Obrazy na stronie
PDF

projectus est in terram, et angeli | 17. Et iratus est draco in muejus cum illo missi sunt.

lierem; et abiit facere praelium 10. Et audivi vocem magnam cum reliquis de semine ejus, qui in coelo dicentem : Nunc facta custodiunt mandata Dei, et haest salus, et virtus, et regnum bent testimonium Jesu Christi. Dei nostri, et potestas Christi 18. Et stetit supra arenam ejusd; quia projectus est accusa- | maris?. tor fratrum nostrorum, qui accusabate illos ante conspectum Dei

CAP. XIII. nostri die ac nocte. 11. Et ipsi vicerunt eum pro

Bestia Deum blasphemat, sanctos

debellat; bestia altera illi maxime pter sanguinem Agnil, et pro

favet, cogens adorari ejus imaginem. pter verbum testimonii sui, et non dilexerunt animas suas us

1. Et vidi de mari bestiam que ad mortem &.

ascendentem, habentem capita 12. Propterea laetamini, coe

septem, et cornua decem', et suli, et qui habitatis in eis. Vae

I per cornua ejus decem diadematerrae, et mari! quia descendit

ta, et super capita ejus nomina diabolus ad vos, habens iram

blasphemiae. magnam, sciens, quod modicum

2. Et bestia, quam vidi, simitempus habet.

lis erat pardom, et pedes ejus 13. Et postquam vidit draco,

sicut pedes ursi, et os ejus sicut quod projectus esset in terram,

os leonis. Et dedit illi dracon persecutus est mulierem, quae

virtutem suam, et potestatem ma

gnam. peperit masculum. 14. Et datae sunt mulieri alae

3. Et vidi unum de capitibus duae aquilae magnae, ut volaret | suis, quasi occisum in mortem ; in desertum in locum suum, ubi |

et plaga mortis ejus curata est. alitur per tempus, et tempora, et

et Et admirata P est universa terra dimidium temporis, a facie ser

post bestiam. pentis.

4. Et adoraverunt draconem, 15. Et misit serpens ex ore | qui dedit potestatem bestiae; et suo post mulierem, aquam tan

adoraverunt bestiam, dicentes: quam flumen, ut eam faceret tra

Quis similis bestiae? et quis pothi a flumine.

erit pugnare cum ea? 16. Et adjuvit terra mulierem,

5. Et datum est ei os loquens et aperuit terra os suum, et ab

magna, et blasphemias; et data sorbuit flumen?', quod misit draco

est ei potestas facere menses quade ore suo.

draginta duos. dc. 11, 15. Hiob, 1, 11. Zach. 3, 1. i Jos, 15, 12. Dan. 8, 3. k Dan. 7, 3. Luc. 22, 31. fc. 7, 14. 6 c. 2, 10. he. sqq. c. 17, 3. 7- 12. Dan. 7, 4.-7. 17, 15.

In c. 12, 3. c. 17, 9. P c. 17, 8.

Cap. XII. 9. proiectus est (deest et). 10. regnum Domini nostri; ibid. ante conspectum Domini nostri. 11. vicerunt illum ; ibid. aniniam suam. 13. projectus est in terram et persecutus est. 14. Et d duae alae mulieri. 17. et qui habent testimonium Jesu (deest Christi). 18. harenam. XIII. 1. ascendentem et habentem. 2. et bestiam; ibid. sicut ursi (deest pedes). 3. et unum de capitibus suis (deest vidi); ibid. et ammirata. 4. draconem quia dedit. 5. loquens magna blasphemiae et data est illi potestas.

6. Et aperuit os suum in blas- | stiae, dicens habitantibus in terphemias ad Deum, blasphemare ra, ut faciant imaginem bestiae, nomen ejus, et tabernaculum quae habet plagam gladii", et ejus, et eos, qui in coelo habi vixit. tant.

15. Et datum est illi, ut daret 7. Et est datum illi bellum fa spiritum imagini bestiae ; et ut cere cum sanctis, et vincere eos. loquatur imago bestiae ; et faciat, Et data est illi potestas in omnem ut quicumque non adoraverint tribum, et populum, et linguam, imaginem bestiae, occidantur. et gentem.

16. Et faciet omnes pusillos, 8. Et adoraverunt eam omnes, et magnos, et divites, et paupequi inhabitant terram ; quorum ! res, et liberos, et servos habere non sunt scripta nomina in Li characterem in dextera manu bro vitae Agni, qui occisus est , sua, aut in frontibus suis. ab origine mundi.

17. Et ne quis possit emere, 9. Si quis habet aurem, audiat! aut vendere, nisi, qui habet cha

10. Qui in captivitatem du racterem, aut nomen bestiae, aut xerit, in captivitatem vadet; qui numeruni nominis ejus. in gladio occiderit, oportet eum 18. Hic sapientia est! Qui bagladio occidi. Hic est patientia bet intellectum, computet numeet fides Sanctorum.

rum* bestiae. Numerus enim 11. Et vidi aliam bestiam a- | hominis est; et numerus ejus : scendentem de terra, et habebat sexcenti sexaginta ses. cornua duo similia Agni", et loquebatur, sicut draco.

CAP. XIV. 12. Et potestatem prioris bestiae omnem faciebat in conspe Israëlitae signati cum agno stant; ctu ejus ; et fecité terram, et ha- | evangelium ubique praedicatur. Ve

nit hora judicii. Babylonis lapsus bitantes in ea, adorare bestiam

praedicatur. Terra demessa est et primam, cujus curata est plaga

vindemiata. mortis. 13. Et fecit signa magna“, ut

1. Et vidi; et ecce! Agnus etiam ignem faceret de coelo

stabat supra montem Sion, et descendere in terram in conspe

cum eo centum quadraginta quactu hominum.

tuor milliam habentes nomen ejus, 14. Et seduxit habitantes in

et nomen Patris ejus scriptum in terra propter signa, quae data

frontibus suis a. sunt illi facere in conspectu be

2. Et audivi vocem de coelo, magnib; et vocem , quam audivi, , cterem in fronte sua, aut in masicut citharoedorum citharizan nu sua, tium in citharis suis.

tamquam vocem aquarum multaI c. 17,8. Matth. 7, 15. s cf. v. 2. / rum, et tamquam vocem tonitrui 4. 5. 7. v. 14. c. 19, 20. 1 2 Thess. 2, 9. sqq. Deut. 13, 1. 2. Matth. 24, 24. w cf. v. 3. 12. c. 15, 2. c. 1,9 Luc. 9, 54. Marc. 8, 1l. Hiob l, 16. 10. 17. c. 7, 4. c. 3, 12.

Cap. XIII. 6. in blasphemia. 7. et datum est illi; ibid. et vincere illos et data est ei potestas. 8. et adorabunt eum; ibid. qui habitant. 10. vadit in captivitatem. 12. habitantes in eam. 13. in conspectum. 14. et seducet habitantes terram. 15. ut et loquatur; ibid. et faciat quicumque (deest ut); ibid. non adoraverit. 16. caracter in dextra manu (deest sua). 17. nisi quis habet caracter nomine bestiae. 18. et numerus ejus est sescenti sexaginta sex. XIV. 1. et cum illo.

10. et hic bibet de vino irae ; 3. Et cantabant quasi canticum Dei, quod mistum est mero in novum ante sedem, et ante qua- | calice irae ipsius, et cruciabitur tuor animalia, et seniores; et ne- igne et sulphured in conspectu mo poterat dicere canticum, nisi Angelorum sanctorum, et ante illa centum quadraginta quatuor conspectum Agni; millia, qui empti sunt de terra. 11. et fumus? tormentorum i 4. Hi sunt, qui cum mulieribus

eorum ascendet in saecula saenon sunt coinquinatid; virgi

culorum”. Nec habent requiem nese enim sunt. Hi sequuntur

die ac nocte, qui adoraverunt beAgnum quocumque ierit. Hi em

stiam, et imaginem ejus, et si "pti sunt ex hominibus primitiae

quis acceperit characterem noDeo, et Agno,

minis ejus. 5. et in ore eorum non est in

12. Hic patientia sanctorum ventum mendacium; sine macula

est, qui custodiunt mandata Dei, enim sunt ante thronum Dei.

et fidem Jesu. 6. Et vidi alterum Angelum f

13. Et audivi vocem de coelo, volantem per medium coeli, ha

dicentem mihi: Scribe: Beati bentem Evangelium & aeternum,

mortui, qui in Domino moriunut evangelizaret sedentibus su

tur! Amodo jam dicit Spiritus, ut per terram, et super omnem gen

requiescant a laboribus suis; tem, et tribum, et linguam, et po

opera enim illorum sequuntur ilpulum,

los. 7. dicens magna voce: Timete

14. Et vidi et ecce! nubem Dominum, et date illi honorem!

candidam ; et super nubem sequia venit hora judicii ejus; et

dentem similem Filio hominis", adorate eum, qui fecit coelum et

habentem in capite suo coronam terram, mare et fontes aquarum.

auream, et in manu sua falcem 8. Et alius Angelus secutus

acutam. est dicens: Cecidit, cecidit Babylon illa magna", quae a vino irae

15. Et alius Angelus exivit de fornicationis suae potavit omnes

templo', clamans voce magna ad gentes.

sedentem super nubem: Mitte 9. Et tertius Angelus secutus

falcem P tuam, et metel! quia est illos, dicens voce magna: Si

venit hora, ut metatur, quoniam

aruit messis terrae. quis adoraveriti bestiam, et ima

16. Et misit, qui sedebat super ginem ejus, et acceperit chara

6 c. 19, 6. (c. 5, 8. dc. 2, 12. Hos. 1 kc. 19, 20. 20, 14. 21, s. 1c. 19, 3. 1 5, 3. 6, 10. e2 Cor. 11, 2. fc. 8, 13. 6 c. 20, 10. ^ Dan. 3, 25. 10, 18. c. II, Rom. 16, 25. 1 Petr. 1, 23. 25. hc. 18, 2. | 19. Marc. 4, 29. 4 v. 13. c. 6, ll. i c. 13, 12-17.

| Matth. 13, 30. 43.

Cap. XIV. 4. hi qui secuntur agnum quocumque abierit; ibid. hi emti sunt. 5. sunt enim. 6. per medium caelum. 7. dicentem magna voce timete Deum; ibid. terram et mare. 8. potionavit (sic) omnes gentes. 9. et angelus tertius. 10. qui mixtus est. 11. in saecula saeculorum ascendit; ibid. caracterem. 13. dicentem scribe (ileest mihi); ibid. secuntur. 15. et alter angelns.

nubem, falcem suam in terram, | si* servi Dei, et canticum Agnil, et demessa est terra.

dicentes: Magna et mirabilia sunt 17. Et alius Angelus exivit de opera tua, Domine Deus omnitemplo, quod est in coelo, habens | potens! justae et verae sunt viae et ipse falcem acutam.

tuae, Rex saeculorum ! 18. Et alius Angelus exivit de 4. Quis non timebit te, Domialtari, qui habebat potestatem ne! et magnificabit nomen tuum? supra ignem"; et clamavit voce

quia solus pius es; quoniam omagna ad eum, qui habebat fal- mnes gentes% venient, et adoracem acutam, dicens: Mitte fal | bunt in conspectu tuo, quoniam cem tuam acutam, et vindemia judicia tua manifesta sunt. botros s vineae terrae! quoniam

5. Et post haec vidi, et ecce! maturae sunt uvae ejus.

apertuma est templum taberna19. Et misit Angelus falcem

culi testimonii in coelo. suam acutam in terram, et vindemiavit vineam terrae, et misit

6. Et exierunt septem Angeli in lacum irae Dei magnum.

| habentes septem plagas de tem20. Et calcatus est lacus extra

plo, vestiti lino mundo, et cancivitatem, et exivit sanguis de

dido, et praecincti circa pectora lacu usque ad frenos equorum

zonis aureis, per stadia mille sexcenta.

7. Et unum de quatuor anima

libusc dedit septem Angelis seCAP. XV.

ptem phialas aureas, plenas ira

cundiaed Dei viventis in saecula Qui bestiam vicerant, Deum lau- |

saeculorum. dant; septem Angelis dantur septem phialae ira Dei plenae.

8. Et impletum est templum

fumo e a Majestate Dei, et de vir1. Et vidi aliud signumu in tute ejus; et nemo poterat incoelo magnum , et mirabile, An troire in templum, donec congelos septem, habentes plagas summarentur septem plagae seseptem novissimas; quoniam in ptem Angelorum. illis consummata est ira Dei.

2. Et vidi tamquam mare vitreuin mistum igne, et eos, qui

CAP. XVI. viceruntw bestiam, et imaginem Ad septem phialarum effusionem seejus, et numerum nominis ejus, | ptem in terra plagae oriuntur. stantes super mare vitreum, ha 1. Et audivi vocem magnam bentes citharas Dei.

de templo , dicentem septem An3. Et cantantes canticum Moy

* Exod. 15, 1. y c. 5, 9. 12. :Ps. 85, e c. 8, 5. Dent. 32, 32. Jer. 2, 21. t 9. & c. 11, 9. a c. 1, 13. Lev. 8,7. c. 19, 15. Joël 8, 18. Jes. 63, 3. 1 c. 12, 1. 4, 6-8. Ez. 22, 31. d Exod. 40, 34. 3. c. 4, 6. w c. 13, 10. 18.

| 3 Reg. 8, 10. Jes. 6, 4.

Cap. XIV. 16. et messa est terra. 18. angelus de altari (deest esivit); ibid. qui habet potestatem; ibid. qui habet (sic) falcem ; ibid. botrus. 19. falcem suam in terram (deest acutam). 20. stadia mille sescenta. XV. 2. mixtum igne; ibid. imaginem illius. 3. mirabilia opera tua (deest sunt); ibid. verae viae tnae (deest sunt); ibid. rex caelorun. 4. timebit Domine (deest te); ibid. manifestata sunt. 6. habentes plagas (deest septem); ibid. vestiti lapide mundo cantlido. 7. et unus (sic) ex quattuor.

gelis: Ite, et effundite septem egerunt poenitentiam, ut darent phialas irae Dei in terram! illi gloriam.

2. Et abiit primus, et effudit 10. Et quintus Angelus effudit - phialam suam in terram; et fa- phialam suam super sedem bectum est vulnus saevum et pes stiae; et factum est regnum ejus simum) in homines, qui habe-| tenebrosum'. Et commanducabant characterem bestiae, et in verunt linguas suas prae dolore, eos, qui adoraverunt imaginem 11. et blasphemaverunt Deejus.

um coeli prae doloribus et vul3. Et secundus Angelus effu neribus suis, et non egerunt poedit phialam suam in mare; et fa nitentiam ex operibus suis. ctus est sanguis tamquam mor 12. Et sextus Angelus effudit tui; et omnis anima vivens mor- / phialam suam in flumen illud matua est in mari.

gnum Euphratenm; et siccavit 4. Et tertius effudit phialam

aquam ejus”, ut praepararetur suam super flumina, et super fon

via regibus ab ortu solis. tes aquarum, et factus est san

13. Et vidi de ore draconis", guis 8.

et de ore bestiae P, et de ore 5. Et audivi Angelum aqua

pseudoprophetae 9 spiritus tres rum, dicentem: Justus es, Domi

immundos in modum ranarum. ne! qui es, et qui eras; sanctus,

14. Sunt enim spiritus daemoqui haec judicasti!

niorum facientes signa, et pro6. Quia sanguinem Sanctorum

cedunt ad reges totius terrae et Prophetarum" effuderunt; et

congregare illos in praelium ad sanguinem eis dedisti bibere; di

diem magnum omnipotentis Dei. gni enim sunt.

15. Ecce, venio sicut fur!Bea7. Et audivi alterum ab altarii

tus, qui vigilat", et custodit vedicentem: Etiam, Domine Deus

stimenta sua, ne nudus & ambulet, omnipotens! vera et justa judi

et videant turpitudinem ejus! cia tuak.

16. Et congregabitt illos in 8. Et quartus Angelus effudit

locum, qui vocatur Hebraice: phialam suam in solem, et datum

Armagedonu. est illi aestu affligere homines et

17. Et septimus Angelus effuigni.

dit phialam suam in aërem, et 9. Et aestuaverunt homines

exivit vox magna de templo a aestu magno, et blasphemave

throno, dicens: Factum est! runt nomen Dei habentis pote 1 Exod. 10, 21. sqq. Jes. 8, 21. 22. "

c. 9, 14. Jos. 3, 13. 16. Jes. ll, 15. 16. statem super has plagas, neque

51, 10. c. 12, 9. Pc, 13, 1. 2. c. 13,

ll. r Marc, 13,33--37. Luc. 12, 35-40 • f Exod. 9, 9-11. Exod. 7, 17-21. & c. 3, 17. 18. t cf. v. 12. u Jud. 15, 19. h Matth. 23, 34, 35. ic. 9, 13. kc. 19, 2. | 4 Reg. 9, 27. Zach. 12, 11.

Caq. XVI. 3. et secundus effudit (deest angelus). 5. justus es qui es (deest Domine); ibid. quia haec judicasti. 6. fuderunt; ibid. ut digni sunt. 7. et audivi alterum dicens (deest ab altari). 8. et quartus effudit

st angelus); ibid. afficere. 10. et quintus effudit (deest angelus). 12. et sextus effudit (deest angelus); ibid. in flumen illum magnum Eufraten. 13. inmundos. 14. procedent (deest et); ibid. proelium ; ibid. Dei omnipotentis. 16. et congregavit; ibid. hebraicae (sic) Hermagedon. 17. et septimus effudit (deest angelus).

« PoprzedniaDalej »