Formy pracy kupca hanzeatyckiego w XIV-XV w: (z dziejów techniki wymiany towarowo-pieniężnej)

Przednia okładka
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964 - 278

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Informacje bibliograficzne