Obrazy na stronie
PDF
ePub

monaftice

catis

semel bonis omnibus, ca reli&tis carnis ille cebris, ex professo studerent san&obedientiæ: Horū scrie videlicet spectantes, vt ad CHRISTI Diadectare obedientis exemplar, e' ad Euangelicæ norma foft.lib.3. perfeétionem sese totos cõponerent. Cuius rei te cont.ritus stes per quam idoneos habemus Bafilium, Au-per. vitæ gustinum, Hieronymū, Benedictum, Gregorium, Caßianum, Bernardum,alios innumeros Euangelice perfe&tionis professores, & monastici instituti obferuatores integerrimos. Quid fummatim de confilijs Euange

licis eft fentiendum? Hoc nimirùm,quod fint incitamentare in chryf.do. firmis aduersus mundi carnis , illecebras arma pul. v.in

præbeant:quc bonorum conatus in cursu veræ 1.epi.Tim. & pietatis ad meliora prouehant:quæ fpiritum ad Caßian.

præstanda Religionis,diuinig culties officia ex collat, 24. peditiorem reddant,eo que msuper, vt osten-cap.26.

Matth.194 dimus, ad æternæ vitæ mercedem acgloriam in

cælo pleniorem consequendam conferant . Ac summa quidem Euangelicæ perfeétionis in eo verfatur, vt quam maximè poßis, ad charita loan.13. tem contendas, CHRIS TVM'OVE imite 8.15. ris. Imitaris autem,fi CHRISTO U pau- 2.Cor.8. peri, o virgini,& alijs fubdito, & ad mortem Luc.3. vsy, Crucis obedienti, pro tua virili te ftudeas Philiz.

N 5

Luc.9.

1. Pet.2.

[ocr errors]

Plily conforme: f Apeffeloitiden Paulo negle

&tis ys quæ retro funt, indefeffolabore adante-
riora contendas, o adfupernæ vocationis bra
uiumte extëdas indies, voluntate interim pro

pria in totum abdicata,ac homini propter DE1.Cor.12. V M fübietta, vt æmuleris vsq; meliora ChaLAC.10.

rismata, partem optimameligas,tum bona fie
de in finem vse.conferues.

De quatuor Homi.

H

nis nouissimis.
Quæ dicuntur quatuor hominis

nouissima?
£c videlicet: Mors, Iudicium, Infer-
ntes o Regni cælorum: di&ta quidē na

uißima , quod inter cætera omnia quæ
bomini accidere possunt , extremūplanè locum
fibi vendicēt. Mors enim, vt dici folet,eft vlti-

ma linea rerít, quæ in hoc mūdo fenfibus perciHebr.1o. piñtur. Mortë sequitur horrenda illud Iudici

DET, ficut& Paulus his verbis oftédit:StaHebr.9. tutú eft omnibus hominibus seinel mori:

post hoc aút & Iudiciu. In quo demim Iudii Toan.fi, cio perficictur,quod Euägelica veritas asserit: Hatib, 16: Procedent qui bona fecerunt,in vităæter

nam:qui verò mala in suppliciúęternum.
Filius enim hominis véturus est in gloria

[ocr errors]

Patris sui cum Angelis suis: & tuncredo
det vnicuique secundum opera eius.
Quomodo Scriptura sigillatim de his

nouissimis docet?
0
DA E morte quidem, qua nihil certius, ficuti

hora mortis nihil incertius, hoc modolegi mus:Rex hodie eft,& cras morietur. Item: Eccle.1a. Cùm morietur homo, hærcditabit serpé- Ibidem. tes,& bestias,& vermes.Tum rursus: Dés morimur,& quasi aquæ dilabimurin ter- 2.Reg.14, rá, quæ nó reuertuntur.Cùm aütplurimum referat,quomodo moriamur,toties in Euange- Matth.15. lionobis repetiturillud:Et vos estote parati: Marc.13. quia qua hora nõ putatis, Filius hominis Luc.iz. veniet. Parati verò mortē excipiemus, fi feriò o in omni vita pro se quisque meditetur quod fcriptum est: Ante obitum operare iuftitia, Eccl.14. quoniã non est apud inferos inuenire cibum: ficut @ CHRISTVS dixit: Venit nox,quando nemo potest operari.

Deiudicio autem diuino,quod effugerenul lus poteft, o cuius est terribilis expe&tatio, fic s predicat Ecclesiastes : Cuncta quæ fiunt Heb.10.

adducet DE vs iniudicium pro omni er Eccle, vl.
rato, fiue bonum, fiue malum fit. Et gen-
tiurn Dottor Paulus clamat:Oés nos manife 2.Cor.5.

Rom.140 ftari oportet ante tribunal CHRISTI,

1028.9.

. Iob.10.

vt recipiat vnusquisque propria corporis

prout gefsit, fiue bonú, fiue malú. Idcircò Eccl.18. reétißimè præcipitur. Ante languoré adhibe

medicina, & ante Iudiciú interroga teipfum,& in cölpectu DEI inuenies pro

pitiationem, ficut o Apostolus dixit : Si 2.Cor.n.. nofmetipfos dijudicaremus, non vtique

iudicaremur.

Iam de Gehenne costat, nihil ea terribilius,

intolerabilius, infæliciusa, posse excogitari, Ibi Mat.8.12. fletus & stridordentiu: ibi vermis corum 23:24:25. no moritur, &ignis non extinguitur: ibi

nullus ordo, sed fempiternus horrorinha Apoc.21. bitat: ibi pars illorum in ftagno ardenti

igne & sulphure, quod eft mors fecunda; quemadmodum Scriptura teftatur. Proptereà metuendus ille Iudex credentes omnestā graui ter monet:Timete eú, qui poftquàm occi

derit, habet poteftatem mittere in gehen * Psal.118.

ná,ita dico vobis, húc timete. Cocinit Pro
pheta Regius, qui« ipse à diuinis iudicijs ti-
muit: Seruite, inquit, Domino in timore:
& exultate ei cú tremore. Apprehédite di
fciplinam , ne quádo irafcatur Dominus,
& pereatis de via iufta , cùm exarcerit in
breui ira cius.
Verùm ficut malorü

fumma infernus eft,ita regni cælorī summa bonorū omnium exiftit,

L#0.12.

[ocr errors]

vt hocipfo nihil aut optabilius, aut iucüdius, aut felicius homini vnquàm poßit defiderari. Audi diuinorum conscium Apostolum: Ocu lus non vidit, necauris audiuit,necin cor 1.Cor.2 hominis ascéderüt,quæ preparauit DEVS his,qui diliguntillú. Acidē alibi: Nõsunt Rom.8. condignæ passiones huius téporis ad futuram gloriam,quæ reuelabiturin nobis. lam ne Propheta roges, Domine quis ha-Pfal.14. bitabitin tabernaculo tuo ? aut quis requiescer in mõte san&to tuo?fc tibi respondet diuinum oraculum: Qui ingreditur fine macula,& operatur iustitiam. Ite:Qui facit voluntaté Patris mei, quiin cælis eft, ipfe intrabit in Regnum ccelorum.

M41.7

Quis est vsus & fructus do&rinæ de

quatuor nouissimis? Econfert hæc doctrina, vt perpetuò memo

res nouißimorīt, à peccando cohibeamur: caduerfus omnes vitiorum peftes muniti, in æqui bonig retto fiudiocãtincamur . Scriptum est enim: In omnibus operibus tuis memo

Eccl.7. rare nouissima tua:& in æternú non peccabis. Nam eiusmodi reri memoria, quæ fan-, vide clis Etißimis etiã viris folet esse familiaris, a vanis machum cogitationibus, terrenisý curis hominem reuoc casino cat, ad fui cognitioné adducit, atq, ad faluta

[ocr errors]

ram

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »