Obrazy na stronie
PDF
ePub

A&to.8. loan.6.

Vtrunque autem illud ex diuina,nobifque recessaria institutione efficitınt. Enimuerò Baptismus ad spiritualem vitam quæ in CHRI loan.3. sto est, regenerat. Confirmatio vires por- Tit.3. ac robur addit Regenerato. Eucharistiacibus, potus ac viaticum est peregrinanti. Prenitentia præsens aduersus omnes animi morbos Ioan.2 0. pharmacum, lapsum hominem erigit, curdtque Ezech. 18. vulneratum.Succedit extrema vn&tio,quæ in postrema cum morte lutta munit atque confo- Iacob.s. latur emigrantem.Ordo deinde ministros pree

Tit... bet Ecclefiæ,qui sacris prasint,ac superiora om ..Cor.4. nia ritè procurent dispensent, conseruent cap plicent. Denique Matrimonium Christianam Ephe.5. gentem propagat, w humanæ prouidet mconti 1.Cor.7. nentiæ.

Hæc funt igitur antidota , Diuinaque remedia, quæ misericordia plenusille Samarita

1. Cor. 40 nus instituit , & Ecclefiæ præpofitis dispen- Ioan.20. sanda concredidit , nimirum ad probè curandos ægros,id est, peccatores omnes in Ecclesia, quoadilli, si velint, veram perfectamque sanitatem adipiscantur. Quæ quidem remedia ri- [#c, 10. cognoscere, salubriter accipere,atque fideliter etiam alijs applicare , non artis profectò huma, fed Christiana est sapientia. De qua cùm satis dictum fit haétenus,quemadmodī præsen tis instituti ratio tulit , reliquum est, ut ad

I 2

alte

Luc.10.

[ocr errors]
[ocr errors]

alteram huius operis partem, qua CHRI• STIANAM IVSTITIAM continet, por transeamus.

Ecclefiaftici. IIII. SAPIENTIA filijs fuis vitam inspirat, & suscipit inquirentes se:& præibit in via IVSTITIAE, & qui illam di

ligit,diligit vicam.

[ocr errors]

De Iustitia Chri.

stiana.
Qux'nam pertinent ad Iustitiam

Christianam?
Pfal.36.

Vmmatim duo, quæ his verbis continenEsuik.1.

tur:Declina à malo, & fac bonum:fi

cut o Esaias docet:Quiescite agere per uerse, & discite benefacere. Prius est in co gnoscendis , fugiendisý peccatis pofitum,quoniam ea ipsa maxima sunt mala mortalibus:P. sterius verò m bonis expetendis atque consexta

dis versatur. Vt autem Iuftitiæ officium vtrü Rom.7. Epbe.i. que præstemus , per CHRISTVM IEMatt.11

. SVM DEI gratia nobis parta o promissa, 1000:15: femperque necessaria eft. Ea præeunte coadiu 1.Ioan.3.

uante perficitur quod Ioannes affirmat : Qui facit Iustitiam , iustus eft, ficut & ille iu

.

ftus eft. Addit porrò. Qui facit peccatum, ex Diabolo est.

. tioxum.

Lib.de pas

[ocr errors]

Quid est peccatum? A. Vgustino teste, Peccatum voluntas est re Libro.1.

, tinendivel consequendi,quod Iustitia ve Retracta. tat, u'vnde liberü eft abftinere. Ambrosius ve . Quid est peccatum,inquit, nisi Legis diuipræuaricatio , co celestium inobedientia radiso. præceptorum.

Quare peccatum est fugiendum? Q Viaftipendium peccati mors eft, 4.- Rom.6.

postoloteste . Et ficut per Prophetam ait Ezech. 18. Dominus, Anima quæ peccauerit,ipfa mo rietur . Rursusque scriptum est , Homo per

Sap.16. malitiam occidit animam suam. Nihil aut

Ef4.65. ea morte infælicius , qua homo a Sanctorā cīm consortio, ab Angelorum e cælitum gaudio, Ioan.7. atque tum ab ipsosumnio u æterno bono, in cu Psal.se. ius cognitione ac fruitione fanè omnis falus eo perfečta hominis beatitudo confiftit, in æternu Separatur. Neque solùm à DEO DE I'QVE Matth.18, gratia e gloria peccatum nos excludit, sed pree Matt.25. tereà etiam in potestatem tradit Dæmonum, ut cum his torqueamur u malis omnibus in gehenna ignis inextinguibilis addicamur. At

Apoc.s. que id est demùm verè mori ac damnari, morte o.21.

I 3

fecun

1.loan. 4• Rom.2.

Mar.9.

[ocr errors]

secunda scilicet in sempiternum. Quapropter Ecel.21. seriòiubet Ecclefiafticus, Quasi à facie colu

bri fuge peccatú.Et senior ille Tobias:OmTob.4. nibus diebus vitæ tuæ,ait, in mente habe

to DEVM, & caue nealiquandò pecca-
to cõsentias, & prętermittas pręceptaDo
mini DEI nostri.
Hinc notanda sunt in fcripturis

sacris, quæ
paßim de punitis peccatoribus exempla profe-
a Gene.4. runtur, vt de a Cain, b Pharaone, Nabuche
b Ex0.14
Dani
. 4: donofore, d Sodomitis

, c Ægyptys, f Israëlitis, C . d Gen.19.& c.eod præcipue sunt referenda, vt peccatori Ezech. 16. vindicem DE VM ipsum quisq; cognofcat,coe Exe. 8.9 10.12.14. gnoscendotimeat,timědo caueat saluti suæ, co f Dext.32. cauendo pænas euadat horribiles peccatorum. 1. Cor.10. Grauiter sanè dixit Esaias : Hiceft omnis Esa,26.

fructus,vt auferatur peccatum,

Quæ via ad peccati foueam

ducit? Auguft.de TRibus præcipuègradibus ad peccatumper ser. Domis

uenitur, suggestione, dele&tatione, consen ni ismõte. su. Suggestione

quidem, dum nobis prana inge Et cap. si.

ritur cogitatio, fiue tentatio à mundo, carne, Sa
cut de pes
nitent. dia thana:dele&tatione autem, dum animo velcar
Rinet.z. ninoftræ nimium adlubescit quod prauasug-

geßit tentatio: demim é consensu quoque
141 peccatum ipsum voluntas allecia consentit

delia

1

[ocr errors]

ز

deliberatè. Ex quo

fanè consensu peccatum iam Iacobi,s, consummatur , & coram D E O gehenne obnoxium facit hominem, etiamfi non femper opere perpetretur. Vnde non temerè dictum est illud: in suggestione femen, in delectatione nu- Diffin.6.

C.Sed pens trimentum, in consensu perfe&tionem inesse pec Sandum. cati.

Quod fi exaltius quoque confideremus , oritur ex suggestione cogitatio, ex cogitatione affe ex Grega. Etio , ex affectione dele&tatio, ex dele&tatione Magri Mo consensus , ex consensu operatio, ex operatione ralibu.

. consuetudo, ex consuetudine defperatio, ex defperatione peccati defenfio, ex peccati defenfione gloriatio, ex gloriatione certa dänatio. Hæc est demim longa illa e horrenda peccatorum cathena: hi funes atque compedes , quibus aftriétum hominem Sathanas non folùm momnegenus malorum, sed etiam in tartaream abyf sum præcipitat. Atque idcircò plurimämrea fert,peccatorum gradus eiusmodi atque propagines, nefallamur atque periclitemur , ftudiofe difcernere v obferuare.

[ocr errors]

Quo modo peccata facilè deui

tantur?

[ocr errors]

E fanè , quum illorum initijs prauifý, de

fiderijs, quibus ad peccandă sollicitamur, ftatim CHRISTOjuuante occurrimus atas

I 4 repua

« PoprzedniaDalej »