Obrazy na stronie
PDF

11. Tunc reliquit eum diaboCAP. IV.

lus et ecce! angeli accesserunt, Christi jejunium et tentatio. Publice

et* ministrabant ei. docet. Petrum et Andream, Jacobum

12. Cum autem audisset Jesus, et Joannem vocat. Morbos sanat.

quod Joannes traditus essety, se1. Tunc Jesus ductus est in

cessit in Galilaeam; desertum a Spiritu, ut tentaretur

13. et, relicta civitate Nazaa diabolo.

reth, venit, et habitavit in Ca2. Et cum jejunasset quadra- pharnaum maritima, in finibus ginta diebus, et quadraginta no

Zabulon et Nephthalim; ctibus, postea esuriit.

14. ut adimpleretur, quod di3. Et accedens tentator dixit ctum est per Isaiam prophetam: ei: Si Filius Dei es, dic, ut la 15. „Terra Zabulon, et terra pides isti panes fiant.

„Nephthalim, via maris trans 4. Qui respondens dixit: Scri

,,Jordanem, Galilaea gentium”, ptum est: „Non in solo pane vi

16. „Populus qui sedebat in „vit homo, sed in omni verbo,

„tenebris, vidit luceni magnam: „quod procedit de ore Deit.“

„et sedentibus in regione um5. Tunc assumpsit eum diabo

„brae mortis, lux orta est eis a.“ lus in sanctam civitatem, et sta 17. b Exinde coepitJesus praetuit eum super pinnaculum tem dicare, et dicere: Poenitentiam pli;

agite! appropinquavit enim re6. et dixit ei: Si Filius Dei es,

gnum coelorum. mitte te deorsum! Scriptum est

18. Ambulans autem Jesus juxenim: „Quia angelis suis manda

ta mare Galilaeae', vidit duos „vit de te, et in manibus tollent

fratres, Simonem, qui vocatur „te, ne forte offendas ad lapidem Petrus. et. And

Petrus, et Andream fratrem ejus, „pedem tuumu.“

mittentes rete in mare, erant 7. Ait illi Jesus: Rursum scri

enim piscatores. ptum est: „Non tentabis Domi

19. Et ait illis: Venite post „num Deum tuum v!66

me, et faciam vos fieri piscatores 8. Iterum assumpsit eum dia

hominum. bolus in montem excelsum val 20. At illi continuo, relictis de; et ostendit ei omnia regna

retibus, secuti sunt eum. mundi, et gloriam eorum ;

21. Et procedens inde, vidit 9. et dixit ei: Haec omnia tibi , alios duos fratres, Jacobum Zedabo, si cadens adoraveris me, bedaei, et Joannem fratrem ejus, 10. Tunc dicit ei Jesus: Vade,

in navi cum Zebedaeo patre satana! Scriptum est enim: „Do

eorum, reficientes retia súa; et „minum Deum tuum adorabis,

vocavit eos. „et illi soli servies w.66

* Joh. 1, 51. y c. 14, 3. sqq. Marc. 1, yl 11. Marc. 1, 12, 13. Luc. 4, 14. Luc. 4, 14. z Jes. 9, 1. a Jes. 60, 2. 1-13. Deut. 8, 3. Sap. 16, 26. 1 Ps. seq. Luc. 1, 79. b Marc. 1, 14 - 22. 90, 11. 12. u Deut. 6, 16.* w Deut, 6, 13. 1 c Marc. 1, 16. seq. Luc. 5, 2 – 11.

Cap. IV. 1. temtaretur. 3. temtator. 4. in pane solo. 5. supra. 1. temtabis. 8. assumit. 9. illi; ibid. tibi omnia. 10. scriptum est (deest enim). 12. cum autem audisset (deest Jesus). 13. maritimam. 14. inpleretur; Esaiam. 15. Nephthalim (deest terra). 16. lumen vidit magnum; ibid. in regione et umbra. * 17. adpropinquavit. 18. ambulans autem (deest Jesus); ibid. mittens rete (deest in mare).

22. Illi autem statim relictis iam ipsi misericordiam conseretibus et patre, secuti sunt eum. quentur.

23. Et circuibat Jesus totam 8. Beati mundo corde! quoniam Galilaeam, docens in synagogisd | ipsi Deum videbunt. eorum, et praedicans evange 9. Beati pacifici! quoniam filii lium regni, et sanans omnem Dei vocabuntur. languorem et omnem infirmita 10. Beati, qui persecutionem tem in populo

patiuntur propter justitiam ! 24. Et abiit opinio ejus in to- quoniam ipsorum est regnom tam Syriam, et obtulerunt ei coelorum. omnes male habentes, variis lan- 11. Beati estis, cum maledixegaoribus et tormentis compre- | rint vobis, et persecuti vos hensos, et qui daemonia habe- | fuerint, et dixerint omne malum bant, et lunaticosf, et paralyti adversum vos mentientes, procos; et curavit eos.

pter mem; 25. Et secutae sunt eum turbae | 12. gaudete, et exultate, quonmultae de Galilaea 6 et Decapoli, iam merces vestra copiosa est et de Ierosolymis, et de Judaea, in coelis”. Sic enim persecuti et de trans Jordanem.

sunt prophetas, qui fuerunt ante

VoS.
CAP. V.

13. Vos estis sal terrae! Quod Sermo Christi in monte habitus. si sal evanuerit, in quo salietur? Beatitas discipulorum Jesu Chri- | Ad nihilum valet ultra, nisi ut stianae perfectionis capita.

mittatur foras, et conculcetur ah 1. Videns autem Jesus turbas, hominibus ascendit in montem, et cum se 14. Vos estis lux mundi P! Non disset, accesserunt ad eum disci- | potest civitas abscondi supra puli ejus.

montem posita; 2. Et aperiens os suum doce 15. neque accendunt lucerbat eos, dicens:

namı, et ponunt eam sub modio, 3. Beati pauperes spiritu h! | sed super candelabrum, ut Inceat quoniam ipsorum est regnum omnibus, qui in domo sunt. coelorum.

16. Sic luceat lux vestra coram 4. Beati mites! quoniam ipsi hominibus, ut videant opera vepossidebunt terrami.

stra bona , et glorificent, patrem 5. Beati , qui lugent! quoniam vestrum, qui in coelis est. ipsi consolabunturk.

17. Nolite putare, quoniam ve6. Beati, qui esuriunt et sitiunt ni solvere legem, aut prophetas : justitiam! quoniam ipsi satura non veni solvere, sed adimplebuntur.

rer. 7. Beati misericordes! quon 18. Amen quippe dico vobis, d Luc. 4, 15. 44. Marc. 1, 39. Marc.

donec transeat coelum et terra, 6, 55. 56. fc. 17, 14. 8. Marc. 3, 7. Luc. 6, 17. Luc. 6, 20. Jes. 57, 15. Luc. 6, 22. Jac. 1, 12. m Luc. 6, 22. iPs. 36. 11. * Luc. 6, 21. Joh. 4, 14. | n 2 Cor. 4, 17. Marc. 9, 20. p Phil. 2 7, 37.

| 15. 4. Joh. 15, 8. Rom, 3, 31,

Cap. IV. 23. circumibat. 25. et Decapolin et Hierosolymis; ibid. trans Jordanen. V. 1. videns autem turbas. 9. ipsi filii Dei. 13. sal. lietur. 16. vestra bona opera.

iota unum, aut unus apex non 28. Ego autem dico vobis : praeteribit a lege, donec omnia Quia omnis, qui viderit mulierem fiants.

ad concupiscendum eam, jam 19. Qui ergo solverit unum de moechatus est eam in corde suo. mandatis istis minimis, et docue- 29. Quod si oculus tuus dexter rit sic homines, minimus vocabi- scandalizat te; erue eum, et protur in regno coelorum; qui au- jice abs te; expedit enim tibi, ut tem fecerit et docuerit, hic ma- | pereat unum membrorum tuognus vocabitur in regno coelo rum, quam totum corpus tuum rum.

mittatur in gehennama. 20. Dico enim vobis, quia, nisi 30. Et si dextra manus tua abundaverit justitia vestra plus, scandalizat te; abscide eam, et quam Scribarum et Pharisaeo projice abs te; expedit enim tibi, rum, non intrabitis in regnum ut pereat unum membrorum tuocoelorum.

rum, quam totum corpus tuum 21. Audistis, quia dictum est eat in gehennam. antiquis: „Non occides! qui autem 31. Dictum est autem: „Qui„Occiderit, reus erit judiciou.co. „cumque dimiserit uxorem su

22. Ego autem dico vobis : „am, det ei libellum repudiib.“ Quia omnis, qui irascitur fratri 32. Ego autem dico vobis : suo, reus erit judicio. Qui autem Quia omnis, qui dimiserit uxodixerit fratri suo, raca! reus erit rem suam, excepta fornicationis concilio. Qui autem dixerit, fa causa, facit eam moechari; et qui tuev! reus erit gehennae ignis. dimissam duxerit, adulteratc.

23. Si ergo offers munus tuum 33. Iterum audistis, quia diad altare, et ibi recordatus fue- ctum est antiquis: „Non perjuraris, quia frater tuus habet aliquid ,bis! reddes autem Domino juadversum te;

„ramenta tua d!66 24. relinque ibi munus tuum | 34. Ego autem dico vobis, non * ante altare, et vade prius recon- jurare omnino; neque per coeciliari fratri tuo; et tunc veniens lum, quia thronus Dei este: offeres munus tuumw.

35. neque per terram,quia sca25. Esto consentiens adversa- bellum est pedum ejus; neque rio tuo cito, dun es in via cum per Ierosolymam, quia civitas eo; ne forte tradat te adversa- est magni regist; rius judici, et judex tradat te mi- 36. neque per caput tuum junistro, et in carcerem mittaris *. raveris, quia non potes unum ca

26. Amen dico tibi:Non exies pillum album facere, aut nigrum. inde, donec reddas novissimum 37. Sit autem sermo vester: quadrantem ).

est, est! non, non! quod autem his 27. Audistis, quia dictum est abundantius est, a malo est. antiquis: „Non moechaberis?!" ) 38. Audistis, quia dictum est:

* Luc. 16, 17. 21, 33. * Luc. 11, 39. a Marc, 9, 46 - 48. Exod. 21, 24. 18, 11. 12. u Exod. 20, 13. Deut. 5, 23. Levit. 24, 20. Deut. 19, 21. cc. 19, 9,

1 Joh.3, 14. sqq. w Marc. 11, 25. *Luc. Marc. 10, 4-12. Luc. 16, 18. 1 Cor. 7. 12, 58. c. 6, 14. 18, 34. 35. z Exod. 10. d Levit. 19, 12. Jes. 66, 1. Act. 7. 20, 14. Levit. 20, 10.

49. f Ps. 47, 2.

Cap. V. 18. fiunt. 22. Racha. 23. offeres. 24. ad altare; ibid. reconciliare; ibid. offers. 28.quoniam. 29.proice. 30.corpus tuum (deesttotum). 33.pejerabis.

„Oculum pro oculo, et dentem „pro dente &!

CAP. VI. 39. Ego autem dico vobis, non Eleemosyna et preces. Ignoscenresistere malo; sed si quis te per- dum est inimicis. De jejunio. Pecucusserit in dexteram maxillam niae amor et anxia sollicitudo vitan

da sunt. tuam, praebe illi et alteram.

40. Et ei, qui vult tecum ju- 1. Attendite, ne justitiam vedicio contendere, et tunicam tu- stram faciatis coram hominibus", am tollere, dimitte ei et pallium"! | ut videamini ab eis; alioquin

41. Et quicunque te angaria mercedem non habebitis apud verit mille passus, vade cum illo patrem vestrum, qui in coelis est. et alia duo!

2. Cum ergo facis eleemosy42. Qui petit a te, da ei! et vo nam, noli tuba canere ante te, lenti mutuari a te, ne avertarisi!

sicut hypocritae faciunt in syna43. Audistis, quia dictum est:

gogis, et in vicis, ut honorificen,,Diliges proximum tuum, et

tur ab hominibus. Amen dico „odio habebis inimicum tuum.“

vobis: Receperunt mercedem

suam. 44. Ego autem dico vobis :

3. Te autem faciente eleemoDiligite inimicos vestros, bene

synam, nesciat sinistra tua, quid facite his, qui oderunt vos, et

faciat dextera tua; orate pro persequentibus et ca

4. ut siteleemosyna tua in abslumniantibus vos;

condito; et pater tuus, qui videt 45. ut sitis filii patris vestri, in abscondito, reddet tibio. qui in coelis est, qui solem suum

5. Et cum oratis, non eritis oriri facit super bonos et njalos,

sicut hypocritae, qui amant in et pluit super justos et injustos.

synagogis et in angulis platearum 46. Si enim diligitis eos, qui stantes orare; ut videantur ab vos diligunt, quam mercedem hominibus. Amen dico vobis: habebitis ? Nonne et publicani Receperunt mercedem suam. hoc faciunt ?

6. Tu autem, cum oraveris, in47. Et si salutaveritis fratres tra in cubiculum tuum, et clauso vestros tantum, quid amplius fa ostio, ora patrem tuum in abscitis ? Nonne et Ethnici hoc fa- i condito; et pater tuus, qui videt ciunt?

in abscondito, reddet tibi. 48. Estote ergo vos perfecti, 1 7. Orantes autem, nolite mulsicut et pater vester coelestis tum loqui, sicut Ethnici; putant perfectus estm.

enim, quod in multiloquio suo

exaudiantur P. & Exod. 21, 24. Levit. 24, 20. Deut. 1 8. Nolite ergo assimilari eis; 19, 21. h Luc. 6, 29. Rom. 12, 17-19. i Luc. 6, 30. k Lev. 19, 18. lv. 44–48. Luc. 6, 27. 28. 32-36. m Lev. 11, 44. n c. 23. 5. • Luc. 14, 14. Jes. 1, 15. 19, 2.

| 3 Reg. 18, 26. sqq.

Cap. V. 39. in dextera maxilla tua. 40. remitte et pallium. 41. angariaberit; ibid. illo alio duo. 46. diligatis. 47. nonne ethnici (deest et). VI. 2. cum ergo facies. 6. cum orabis; ibid. clauso ostio tuo. 7. putant enim.quia.

scit enim pater vester, quid opus 20. thesaurizate autem vobis sit vobis, antequam petatis eum. | thesauros in coelow, ubi neque

9. Sic ergo vos orabitis 9: Pa aerugo, neque tinea demolitur; | ter noster, qui es in coelis: san et ubi fures non effodiunt, nec ctificetur” nomen tuum!

furantur. 10. Adveniat regnum tuum! | 21. Ubi enim est thesaurus tuFiat voluntas tua, sicut in coelo, | us, ibi est et cor tuum. et in terra!

22. Lucerna corporis tui est 11. Panem nostrum supersub

oculus tuus. Si oculus tuus fuerit stantialem da nobis hodie!

simplex; totum corpus tuum lu12. Et dimitte nobis debita no

cidum erit. stra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris !

23. Si autem oculus tuus fuerit 13. Et ne nos inducas in tenta

nequam; totum corpus tuum tetionem, sed libera nos a malo.

nebrosum erit. Si ergo lumen, Amen.

quod in te est, tenebrae sunt; 14. Si enim dimiseritis homi | ipsae tenebrae quantae erunt? nibus peccata eorum, dimittet et 1 24. Nemo potest duobus domivobis pater vester coelestis deli- nis servirey; aut enim unum odio cta vestra.

habebit, et alterum diliget; aut 15. Si auteni non dimiseritis unum sustinebit, et alterum conhominibus, nec pater vester di- temnet. Non potestis Deo sermittet vobis peccata vestrat. I vire et mammonae.

16. Cum autem jejunatis, noli-1 25. Ideo dico vobis, ne solite fieri sicut hypocritae tristes ; citi sitis animae vestrae quid exterminant enim facies suas, ut manducetis, neque corpori vestro appareant hominibus jejunantes.

quid induaminia. Nonne anima Amen dico vobis, quia recepe- | plus est quam esca ? et corpus runt mercedem suam.

plus quam vestimentum ? 17. Tu autem, cum jejunas,

26. Respicite volatilia coeli, unge caput tuum, et faciem tuam

quoniam non serunt, neque melava; 18. ne videaris hominibus je

tunt, neque congregant in hor

rea; et pater vester coelestis pajunansu, sed patri tuo, qui est in

scit illa. Nonne vos magis pluris abscondito; et pater tuus, qui vi

estis illis 2? det in abscondito, reddet tibi. 19. Nolite thesaurizare vobis

27. Quis autem vestrum cogi

tans potest adjicere ad staturam thesauros in terra, ubi aerugo, et tinea demolitur; et ubi fures

suam cubitum unum? effodiunt et furantur;

w c. 19, 21. Luc. 16, 9. I Tim. 6,

17-19. Luc. 11, 34. etc. y Luc. 16, 4 Luc. 11,2-4. Ez. 36, 23. sc. 26. 13. 11, 23. 1 Joh. 2, 15. Jac. 4, 4. zv. 41. Luc. 22, 32. 1 Cor. 10, 13. t c. 18, 25-34. Luc. 12, 22-32. a Ps. 36, 5. 21. etc. - Jes. 58, 5. etc. vv. 19-21. Phil. 4, 6. 1 Petr. 5, 7. 6 c. 10, 31. Hiok Luc. 12, 33. 34. Jac. 5, 2. etc.

I 38, 41. Ps. 146, 9. 10.

Cap. VI. 8. quibus opus. 13. ne inducas nos in temtationem. 14. deest. 15. dimittet peccata vestra (deest vobis). 16. ut pareant. 19. erugo. 22. lucerna corporis est oculus (sententia generalis, ut in Graeco); ibid. si fuerit oculus tuus. 23. nequam fuerit ; ibid. tenebrae quantae (deest ipsae). 24. mamonae. 25. solliciti. 26. magis plures. 27. adicere.

« PoprzedniaDalej »