Obrazy na stronie
PDF
ePub

In Litur.

bis peccatoribus. Quippe Sanctorum Patru vestigys insistentes, præterquàm quòdlauda

bilem, et admirabilem illam Virginem,quæ fs Cont.s. cut lilium est interspinas, falutamus : eandem

prætereà virtute D E I auctam esse tanta credimus atque profitemur, vt poßit prodejc, fauere, annuere miseris mortalibus, dum hi prefertim se, fuag, vota

illi ex fide commendant, ac diuinam gratiam gratiofá Matris interceffione supplicis expetunt.

CHRYSOSTOMVS:Vt verè dignum gia. oiustum est glorificare te Deiparam, e sem

per beatißimä, e penitus incontaminatā Ma trem DE I noftri, honoratiorem Cherubin, er gloriofiorem incomparabiliter Seraphin,quæ ci tra corruptionem DEVM peperisti: verè Dei param te magnificamus.

AMBROSIVS: Sit nobis tanquam in Libr. 2. de imagine descripta virginitas, vitag beatæ M A virginila

RIAE, de qua velut speculo , refulget species castitatis o forma virtutis : Quid nobilius DEI Matre?quid fplendidius ea, quam

fplen dor elegit? Quid castius ea , quæ corpus

fine cor poris contagione generauit? In ferm.de AVGVSTINVS:Sanéta MAR I A sue aßump. curre miseris iuua pufillanimes,refoue flebiles, Virg.

ora pro populo, interueni pro clero, intercede pro deuoto femineo sexu , fentiant omnes tuum

leua

keuamen , qnicunque celebrant tuuin nomen.

Neque enim dubium, quæ meruit prolibe-
randis proferre pretium, poljeplus omnibus li-
beratis impendere suffragium.

BERNARD VS : Virgo Regia ipsa est De land. via,per quam Saluator aduenit , procedens de Marie.

Pfal.18. ipfius utero, tãquam Sponsus de thalamosuo. Per te accessum habeamus ad Filium ô benedikta, inuentrix gratiæ,genitrix vitæ, mater sa lutis, vt per te nos suscipiat, qui perte datus eft nobis.

[ocr errors]
[ocr errors]

Luc.10.

[ocr errors]

De Charitate & De.

calogo. Caput. III.

Quid est Charitas? Yncera dile£tio,qua DEV S propter fe di Mattb.3.2. ligitur, eam proximus propter DE V M. Di ligendus enim præcipuè est DEVS in om

Pfal.15. nibus, & fuper omnia, & propter fe folum, vt proució qui summum æternumg bonum est, quod solūt noftros explet animos:cuius amor e bonor, nisi planè fimus ingrati, noftrætum voluntatis, actionis omnis initiū u fcopus esse debet. Dein 1, Cor.ie. de propter DEVM amandus proximus , hoc Luc. 10, eft, omnis homo , quod inter nos omnino fimus Epbe.2. proximi , fecundum eiufdem scilicet humanæ 1. Pet.no

.

natura, nec non diuinæ gratiæ communicatio

rem.

Luc.io.

Quot funt Charitatis præ

cepta? Do quidem fummaria: Primum de diligě Peut. 6. do DEO, fic in veteri noua , Lege pro Matth.22. pofitum:DILIGES DOMINVM DE

VM TVVM ex toto corde,& ex tota aMar.12.

nima tua,& ex tota mente tua, &exom nibus viribus tuis.Hoc est primum & maxi mum mandatum.Secundum autem fimile est buic, DILIGES PROXIM VM tuum ficut teipfum. In his duobus præceptis vniuersa Lex pendet & prophetæ, inquit ip.

sa Veritas.Et rursus per Apostolum: PleniRom.13.

tudo Legis est dilećtio:& Finis præcepti 1.Tim.i. eft charitas de corde puro,& conscientia

bona,& fide non ficta.

H

Quo indicio se prodit fyncera

Charitas? Æcest Charitas Dei, vt mádata ei* 108.5. custodiam', & mádata ei' grauia no

funt, inquit loänes ille CHRISTO dileétus.

CHRISTVS ipfe docet : Sidiligitis me, loan.4. mádata mea feruate. Qui habet mandata mea,&feruat ea,ille eft,qui diligit me.

Qui aúr diligit me, diligetur à Patre meo
& ego diligam eú,& manifeftabo ei mei-
psum. Qui no diligit me, sermones meos
nõ seruat. Cæterùm hæc ipfa Dei mädata
in Decalogo maximè cernimus.

Exod. 20,

[ocr errors]

Dent.s.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Quo pacto recenfentur mandata

Decalogi?
17
Ta in Exodo legimus:

EGO SVM BOMINVS DE Leuit.19.

VS tuus.
1. Non habebis De Os alienos cora

me.Non facies tibi sculptile,vt ado

res illud.
II. Non assumes nomé Domini DEI

tui in vanum.
III. Memento, vt diem Sabbathi fancti

fices.
IIII. Honora patrem tuú&matré tuam,

vt is longeuus fuperterrá quá Do

minus DEVS tuus dabit tibi.
V. Non occides.
VI. Non mechaberis,
VII. Non furtum facies.
VIII. No loqueris contra proximum tu-

um falsum teftimonium.
IX. Non concupisces vxorem proximi
tui.

X. Non

C4

X. Non domum,non agrum, non sera

uum, non ancillam, non bouem, non asınum, & vniuersa quæ illius sunt.

Quid sibivult hoc exordium:Ego fum

Dominus DEVS tuus? DEcalogum exorditur DEVS à notitia

sui,er ab infinuatione Majeftatis fuæ, vt certa quædam, o sacrosancta hisce legibus aua thoritas constet. Nempètam feriò nobiscum agitur, vtfi vnquam

falui esle velimus, hic ve lut in clarißimo speculo,diuinæ Maiestatis va luntatem certam contemplemur, agnitami Le

gemillam fanétißimam, adiuuante CHRIRom.8.

STI spiritu , accuratè feruemus . Nec enim Psal.83. præcipit folum, fed benedi&tionem quog promit

tit,& opem tribuit noster Legislator. Spiritū Eze.36. meum, inquit, ponam in medio vestri:&

faciam, vtin præceptis meis ambuletis,& iudicia mea custodiatis , & operemini, Qulare cùm CHRISTVS etiam præcepis

set: Tollite iugum meum super vos ne quis cau Matelt. Saretur difficultatem, adiecit

: Iugum enim me um suaue est, &onus meum leue:ijs videlicet, 2.Cor.6.

qui gratia spiritu imbuti,in charitate non fi&ta ambulant.

« PoprzedniaDalej »