Obrazy na stronie
PDF
ePub

Luc.15.

[ocr errors]

mitent.

Quæ commendatio ac dignitas est

Pænitentiæ?
HA

Æcest Euangelicæ prædicationis exor- Matt.3. .

dium, Angelorum in cælisgaudium, via Marc.i. is in terris,ar&ta es angusta porta,

per quam fide Matr.7. : les ad vitam contendunt, co violenti rapiunt Matt.ii.

Regnum cælorum.Hæclapsos erigit, faucios cu Aug.de pre i rat, imbecilles roborat, mortuos vinificat, per

ditos restituit , omniaque demum quæ peccatīt a viciat, Pænitentia in nobis redintegrat . Hac

Hier, 18. Dæmones & vitiorum pestes superamus: hac Eze.18. meritas penas auertimus , DEI placamus 6.33. iram , conciliamus gratiam,o gloriam æternā home.z;

Matt.g. comparamus. Hmc illæ CHRISTI VO-2.Cor.7. ces in Euangelio: Poenitentiâ agite, appro Atto.in.

Matt.z. , pinquauit enim Regnum avelorum. Non

Matt.9. han veni vocare iuftos, fed peccatores ad pee- Luc.13.

nitentiam. Nisi pænitentiam habueritis,
omnes fimiliter peribitis. At is demùm ve
ram pænitentiam agit, pt Cypriani verbis hæc
omnia concludamus , qui DEI O Sacerdo- Cypr.fer.si
tis præceptis obediens , c obfequijs suis

de Lapsis.
o operibus iustis Dominum
promeretur.

De

lond.3

[ocr errors]
[ocr errors]

Extremæ vnctionis.

[ocr errors]
[ocr errors]

Concili.
Florent.

Quid de Sacramento Extremæ vn&tionis

credendum eft? Dipsum nempè quod Catholica Ecclefia Stanter docet, signum hoc esse facrum, in con

secrato oleo institutum , vt perillud cælestis Hieron.com virtus ad salutem applicetur ægrotis ex diuina

institutione. Cui Sacramento testimonium lon clarißimum præbet S. Iacobus Apoftolus quum in hæc verba fcribit : Infirmatur

quis Iaco.5.7 in vobis,inducat Presbyteros Ecclesię,& Aug. lib.2 orent fuper eum, vngentes eú oleo in node viis, in mine Domini: & oratio fidei saluabit infermorum.

firmum,& alleuiabit eum Dominus,& fi in peccatis fuerit,remittentur ei.

Beda, in c. 6.Marci,

Quid his verbis docet Apoftolus? PRimùm Sacramenti huius oftendit elemen

tumscu materiam oleī esse, quod rectè Hie ronymus confecratum oleum vocat,quia folen

ni benedi&tione per Episcopos consecratur.Sigo Mar.o in nificat autem hilaritatem animi o confortarocent.ad tionem internam,quæ per Dei gratiam SaEp!/cop. cramenti huius virtute ab ægroto percipitur. Eagu.

Deinde

per Apostolum defignatur Sacramenti

14. 6. cap.

mi

[ocr errors]

minister proprius, nimirum sacerdos qui facrã chry.li.3. banc Vnctionem cum orationibus decenter exa de Sacerd. erceat. Ita non fruftrà de Apostolis est scriptī: Vngebant oleo multos ægrotos, & fana- Mar.6.6

ibid. Beda. bantur. Tertiò, quisz!scipiunt hoc Sacramentum,à Iacobo diétisunt infirmi , quoniam , ut inno.ad Ecclesie mos est, in grauibus eo periculosis in- Decenti firmitatibus tantum facra isthéc unétio cele- Epist.com

Concil. bratur.

Florent

Quis est Sacramenti huiusfructus

& effectus?
COnfert primùm ad remißioně peccatorum,

'quæ quidem ab ægroto Pænitentiæreme-
dijs non funt expurgata. Deinde prodest ad cor Tertul.ad
poralem infirmitatem vel depellendam velal- Scapulam
leuiandam , quatenus expedit eam ægrotorecú
perare. Postremò ad confolationem ex fiduciam
subministrandam iuuat, qua sanè m supremo tur lib.z.
illo

devisi.infi. agone exituğue animæ opus est maxime, quando o doioribus maximis, & cum hora rendis Dæmonibus morituroest grauißimècoflictandum. Atque hoc eft quod per Apostol!!m fuum DEVS promisit : Oratio fidei saluabitinfirmum, & alleuiabit eum Dominus, & siin peccatis fuerit, remittétur ei. Ad quos quidem defignandos effectus etiam olei natura feu natiua vis pulchrè congruit,

H

lacob.5.

[ocr errors]

Marci,

In cap. 6. vt explicat Theophyla&tus. Quocirca retinen

dum est prorsus,quod faluberrimè monet AuLib. de res fitudine" gustinus:Qui ægrotat, inquiens, in fola DEI Catholicæ misericordia confidat, & Eucharistiam cum fi conuerfa: de ac deuotione accipiat, Oleumque benedi&

fideliter ab Ecclefia petat, unde suum corpus Iacobi.s. ungatur, & fecundum Apostolum, Oratio

fidei saluabit infirmum,& alleuiabit eum Dominus.

[ocr errors]

De Ordinis Sa

cramento.

Florent. Ambr. in. 12.6.1. ad cor.

E

Quid est Ordinis Sacramen

tum? Concili.

St quo fingularis gratia ac potestas fpiritualis quibusdam traditur, ut munus

in Ecclesia ex profesjo gerant. Hoc est Sa 1.Cor.4. cramentum,per quod, velut estium, neceljaMala... riò intrant legitimi dispensatores mysteriorum 2.Tim.2. & eloquiorum Dei, miniftri CHRISTI 1. Eshe.4. 1. Cor.14.0 Ecclefie, Episcopi, Presbyteri

, Diaconi, ac Ephe.4. quotquot demum in Ecclefiafticis munis obeHeb.5. Afto.e.

undis ritè & cum authoritate rverfantur . Ne Cyp.lib.4 mo autem, vt fcriptura testatur , sibi sumit epist.2, honorem,exercendorum videlicet ministerio Tertull. de Prafo ter rum Ecclefiæ, nifi qui vocatur à Deo tan

,

quàm

[ocr errors]

Mar. .

[ocr errors]

Tui.i.

[ocr errors]

quàm Aaron:hoc est, nisi Sacramento visibi- Matth.10. lis Ordinationis initiatus, o legitimèordina- Litter mlt.

Luc.9. tus missusý fuerit ad op' certi ministerij

, quod Ioan.20. in Ecclefia pro suo statz gerat iuxta leges diui Afto.1. neu Apostolice Traditionis. Nónne omnes Christiani ex æquo

funt Sacerdotes? Minimè quidem . Etenim fi propriè nomen Hic.contr.

Sacerdotij accipimus , duntaxat quadrat Luciferia: ijs, quibus authoritas & poteftas ex mstituto ros. CHRISTI facta est consecrandi offerendis, sacram Eucharistiam , Episcopalia item mu- 1.Cor.1. nia exercendi, peccata infuper remittendi, retinědi in Ecclesia. De quibus nouæ Legis Sa loan. 20. cerdotibus fer: presbytcris ita Paulus:Qui bene præsunt Presbyteri,duplici honore di 1.Tim.s. gni habeantur, maximè qui laborant in verbo & doctrina. Id quod congruere non potest mulieribus, quas in Ecclesia idem Apo

1.Tit... stolus non docere iubet , fed tacere: neque om- 1.Cor.14. ninò plebæis conuenit,quorum efi, ouium mo- loan. 21. re, pasci non pascere, regi non regere, nec se pre 1.Pet.se ferre, fed fubijcere o subiacere Prepositis, Heb.13

. quæcunq, hi, siue boni , siue mali , in Cathedra Rom. iz. sedentes dixerint,audire, seruare e facere, vt Matt.33

. 'verbo Dei præcipitur . Quapropter ficut in Ecclefia triumphante Angeli sunt ordine ac Ephe...

H 2 po

Roma.10. 1.Cor.12.

[ocr errors]
[ocr errors]

Læc.10. 1.Ioan.fo

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »