Obrazy na stronie
PDF
ePub

extãt.

monaftice

catis

semel bonis omnibus, ca reli&tis carnis ille cebris, ex professo studerent san&obedientiæ: Horū scrie videlicet peftantes, vt ad CHRISTI paextare

Vide Chry obedientis exemplar, e' ad Euangelicæ norma foft.lib.3. perfeétionem sese totos cõponerent. Cuius rei te cont.ritus stes per quam idoneos habemus Bafilium, Au-per. vitæ gustinum, Hieronymū, Benedictum, Gregorium, Caßianum, Bernardum,alios innumeros Euangelice perfe&tionis professores, & monastici instituti obseruatores integerrimos. Quid summatim de consilijs Euange

licis eft fentiendum? HOcnimirùm,quod fint incitamenta eo sub chryf.16

. . sidia quædã commoda admodùm, quæ in-58,ad.pofirmis aduersus mundi carnisý illecebras arma pul. , in

præbeant:quc bonorum conatus in cursu veræ 1.epi.Tim. & pietatis ad meliora prouehant:quæ fpiritum ad Caßian.

præstanda Religionis,diuinig culties officia ex collat, 24. peditiorem reddant, es que msuper, ut osten-cap.26.

Matth.194 dimus, ad æternæ vitæ mercedem acgloriam in

cælo pleniorem consequendam conferant . Ac summa quidem Euangelicce perfectionis in eo verfatur, vt quam maximè poßis, ad charita loan.13. tem contendas, CHRISTVM'QVE imite 8.15. ris. Imitaris autem,fi CHRISTO u pau- z.Cor.8. peri, o virgini,& alijs fubdito, & ad mortem Luc.3. vsy, Crucis obedienti, pro tua virili te ftudeas Philiz.

6.5.Et

Luc.9.

1. Pet.2.

.

N 5

[ocr errors]
[ocr errors]

Phil.z. conformare: fică Apostoloitidem Paulo negle

&tis ijs quæ retro funt, indefessolabore adante-
riora contendas, o adfupernæ vocationis bra
uiumte extëdas indies, voluntate interim pro

pria in totum abdicata,ac homini propter DE1.Cor.12. V M fübietta, vt æmuleris vsq; meliora ChaLAC.10.

rismata, partem optimameligas,tum bona fie
de in finem vfq.conferues.

De quatuor Homi.

H

[ocr errors]

nis nouissimis.
Quæ dicuntur quatuor hominis

nouissima?
£c videlicet: Mors, Iudicium, Infer-
ntes o Regni cælorum: di&ta quidē na

uißima , quddinter cætera omnia quæ
bomini accidere poffunt , extremūplanè

locum fibi vendicēt. Mors enim,vt dici folet,eft vlti

ma linea rerít, quæ in hoc mūdo fenfibus perciHebr.1o. piñtur. Mortë sequitur horrenda illud Iudicih

DET, ficut& Paulus his verbis oftédit:StaHebr.9. tutú eft omnibus hominibus feinel mori:

post hoc aút & Iudiciu. In quo demim Iudii Joan.so cio perficictur,quod Euägelica vcritas asserit: Hatib, 16: Procedent qui bona fecerunt,in vităæter

nam:qui verò mala in suppliciúęternum.
Filius enim hominis véturus est in gloria

Matth.25.

[ocr errors]

Patris sui cum Angelis suis: & tuncredo
det vnicuique secundum opera eius.
Quomodo Scriptura sigillatim de his

nouissimis docet?
0
DA E morte quidem, qua nihil certius, ficuti

hora mortis nihil incertius, hoc modolegi mus:Rex hodie eft,& cras morietur. Item: Eccle.1a. Cùm morietur homo, hærcditabit serpé- Ibidem. tes,& bestias,& vermes.Tum rursus: Dés morimur,& quasi aquæ dilabimurin ter- 2.Reg.14, rá, quæ nó reuertuntur.Cùm aütplurimum referat,quomodo moriamur,toties in Euange- Matth.15. lionobis repetiturillud:Et vos estote parati: Marc.13. quia qua hora nõ putatis, Filius hominis Luc.iz. veniet. Parati verò mortē excipiemus, fi feriò o in omni vita pro se quisque meditetur quod fcriptum est: Ante obitum operare iuftitia, Eccl.14. quoniã non est apud inferos inuenire cibum: ficut @ CHRISTVS dixit: Venit nox,quando nemo potest operari.

Deiudicio autem diuino,quod effugerenul lus poteft, o cuius est terribilis expe&tatio, fic s predicat Ecclesiastes : Cuncta quæ fiunt Heb.10.

. adducet DE vs iniudicium pro omni er Eccle, vl. rato, fiue bonum, fiue malum fit. Et gen

sit tiurn Dottor Paulus clamat:Oés nos manife 2.Cor.5.

Rom.140 ftari oportet ante tribunal CHRISTI,

1028.9.

[ocr errors]

Mar.9. Iob.10.

vt recipiat vnusquisque propria corporis

prout gefsit, fiue bonú, fiue malú. Idcircò Eccl.18. reétißimè præcipitur. Ante languoré adhibe

medicina, & ante Iudiciú interroga teipfum,& in cölpectu DEI inuenies pro

pitiationem, ficut o Apostolus dixit : Si 2.Cor.n.. nofmetipfos dijudicaremus, non vtique

iudicaremur.

Iam de Gehenne costat, nihil ea terribilius,

intolerabilius, infæliciusa, posse excogitari, Ibi Mat.8.12. fletus & stridordentiu: ibi vermis corum 23:24:25. no moritur, &ignis non extinguitur: ibi

nullus ordo, fed fempiternus horrorinha Apoc.21. bitat: ibi pars illorum in stagno ardenti

igne & sulphure, quod eft mors fecunda; quemadmodum Scriptura teftatur. Proptereà metuendus ille Iudex credentes omnestā graui ter monet:Timete eú, qui poftquàm occi

derit, habet poteftatem mittere in gehen * Psal.118.

ná,ita dico vobis, húc timete. Cocinit Pro pheta Regius, quid ipse à diuinis iudicijs timuit: Seruite, inquit, Domino in timore: & exultate ei cú tremore. Apprehédite di fciplinam, ne quádo irafcatur Dominus, & pereatis de via iufta , cùm exarcerit in breui ira cius.

Verùm ficut malorü fumma infernus est,ita regni cælorā summa bonorū omnium exiftit,

L#0.12.

[ocr errors]

vt hocipfo nihil aut optabilius, aut iucüdius,
aut felicius homini vnquàm poßit defiderari.
Audi diuinorum conscium Apostolum: Ocu
lus non vidit, necauris audiuit,necin cor 1.Cor.2
hominis afcéderút,quæ preparauit DEVS
his,qui diliguntillú. Acidē alibi: Nõsunt Rom.8.
condignæ passiones huius téporis ad fu-
turam gloriam,quæ reuelabiturin nobis.
lam ne cu Propheta roges, Domine quis ha-Pfal.14.
bitabitin tabernaculo tuo ? aut quis re-
quiescer in mõte san&to tuo?fc tibi respon-
det diuinum oraculum: Qui ingreditur fine
macula,& operatur iustitiam. Ite:Qui fa-

Matt.7
cit voluntaté Patris mei, quiin cælis eft,
ipfe intrabit in Regnum cælorum.
Quis est vsus & fructus do&rinæ de

quatuor nouissimis? Econfert hæc doctrina, vt perpctuo memo

res nouißimorīt, à peccando cohibeamur: caduerfus omnes vitiorum peftes muniti, in æqui bonig retto fiudiocãtincamur . Scriptum est enim: In omnibus operibus tuis memo

Ecck.7. rare nouissima tua:& in æternú non peccabis. Nam eiusmodi reri memoria, quæ fan-, vide clis Etißimis etiã viris folet esse familiaris, a vanis machum cogitationibus, terrenisý curis hominem reuo-C Cassia.. cat, eu ad fui cognitioné

adducit, atq, ad faluta

[ocr errors]
[ocr errors]

ram

« PoprzedniaDalej »