Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

tem DEI timorem impellit, co in eo ipfo pros Eccl.z. mouet conseruatý: Qúli verò timent Domi

nú,præparabunt corda fua,& in cõlpeu illius fanctificabunt animas suas,cultodi

ent mandata illius, & patientia habebút Eccle.i.

vsq; ad inspectionéilli'. Atq adeò plenitu

do fapiétiæ,est timere DE V M, ficut Scri Psal.13. Dewi.zi. ptura teftatur. Cæterùm filij feculi huius,an

te quorã oculos non eft timor DEI, hac vece Prophetica corripiuntur: Gésabsq; confilio est & abfq;prudentia:vtinam saperent &

intelligerent,atq; nouissima prouiderét. lob,12.

Tenent Tympanú & Cytharam, ait lob ille patientißimus, & gaudent ad fonituor gani:Ducútin bonis dies suos,& in punto ad infernum defcenduut.

Quæ est summa eorum, quæ in hoc

libro continentur? Symma totius operis duabus rebus contine

tur, SAPIENTIA ET IVSTITIA CHRISTIANA. Ad Sapientiä hæc capi ta, videlicet,de Fide do Symbolo Fidei, de Spe o Oratione dominica de Charitate & Decalo go referātur. FIDES, SPES, CHARITAS, illa virtutes sunt, quibus verā hominis fapiêtiâ,vt Augustinus etiã annotauit, diuina Scriptura concludit. Acceßit porròde

pre

the præceptis Ecclefiæ, o de Sacramëtis traftatio. Sicut enim prædictæ virtutes absq

, Sacramen tis præceptis Ecclefiæ subfiftere possõit,ita eorī acceßione efficaciter nobis inserūstur, inser cöfirmantur, augentures" perficiuntur. Q114

propter in ijs quæ ad Sapientiäreferimus,expli a candis, prior libri pars absoluta eft. * Posterior , quæ circa Iustitiam versatur, duas bere eius partes, ad mala fugienda, tuna ad bona confeitanda pectantes,breuiter enucleat. Ete

Ad celachi nim reétè fcripfit Hieronymus, non sufficere tiam. Christiano, si partcm vnžinstitiæ impleát, cui vtrung præcipitur:DECLINA A MALO, Pfal.35.

ET FAC BONVM. Vtriq igitur partirao pita nonnulla , quæ præcipuè ad malorum bo

norumáue difcrimen obseruandum pertinent,
accommodata

sunt. Totius autem Iustitie vim
e amplitudinem , Tobias vir æque sapiens Tobacht
ac iustus , fuccinétè comprehendit, vbi suum
filium, adeoque filios D EI omnes fingil-
latim admonet in hæc verba : Noli time-

re filimi : pauperem quidem vitam geErimus, fed multa bona habebimus fiti

muerimus DEVM, & recefferimus ab
omni peccato, & fecerimusbene. Itades
müm discimus,quantum mter Christiani cth-
nicumą, hominem interfit,utrung, non no-
Fides, verumetiä pitafecundùm Sapientiä

o IustitiamChristianam instituta difcernat.

Verum enimuerò,ne instituta Summa terminos prætereamus doétrinæ huius ad Chriftianos, eosque in primis fimpliciores inftituendos pertinentis, hic modus & finis esto. Que

omnia vno Ecclefiaftis verbo , tanquàm toEcclefiaft. tius humanæ vitæ illustri Sigillo consignabipliso.

mus, ita concludentes, DEVM TIMÉ, ET MANDATA

EIVS OBSER

VA.

Pfal.67.

Confirma hoc DEVS, quod ope

ratus es in nobis.

İES V CHRISTO Crucifixo, quiau-
thor atque consummator est Sapientix
Iuftitiæque noftræ , GLO-
RIA SEMPITER-

NA

[merged small][ocr errors][ocr errors]

INDEX LVCVLENTVS MATE-
riarum hoc in opere contentarum.
TA.

71
Cedia quid, eius's filiæ
Acadi
Adulatio quando peccatum alionum dicitur

72
de Altaris sacrificio quid fentiendum
Apoftoli,paupertatis cultores & profeffores

99 Auaritia quid,& quas gignit filias

69 B.

B Aptiframscando aquæ circa hoc Sacramëtuta præcipue

96

96

funt notanda
Baptismus quid à nobis requirit

39 Baptismi fructus & effectus quis

39 Beatitudo aterna,& absoluta quæ

97
Beatitudinum doétrina quare obseruanda
Beatitudines legis Euangelicæ quæ
Benignitas,fructus Spirituffancti

94 Bonitas,fructus Spirituffancti

94

TC.
de Cæremonijs quarum vsus eft in Sacramentis quid iudis
candum

37
Cardinalcs virtutes cur dicantur. 92. Carnis opera quæ 96
Caftitas cælibatui coniuncta quid requirat
Castitas,fru&tus Spirituffancti
Caltitas, consilium Euangelicum
Caftitatis confilium vbi commendatur
Charitas, Euangelicæ perfectionis suinına

10L Charitas,fru&us Spiritusfancti. 94.

Charitas quid 19 Charitas fyncera quo se indicio prodat

19 Charitatis arguméta & officia propria vnde dignoscãtur 25 Charitatis præcepta quot

19 Chrisinate sacro cur baptizati inunguntur

40
Christiani añ omnes ex æquo sunt facerdote
Christiani & Ethnici hominis discrimen
Christianus quis dicendus

6
Cælibatus lex neinini imposita
Confessio an fit necessaria
Confessio interior & exterior

100 95

98

99

58

104

101 101

De Ego fum Domi

20

de Confessione quid Patres fcribant Confirmationis Sacramentum Confirmationis Sacramentum vnde probetür

40 Confirmationi quæ nccessaria

41 Confirmationis vsus ac fructus.42. Coniugij dignitas 63 Conniuétia noftra quãdo alicnis criminibus implicamur 73 Consensus quando peccatum alienum dicitur

72 Consensu quomodo peruenitur ad peccatum

71 Consilia Euangelica quæ. 97: Cõlilia Euägelica quot 98 de Consilijs Euangelicis quid summatim sentiendum Confiliorum Euangelicorum summa Cötinentia, fructus Spiritusfanéti. 95. Contritio quid si Credere ea sola quæ lymbolum complectitur , an Chriftias no fatis fit

13 Cultus diuinus quid & quotuplex

35 ID. Ecalogi mandata quo pacto recensentur

20 nus Deus tuus,&c. Decalogi per partes explicatio

12 Decalogi præcepta quo referenda

24 Defensione noftra quando peccatü alienú contrahimus 74 Delectatione quomodo perucnitur ad peccatum Denarius diurnus quid

84 Desperatione quomodo peccetur in Spiritum sanctum 76 Disciplina Christiana summa,in misericordia & pietate cos ftituta

90 Doctores & Pastores quorsum in Ecclefia conseruentur 30 Doctrinæ Chriftianæ summa

33 Doctrina de operibus misericordiæ fummarium 91 Doctrinam Christianam quo compendio licet complecti, & quid in ea traditur

7 Dona Spiritusfancti quot

94 Donis &fructibus Spiritusfancti quomodo rite ytemur 95 JE.

19

29 Ecclefic præcepta quz

30 Lccles

67

E Ecclefiz que nam dignitas & authoritas

« PoprzedniaDalej »