Obrazy na stronie
PDF
ePub

& cöfeßionis Christiane testimoniü apud nos indubitatum effe ac folidum, demonftretur.

Quæ est summa omnium Symboli

articulorum? COrd

Orde credo, e' ore fimul confiteor, Domi

'num DEVM, quo nihilaut maius, aut Sapientius, aut melius poteft excogitari, eundë o vnum in essentia

feu natura diuina, es trinum in perfonis esse, utpotè Patré, & Filium 1.Ioan. 5. & Spiritum sanctum , ita ut hi tres vnum Rom.11. fint, verus,æternus, immensus, e incompre

hensibilis DEVS: Ex ipfo & per ipfum,
& in ipso suntomnia. Huic fan&tißimæ fi-
mul o indiuiduæ Trinitati, respondent partes
Symboli tres præcipue:prima de Creatione, se-
cunda de Redemptione,tertia de Sanctificatio-
ne. DEVS Pater conditor vniuerforit. DE
v s Filius Redemptor hominum. D E V S Spi
ritus fanétus Ecclefiæ,seu Chrifti fidelium, Jan
Etificator,custos e reétor.
Est'ne fatis Christiano ea fola crede-
re,quæ comple&titur Sym-

bolum?
P Rimùm ea quidem, quæ Symbolotradun-

tur,cuiuis credenda, u apertè profitenda funt.Secundò & illa,quæ fimul vniuersa seri

ptura

Nouat.

ptura diuina seu Canonica cõpletitur . Tertiò 2.Pet.ds itidem, quæ partim ex Symboli articulis, par- Tertull.de timex scripturis eisdem, velut fontibus

ritè de ico. Es ducuntur. Quartò e illa pro sacrosanctis ha- Vincent.Li benda, firmißimag fide retinëda

sunt, qua Spi rinen. cão ritus fanétus credenda nobis reuelat, pronuntiata per Ecclefiam. Circa hæc enim omnia Fides Christiana versatur: qua demùm certò co citra hæfitationem ullam credimus , quæcung; 2.Tim.3. À DE O salutis nostræ causareuelata sunt Ec loan, 16. clefia,fiue scripto illa, fiue viua vocis traditio 2. Thef.z.

1, loa... ne nobis cómendentur. Qua de reposteà dicetur fufius,cùm ad Ecclefiæ præcepta Cap.III.

ventum erit.

Matt.i.

De Spe, & Oratione

Dominica. Caput. III.

V

Quid est Spes?
Irtus est Diuinitus infusa,per quä сer

ta cum fiducia, noftræ salutis o æternce 1. Cor. 13. vita bona expectantur

. Cuiusmodi quidem e- tit.z. xpectatio primùm ex magnitudine gratiæ per 1. Pet.i. CHRISTVM nobis partæ c exhibite:deinde verò ex teftimonio conscientiæ ac volūta 2.Cor. 1.

1.104n.3. tis bonæ,qua Dei gratia cooperamur, prone- Tit.z. nit: vt feftatores etiã non ignaui fimus bonorīt z.Cor.2.

ope

operum, quce DEVS præparauit, vt in illis Ephe.2. ambulemus,certama, vocationem & electioně

noftram per ea ipsa faciamus.

[ocr errors]

Quæ sunt nobis speranda? Matth.6.PRopriè quidem, eo præcipuè bora illa Re

gni cælestis, que nos verè beatos faciunt:ge

neratim autem,quæcũg reétè desiderantur vel Mar.11. petuntur à D E o, in eum modum fcilicet, que

Dominica nobis commendat Oratio.

1. Pet.i.

kucu..

119.

Quæ summatim in Dominica

oratione tractantur? SEptcm in ea petitiones proponütur,ad quas Aug.in Ex referriomnes omniu:m orationum species, como chorad.cap. formæ debent , fiue pro expetendis bonis, fiue

prodelendis peccatis , fiue pro auertendis malis diuinam opem imploramus . In prioribus au tem tribus petitionibus æterna poscuntur: in reliquis quatuor etiam temporalia , quæ tamerr propter æterna consequenda, sunt nobis ne cessaria.

Recita per partes orationem

Dominicam.
ATER NOS TER qui es in cælis.

I. Sanctificetur nomen tuum.
11. Adueniatregnum tuum.

III. Fiat

Matt.6.

[ocr errors]

III. Fiat voluntas tua , ficut in ccelo &

in terra.
IIII. Panem noftrum quotidianú da no

bis hodie.
V. Et dimitte nobis debita noftra , fi-

cut & nos dimittimus debitoribus

nostris.
VI. Et ne nos inducasin tentationem.
VII. Sed libera nos à malo. Amen.

Quid fibi vult initium orationis Pater

nofter quies in ccelis?
P Refatiuncula est, et nos memores reddit

fummi benefici,quo DE VS Pater in cæ-
lis perfectißimè regnans,nos hic recipit in grd-
tiam, o propter CHRIST VM Filium in Rom.8.
suos quoque filios es regni cælestis hæredes per
Spiritum sanctum adoptauit. Quæ tanti benefi
cy memoria, non folùm attentionem excitat, sed
etiam ad redamandum Patrem prouocat fi -
lios:ad orandum verò, impetrandumque auget
fiduciam.

Gal.4.

1.Cor.10.

Quis est sensus primæ petitionis?
IN nobis,er aquè in omnibus alijs, promoue-

ri semper & augeri petimus,quicquid ad glo
riam summioptimig Patris noftri spettat. Id
verò fit maxime, quum vere fidei confeßio,

o Christianæ vitæ conuersatio suam in noMattb.5. bis vim exerit, vt inde alij quoque glorificent

Patrem.

Quid continet secunda petitio? Rome.5. PEtimus, vt folus DE vs per gratiam eo

iustitiam regnet in Ecclesia fua , imò e in mundo vniuerso, eie£tis demam hinc aduersarijs potestatibus, & cupiditatibus malis omni

bus,quoad fieri potest. Rursum hîc optamus 1. Pet.2. precamur, vt ex hoc mundo, veluti è graui

peJob.7.

regrinatione militiaque vocati, quamprimum Rom.8. transferamur ad regnum gloriæ eo felicitatis Matth.25. æternæ, vt Christo in fempiternū regnemus.

Quid includit tertia petitio? Pfal. 101. Rogamus, vt ficut in cælo Angelico Bea

ti oēs,ita nos quoq, in terris, quàmuis fragiles, exaétam Deo præftemus obedientiam, ni

hil habentes priùs,quàm vt diuinæ voluntati Marib,26. fubijciamur, e conformemur per omnia fiue in prosperis,fiue in aduerfis.

Quid habet quarta petitio? Tacob.1. per A B omnis boni authore ac fonte, vti paupe

res e mendici,desideramus,quæ ad vitā 1.Tim.6. hanc corporis quotidie substentandam sunt

satis, vt viftum fcilicet ac veffitum. Prætereà

qua

J.Pet.4.

Pro.30.

« PoprzedniaDalej »