Obrazy na stronie
PDF
ePub

ELENCHUS

OPERUM QUÆ IN HOC TOMO CONTINENTUR.

Liber de Opificio Dei.
Liber de Ira Dei.
Dissertatio N. le Nourry in librum de Ira Dei.
Disquisilio Nicolai de Lestocq in librum de Mortibus persecutorum.
Appendix de duobus locis cod. ms. hujus libri.
Dissertatio Henrici Dodwelli de Ripa Striga.
Liber de Mortibus persecutorum.
Lactantii fragmenta.
Incerli auctoris PHOENIX Laclanlio Tribulus.
Incerti auctoris carmen de Passione Domini.
Carmen de Pascha.
Cæcilii symphosii Ænigma.
Stephani Balusii notæ in librum de Mortibus perseculorum.
Ejusdem in duo loca cjusdem libri duæ epistolæ.
Petri Diazii sententia de quodam loco Lac'antii corrupto
Epistola Baluzii ad Diazium.
Ejusdem epist. ad Henricum de Noris.
Epistola Joannis Columbi ad Gisbertum Cuperum.
Lectori benevolo.
De libro hoc judicia el testimonia aliquot.
Joannis Columbi notæ in librum de Morlibus perseculorum.
Nicolai Toinardi monilum lectori.
Note Toinardi in librum de Mortibus persecutorum.
Gisberti Cuperi nota.
Pauli Baudri notæ in librum de Mortibus persecutorum.
Dissertatio N. le Nourry in librum de Mortibus perseculorum.
Ejusdem disquisitiones dogmaticæ in Lactantium.

col.

9 77 147 157 171 175 190 275 Ibid. 283 285 289 297 379 Ibid. 380 381 385 387 388 389 435 Ibid.

463 587 839

1011

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

CAPUT PRIMUM.

A doctrinæ. Nam si le in litteris, nihil aliud quam

linguam instruentibus, auditorem satis strenuum Procemium et adhortatio ad Demelrianum.

priebuisti : quanto magis in bis veris , el ad vitam Quam minime sim quielus et in summis necessi. pertinentibus, docilior esse debebis ? Apud quem talibus, ex hoc libello poteris existimare; quem ad nunc profiteor, nulla me necessitate vel rei, vel lemle rudibus pene verbis , prout ingenii mediocrita; poris impediri, quominus aliquid excudam, quo tulit, Demetriane , perscripsi, ul quotidianum slu- philosophi nostre sectie, quam lemur, instructiodium menm et nosses, et non deessem tibi , præ- res doctioresque in posterum fiant; quamvis nunc ceptor cliamnunc, sed honestioris rei meliorisque male audiant, castigenturque vulgo, quod aliter

VARIORUM NOTÆ. De Opificio Dei, vel Formatione hominis. Geminuin hominem in summis necessitatibus, seu persecutiohunc ad imitationem Plaronicam lilulum ex llicro. nibus versatum, minime quietum esse; cum si connymo, Honorio Augustodunensi, Lactantii voleri- junctio et retineatur, solum repeletur quod antea bus editis, ac plurimis mss. codicibus restituimus. dictum est, hoc sensu , el quam sim. SPARK. In quibusdam esl solum de Opisicio Dei; in aliis, de Itaque restituimus, el. postulanle sensu, favenli. Opificio hominis dumtaxat; in duobus vero recentio- busque cditis Graph., Gymnic., Cral., Is. ac mss. ribus, iino scilicet Oxoniensi , altero Colb. et lib. 11 B Erasm. et 1 Colbertino, in quo a prima manu legicap. 9 Div. Instit. legitur, Opus mundi ac Opificium tur el, lineola recentiori ac nigriori atramento sulDei. De omnibus corporis humani partibus optime perscripta , sic indicante secunda manu essc eliam , etiam disserit Theodoreliis Serm. 3 et 4 de Provi- ut in plurimis mss. et editis : nisi legere malis cum dentia. Vide præterea , si lubel, Gregor. Nyssen. de alio Colbertino et jam. In tertio Colb. est elc..., cum Creat. hominis. - Liber de Opificio, qui omnium Signo abbreviationis. Lactantii librorum maxime est depravatus, el quem Excudum. Ms. Reg. Pill.el 3 rec.exlundam; nec male. vellem ad ll. scriplos accuratius erigi, separatiin Philosophi. Immemor hic Erisus fuit, criam a prodiil Colon. ex oflic. Quenlell. 1506 (ad cil. Ven. Justino Martyre, Clemente Alexan.lrino el aliis doc1497), deinde cum notis Des. Erasmi Basil. 1521, trinam christianam philosophiam, el doctores chris. Paris. 1529, ci Willichii 1542. Fritzsche.

tianos dici philosophos. Denio:stravil hoc multis Ad Demetrianum auditorem suum. llunc librum Korlolt. in Cuinmeni. ad Justin. Mart. Bun. Demelriano fuisse inscriptum indicant ipseinet Lac- Nostræ sectæ. Eleganter quidem, sed parum theotantius infra, initio cap. I et 20, ac lib. 11 Div. In- logice annotavit cliristianos, quod hunc libellum sli!lll. cap. 10, post medium, ct llieronymus, lib. fere contexuii stylo philosophica, quemadmodum de Scriptoribus Erclesiasticis; nec abludil 0100's

C Boelius librum de Consolatione philosophie. Secferme edili et plures muss. non ad Demetrium, nec lum autem usurpavil in bonam partem, quod facit ad Donalum , lil cuidam viro crudilo visum est. aliquoties Tertullianus, quum idem apud Græcos so

Quum minime sim quielus. Quoties auget quam , nel hæresis , quod nobis secta; el pios appellat eleganter præponitur nominibus superlativis, ut sapientes, pielatem sapieniiam , norim professioquam plurimis sive cum plurimis. Ceterum cummi nem christianismum. ERASM.— Sed pululantibus in usurpalur pro quantum, non memini apud caste lo- Ecclesia extraneis dogmatibus, sectit nomen odioquentes auctores jungi nisi positivis, lloc igilur loco sum lieri cæpil.- Nostrre seclæ. Alibi noster sectam dixissem, quam non sim quielus, alit, quam nihil in malam partem sumpsil, ex gr., lib. iv Instiuit. mili sit quielis. ERASMUS.

cap. 30, ei de Ira , cap. 2. Nic sumit in bonam parEt in summis necessitatibus. Monet Erasmus in qui- lem; quomodo Terlullianus in apo!. cap. 1, 21 el busilam codicibus viliose legi ctiam , pro, el. Quod 40, Christiana secla origo. Bur. indicio est postreniam particulam in aliis haberi. Castigenturque. C stigare dixit, non pro cmendare, Quain hic requiri inde arguit, quod non nurum sit sed pro corripere, sive la zellire. ERAS. PATROL. VII,

1

quam sapientibus convenit vivant, el vitia sul ob. A bet, et quidem lam subtilibus, ut oculos mentis cffulenti nominis celent, quibus illos aut mederi opor- giant, ne possint hominis provisionc vitari. Summa luil, aut ca prorsus effugere, ut beatum atque in- ergo prudentia est, pedetention procedere; quoniam corruplum sapientiæ nomen vita ipsa cum præcep- utrobique saluti insidet, et offensacula pedibus laten. lis congruente præstarent. Ego tamen, lil nos ipsos ler opponit. Itaque res luas prosperas, in quibus nunc simul cl cxleros instruam , nullum laborem recuso. agis, sudeo ut pro tua virtute aut contemnas, si poNeque enim possum oblivisci mei, lum præsertim,

les, aut non magnopere mireris. Memento et veri cum maxinie opus sit meminisse; sicut ne lu quidem parentis tui, et in qua civitale nomen dederis, et cului, vit spero, et opto. Nam licet le publicæ rei ne. jus ordinis fueris. Intelligis profecto quid loquar. Nec cessitas a veris et justis operibus avertat : tamen enim te super bie arguo, cujus in te ne suspicio quifieri non potest, quin subinde in cælum aspiciat. dem ulla est : scd ea que dico, ad mentem referenda Mens sibi conscia recti.

sunt, non ad corpus, cujus omnis ratio ideo compaEgo quidem lätor omnia tibi , quæ pro bonis ha

rata esi, ut animo tanquam domino servial, et regabentur, prospere fluere; sed ila, si nihil de stalu tur nutu ejis. Vas est quidem corpus quodammodo mentis immulent. Vereor enim ne paulatim consue

fictile , quo animus, id est homo ipse verus contineludo, et jucunditas earum rerum (sicut fieri solei) B tur, et quidem non a Promethico fclum (ut poetæ loin aniinum luum repat. Ideoque le moneo,

quuntur), sed a summo illo rerum conditore atque

artifice Deo ; cujus divinam providentiam perfectissiEt repetens iterumque monebo

mamque virlulem , nec sensu comprehendere, nec ne oblectamenta isla terræ, pro magnis aut veris bo- verbo enarrare possibile est. nis habere ic credas; quæ sunt non tantum fallacia, Tentabo tamen, quoniam corporis et animi facta quia dubia, verum etiam insidiosa , quia dulcia. Nam mentio est, utriusque rationem, quantum pusillilas ille colluctator et adversarius noster scis quam sit

intelligentie meze pervidet, explicare. Quod officium astulus, et idem ipse violenlus, sicuti nunc videmus. hac de causa maxime suscipiendum puto, quod Is liec omnia, quæ illicere possunt, pro laqueis ha- M. Tullius, vir ingenii singularis, in quarto de Repu

VARIORUM NOTÆ.

Illos. Deest in ms. Bov. idque sal a;»te.

C mus. In 2 rec. et in vulgatis est incedere. In 4 mss. Sicul. Ila restitui ex mss. optimo Regio-Pui., Goth., rec. ambulare; in 2 aliis rec. verbum deesi. Em., Merlon., Christ., 2 Colb., Brun., Bov. et eddi- Saluti insidet. Sic legimt mss. 2 Banan., Erasm., iis Graph. ct Cellar., approbante Walchio. In unde- Em. et omnes fere edili : que lectio bona csi, et vicim miss. rec. et omnibus fere impressis erat sic. ris doctis placet. In 21 mss. el 2 elitis esi sullis inIn. Deest in ms. Bov. et recte.

sidet. In 4 Reg. c1 Bov. et edil. Grapb., sallus inMens. Virg., i Æneid., v. 608.

ciüit. Prospere fluere. Sic apud Ciceronem lib). I de Orn- Ofensacula. Pro ofensa, verbum insoliium : hic ciis, de Fortitudine : Aique etiam in rebus prosperis ,

active sumitur, et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam , sasli

Latenter. Voeula Ciccronis el Ovidii. Apposite Cydium , arrogantiamque magnopere fugiamus.

prianus de Unitate Ecclesie edil. Oson. el Brem. fol.

801 : Plus metuendus est el cavendis inimicus, cum laRepat. Pro irrepal, simplex pro composito, quod Lactantio est familiare : ilaque perperam substi11

lenter obrepil, curn per picis imaginem fallens occullis

accessibus serpit... Ea est ejus semper (su!ia, ea est tum irrepal, in sex mss. rec. et sensim inirusum in

circumveniendi hominis caca ei latebrosa fullacia. Sic quinque, et ex rec. edit. Expunxi, utpote adverbium

ab initio... vorbis mendacibus rudes animais incaula creinutile, siquidem mox præcessit paulatim, quod idem est. In ms. Bov. legilur manum luam repal : sed est

duli!rte decepit : sic Dominum ipsum..... latenter ac

cessit. erratum. Ibi etiam sublatum est sensim, el recie.

Prosperas. Ita emendavi er mss. 4 Oxoniensibus El repelens ilerumque iterumque monebo. Lips. 2 et nonnulli edili, ex. gr., Ven. 1493, 97 : el repetens D

et Biv. el editis Crat., Graph., Gymnic., Tornes., iterum iterumque moneo, in præsenti, ut vull Cella

el Walch. In 7 Reg., Claro!. et Brun., 4 Colb. el 7 rius. Parrli., Ald., Crat., Fas., Gryph., Torn., Tho

edilis est proprias. Vide sell. sed et prospera res

apud Ciceronem de Cl. 12. mas., Thys., Gall. : Repetens iterumque monebo. Ven. 1471 et Rost. hæc omnia omillunt. Bun.

In qua civitate nomen dederis. Id est, baptismo iniIl abere le credas. Aple Seneca ep. 8 : Ad omne

liatus fueris. In miss. 2 Bonon., 2 Reg. rec., Tax., fortuilum bonum suspiciosi pavidique subsistite. Mu

2 Colb. ei Balıız., in quam civitatem.

Ratio ita comparata. Editiomnes, ideo neru forlunce putatis ? insidiæ sunt. BUNEMAN.- Hla

comparala. bere le credas. Hic loci Erasmus virgula censoria

Scripsi ex Goth. ita comparata. Ita q10.jue lleumanLactantium notal, quasi dure hoc dixisset; co quod

nus conjecil recte. Ad rem confer lib. 11, cap. 12; habere le credas, idem sonat quod credere te credas.

lib. vi, cap. 1. At pace tanti viri puto Lactantium communi signifi- Vas est quidem corpus quodammodo, etc. Ita mss. catú verbum habendi usurpare, pro possidere.

Bov., alii vero legunt Vas est enim quodammodo ficiile, SPARKIUS.

sed minus bene. Pedetentim. Id est, caule. Præcessit, Summa ergjo

Fictum. B in., Tax., Bun., fictus. prudentia est. Donalus ad Terentii Phorm. 111, 3, 19: Pusillilas. Vox parum trila apud probatos aucPedelenlim, caule, a pedibus et tentando. Cicero in

lores. Ver. Act. 1, cap. 7: Pedetentim cauteque; pro Cluen- Du Republica libro. llic liber intercidit; quem Platio, caule pedetentimque.

1onem imitatus scripserat Cicero. At idem arguProcedere. Sic ex mss. optimis et velustissimis mentum cum Lactantio tractant Basilius magnus et Bon, ct Regio-Put., Bov. aliisque undecim reposui- Ambrosius in llcxancron, et Theodoretus Cyri epi

bliea libro, cum id facere lentasset, nibil prorsus ef- A non cst; quia ex ipsis membrorum officiis, et isibus fecit; nam maleriam late patentem angustis finibus partium singularum, quanta vi providentiæ quidquc terminavit, leviter summa qneque decerpens. Ac ne saclum sil, intelligere nobis licet. ulla esset escusatio, cur eum locum non fuerit exe

CAPUT II. culus, ipse lesialus est, nec voluntatem sibi desuisse,

De generatione belluarum et hominis. nec ciiram. In libro enim de Legibus primo, cum hoc idem summatim stringeret, sic ait : Hunc locum salis

Dedit enim homini artifex ille noster ac parens (uit mihi videlur) in iis libris, quos legislis, expressil

Deus sensim atque rationem; ut ex co appareret nos Scipio. Postea tamen in libro de Natura deorum se- ab eo esse generalos, quia ipse intelligentia, ipse cundo, hoc idem latius exequi conatus est. Sed quo- sensus ac ratio est. Cæteris animantibus quoniam niam ne ibi quidem satis expressit, aggrediar hoc rationalem istam vim non attribuit, quemadmodum munus et sumain mihi audacier explicandum, quod tamen vila corum tutior essel , ante providii. Omnes homo disertissimus pene omisit intacrum. Forsitan enim suis ex se pilis lexit , quo facilius possent vim reprehendas, quod in rebus obscuris coner aliquid pruinarum ac frigorum sustinere. Singulis autem disputare; cum videas lanta temeritate homines exti- generibus, ad propulsandos impetus externos, sua tisse, qui vulgo philosophi nominantur , ut ea , quæ B propria munimenta constituil; nit ant naturalibus abstrusa prorsus atque abdita Deus esse voluil, scri- telis repugnent fortioribus, aut que sunt imbecilliotarentur, ac naturam rerum cælestium terrenarum

ra , subtrahant se periculis pernicitate sugiendi , aut que conquirerent, quae a nobis longe remolæ, neque quæ simul, et viribus, el celeritate indigent, astu oculis contrectari, ncque tangi manni, neque percipi se prolegant, aut latibulis sepiant. Ilaque alia eosensibus possunt : el tamen de illarum omnium ra- rum, vel plumis levibus in sublime siispensa sunt , lione sic disputant, ut ea , quæ afferunt, probala el

vel susfulla ungulis , vel instructa cornibtis; quicognila videri velint. Quid est landem, cur nobis in

busdam in ore arma sunt dentes , aut in pedibus advidiosum quisquam putet, si rationem corporis nostri unci ungues; nullique munimentum ad tutelam sui dispicere el contemplari velimus ? Quzc plane obscura

deest.

VARIORUM NOTÆ. scopus in libris de Providentia ; atque ullimis tem- Marm. él editis octo, quisque factus sit. poribus, Granatensis in Catechismo, ct Illustr. Dedii. Caput istid cum scquenti lotum est contra l'enelionius archiep. Cameracensis in eximio de Exis- C Lucretium, qui naturam in faciendo homine iniquilentia Dei Libello gallico.

talis insimulat. Nihil prorsus ell'ecit; nam. Sic reposui ex mss. 2 Artifex ille. Sirpe ilte eleganter additur, ut cap. 1, Bon., 2 Reg., Tax., 2 Colb., Baluz. el Clarom, in a summo illo... ariifice Deo; lib). vi Institut., cap. 23, marg. Illa vero absunt a 16 mss. ei ab ipsa editione 0. adversarius ille noster, Bun. F. Friizsche. In omnibus fere vulgalis,pro nam, est et. Sensum. Id est, mentem, intellectum. Vidé not.

Leviler summa quæque decerpens. lia vulgali ms. el ad cap. 1 percipi sensu. Conser lib. vi, car. 2; Apuediti : at ms. Bov. legit, leviler summalim quæque de- leius, lib. it Met. pag. 279 : Ac dum religiosum scrucerpens.

pulum apud sensim meum dispulo. Bun. Scipio. Hic, leste Cicerone lib. I de Legibus, c. 6, Rationalem islam vim. Ita legitur in novem editis scripserat sex libros de Republica oplima.

et in vet. ac opt. mss. Reg. Pili., Canc. et Erasm. Oculis contrectari. Proba omnium editorum ct eamqne lectionem probant Galleus cl Walchius. In mss. Iectio, si unum escipias Bononiensem, in quo 15 rec. ct vulgatis septem esl vitam ; in tino Liplegitur contueri, et editionem Cellarii, in qua repo- siensi et Bov. rationabilem istam vilain. suil conlustrari sine ulla manuscriptorum auctoritale. Ante providit. Doctiss. Fiancins, pro ante, suspiAl contra hanc correctionem, seu potius depravatio- cabatur legendum esse, aple. nem, insurrexit erud. Heumannus, Ostendiique ex Omnes enim suis ex se pilis terit. Sic habent vet. variis priscorum auctorum locis, videlice! Taciti l. nu el opi. mss. Bovon. et Conc. ac edili Graph., Cral., Amal. cap. 12, Ovidii Metamorpli. I. vi, fab. 7, Au- Spark. quod Erasmus probal : pilis, qui con ipsis glistin. epist. 3, Greg. Nazianz. Oral. 1 Theolog.. animalibus nascuntur. In 21 mss. ct in 9 cditis, Cirer. Qiirst. Tuscul. lib. III, Chrysosto:ui llomil. 3 D pellibus ; in Em. el Buv. ex suis pellibus lexil Durius ad pop. Antioch., probum esse, imo clegans hoc di. hic usus est pronomine reciproco; neque enim se ceudi genus. Sed el non modu Lalinis ci Guircis ac- refertur ad Deum, sed ad animantes. Deinde non ceptum est, verum etiam nos Galli dicimus, faire omne animal lectum est pilis, aut etiam pellibus ; toucher une chose an doigl et à l'æil. Sed et idem lo- quædam enim muniui:tur lesta, il ostrea či lestuquendi modus cst Lactantii Disin. Instiliil. lib. v, dines ; quaedam concha, quedam corin, alia sqnamc. 21, anle finem,

mis, alia pennis, alia setis, alia spinis , alia aculeis, Aserunt. Sic restitui ex veter. cdil. cl Cellar. alia villis , alia crustis, alia laminis. llæc copiose cinci. mss. præler recentes duos Colb., 1 Brun, et Tractantur ab Aristotel., i de parl. anim., cap. 10; Bov. in quibus legilur asserunt, sicut ct in rec. Plin. præsai. vui, el Greg. Nyssen. de hominis Opieditis.

licio cap. 7.- Quemadmodum tamen... ante providii. Dispicere. Ita reposui ex mss. 2 Bonon., Tax., 2 Omnes enim, etc. Ita quoque Aristot., iv ile parl.animi. Coll., 1 Reg., laventibus Reg.-Pul. itemque alio Re- cap. 10; Lucret., V, nam quæcumque villes, etr.; gio, in quibus est despicere. In recentioribiis undecim Cic. ii de Nat, deor.; Plutarch., tili.de Forl. ; Plin. sicul et in editis, est inspicere.

prafat. 7; Tyr. Maximus, Dial Tepi 1715 w2p. èpoQuidque factum sil. Concima lectio, quain restitui T[.; Gregor. Nyss. de hominis 0,ilica), cap.' 7. ex editis quinque et mss. 2 Bonon., 2 Reg., Tax.,

Isæus. Pen., Canc., Uii., 4 Colbert., Baluz., Clarom., Brill., Vim pruinarum ac frigorum sustinere. Sic reposui accedentibus Regio-Pulcano, Goth. et Em in quibus ex veterrimis ei optimis miss. 2 Bonon., Regio-Put., legitur quidquid facium sil. In l'ec. 4 Reg., 2 Colberi., 3 al. Rg., 4 Colberi., Baluz., Clarom., Tax., Pen., Si qua vero in predam majoribus cedunt, ne la- A sed in animo posuit : quoniam supervacuum fuit , men stirps eorum funditus interiret , aut in ea sunt cum illi , quod erat maximum , tribuisset , corporarelegala regione, ubi majora esse non possunt; aut libus eum legere munimentis; cum præsertim pulacceperunt uberem generandi foecunditatem , ut et chritudinem humani corporis impedirent. Unde ogo Jesliis , quæ sanguine aluntur, viclus suppeteret ex philosophorum, qui Epicurum sequuntur, amentiain illis, ct illatam tamen cladem , ad conservationem soleo mirari, qui nature opera reprehendunt, ul os• generis, mullitudo ipsa superaret. Hominem autem, tendant , nulla providentia instructum esse ac regi ratione concessa , el virlute sentiendi alqne eloquen- mundum ; sed originem rerum insecabilibus ac solidi dala , corum, quae cæteris onimantibus altribula

dis corporibus assignant, quorum fortuitis concursunt, fecit expertem, quia sapientia reddere pole- sionibus universa nascantur, el nala sint. Prætereo rat, que illi natura conditio dencgassel , staluit nu- quæ ad ipsum mundum pertinentia vilio dant, in dum, ct inermem , quia ct ingenio poterat armari, quo ridicule insaniunt; id sumo, quod ad rem , de el rationc vestiri. Ea vero ipsa , quæ mutis data , et

qua nunc agimus, pertinet. homini denegala sunt, quam mirabiliter homini ad

CAPUT III. pulchritudinem faciant, exprimi non potest. Nam si in homine serinos dentes , aut cornua , aul ungues , B

De conditione pecudum et hominis. aut ungulas , all caudam, aut varii coloris pilos ad- Querunlur, homincm nimis imbecillum et fragilem didissel ; quis non sentiat quam lurpe animal esset nasci, quam cælera animalia nascuntur; quæ ut sunt futurum , sicut mula , si nuda et incrmia fingeren- edila ex ulero, protinus in pedes suos erigi, et geslur ? Quibus si detrahas, vel naturalem sui corporis tire discursibus, statimque aeri tolerando idonea esse, veslem , vel ea quibus ex se armanlur, nec speciosa quod in lucem naturalibus indumentis munita procespoterunt esse, nec tuta; ut mirabiliter, si utilitatem serint: hominem contra, nudum, et inermem tanquam cogites , instrucla , si speciem, orm:ta videantur : ex naufragio in hujus vitæ miserias projici et esadeo miro modo consentit uulitas cum decore. pelli; qui neque niovere se loco, ubi effusus est, pos

Hominem vero , quen æternum animal atque im- sit, nec alimenlum lactis appelere , nec injuriam mortale fingebat , non forinsecus, ut cætera , sed temporis ferre; itaque naturam, non matrem esse interius armavit ; nec munimentum ejus in corpore, humani generis, sed novercam, quæ cum mutis lain

VARIORUM NOTÆ.

[ocr errors]

Brus. el Bov. In rec. tamen 3 Reg., 2 Colb. et in C Brun. ac in editis tribus deest pertinentia. vulgatis , vim pruinarum ac frigora sustinere. Ast Queruntur hominem nimis imbecillum el fragilem apud Ciceronem est frigoris vis.

nasci. Scilicet Lucret. V, sub inilim, Plin. prielal. In eu sunt relegata regione. Ila multi mss. et edili. vil, immerito lamen et fatuc, ui ait Aristoleles, iv de El ila alibi Lactantius ulilur sexto casu pro quarto, part. cap. 10, Senec. IV de Benef. c. 18, Gal. I, cap. el contra. Nonnulli habent religata regione ; quidain 2 et seqq., Plutarch. de Fortima, Basil. Homil. 10 in religala religione , ul ms. Bov., sed male. — In eam Hexameron., Gregor. Nyss. de hominis Opificio.Isgus. suni relegata regionem. Erasmus in ed. Frob. 1529, Nimis imbecillum... quam cætera animalia. Id est, Gymn., Torn., Betul., Paris., 1561: In eam relegala præ cæteris animalibus, forma loquendi inusitala, sunt regionem. Rost. viliose, religata. Goul., Lips., quam vix apud ullum auctorem reperies. Nimis Reimmann., 1465-1524, Thomasius et seqq. : In ea imbecillum... nasci, quam. Sparkius quoque hanc relegala regione. Relegare valel amandare , ablegare, loquendi formam vocat inusitatam. Keiherus quisegregare. Sæpius cum dativo jungitur. Sic ex Virgi- dem in suo Theatro Plauli, nimis quam cupio, exliv Lici. lib. 1, c. 17 :

ponit plus quam cupio : sed significat potius valde Secretis alma recondit

admodım. Plura ctiain de lormula nimis quam, Sedibus, et nymphæ Egerie nemorique relegat, etc. Gronovius ad Gel. lib. V, cap. 14, pag. 523 ei Bur

Bun. monn. ad Quintil. lib. iv Inst., cap. 2, pag. 336. Si in homine. Ila restitui ex velustissimis el opli

Bun. mis mss. 2 Bonon., Reg.-Pui. aliisine 2 Reg., Tax., Ul sunt edila... protinus. Eleganter ut... protinus, 2 Colb., Baluz. In undecim rec. ci in cdilis est, si

D

sicut in Cicerone, Cæsare cu Livio : ul... slalim; homini.

ul... confestim ; ul... continuo ; ill... extemplo; ul... Quis non sential. Sic reposui ex omnibus mss. et subilo. Vide Túrsell. de parl. ed. 1, Schwarlz , pag. vel. editis. Rom., Gymnic., Graph. In undecim re. 1099; seq. Bun. centioribus editis legitur, sentir. Prior leclio Liclan- Statim..... idonea esse, quod. Subl., Ros!., Ven., liana recta est.

1471, 72, utraque 78-1515, Paris., Cral., Frob., el Quem. Ita rescribendum est, leste Mennanno ex Gymn., stalim..... idonea esse, quam. llerum nove, editionibus 1472, 1478, 1513 et 1515, in aliis legi- inquit Erasmus, usurpavil hanc vocem slatim quain, Tur quonium, quod minus bene videtur.

pro simul atque. Non adspernarer, quam Erasino nove Philosophorum. Scilicet Leucippi et Democriti, usurpatum diciam voculam, menor, nostrum dixisse quos secutus est Epicurus, atque Lucrelii qui se- lib. vii Institut. cap. 5: non stalim, quam natus esi. culus est Epicurum.

Bun. Insecabilibus, etc. Scilicet, atomis.

Ilominem contra, nudum , etc. Tertullianills de Nescantur el nata sint. Sic, id illc optime mss. Bov. Carne Christi: Horres utique infantem cum suis impealique editiones 1472, 1476, 1478.

dimeulis profusim it obliui. Seneca ad Marciam : Quie ad ipsum mundum pertinentin. 13 cum omni- Quid est homo ? imbecillum corpus et fragile, nudum, bus fere edilii, 11185. 2 Bonon., Regio-l'ul., Tax., el sup'e nulira inerme.

PRICÆUS. Ullri, En., Clorom. il prima man. Al Erasmus in Ubi cfl'usus est. l'altus eleganter dicitur jundi, ef. mis. codice a se viso legit, ad ipsun mundum perti. fundi. Lib. Ili Insl., c. 19: locis, in quo quisque est nentia , delelo quæ. In sux vero Colbertinis, Marm., effusus ex ulero.

« PoprzedniaDalej »