Obrazy na stronie
PDF
ePub

quæ ad vitā animæ promouendă faciūt , hic ex
petimus: veluti verbū DEI animæ pabulū ef Mat.fo
ficax, facrofanéta Eucharistiam,cæterağ saluti
fera Ecclefiæ Sacramëta, quæpafcunt,curant,
o confortant hominem interiorem.
Quo pacto intelligitur quinta

petitio?
Hispetim ,alabe peccati, quo nihil fædius,

nihil anime pestilētius est,clemêter expır gari,ea ipsa quæ peccando contraximus, debita relaxari. Addita verò est conditio, ne alio quin peccatio frustranea esset , nos videlicet vindiétæ cupiditatë deposuiße , proximis in gratiam redülle,& cuiuis ex animo noxam om nem condonasse.Hoc est, quod alibi dixit veri- Luc.6. tas:Dimittite, & dimittetur vobis.Etiterum:Sino dimiferitis hominibus, nec Pa Matt.6. ter vester dimittet vobis debita vestra.

Quid continet sexta petitio?
Quoniam prafens hæc vita, perimde ac mi labai

litia est super terram , dum varijs tentatio lacob.i. nibus semper impugnamnr à Mūdo, Carne, er Sathana, idcirco piè solliciti diuinam implora- Galis; mus opem, non modo ne succumbamus hisce ad 1. Ioan.2. uerfarijs , atqz succübendo dāremur, fed etiam lacobi. 4, yt Sathanæ refiftamus fortiter,contēnamus mū1.Pet.3.

dum,

dum, castigemus carnem, atq, ita demùm coro2.Tim.2. nemur, vt inuicti milites CHRISTI.

Quid est in septima & poftrema

petitione? P Recamur ad extremum, vt huius seculica Tobie.2. lamitatibus , quibus exercentur etiam py, Ece 27. non sinat nos DEVS perdi, u euerti cum im

pis, fed vt benignitate sua nos liberet ac tuea 3.Tim.2.

tur, quatenus saluti nostræ congruit , ab omni malo tum corporis, tum animæ, siue in hac vita fiue in futura. Claudimus totam precationem hac vna voce AMEN, vt comprobemus nostram in orando fimul & impetrando fiduciam,

tum propter Christi promißionem: Petite,in240.11., quit

, & accipietis:propter Patris erga nos Rura.16.

immenfam clementiam , o propensam in omEzc.18. neis misericordiam.

1.imm. 2.

182.de .

Qux est summa orationis

Dominica? sug.fern. F Ormulam absolutam continet non solümo

randi ac poftulandibona, verumetiam deprecand itidem ac fugiendi mala quælibet. Inter bona verò primùm eft illud expetendum, vt Pater cælestis ab omnibus femper o vbique glorificetur: deinde verò, vtillius Regni participes efficiamur : tum vt ea nobis media

suppe

suppetant, quibus ad Regnum D Е I commo-
de peruenitur: vt est, ex parte animæ quidem
nostre, volütati diuinæ nos conformare, ex par
te verò corporis, viltum habere necessarium.

Addütur secundo loco, quæ ad mala depellen
da ritè poštulantur, in primis quidem, vt ab-
fint peccata, bonorum oninium corruptela : ten
tationes itidem, quæ nos ad peccata impellant
ac pertrahant:ad extremum verò deprecamur
calamitates siue præfentis, fiue future vita.
Reliqua de Oratione in eum referuabuntur lo-
cum,quo bonorum operum genea
ra triplicia déclara-

buntur.

[ocr errors]

De Salutatione

Angelica.
Cur Deiparam Virginem fa-

lutamus?
Rimim Euangelicis verbis et exemplis
permoti,id

facimus,quandò nos sic docent Luc. to
aflati diuino spiritu magnus Gabriel Ar.
changelus, & præcurforis Domini mater san-
Eta Elizabeth. Deinde confirmat nobis hanc

sa lutandi formulam usus eo consensus Ecclefi.e perpetuus , quem

fancti Patres es Maiores in hunc vsque in diem religiofißimè obseruarūt.

C Quem

Luce.1.

Quem fructum ex hac falutatione

confequi possumus? HIS

Ís verbis admonemur summi beneficy,

quod MARIAM Deiparā æternus PA ter inchoare voluit in CHRISTO, do ad redimendū genus humanü exhibere. Qua repost pia vota , quæ in precatione Dominica

DE Oʻcõmendauimus, hic acceptæ per Christã Pfal. 150. gratiæ memores,modò chri'S TI Ma

trē, fed etiam DEVM Patrem in eadē Virgi ne Deipara laudamus, & collætantes Angelis dicimus: AVE MARI A gratia plena, Do minus tecú. Benedicta tu in mulieribus,

& benedictus fructus ventristui IESVS Ex tradi.

CHRISTVS: Sanéta MARIA Mater sic.

DE 1,ora pro nobis peccatoribus.AMEN.

Quis est horum verborum sensus?
Rimùmiure gratulamur , er gratulando

prædicamus eam , quæ nobis Enā alteram Gene.z. præstitit,dım Ve maledictiöis,quod illa prior Trene.li.3. mundo intulit, hæc partu suo ter fælici non su

stulit modò , sed etiam maleditionem filiorum Ade vertit in benedi&tionem perpetuã. GRA

TIAP LENA. Talibus nanque decebat Vir fum. Virg. ginem oppignorare muneribus, vt efsetgratia

plena,quæ reddidit cælis gloriä,terris DEVM pacemý refudit,fidë gentibus, finë vitijs, vitæ

tione Eccle

Luc.i.

104x.i.

Luc.i.

Ordinë,moribus disciplina: Breuiter, talis M A Ambré. RIA fuit, vtero vnius vita omniū disciplina fit. DOMINUS TEC VM. Tecū in corde, Augufli tecü in ventre, tecī in vtero, tecī in auxilio, te ante partını, in partu, e post partum:quia co virtus Patris obumbrauit tibi,er

Spiritus Janétus fuperuenit in te, es verbum caro faEtum ex te procesit , tanquam Sponsus de tha-Pfal.18. lamo suo. BENEDICTA TVIN MVLIERIBVS, quia virginitate Sponsa fi- Cbrysolo. mul o fecüditate Mater existis, quâ proinde . fuinmo iure beatam dicunt , fémpery dicent om nes generationes. Mulier tota pulchra e imma Hiero.coms culata, virgo ante partā, in partu, u post par- tra Helus , semper incorrupta, ab omni peccati labelibe id. ra: fuper cælos omnes exaltata , qua nec minus de nat.com

Augxs7. viuificando profuit,quàm infælix Ená obfuit grai. mortalibus occidedo. ET BENEDICTVs PRVCTVS VENTRIS TVI IESVS Elaia, 116 CHRISTVS, vt qui ex MARIA radice velut flos ascendës, e ipso quodammodò terre fručtū se præstitit, & ærerna salutis fruétüita Tokm.15. mēbris suis ficut vitis palmitibus succum o

vigorem, suppeditat.Vere beatus venter, qui portauit es edidit mundo Saluatorē. Verè bez ta vifcera, que de cæloplena, Filium DEI la étauerunt. Et additur demiim ab Ecclefia: Sancta MARIA Mater DEI ora pro no

bis

Luc,186

C 2

« PoprzedniaDalej »