Obrazy na stronie
PDF
ePub

proponi prelegi, edifcenduque tras di curetis: quatenus noftram censuram ac grauem indignationem alias quepenas arbitrio iudicum nostrorum irrogandas euitetis. Hæc enim nostra Regia mēs,summaque volun tas eft. Datum in ciuitate nostra Bruxella, die decima sexta mensis Decembris. An. incarnationis Domini .1557. regnorum verò nostro rum videlicet Hispaniarum Sicis liæ,&c.II. Angliæ añt Franciaer Neapolis. IIII. Subscriptum erat per Regem

& Subfignatum

D'ouerloepe.

PRI

PRIVILEGII IN HÆRE.
ditarias Regis ditiones

Sententia.

Blatanobis fupplicatione Martini Ver

haßelt Typographi e Bibliopola Louaniensis,qua postulabat fibi potestatem fieri Catechismú iusjúe authoritate Ferdinandi Regisiam pridem editum , in hæreditarijs nostris ditionibus imprimendi og vænum exponendi, quem Clementis.Princeps noster Rex Castel, &c. fub nomine Serenis. Maiestatis sua expresse diuulgari iußit Idiomate Latino, Gal lico e Belgico. Regia Maiest as eius votis an nuens, supplicāti consentit e permittit ex fpe ciali gratia , iuxta tenorē præfentium, ne alius ab eo intra spacium triennij Catechifmüpræno minatum Latina , Gallica, c Belgica lingua imprimat, imprimendumue curet, absque consensu supplicantis. Qui secus fecerit centum Ca roleis o libris à fe impreßis multabitur. A&ta funt hæc Bruxellæ. XV. Ianuarij. 1557. Stilo Brabantiæ.

D'ouerloepe.

tus Brabantia.

Ibello supplici Senatui Brabantiæ exhibi

'to, relatūest Martinū Verhasselt Typographães Bibliopolā

Louanięsem suppliciter petere, vt Catechismü art Summam doctrina Christianæ iussu ( authoritate Ferdinandi

Regis, &c. editum,atq, à Reuerendo Domino Ruardo Tapper Decano Louaniēji approbatīt, imprimat « distrahat. Regia Maiestas certior fačta de libri approbatione & vtilitate, permittit e cosentit Martino Verhalselt, vtpre nominatum librum imprimat, er per totā Bra bantiam e Trasmosanam ditionem impune di strahat,inhibens cæteris Typographis ac Biblio polis, idem opus intra Sexennium excudere, aut alibi excusum vænum exponere-præuaricatori multa librorum amißionis, et viginti Caroleorum constituta. Attum Bruxellæ. VII Ianuarij.1557.Stilo Brabantia.

Signatum

Facuez.

SVM

DOCTRINAE

Chriftianæ.

De Fide & Symbolo

Fidei. Caput I.

Ast0.11. 1. Pet.4.

Quis dicendus eft Chriftianus?

VIIES V CHRISTI veri Dei co hominis salutarem doctrinam in eius Ecclefia profitetur. Oës proinde cultus

e sectas,quæ extra CHRISTI doctrinam co Ecclefiam vbiuis gentium reperiuntur, ut est Iudaica, Mahome tica, hæretica, damnat & detestatur penitus, qui verè Christianus est, et in ipsa CHRIŚti doétrina firmiter acquiescits

Quo compendio Christianam doctri

nam licet complecti? Lib.z. Re. VTnimirum Christianus ea norit (gʻobfer

set,que tum ad Sapientiam, tum ad su stitiam

spectant. Sapientis, ficut es Augusti

[ocr errors]

nus ostendit, circa virtutes verfatur Theolo- 1.Cor.13. gicas, Fidem, Spem, co Charitatem:quibus recolitur in hac vita mortuali D EVS OPT. MAX. Iustitia verò duabus partibus abfoluitur, declinatione à malou boni operatione: ut Propheta inquit Regio: Declina à malo, es

1.Persze, fac bonum. Iam ex hisce fontibus , Sapientiæ scilicet & Tistitiæ,non difficulter hauriuntur cetera , quæcunque Christianæ quidem insti. tutioni,atque disciplina congruunt. Quid primum traditurin doctrina

Christiana?
F

Ides ianua illa nostre falutis, fine qua De
um inuenire c' inuocare, Deo feruire o now.10.

Hebr.11a placere nullus in bac vita potest.Credere enim oportet accedentem ad Deum , inquit Aposto-ibidem. lus. Qui verò non crediderit , condemnabitur, Marc.16. coʻiam iudicatus eft, ex CHRISTI sena 1847.3. tentia.

Quid Fidei nomine intelligitur? Fidesest Dei donum , quo illuftratus homo

Ephe.i. firmiter adhæret atq; assentitur ijs, que ad Heb.14 credendum diuinitus reuelătur. Cuiuscemodi funt, D EV M essetrinies vnü, è nibilo cres mūdum , DE V M fa&esse hominē, pro hominibus mortě suštinuille, MARIAMO

« PoprzedniaDalej »