Obrazy na stronie
PDF

spondes quidquam? vide! in 1 18. et coeperunt salutare eum: quantis te accusant.

| Ave, rex Judaeorum! 5. Jesus autem amplius nihil | 19. Et percutiebant caput ejus respondit, ita ut miraretur Pi arundine: et conspuebant eum, latus.

et ponentes genua, adorabant 6. Per diem autem festum so

eum. lebat dimittere illis unum ex vin 20. Et postquam illuserunt ei, ctis, quemcumque petissent. | exuerunt illum purpura, et indu7. Erat autem, qui dicebatur

erunt eum vestimentis suis; et Barabbas, qui cum seditiosis erat

educunt illum, ut crucifigerent vinctus, qui in seditione fecerat

eum. homicidium.

21. y Et angariaverunt prae8. Et cum ascendisset turba,

tereuntem quempiam, Simonem coepit rogare, sicut semper facie

Cyrenaeum, venientem de villa, bat illis.

patrem Alexandri, et Rufi, ut tol9. Pilatus autem respondit eis,

leret crucem ejus. et dixit: Vultis dimittam vobis

22. Et perducunt illum in Golregem Judaeorum?

gotha locum, quod est interpre

tatum: Calvariae locus. 10. Sciebat enim, quod per

23. Et dabant ei bibere myrinvidiam tradidissent eum summi

rhatum vinum; et non accepit. Sacerdotes.

24. Et crucifigentes eum, di11. Pontifices autem concitaverunt turbam, ut magis Barab

viserunt vestimenta ejus, mittenbam * dimitteret eis.

tes sortem super eis, quis quid

tolleret. 12. Pilatus autem iterum re

25. Erat autem hora tertia; et spondens, ait illis : Quid ergo

crucifixerunt eum. vultis faciam regi Judaeorum?

26. Et erat titulus causae ejus 13. At illi iterum clamaverunt: inscriptus: REX JUDAEORUM. Crucifige eum!

27. Et cum eo crucifigunt duos 14. Pilatus vero dicebat illis: |

| latrones : unum a dextris, et aliQuid enim mali fecit? At illi ma

um a sinistris ejus. gis clamabant: Crucifige eum! 28. Et impleta est scriptura,

15. Pilatus autem volens po- quae dicit: „Et cum iniquis repulo satisfacere, dimisit illis Ba- putatus est.“ rabbam, et tradidit Jesum flagel 29. Et praetereuntes blasphelis caesum, ut crucifigeretur. mabant eum, moventes capita

16. Milites autem duxerunt sua, et dicentes: Vah! quia deeum in atrium praetorii, et con struis templum Dei, et in tribus vocant totam cohortem ;

diebus reaedificas; 17. et induunt eum purpura,

30. salvum fac temet ipsum, et imponunt ei plectentes spine

descendens de cruce! am coronam;

y v. 21-47. Matth. 27, 32-61. Luc.

23, 26-56. Joh. 19, 17 -- 42. - Jes. 53, - Act. 3, 14.

12. 4c, 14, 58.

Cap. XV. 6. dimittere solebat. 14. dicebat eis. 18. have. 19. harundine. 21. Cyreneum. 23. murratum. 27. duo latrones. 29. va qui destruit templum (omiss. Dei); ibid. in tribus diebus aedificat (sic).

31. Similiter et summi Sacer- | sequebantur eum, et ministradotes illudentes, ad alterutrum bant ei, et aliae multae, quae sicum Scribis dicebant: Alios sal- | mul cum eo ascenderant Ierosovos fecit, se ipsum non potest lymam. salvum facere.

42. Et cum jam sero esset fa32. Christus Rex Israel! de- ctum (quia erat parasceve, quod scendat nunc de cruce, ut videa- est ante sabbatum) mus, et credamus. Et qui cum 43. venit Joseph ab Arimaeo crucifixi erant, convitiaban thaea nobilis decurio, qui et ipse tur ei.

erat exspectans regnum Dei; et 33. Et facta hora sexta, tene- | audacter introivit ad Pilatum, et brae factae sunt per totam ter petiit corpus Jesu. ram, usque in horam nonam. 44. Pilatus autem mirabatur,

34. Et hora nona exclamavit si jam obiisset. Et accersito Jesus voce magna, dicens: Eloil, centurione, interrogavit eum, si Eloi, lamma sabacthani! quod | jam mortuus esset. est interpretatum: Deus meus,

45. Et cum cognovisseta cenDeus meus, ut quid dereliquisti turione, donavit corpus Joseph. me!

46. Joseph autem mercatus 35. Et quidam de circumstan sindonem, et deponens eum intibus audientes, dicebant: Ecce! volvit sindone, et posuit eum in Eliam vocat.

monumento, quod erat excisum 36. Currens autem unus, et

de petra, et advolvit lapidem ad implens spongiam aceto, circum- |

ostium monumenti. ponensque calamo, potum dabat

47. Maria autem Magdalene, ei, dicens: Sinite! videamus, si

et Maria Joseph aspiciebant, ubi veniat Elias ad deponendum eum.

poneretur. 37. Jesusc autem emissa voce magna exspiravit.

CAP. XVI. 38. Et velum templi scissum est in duo, a summo usque deor- | Christi resurrectio mulieribus ab sum.

Angelo nuntiata. Jesus primum Mag39. Videns autem Centurio,

I dalenae apparet, dein discipulis duoqui ex adverso stabat, quia sic

bus, post Apostolis undecim. Apo

stolorum missio. Ascensus Christi clamans exspirasset, ait: Vere

in coelum. hic homo Filius Dei erat!

1. Et cum transisset sabba40. Erant autem et mulieres

fieres tum, Maria Magdalene, et Maria de longe aspicientes; inter quas erat Maria Magdalene d, et Maria,

Jacobi, et Salome emerunt aroJacobi minoris, et Joseph mater,

rla, mata, ut venientes ungerent Je

sum. et Salome;

2. Et valde mane una sabbato41. et cum esset in Galilaea,

L cv. 1-14. Matth. 28, 1-15. Luc. 24, • Ps. 21, 2. Joh. 19, 30. d Luc. 8, 2. / 1-12. Joh. 20, 1-18.

Cap. XV. 31. sacerdotes ludentes. 34. Heloi Heloi lama sahacthani. 35. Heliam (sic semper). 38. a sursum. 39. homo hic. 40. inter quas et Maria; ibid. Salomae. 43. Arimathia omiss. ab; ibid. introiit; ibid. et petit. XVI. 1. Salomae; ibid. ungerent eum.

rum, veniunt ad monumentum, ex his ambulantibus ostensus est orto jam sole;

in alia effigie, euntibus in villam. 3. et dicebant ad invicem: 13. Et illi euntes nuntiaverunt Quis revolvet nobis lapidem ab

ceteris; nec illis crediderunt. ostio monumenti?

14. Novissime recumbentibus 4. Et respicientes, viderunt revolutum lapidem; erat quippe

illis undecim apparuitk; et ex

probravit incredulitatem eorum, magnus valde. 5. Et introeuntes in monu

et duritiam cordis; quia iis, qui

viderant eum resurrexisse, non mentum, viderunt juvenem se

crediderunt. dentem in dextris, coopertum

15. ?Et dixit eis: Euntes in stola candida, et obstupuerunt.

mundum universum praedicate 6. Qui dicit illis: Nolite expa

Evangelium omni creaturae! vescere! Jesum quaeritis Nazarenum, crucifixum; surrexit, non

16. Qui credideritm, et baptiest hic, ecce locus, ubi posue

zatus fuerit, salvus erit; qui vero runt eum.

non crediderit, condemnabitur. 7. Sed ite, dicite discipulis 1 17. Signan autem eos, qui creejus, et Petrof, quia praecedit & diderint, haec sequentur: In novos in Galilaeam; ibi eum vide- | mine meo daemoniao ejicient; bitis, sicut dixit vobis.

linguis P loquentur novis; 8. At illae exeuntes, fugerunt! 18. Serpentes I tollent; et si de monumento; invaserat enim mortiferum quid biberint, non eas tremor et pavor; et nemini eis nocebit; super” aegros maquidquam dixerunt; timebant nus imponent, et bene habebunt. enim.

19. Ets Dominus quidem Je9. Surgens autem mane, pri- sus, postquam locutus est eis, asma sabbati, apparuit primo Ma- sumtus est in coelum, et sedet a riae Magdalene, de quah ejece- | dextris Dei. rat septem daemonia.

20. Illi autem profecti praedi10. Illa vadens nuntiavit his, caverunt ubique Domino coopequi cum eo fuerant, lugentibus, rante, et sermonem confirmante, et flentibus.

sequentibus signis. 11. Et illi audientes, quia viveret, et visus esset ab ea, non

* Luc. 24, 36. sqq. Joh. 20, 19. sqq.

Joh. 21, 1. sqq. l v. 15--18. Matth. 28, crediderunt.

16 - 20. m Joh. 3, 18. 36. Act. 2, 38. 12. Posti haec autem duobus Rom, 10, 9. ~ Matth. 10, 8. • Act. 5,

16. 8, 7. P Act, 2,4. 10, 46. 1 Cor. 12, 10. fc. 14, 72. & c. 14, 28. h Luc. 8, 2. Act. 28, 5. Act. 28, 8. Luc. 24, Luc. 24, 13. 599.

50. sq9. Act. 1, 9.

Cap. XVI. 4. vident. 5. in monumento. 12. ex eis. 14. quia his; ibid. crediderant. 18. non eos (sic); ibid. super egrotos. 19. et Dominus quidem (omiss. Jesus).

-oso

SANCTUM
JE S U CHRISTI

E V A N G E LI U M

SECUNDUM
I U ο Α ν.

CAP. 1.

et uxor illius de filiabus Aaron, De Joannis Baptistae vitae primor

et nomen ejus Elisabeth. dis. Christi nativitas adnuntiatur. 1 6. Erant autem justi ambo Maria Elisabeth cognatam domo fa ante Deum, incedentes in omnimiliariter adit. Nascitur Joannes. | bus mandatis et justificationibus Zachariae canticum.

Domini sine querela. 1. Quoniam quidem multi co

7. Et non erat illis filius, eo

quod esset Elisabeth sterilis, et nati sunt ordinare narrationem,

ambo processissent in diebus quae in nobis completae sunt,

suis. rerum;

8. Factum est autem, cum Sa2. sicut tradiderunt nobis, qui ab initio ipsi viderunt, et mini

cerdotio fungeretur in ordine

vicis suae ante Deum, stri fuerunt sermonis; 3. visum est et mihi , assecuto

9. secundum consuetudinem omnia a principio diligenter, ex

Sacerdotii, forte exiit, ut incenordine tibi scribere, optime The

sum poneret, ingressus in temophile!

plum Domini;

10. et omnis multitudo populi 4. ut cognoscas eorum verborum, de quibus eruditus es, veri

erat orans foris w hora incensi. tatem.

11. Apparuit autem illi Ange5. Fuit in diebus Herodis, re

lus Domini, stans a dextris altagis Judaeae, Sacerdos quidam

ris* incensi. nomine Zacharias, de vice Abia";

12. Et Zacharias turbatus est

videns, et timor irruit super eum. * 1 Joh. 1, 1. * Act. 1, 1. • 1 Par. 25, 10. 19.

1 w Levit. 16, 19. * Exod. 30, 1. sqq.

Cap. I. 3. a principio omnia. 5. uxor illi; ibid. Elisabet. 6. que. rella. 7. sterelis.

13. Ait autem ad illum Ange- | runt, quod visionem vidisset in lus: Ne timeas, Zacharia! quon- | templo. Et ipse erat innuens iliam exaudita est deprecatio tua; | lis, et permansit mutus. et uxor tua Elisabeth pariet tibi 23. Et factum est, ut impleti filium, et vocabis nomen ejus sunt dies officii ejus , abiit in doJoannem;

mum suam. 14. et erit gaudium tibi, et ex- 24. Post hos autem dies conultatio, et multi in nativitate ejus cepit Elisabeth uxor ejus, et ocgaudebunt;

cultabat se mensibus quinque, di15. erit enim magnus y coram cens: Domino: et vinum et siceram 25. Quia sic fecit mihi Dominon bibet, et Spiritu sancto re- nus in diebus, quibus respexit plebitur adhuc ex utero matris auferre opprobrium meum inter suae ;

homines. 16. et multos filiorum Israel 26. In mense autem sexto, misconvertet ad Dominum Deum sus est Angelus Gabriel a Deo in ipsorum;

civitatem Galilaeae, cui nomen 17. et ipse praecedet ante il Nazareth, lum in spiritu et virtute Eliaea; 27. ad virginem desponsatam utb convertat corda patrum in viro, cui nomen erat Joseph', filios, et incredulos ad pruden de domo David, et nomen virtiam justorum, parare Domino ginis Maria. plebem perfectam.

28. Et ingressus Angelus ad 18. Et dixit Zacharias ad An- | eam dixit: Ave, gratia plena! gelum: Unde hoc sciam? ego Dominus tecum! Benedicta tu in enim sum senex, et uxor mea mulieribus ! processit in diebus suis ?

29. Quae cum audisset, turba19. Et respondens Angelus di- ta est in sermone ejus, et cogixit ei: Ego sum Gabriel", quid tabat, qualis esset ista salutatio. asto ante Deum; et missus sum

30. Et ait Angelus ei: Ne tiloqui ad te, et haec tibi evange- | meas, Maria! invenisti enim gralizare.

tiam apud Deum; 20. Et ecce! eris tacens, et

31. ecce! concipies in utero, non poteris loqui usque in diem, et paries filium, et vocabis 8 noquo haec fiant, pro eo, quod non

men ejus Jesum. credidisti verbis meis, quae im

32. Hic erit magnus, et Filius plebuntur in tempore suo.

Altissimi vocabitur; et dabiti illi 21. Et erat plebs exspectans

Dominus Deus sedem David paZachariam; et mirabantur, quod

tris ejus; et regnabit in domo tardaret ipse in templo.

Jacob in aeternum, 22. Egressus autem non pot

33. et regnik ejus non erit finis. erat loqui ad illos, et cognove

Genes. 30, 23. fc. 2, 4. sq. Matth. Matth. 11, 11. Numer. 6, 2. sqq. | 1,18. & Matth. 1, 21, Luc.2, 21. k Marc. Matth. il, 14. Matth. 3, 2. sqq. 5, 7. i 2 Reg. 7, 12. sqg. Jes. 9, 2. sqq. • Dan. 8, 16. d Matth. 18, 10.

| K Dan. 7, 14. 27. Mich. 4, 7.

Cap. I. 13. Johannem (sic semper). 15. sicera. 17. incredibiles. 23. et facti sunt (sic per errorem). 25. obprobrium. 28. Have (ita semper). 32. Dominus (omiss. Deus).

« PoprzedniaDalej »