Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

Epist. ad
Tuum.

Bafi.c. 27. credimus,fibi damnationem acquirunt . Nimi de sportiu cum diuina eft ifthæc ordinatio, nec aboleri po Jarčo. El Augm. test humana authoritate, vt certis legibus, ijs conira Do partim fcriptis,partim non scriptis,quas Aponatili as. Stolica nobis commendat Traditio, Ecclefia reEttpipha. förra Mel, gatur,dogmata conseruentur, Religio vindicechised. tur,disciplina retineatur.

Quid Patres hac de re iu

dicant?

Rigenes, quicelebris et peruetust" est au In cap. 3.

thor, in hac verba fcripsit: Hæreticus nobis habědııs est omnis ille, qui CHRISTO. se credere profitetur, o aliud de veritate Chri ftianæ fidei credit, quàm habeat definitio Traditionis Ecclefiafticæ.Idem verò alibi: Illa fola credenda est veritas,

inquit, quæ in nullo ab Ad Lucini Ecclesiastica discordat Traditione.Et HIE

RONYMI verbum eft: Egoillud te breuiter admonendum puto, Traditiones Ecclefiasti cas, præfertim quæ Fideinon officiunt, ita ob

seruandas, vt à Maioribus traditæ funt. A VEpifto.118. GVSTINVS veròita docet: Siquid diui

na scripturæ præfcribit authoritas, non est dubitandum, qum ita facere debeamus , vt legi

mus:fimiliter etiam, fi quid per orbem frequen Ad Casula tet Ecclefia. Nam hoc

, qui ita faciendum sit, uzh. Epi,86 disputare, insolentißimæ infaniæ eft. Tumrur

sus:

[ocr errors]

>

.

[ocr errors]

sus: In his rebus , de quibus nihil certi statuit

Scriptura diuina, mos Populi Dei, vel in- Dist, 11.6. ftituta Maiorum prolege tenenda funt. Et fic in his, cut præuaricatores diuinarum legum, ita contemptores Ecclesiasticarum consuetudinū coër cendi sunt: Si quis autem videtur cötentio 1. Cor.14. fus eíTe, nos talem confuetudinem nó ha bemus,neque Ecclesia DEI.

[ocr errors]

1.Cor.13. 1. Pet.5.

Concilium

1. Cor.12.

Agêverò, quid est Ecclesia? ECclefia eft omnium CHRISTI fidem

. Foets atque doétrinam profitentium vniuerfi- Ioan. 21. tas, quàm Princeps ille Pastorum, tum Petro Mat.16. Apostolo, tum huius succeßoribus pafcendä Florencin. tradidit,atque grbernandam. Quæ'nam Ecclesiæ dignitas est,

atque authoritas? MV.lt

Vltis es eximijs sanè dotibus , promißio- Ephe. 4.

nibus ac beneficijs illustrat DEVS Ec- loan.14. clefiä suā, qua nihil habet in terris chari. Hãc 16.0; 17.

Matth.28. usque ornat,conseruat,defendit, vindicat:hāc

9.16. porrò constituit esse domum fuam, in qua om- Psal.120. nes filij DEI foueantur, doceantur, & exer- 1.Tim. 3. ceantur: Voluit esse columnam e firmamen

Plalm.22. tum veritatis, vt de illius non dubitemus do- 1. Tim. 3. &rina,quæ tanquàm Magistra, custos, e in-Cypria.de

Simpl. terpres veritatis, fidem atque authoritatem ob

prelatorā. D 5 tinct

[ocr errors]

. ,1.

Matt.24.

Matt.16. tinet inuiolabilem. Prætereà fundatam effe fu-
Ephe, 2.
Pfal.86.

pra firmam petram decreuit , vt certi essemus,

eam immobilem inconcussama stare, atque infe Matth.16. rorum etiam portis inexpugnabilem præuale

re. Demim vult eam fanétißimam quandam Apo.21. esse ciuitatem fupra montem pofitam,omnibufPłal.86. que confpicuam atque aditu facilem : ne quis Matt. 5: éareli&ta pestiferas fpeluncas,latebrasg, confe1£o.." Etetur, atque infanis illis vocibus : Ecce hic Flal.21. est Christus, ecce illic, fortè perculfus, ab ea 1. Toax. z. diuertat, aut dimoueatur. oibidem Hacest, quam Scriptura nobis proponit ate Origen. que commendat, CHRIST I'amica, foror, Cant . 4. & sponsa vnica:pro qua redimenda, mundan

da,congreganda, fanétificanda, es prorsus adEphe.s. iungenda sibi, filiVS DEI nihil non fe Loax. 1.. cit ac pertulit, vt Corpus , Sanguinema suum

facrofanétum illius amore tradiderit. Pro hac rogauit eo impetrauit, vt

fides, unitas, eo firToam.17. mitudo eius deficeret nunquàm. Huic promiMatib.16. fit,fideliterý transmisit

, es reliquit Doétorem, Io4.14. Prefidem đc reforem SPIRITVM SAN15.04.16. CTVM. Ille, inquit ipsa Veritas, docebit 1041.14•

vos omnia , ille fuggeret vobis omnia 6,16. quæcunq; dixero vobis: ille docebit vos,

& femper docebit omnem veritatem,scitu videlicet creditug, necessariam.

0.6

<

[ocr errors]

Per

Heb.13.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Per quos tandem nos docet Spiritus in

Ecclesia veritatem?
P Er eos planè , quos Apostolus testatur à

Spiritu san toesse constitutos, ut Eccle- a&to,20. fiamregant:eofdemg vocat Episcopos, Præpo- 1.Tim.3. fitos, Pastores itidem atque Doftores. Qui post Ephe.4.

Apostolos fuêre femper, ac etiamnum funt, pri 1.Cor.iz. marij Dei Ecclefiæg, ministri, es summi di Ex Cano. fpenfatores mysteriorum der. Horum verò Apost

. 33. authoritas in facris Synodis quämaximè cerni 28. tur, vbide Fide ac Religioneillinõ modò defini 1.Cort: re quædam, sed suo etiäiure, ac pro authoritate Ex.36.Ca

no. Apost, Apostolica contestari possunt, ac dicere. Vi- Auguft

. SVM EST SPIRITVISANCTO ET ad ianua. NOBIS, sicut ex a£tis constat primi Concilij nium, Epi. . Hierofolymis celebrati.

18.15. Quorsum verò fpe&tat diuina isthxcordinatio, vt Paftores &Doctores in Ecclesia conser

uentur? Non

parum vtilis ac salutaris eft nobis di- Ephe.4. uina hæc ordinatio,

feu institutio. Prodest enim ad confummationem Sanctorum in opus ministerij, in ædificationem corporis CHRISTI: Itē, vt non fimus paruuli fluctuãtes, co circumferamur omni vento do&trinæ,m nequitia bominum , in aftutia ad circumuentionem

118.

>

erro

Rom.12.

Ephe.4.

[ocr errors]

erroris:quim potius, vt veritatë facientes,cre

scamus in illo per omnia , qui est caput nostru Ibidem. CHRISTVS, vt apud Paulum legimus.

Quo pacto insignes hos fru&us

consequemur? I Tanimirùm,fi non altè, fed fobriè sapiamus,

solliciti semper seruare vnitatem Spiritus in Ioan. 1o. vinculo pacis, vt nofmet oues CHRISTI humiles,obedientesg

, præftemus. Quarum sane ouiumillud est proprium, Luposfugere:nec aTh.3. Hebr. 13. lienos,fed suos Paštores sequi:illis velut OrdiMatth. 1o narijs ouilis Dominici præfeftis sese submitteloan. "'; re , in illis audire fpiritum Veritatis

. Is est, qui Philipp. 1. per malos etiam præpositos Dominicum greMasih.28

. gem docere,pafcere,eôcöseruare dignatur:quig

per eofdem, tum DEI Patris, tum Ecclefica Matris præcepta nobis his verbis commendat: Audi Fili mi disciplinam Patris tui, & ne dimittas Legem Matris tuæ.

9.21.
Joan.1o.

.

11. Marth.23.

[ocr errors][ocr errors]

Dentr.7.

Preserb.r.

Quæ funt præcepta Ecclefiæ?
P Ræcipua quinque numerantur, cuique

Christiano er scitu, obferuatu certènecessaria.

I. a Statutos Ecclefiæ feftos dies celea Concil. Lugdunen

II. b Sa.

brato.

« PoprzedniaDalej »