiubet Ecclefiafticus, Quasi à facie colu

bri fuge peccatú. Et senior ille Tobias:OmTob.4. nibus diebus vitæ tuæ,ait, in mente habe

to DEVM, & caue nealiquandò pecca-
to cõsentias, & prętermittas pręceptaDo
mini DEI nostri.
Hinc notanda sunt in fcripturis

facris , quæ paßim de punitis peccatoribus exempla profea Gene.4. runtur, vt de a Cain, b Pharaone, Nabucho Dani.4. donofore, d Sodomitis

, e Ægyptys

, f Ifraëlitis, d Gen.19.& c.eod præcipue sunt referenda, vt peccatori Ezech. 16. vindicem DE V M ipsum quisq; cognofcat,co10.12.14. gnoscendotimeat,timědo caueat saluti suæ, co f Dext.32. cauendo pænas euadat horribiles peccatorum. 1. Cor.10. Grauiter sanè dixit Esaias : Hiceft omnis Esa,26.

fructus, vt auferatur peccatum,

Quæ via ad peccati foueam

ducit? August. de T Ribus præcipuègradibus ad peccatumper ser. Domis

uenitur, suggestione, dele&tatione, consen ni ismõte. su. Suggestione quidem, dum nobis prana inge Et cap. Si ritur cogitatio, fiue tentatio à mundo, carne, Sa nitens. ai, thana:dele&tatione autem, dum animo velcar Rinet.z. ninoftræ nimium adlubescit quod prauasug

geßit tentatio: demim é consensu quoque
in peccatum ipsum voluntas alletta consentit

delia

1

ز

deliberatè. Ex quo fanè consensupeccatum iam Iacobi.s, consummatur, & coram D E O gehenne obnoxium facit hominem, etiamfi non femper opere perpetretur. Vnde non temerè dictum est

Diftin. 6. illud: in suggestione semen, in dele&tatione nu

C.Sed pena trimentum, in consensuperfeffionem inesse pec Sandum. cati.

Quod fi exaltius quoque confideremus , oritur ex suggestione cogitatio, ex cogitatione affe ex Grego. Etio , ex affectione dele&tatio, ex dele&tatione Magri Mo consensus , ex consensu operatio, ex operatione ralibu. consuetudo,ex confuetudine defperatio, ex defperatione peccati defenfio, ex peccati defenfione gloriatio, ex gloriatione certa dänatio. Hæc eft demim longa illa e horrenda peccatorum cathena: hi funes atque compedes , quibus aftriétum hominem Sathanas non folùmmomnegenus malorum, sed etiam in tartaream abys sum præcipitat. Atque idcircò plurimämrefert,peccatorum gradus eiusmodi atque propagines, nefallamur atque periclitemur , ftudiofe discernere v obferuare.

Quo modo peccata facilè deui

tantur?

E fanè , quum illorum initijs prauifý, de

fiderijs, quibus ad peccandă sollicitamur, ftatim CHRISTOjuuante occurrimus atas

repus

I 4

« PoprzedniaDalej »