Obrazy na stronie
PDF

23. Et convocatis eis, in parabolis dicebat illis: Quomodo

CAP. IV. potest satanas satanam ejicere? Parabolae de seminatore, de Incerna

24. Et si regnum in se divida- super candelabrum, de semine in tur, non potest regnum illud | terram jacto, de grano sinapis. Se. stare.

datur tempestas ab Jesu. 25. Et si domus super semet 1. Et iterum coepit docere ad ipsam dispertiatur, non potest mare; et congregata est ad eum domus illa stare.

turba multa , ita ut navim ascen26. Et si satanas consurrexe- dens, sederet in mari, et omnis rit in semet ipsum, dispertitus est, turba circa mare super terram et non poterit stare, sed finem erat. habet.

2. Et docebat eos in parabolis 27. Nemo potest vasa fortis, multa , et dicebat illis in doctrina ingressus in domum, diripere, sua: nisi prius fortem alliget, et tunc 3. Audite! Ecce, exiit semidomum ejus diripiet.

nans ad seminandum. 28. Amen dico vobis, quoniam 4. Et dum seminat, aliud ceciomnia dimittentur filiis hominum dit circa viam, et venerunt volupeccata, et blasphemiae, quibus | cres coeli, et comederunt illud. blasphemaverint;

5. Aliud vero cecidit super 29. qui autem blasphemaveriti petrosa, ubi non habuit terram in Spiritum sanctum, non habe multam; et statim exortum est, hit remissionem in aeternum, sed quoniam non habebat altitudinem reus erit aeterni delicti.. terrae;

30. Quoniam dicebant: Spiri 6. et quando exortus est sol, tum immundum habet.

exaestuavit; et eo quod non ha31. l Et veniunt mater ejus et bebat radicem, exaruit. fratres, et foris stantes, miserunt | 7. Et aliud cecidit in spinas; ad eum, vocantes eum,

et ascenderunt spinae, et suffo32. et sedebat circa eum turba; caverunt illud, et fructum non et dicunt ei: Ecce! mater tua, et | dedit. fratres tui foris quaerunt te!

8. Et aliud cecidit in terram 33. Et respondens eis, ait: bonam, et dabat fructum ascenQuae est mater mea, et fratres dentem, et crescentem; et afferemei?

bat unum triginta, unum sexagin34. Et circumspiciens eos, qui ta, et unum centum. in circuitu ejus sedebant, ait: 1 9. Et dicebat: Qui habet aures Ecce! mater mea, et fratres mei. audiendi, audiat!

35. Qui enim fecerit volunta- 10. Et cum esset singularis, tem Dei, hic frater meus, et soror interrogaverunt eum hi, qui cum mea, et mater est.

eo erant duodecim, parabolam. i Matth. 12, 32. * Matth. 12, 46 - 50. lv. 1–20. Matth. 13, 1-23. Luc. 8, Luc. 8, 19-21.

14-15.

Cap. III. 24. stare regnum illius. 26. consurrexit. 27. deripiet IV. 1. in navem ascendens. 2. docebat illos. 4. volucres omiss. c 6. et quod non haberet. 8. et unum sexaginta. 10. cum duodecim (sic); } ibid. parabolas.

11. Et dicebat eis: Vobis da- | natur, aut sub lecto? Nonne uto tum est nosse mysterium regni super candelabrum ponatur ? Dei; illis autem, qui foris sunt,

22. Non est enim aliquid absin parabolis omnia fiunt:

| conditum, quod non manifeste12. „utm videntes videant, et tur: nec factum est occultum, „non videant; et audientes au

sed ut in palam veniat. „diant, et non intelligant; ne

23. Si quis habet aures audien„quando convertantur, et dimit-|

di, audiat! „tantur eis peccata.“

24. Et dicebat illis : Videte! 13. Et ait illis: Nescitis para

quid audiatis: In qua P mensura bolam hanc? et quomodo omnes

mensi fueritis, remetietur vobis, parabolas cognoscetis ? 14. Qui seminat, verbum se- 1

et adjicietur vobis. minat.

25. Qui enim 9 habet, dabitur 15. Hi autem sunt, qui circa illi: et qui non habet, etiam quod viam, ubi seminatur verbum, et habet, auferetur ab eo. cum audierint, confestim venit 26. Et dicebat: Sic estregnum satanas, et aufert verbum, quod Dei, quemadmodum si homo jaseminatum est in cordibus eorum. ciat sementem in terram,

16. Et bi sunt similiter, qui 27. et dormiat, et exurgat nosuper petrosa seminantur; qui

cte et die; et semen germinet, et cum audierint verbum, statim

increscat, dum nescit ille. cum gaudio accipiunt illud;

28. Ultro enim terra fructifi17. ei non habent radicem in

cat, primum herbam, deinde spise, sed temporales sunt; deinde

| cam, deinde plenum frumentum orta tribulatione et persecutione

in spica. propter verbum, confestim scan

29. Et cum produxerit frudalizantur.

ctus, statim mittit falcem, quon18. Et alii sunt, qui in spinis | iam adest messis. seminantur; hi sunt, qui verbum | 30. r Et dicebat: Cui assimilaaudiunt,

bimus regnum Dei? Aut cui pa19. et aerumnae saeculi, et

rabolae comparabimus illud ? deceptio divitiarum, et circa reli

31. Sicut granum sinapis, quod qua concupiscentiae introeuntes suffocant verbum, et sine fructu

cum seminatum fuerit in terra,

minus est omnibus seminibus, 20. Et hi sunt, qui super ter

quae sunt in terra; ram bonam seminati sunt, qui

32. et cum seminatum fuerit, audiunt verbum, et suscipiunt et

ascendit, et fit majus omnibus

oleribus, et facit ramos magnos; fructificant, unum triginta, unum sexaginta, et unum centum.

ita ut possint sub umbra ejus aves 21. n Et dicebat illis : Numquid

coeli habitare.

33. Et talibus multis parabolis venit lucerna, ut sub modio po

Matth. 5, 15. P Matth. 7, 2. Luc. 6, .Matth. 13, 14. ry. 21-25. Luc. 8, 38. 9 Matth. 13, 12. rv.30_32. Matth.

| 13, 31. sqq. Luc. 13, 18. 549.

efficitur.

16-18.

Cap. IV. 11. scire mysterium. 15. in corila eorum. 20. et unum Sexaginta. 22. non enim est. 27. exsurgat. 29. se produxerit.

32. holeribus.

[ocr errors]

loquebatur eis verbum, prout | monumentis, et neque catenis poterant audire;

jam quisquam poterat eum ligare; 34. sines parabola autem non

4. quoniam saepe compedibus loquebatur eis; seorsum autem et catenis vinctus, dirupisset cadiscipulis suis disserebat omnia.

tenas, et compedes comminuis35. Et ait illis in illa die, cum

set, et nemo poterat eum domare. sero esset factum: Transeamus

5. Et semper die ac nocte in contra! 36. Et dimittentes turbam, as

monumentis, et in montibus erat,

clamans, et concidens se lapidisumunt eum ita, ut erat in navi; et aliae naves erant cum illo. 37. Et facta est procella ma

6. Videns autem Jesum a longna venti, et fluctus mittebat in

ge, cucurrit, et adoravit eum, navim, ita ut impleretur navis. 7. et clamans voce magna, di

38. Et erat ipse in puppi super xit: Quid mihi, et tibi, Jesu, fili cervical dormiens; et excitant Dei altissimi? adjuro te per Deeum, et dicunt illi: Magister! | um! ne me torqueas. non ad te pertinet, quia perinius? 8. Dicebat enim illi: Exi, spi

39. Et exsurgens, commina- ritus immunde, ab homine! tus est vento, et dixit mari: Tace, 1 9. Et interrogabat eum : Quod obmutesce! et cessavit ventus; tibi nomen est? Et dicit ei : Leet facta est tranquillitas magna. | gio mihi nomen est, quia multi

40. Et ait illis : Quid timidi sumus. estis? necdum habetis fidem? Et 10. Et deprecabatur eum multimuerunt timore magno, et dice- tum, ne se expelleret extra rebant ad alterutrum: Quis, putas, 1 gionem. est iste, quia et ventus et mare 11. Erat autem ibi circa monobediunt ei?

tem grex porcorum magnus, pa

scens. CAP. V.

12. Et deprecabantur eum spi

ritus, dicentes: Mitte nos in porLegio Daemonum expulsa porcos cos! ut in eos introeamus. ingreditur. Mulier a profluvio sanguinis liberatur. Jairi filia vitae

13. Et concessit ei statim Je. redditur.

sus. Et exeuntes spiritus im1. u Et venerunt trans fretum

mundi introierunt in porcos; et

magno impetu grex praecipitamaris in regionem Gerasenorum.

tus est in mare ad duo millia, et 2. Et exeunti ei de navi, statim

suffocati sunt in mari. occurrit de monumentis homo in

14. Qui autem pascebant eos, spiritu immundo,

fugerunt et nuntiaverunt in civi3. qui domicilium habebat in

tatem, et in agros. Et egressi s Matth. 13, 34. tv. 35-40. Matth. sunt videre, quid esset factum; 8, 18. 23 - 27. Luc. 8, 22--25. v. 1-17. Matth. 8, 28-34. Luc. 8, 26-37. ! uc. 1, 24.

Cap. IV. 35. illis illa die. 36. ita ut erant. 37. in navem. 38. supra cervical. 39. tace et obmutesce. V. 2. occurrit ei de monumentis. 3. quisquam eum poterat. 4. disrupisset. 5. nocte ac die; ibid. et clamans. 9. legio nomen mihi. 13. milia – in mare (ultim.). 14. quid esset facti.

15. et veniunt ad Jesum; et 26. et fuerat multa perpessa a vident. illum, qui a daemonio compluribus medicis; et erogavexabatur, sedentem, vestitum, verat omnia sua, nec quidquam et sanae mentis, et timuerunt. profecerat; sed magis deterius

16. Et narraverunt illis , qui habebat; viderant, qualiter factum esset

27. cum audisset de Jesu, veei, qui daemonium habuerat, et | nit in turba retro, et tetigit vede porcis.

stimentum ejus. 17. Et rogare coeperunt eum,

28. Dicebat enim: Quia si vel ut discederet de finibus eorum.

vestimentum ejus tetigero, salva

ero. 18. w Cumque ascenderet na

29. Et confestim siccatus est vim, coepit illum deprecari, qui

fons sanguinis ejus; et sensit cor.. a daemonio vexatus fuerat, ut

pore, quia sanata esset a plaga. esset cum illo.

30. Et statim Jesus in semet 19. Etnon admisit eum, sed ait

ipso cognoscens virtutem, quae illi: Vade in domum tuam ad tu

exierat de illo, conversus ad turos, et annuntia illis , quanta tibi Dominus fecerit, et misertus sit

bam, ajebat: Quis tetigit vesti

menta mea ? tui.

31. Et dicebant ei discipuli 20. Et abiit, et coepit praedi

sui: Vides turbam comprimentem care in Decapoli, quanta sibi fe

te, et dicis: Quis me tetigit? cisset Jesus; et omnes mirabantur.

32. Et circumspiciebat videre 21. *Et cum transcendisset

eam, quae hoc fecerat. Jesus in navi rursum trans fre 33. Mulier vero timens et tretum, convenit turba multa ad mens, sciens, quod factum esset eum, et erat circa mare.

in se, venit, et procidit ante eum, 22. Et venit quidam de archi- | | et dixit ei omnem veritatem. synagogis, nonine Jairus; et vi-l 34. Ille autem dixit ei: Filia, dens eum, procidit ad pedes ejus, fides tua te salvam fecit; vade in

23. et deprecabatur eum mul pace, et esto sana a plaga tua! tum, dicens: Quoniam filia mea 35. Adhuc eo loquente, veniin extremis est: veni, impone unt ab archisynagogo, dicentes : manum super eam! ut salva sit,

Quia filia tua mortua est; quid et vivat.

ultra vexas Magistrum? 24. Et abiit cum illo, et seque

36. Jesus autem audito verbo, batur eum turba multa, et com

quod dicebatur, ait archisynagoprimebant eum.

go: Noli timere! tantummodo 25. Et mulier, quae erat in

crede! profluvio sanguinis annis duo

37. Et non admisit quemquam decim,

se sequi, nisi Petrum, et Jacow v. 18 - 20. Luc. 8, 38. 39. v. bum, et Joannem fratrem Jacobi. 21 - 43. Matth. 9, 18 - 26. Luc. 8, 40 — 56.

° 38. Et veniunt in domum ar

Cap. V. 17. rogare eum coeperunt; ibid. a finibus. 18. navem. 21. rursus; ibid. ad illum. 23. manus. 24. illum. 29. corpore quod, 30. cognoscens in semet ipso; ibid. de eo. 33. mulier autem. 36. verbo quod dicebatur audito. 37. sequi se.

chisynagogi, et videt tumultum, et Judae, et Simonis? nonne et et flentes, et ejulantes multum. / sorores ejus hic nobiscum sunt?

39. Et ingressus, ait illis : Quid Et scandalizabantur in illo. turbamini, et ploratis ? puella non 4. Et dicebat illis Jesus: Quia est mortua, sed dormit.

non est propheta sine honore, 40. Et irridebant eum. Ipse nisi in patria sua, et in domo sua, vero, ejectis omnibus, assumit et in cognatione sua. patrem, et matrem puellae, et qui

5. Et non poterat ibi virtutem secum erant, et ingreditur, ubi

ullam facere, nisi paucos infirpuella erat jacens.

mos impositis manibus curavit. 41. Et tenens manum puellae, ait illi: Talitha , cumi, quod est

6. Et mirabatur propter increinterpretatum: Puella! (tibi di

dulitatem eorum, et circuibat a

castella in circuitu, docens. co:) surge! 42. Etconfestim surrexit puel

7. "Et vocavit duodecim ; et ! la, et ambulabat; erat autem an

| coepit eos mittere binos, et danorum duodecim; et obstupue

bat illis potestatem spirituum im

mundorum. runt stupore magno. 43. Et praecepit , illis vehe

8. Et praecepit eis, ne quid menter, ut nemo id sciret; et

tollerent in via, nisi virgam tandixit dari illi manducare.

tum; non peram, non panem, neque in zona aes,

9. sed calceatos sandaliis, et CAP. VI.

ne induerentur duabus tunicis.

10. Et dicebat eis : QuocumCur Jesus in patria pauca edat mi- que introieritis in domum; illic racula. Praecepta apostolis data.

| manete, donec exeatis inde. Joannis Baptistae mors. Quinque panes et duo pisces multiplicati.

I 11. Et quicumque non receTempestatis sedatio. Jesus multos | perint vos, nec audierint vos, sanat tactu fimbriae vestimenti. exeuntes inde, excutite pulverem

de pedibus vestris , in testimoni1. z Et egressus inde, abiit in

um illis. patriam suam; et sequebantur eum discipuli sui.

12. Et exeuntes praedicabant, 2. Et facto sabbato coepit in l ut poenitentiam agerent; synagoga docere; et multi audi

13. et daemonia multa ejicieentes admirabantur in doctrina / bant, et ungebanto oleo multos ejus, dicentes: Unde huic haec

aegros, et sanabant. omnia? et quae est sapientia, quae

14. d Et audivit Rex Herodes data est illi! et virtutes tales, i

(manifestum enim factum est noquae per manus ejus efficiuntur!

| men ejus) et dicebat: Quia Joan3. Nonne hic est faber? filius |

nese Baptista resurrexit a morMariae, frater Jacobi, et Joseph, a Matth. 9, 35. bv.;-12. Mallh. 10,

11-14. Luc. 9, 1-6. Jac. 5, 14. dv. Matth. 8, 4. iv.1-6. Matth. 13, | 14-29. Malth. 14, 1-12. Luc. 9, 7-9. 53-58.

| 3, 19. 20. Matth. 16, 14.

Cap. V. 38. hejulantes. 39. ait eis. 40. erat puella jacens. 42. stupore maximo. VI. 3. iste est faber. 4. dicebat eis; ibid. et in cognatione sua et in domo sua. 6. circum ibat. 7. convocavit 14. Herodes rex – propter ea inopinantur virtutes in illo.

« PoprzedniaDalej »