Obrazy na stronie
PDF

eum a longe, usque in atrium 68. dicentes: Prophetiza noprincipis Sacerdotum. Et in- bis, Christe! quis est, qui te pergressus intro sedebat cum mini-l cussit? stris, ut videret finem.

69. m Petrus vero sedebat foris 59. & Principes autem Sacer- in atrio; et accessit ad eum una dotum, et omne concilium quae- ancilla, dicens: Et tu cum Jesu rebant falsum testimonium con-Galilaeo eras! tra Jesum, ut eum morti trade- 70. At ille negavit coram rent.

omnibus, dicens: Nescio, quid 60. Et non invenerunt, cum dicis! multi falsi testes accessissent. 71. Exeunte autem illo jaNovissime autem venerunt duo nuam vidit eum alia ancilla et falsi testes,

ait his, qui erant ibi: Et hic erat 61. et dixerunt: Hic dixit: cum Jesu Nazareno! Possum destruere templum Dei, 72. Et iterum negavit cum juet posth triduum reaedificare il-ramento: Quia non novi homilud.

nem. 62. Et surgens princeps Sa- 73. Et post pusillum accessecerdotum ait illi: Nihil respon- runt, qui stabant, et dixerunt Pedes ad ea, quae isti adversum te tro: Vere et tu ex illis es! namet testificantur?

loquela tua manifestum te facit. 63. Jesus autem tacebat. Et 74. Tunc coepit detestari et princeps Sacerdotum ait illi: Ad- / jurare, quia non novisset homijuro te per Deum vivum! ut di- nem. Et continuo gallus cantacas nobis, si tu es Christus filius vit. Dei.

75. Et recordatus est Petrus 64. Dicit illi Jesus: Tu dixisti! verbin Jesu, quod dixerat: Prius, verumtamen dico vobis: Amodo quam gallus cantet, ter me negavidebitis Filium hominis seden- bis. Et egressus foras, flevit tem a dextris virtutis Dei, et ve amare. nientem: in nubibus coeli. 65. Tunc princeps Sacerdo

CAP. XXVII. tum scidit vestimenta sud, dicens: Jesu acerbissimae vexationes, mors, Blasphemavitk! quid adhuc ege

sepultura. mus testibus ? ecce! nunc audistis blasphemiam!

1. Maneo autem facto consi66. Quid vobis videtur? At illi

lium inierunt omnes principes respondentes dixerunt: Reus?

Sacerdotum et Seniores populi

adversus Jesum, ut eum morti est mortis!

traderent. 67. Tunc exspuerunt in faciem ejus, et colaphis eum ceciderunt;

2. Et vinctum adduxerunt alii autem palmas in faciem ejus

eum, et tradiderunt P Pontio Pidederunt,

lato praesidi.

m v. 69-75. Marc. 14, 66-72. Luc. 6 v. 59-68. Marc. 14,55-65. h Joh. 22, 56-62. Joh. 18, 15-18. 25-27. 2, 19.21, ic, 16, 27. 24, 30. k Joh. 5,18. n cf. v. 34. Marc. 15, 1. Luc. 22, 66. 2 Levit. 24, 16. Joh. 19, 7.

| p Joh. 18, 28.

LOTTO

Cap. XXVI. 61. aedificare 73. loquella. 75. ploravit.

64. virtutis. 67. in faciem ei. 71. alja.

3. Tunc videns Judas, qui 14. Et non respondit ei ad uleum tradidit, quod damnatus es- lum verbum, ita ut miraretur set, poenitentia ductus retulit tri praeses vehementer. ginta argenteos principibus Sa 15. Per diem autem solemnem cerdotum et Senioribus,

consueverat praeses populo di4. dicens: Peccavi! tradens mittere unum vinctum, quem vosanguinem justum. At illi dixe- | luissent. rant: Quid ad nos? tu videris! 16. Habebat autem tunc vin

5. Et projectis argenteis in ctum insignem, qui dicebatur Batemplo recessit; et abiens laqueo rabbas. se suspendit.

17. Congregatis ergo illis, di6. Principes autem Sacerdo

xit Pilatus : Quem vultis, dimittum, acceptis argenteis, dixerunt:

tam vobis, Barabbam? an Jesum, Non licet eos mittere in corbo- | qui dicitur Christus? nam, quia pretium sanguinis est.

sanguinis est. 18. Sciebat enim, quod per in7. Consilio autem inito eme

vidiam tradidissent eum. runt ex illis agrum figuli, in se

19. Sedente autem illo pro tripulturam peregrinorum.

bunali, misit ad eum uxor ejus, 8. Propter hoc vocatus est

dicens: Nihil tibi et justo illi! ager ille, Haceldama, hoc est, multa enim passa sum hodie per ager sanguinis, usque in hodier visum propter eum. num diem

20. Principes autem Sacerdo9. Tunc impletum est, quod

| tum, et Seniores, persuaserunt dictum est per Jeremiam prophe populis, ut peterent Barabbam, tam dicentem: „Et acceperunt

Jesum vero perderent. „triginta argenteos pretium ap- 21. Respondens autem prae„pretiati, quem appretiaverunt ses ait illis: Quem vultis vobis ,,a filiis Israel;

de duobus dimitti? At illi dixe10. „et dederunt eos in agrum | runt; Barabbam. „figuli, sicut constituit mihi Do 22. Dicit illis Pilatus: Quid „minus r.“

igitur faciam de Jesu, qui dicitur 11. Jesus autem stetit ante Christus? praesidem, et interrogavit eum

| 23. Dicunt omnes: Crucifigapraeses, dicens: Tu es Rex Ju-| tur! Ait illis praeses: Quid enim daeorum? Dicit illi Jesus: Tu mali fecit? At illi magis clamadicis!

bant, dicentes: Crucifigatur! 12. Et cum accusaretur a prin- 24. Videns autem Pilatus, quia cipibus Sacerdotum, et Seniori nihil proficeret, sed magis tumulbus, nihil respondit.

tus fieret, accepta aqua, lavit ma13. Tunc dicit illi Pilatus: Non

nus coram populo, dicens: Innoaudis, quanta adversum te dicunt cens ego sum a sanguine justi testimonia?

hujus; vos videritis ! 9 Act. 1, 18. sq. "Jer. 32, 7-9. Zach. | 25. Et respondens universus 11, 12. 13. sv. 11-31. Marc. 15,2-20. Luc. 23. 24-25. Joh. 18, 33–38. 19, 15. I + Joh. 11, 47. sqq.

Cap. XXVII. 3. rettulit. 6. mittere eos in corbanan. 8. acheltemach: 9. et tunc; ibid. Hieremiam. 11. dicit ei. 13. dicant. 15. dimittere populo 17. Barraban. 19. ad illum. 20. princeps.

populus dixit: Sanguis ejus su- 1 vestem meam miserunt sorper nos, et super filios nostros ! ,,tem.266

26. Tunc dimisit illis Barab- 36. Et sedentes servabant bam; Jesum autem flagellatum eum. tradidit eis, ut crucifigeretur. 37. Et imposuerunt super

27. Tunc milites praesidis sus caput ejus causam ipsius scricipientes Jesum in praetorium, ptam : HIC EST JESUS REX JUcongregaverunt ad eum univer DAEORUM! sam cohortem;

38. Tunc crucifixi sunt cum 28. et exuentes eum, chlamy- eo duo latrones; unus a dextris, dem coccineam circumdederunt et unus a sinistris. ei;

39. Praetereuntes autem blas29. et plectentes coronam de phemabant eum, moventes capita spinis, posuerunt super caput sua, ejus, et arundinem in dextera 40. et dicentes: Vah! qui deejus. Et genu flexo ante eum, I struis templum Dei, et in triduo illudebant ei, dicentes: Ave, Rex illud reaedificas; salva temet Judaeorum!

ipsum! si Filius Dei es, descende 30. Et exspuentes in eum, ac de cruce! ceperunt arundinem, et percutie 41. Similiter et principes Sabant caput ejus.

cerdotum illudentes cum Scribis 31. Etpostquam illuserunt ei, et Senioribus dicebant: exuerunt eum chlamyde, etindu

42. Alios salvos fecit, se ipsum erunt eum vestimentis ejus, et

non potest salvum facere! si Rex duxerunt eum, ut crucifigerent.

Israel est, descendat nunc de cru32. u Exeuntes autem invene

ce, et credimus ei! runt hominem Cyrenaeum, no

43. Confidit in Deo: liberet mine Simonem; huic angariave

nunc, si vult eum; dixit enim: runt, ut tolleret crucem ejus. 33. Et venerunt in locum, qui

Quia Filius Dei sum. dicitur Golgatha, quod est Cal

44. Id ipsum autem et latrones, variae locus.

qui crucifixi erant cum eo, im34. Et dederunt ei vinum bi

properabant ei. bere cum felle mistum; et cum.

45. A sexta autem hora tenegustasset, noluit bibere.

brae factae sunt super universam

terram usque ad horam nonam. 35. Postquam autem crucifixerunt eum , diviserunt vestimenta

46. Et circa horam nonam claejus, sortem mittentes; ut imple

mavit Jesus voce magna, dicens: retur, quod dictum est per Pro

Eli, Eli w, lamma sabacthani! hoc phetam dicentem: „Diviserunt

est: Deus meus, Deus meus, ut ,,sibi vestimenta mea, et super

quid dereliquisti me?

47. Quidam autem illic stan* v. 32 -- 66. Marc. 15, 21-47. Luc. 23. 26 -- 56. Joh. 19, 17 -- 42.

| Ps. 21, 19. w Ps. 21, 1.

Cap. XXVII. 27. in praetorio. 29. harundinem ; ibid. inludebant dicentes have. 31. inluserunt; ibid. clamyde. 32. Cyreneum. 35. per prophetam. 37. inposuerunt. 40. reaedificabat. 41. dicentes. 43. con. lidet: ibid. si vult ; ibid. Dei Glius. 46. circa horam vero: ibid. beli heli lema sabacthani.

tes et audientes dicebant: Eliam , seph involvit illud in sindone vocat iste!

munda. 48. Et continuo currens unus 60. Et posuit illud in monuex eis acceptam spongiam imple mento suo novo, quod exciderat vit aceto, et imposuit arundini, in petra. Et advolyit saxum et dabat ei bibere.

magnum ad ostium monumenti, 49. Ceteri vero dicebant: Si et abiit. ne! videamus, an veniat Elias 161. Erat autem ibi Maria Magliberans eum!

dalene, et altera Maria, sedentes 50. Jesus autem iterum cla contra sepulcrum. mans voce magna, emisit spiri 62. Altera autem die, quae est tum.

post Parasceven, convenerunt 51. Et ecce velum* templi principes Sacerdotum et Phariscissum est in duas partes a sum saei ad Pilatum, mo usque deorsum, et terra mota 63. dicentes: Domine! recorest, et petrae scissae sunt; dati sumus, quia seductor ille di

52. et monumenta aperta sunt, xit: adhuc viveus: Post tres dies et multa corpora Sanctorum, qui | resurgam. dormierant, surrexerunt.

64. Jube ergo custodiri sepul53. Et exeuntes de monumen crum usque in diem tertium, ne tis post resurrectionem ejus ve- | forte veniant discipuli ejus, et nerunt in sanctam civitatem, et furentur eum, et dicant plebi : apparuerunt multis.

Surrexit a mortuis; et erit no54. Centurio autem, et qui eum vissimus error pejor priore. eo erant, custodientes Jesum, vi- 65. Ait illis Pilatus: Habetis 80 terrae motu, et his, quae fie- custodiam! ite, custodite, sicut bant, timuerunt valde , dicentes: scitis ! l'ere Filius Dei erat iste!

66. Illi autem abeuntes munie55. Erant autem ibi mulieres | runt sepulcrum, signantes lapimultae a longe, quae secutaey dem cum custodibus. frant Jesum a Galilaea, ministrantes ei;

CAP. XXVIII. 56. inter quas erat Maria Mag- | Christus redivivus. Discipuli ad dalene, et Maria, Jacobi et Jo omnes terrarum populos missi. seph mater, et mater filiorum Ze

1. a Vespere autem sabbati, bedaei.

| quae lucescit in prima sabbati, 57. Cum autem sero factum

venit Maria Magdalene, et alteesset, venit quidam homo dives

rab Maria, videre sepulcrum. ab Arimathaea, nomine Joseph, | 2. Et ecce! terrae motus faqui et ipse discipulus erat Jesus. ctus est magnus. Angelus enim

58. Hic accessit ad Pilatum, et Domini descendit de coelo, et petiit corpus Jesu. Tunc Pila- accedens revolvit lapidem, et selus jussit reddi corpus.

debat super eum; 59. Et accepto corpore, Jo

C. 16, 21. v. 1-15. Marc. 16 Exod. 26. 31. sqq. 2 Par. 3, 14. 1-14. Luc. 24, 1-12. Joh. 20, 1-18.

c. 27, 56.

[ocr errors]

Cap. XXVII. 54. Dei filius. 57. cum sero autem ; ibid. Arima

[ocr errors]
[ocr errors]

3. erat autem aspectus ejus | 12. Et congregati cum Seniosicut fulgur, et vestimentum ejus ribus, consilio accepto, pecuniam sicut nix.

copiosam dederunt militibus, 4. Prae timore autem ejus ex- | 13. dicentes: Dicite: Quia disterriti sunt custodes, et facti sunt cipuli ejus nocte venerunt, et fuvelut mortui.

rati sunt eum, nobis dormienti5. Respondens autem Angelus bus; dixit mulieribus : Nolite timere 14. et si hoc auditum fuerit a vos! scio enim, quod Jesum, qui praeside, nos suadebimus ei, et crucifixus est, quaeritis;

securos vos faciemus. 6. non est hic! surrexit enim, 15. At illi, accepta pecunia, sicut dixitc; venite! et videte lo- | fecerunt sicut erant edocti. Et cum, ubi positus erat Dominus. divulgatum est verbum istud apud

7. Et cito euntes dicite disci | Judaeos, usque in hodiernum pulis ejus, quia surrexit; et ecce! | diem. praecedit d vos in Galilaeam; ibi 16. f Undecim autem discipuli eum videbitis, ecce! praedixi | abierunt in Galilaeam, in monvobis.

tem, ubi constituerat& illis Jesus. 8. Et exierunt cito de monu- 17. Etvidentes eum, adoravemento cum timore, et gaudio ma-'

runt; quidam autem dubitavegno, currentes, nuntiare discipulis ejus.

18. Et accedens Jesus locutus 9. Et ecce! Jesus occurrit il

est eis, dicens: Data i est mihi lis, dicens: Avete! Illae autem

omnis potestas in coelo et in accesserunt, et tenuerunt pedes

terra! ejus, et adoraverunt eum.

19. Euntes ergo docete omnes 10. Tunc ait illis Jesus: Nolite

gentes, baptizantes eos in nomine timere! ite, nuntiate fratribus

Patris, et Filii, et Spiritus sancti; meis! ut eant in Galilaeam; ibi e

20. docentes eos servare omme videbunt. 11. Quae cum abiissent, ecce!

nia, quaecumque mandavi vobis ; quidam de custodibus venerunt

et ecce! ego vobiscum sum in civitatem, et nuntiaverunt

omnibus diebus, usque ad conprincipibus Sacerdotum omnia,

summationem saeculi. quae facta fuerant.

f v. 16--20. Marc. 16, 15-18.

36, 32. h Joh. 20, 25. i Joh. 13, 3. Phil. cc. 16, 21. dc. 26, 32. • Act. 1, 3. 12, 9. sqq. k c. 18, 20.

[ocr errors]

Cap. XXVIII, 8. magno gaudio. 9. havete. 15. docti.

« PoprzedniaDalej »