Obrazy na stronie
PDF

15. Videte, ne quis malum pro' 23. Ipse autem Deus pacis Dei malo alicui reddat; sed semper sanctificet vos per omnia; ut inquod bonum est sectamini in in- teger spiritus vester, et anima, vicem, et in omnes.

et corpus sine querela in adventu 16. Semper gaudetei!

Domini nostri Jesu Christi ser17. Sine intermissione orate! | vetur.

18. In omnibus gratias agite! 24. Fidelis est, qui vocavit vos; en haec est enim voluntas Dei in qui etiam faciet?. Christo Jesu in omnibus vobis. 25. Fratres, orate pro nobis! Tai 19. Spiritum nolite extin 26. Salutate fratres omnes in

osculo sanctom! 20. Prophetias nolite sper 27. Adjuro vos per Dominum, nere!

ut legatur epistola haec omnibus Do 21. Omnia autem probatek; sanctis fratribus. quod bonum est, tenete!

28. Gratia Domini nostri Jesu 12 22. Ab omni specie mala abs- | Christi vobiscum”. Amen. tinete vos!

i Phil. 1, 6. m Rom. 16, 16. Rom. i Phil. 4, 4. kl Joh. 4, 1.

| 16, 24.

guere!

son

-De

EP IS TO L A P A ULI

AD
THESSALONICENSES II.

CAP. 1.

per Deo pro vobis, fratres ! ita Paulus laudat Thessalonicenses ob ut dignum est, quoniam superfidem et constantiam; precatur, ut crescit fides vestra, et abundat digni habeantur vocatione Dei. I

charitas uniuscujusque vestrum 1. Paulus et Silvanus, et Ti

in invicem; motheus a, Ecclesiae Thessaloni

4. ita ut et nos ipsi in vobis censium in Deo Patre nostro . et | gloriemur in Ecclesiis Dei, pro Domino Jesu Christo.

patientia vestra, et fide et in o2. Gratia vobis et pax a Deo

mnibus persecutionibus vestris, Patre nostro, et Domino Jesu

et tribulationibus, quas sustineChristo.

tist, 3. Gratias agere debemus sem 5. in exemplum justi judicii * Act. 18, 5. 1 Thess. 1, 1-8. 2 Cor. Matth. 5, 12. Act. 17, 5. 594. Rom. 1, 19.

18, 17 - 23.

Cap. V. 18. haec enim voluntas Dei est. 27. epistula.
Cap. I. 3. Deo semper. 4. ut nos ipsi (deest et).

Dei, ut digni habeamini in regno | vestro sensu, neque terreamini, Dei, pro quo et patimini.

neque per spiritum, neque per 6. Si tamen justum est apud sermonem, neque per Epistolam Deum retribuere tribulationem tamquam per nos missam", quasi iis, qui vos tribulant;

instet dies Domini. 7. et vobis, qui tribulamini, re

3. Ne quis vos seducat ullo quiem nobiscum in revelatione

modo; quoniam nisi venerit disDomini Jesu de coelo cum ange

cessio primum, et revelatus fuerit lis virtutis ejusd,

homo peccati, filius perditionis, 8. in flamma ignis e dantis vin

4. qui adversatur, et extollidictam iis, qui non noverunt De

tur supra omne, quod dicitur um, et qui non obediunt Evange

Deus, aut quod colitur; ita ut in lio Domini nostri Jesu Christi, 9. qui poenas dabunt in inter

templo Dei sedeat, ostendens se

tamquam sit Deus. itu aeternas a facie Domini, et a

5. Non retinetis quod cum adgloria virtutis ejus; 10. cum venerit glorificari in

huc essem apud vos, haec dicesanctis suis, et admirabilis fieri

bam vobis ? in omnibus, qui crediderunt, quia

6. Et nunc quid detineat scicreditum est testimonium no

tis, ut reveletur in suo tempore. strum super vos in die illo.

7. Nam mysterium jam opera11. In quo etiam oramus sem | tur iniquitatis?, tantum ut qui per pro vobis; ut dignetur vos tenet nunc, teneat, donec de mevocatione sua Deus noster, et dio fiat. impleat omnem voluntatem bo 8. Et tunc revelabitur ille ininitatis, et opus fidei in virtute, quus, quem Dominus Jesus inter12. ut clarificetur nomen Do

ficiet spiritu oris suim, et demini nostri Jesu Christi in vo struet illustratione adventus sui bis, et vos in illo secundum gra eum. tiam Dei nostri, et Domini Jesu 9. Cujus est adventus secunChristi.

dum operationem satanae, in

omni virtute, et signis, et proCAP. II.

digiis mendacibus,

10. et in omni seductione iniQuaedam de die Domini, et de filio,

quitatis iis, qui pereunt; eo quod qui obscure vocatur, interitus.

charitatem veritatis non recepe1. Rogamus autem vos, fra- runt, ut salvi fierent. Ideo mittres! per adventum Domini no tetn illis, Deus operationem erstri Jesu Christi, et nostrae con- | roris, ut credant mendacio; gregationis in ipsum &;

11. ut judicentur omnes, qui 2. ut non cito moveamini a

h cf, c. 3, 17. i Malth. 24, 4. syg. Phil. l, 28. 29. d Matth. 25, 31. 1 Joh. 2, 18. k Act. 17, 1. 11 Joh. 2, 1 Thess. 4, 16. e 2 Petr, 3, 7. f Matth. 18. m Jes. 11, 4. n Rom. 1, 21. 22. 24. 25, 41. 7, 23. 81 Thess. 4, 12. sqq. 25.

Cap. I. 5. habeamini regno Dei (deest in). 6. his qui vos tribulant. 8. his qui non. 9. in interitum. 11. Deus (deest noster). II. 2. per epistolam tanquam per nos (deest missam). 5. cum essemus (deest adhuc); ibid. dicebamus. 9. virtute, signis (deest et). 10. in omni seductione (deest et); ibid. his qui.

non crediderunt veritati, sedl 5. Dominus autem dirigat corconsenserunt iniquitati,

da vestra in charitate Dei, et pa12. Nos autem debemus gratias tientia Christi. agere Deo semper pro vobis, fra 6. Denunciamus autem vobis, tres dilecti a Deo, quod elegerit P fratres, in nomine Domini nostri vos Deus primitias in salutem, Jesu Christi, ut subtrahatis" vos in sanctificatione spiritus, et in ab omni fratre ambulante inorfide veritatis;

dinate, et non secundum traditio13. in qua et vocavit vos per nem, quam acceperunt a nobis. Evangelium nostrum, in acquisi 7. Ipsi enim scitis, quemadniotionem gloriae Domini nostri Je- dum oporteat imitari nos ; quonsu Christi.

iam non inquieti fuimus inter 14. Itaque, fratres, state! et vos; tenete traditiones, quas didicistis, 8. neque gratis panem mandusive per sermonem, sive per epi cavimus ab aliquo, sed in labore, stolam nostram 9.

et in fatigatione, nocte et die 15. Ipse autem Dominus no operantes", ne quem vestrum ster Jesus Christus, et Deus et gravaremus. Pater noster, qui dilexit nos, et 9. Non quasi non habuerimus dedit consolationem aeternam et potestatem"; sed ut nosmetipsos spem bonam in gratia,

formam daremus vobis ad imi16. exhortetur corda vestra, tandum nos. et confirmet in omni opere et 10. Nam et cum essemus apud sermone bono.

vos, hoc denunciabamus vobis;

quoniam si quis non vult operari, CAP. III.

nec manducetm.

11. Audivimus enim inter vos Flagitat, ut pro se preces fundant, hortatur, ut fugiant Christianos no- | quosdam ambulare inquiete, nilentes servare, quae instituerat. hil operantes, sed curiose agen

tes. 1. De caetero, fratres! orate

12. Iis autem, qui ejusmodi pro nobis "; ut sermo Dei currat et clarificetur, sicut et apud vos;

sunt, denunciamus et obsecra

mus in Domino Jesu Christo, ut 2. et ut liberemur ab importu

cum silentio operantes suum panis et malis hominibuss; non

nem manducenty. enim omnium est fides.

13. Vos autem, fratres , nolite 3. Fidelis autem Deus est, qui

deficere benefacientes. confirmabit vos, et custodiet a

14. Quod si quis non obedit malo. 4. Confidimus autem de vobis

verbo nostro per epistolam, hunc in Domino, quoniam quae prae

notate, et ne commisceamini cum cipimus, et facitis, et facietis.

illo", ut confundatur;

u v. 14. Rom. 16, 17. u 1 Thess. 2,9 Joh.3, 19. 20. PEph. 1,4. 91 Thess. 10. w 1 Cor. 9, 14. Luc. 10, 7. Gen. 4,1. 2 Tim. 3, 14. 7 Col. +, 3. s cf. c. | 3, 19. yi Thess. 4, 11. = Gal. 6,9 2, 2. 3. 1, 4. t 1 Thess. 5, 24. Phil. 1,6. I a v, 6.

Cap. II. 12. et fide veritatis (deest in). 13. in quisitionem. 14. traditionis (sic). III. 3. Dominus; ibid. confirmavit. 7. ipsi scitis (deest enim). 8. in labore et fatigatione (deest in, alteru loco). 12. his autem qui. 14. notate et non.

15. et nolite quasi inimicum 17. Salutatio, mea manu Pauexistimare, sed corripite ut fra- li; quod est signum in omni epitremb.

stola. Ita scribo. 16. Ipse autem Dominus pa

18. Gratia Domini nostri Jesu cis det vobis pacem sempiternam in omni loco. Dominus sit cum

Christi cum omnibus vobis. A

men. omnibus vobis. Thess. 5, 14.

ci Cor. 16, 21.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

CAP. I.

5. Finis autem praecepti est In memoriam revocat, quae Timo- charitas I de corde puro, et contheum docuerat. Lex injustorum scientia bona, et fide non ficta; causa data est. Monet Timotheum, 6. a quibus quidam aberranut strenuo similis fiat militi.

tes,conversi sunt in vaniloquium, 1. Paulus Apostolus Jesu Chri- 7. volentes esse legis doctosti secundum imperium Dei Sal- res, non intelligentes neque quae vatoris nostri, et Christi Jesu | loquuntur, neque de quibus affirspei nostrae.

mant. 2. Timotheo a dilecto filio in 8. Scimus autem , quia bona fide gratia, misericordia, et pax est lex &, si quis ea legitime utaa Deo Patre, et Christo Jesu Do- tur; mino nostro.

9. sciens hoc, quia lex justo 3. Sicut rogavi te, ut remane- | non est posita", sed injustis, et res Ephesi, cum irem in Macedo- non subditis, impiis , et peccatoniam, ut denunciares quibus ribus, sceleratis, et contaminatis, dam, ne aliter docerent,

parricidis, et matricidis, homi4. neque intenderent fabulis d, I et genealogiis e interminatis;

10. fornicariis, masculorum quae quaestiones praestant ma concubitoribus, plagiariis, mengis, quam aedificationem Dei, | dacibus, et perjuris, et si quid quae est in fide.

aliud sanae doctrinae adversatur, a Act. 16, 1. 8 Phil. 2, 22, Act. 20,

11. quae est secundum Evan1. & 2 Tim. 4, 4. Tit. 1, 14. Tit. 3, 9. f Joh. 13, 34. 35. & Rom. 7, 12. 14. 2 Cor. 11, 22.

| 2 Gal. 3, 19.

Cap. III. 16. Dominus cum (deest sit).

Cap. I. 3. remaneris (sic); ibid. et denuntiares (deest altero loco ut). 9. patricidis. 10. perjuris (deest et).

gelium gloriae beati Dei, quod

CAP. II. creditum est mihi. 12. Gratias ago ei, qui me con Pro regibus et magistratibus pre

candum est.Unus Deus, unus mefortavit, Christo Jesu Domino

diator est. Quomodo preces fundere nostro, quia fidelem me existima

debeant vir et mulier. vit, ponens in ministerio. 13. Qui priusi blasphemus fui,

1. Obsecro igitur primum oet persecutor, et contumeliosus;

mnium fieri obsecrationes, orased misericordiam Dei consecu tiones, postulationes, gratiarum tus sum, quia ignorans feci in in actiones, pro omnibus hominicredulitate.

bus, 14. Superabundavit autem gra

2. pro regibus, et omnibus, tia Domini nostri cum fide, et di

qui in sublimitate suntm, ut quielectione, quae est in Christo Je

tam et tranquillam vitam agamus su.

in omni pietate et castitate. 15. Fidelis sermo, et omni ac

3. Hoc enim bonum est, et acceptione dignus, quod Christus ceptum coram Salvatore nostro Jesus venit in hunc mundum pec

Deo, catores salvos facere, quorum

4. qui omnes homines vult salprimus ego sum.

vos fieri, et ad agnitionem veri16. Sed ideo misericordiam tatis veniren, consecutus sum: ut in me primo 5. Unus enim Deus, unus et ostenderet Christus Jesus omnem mediator Dei et hominum, homo patientiam, ad informationem Christus Jesus, eorum, qui credituri sunt illi, in 6. qui dedit redemptionem sevitam aeternam.

met ipsum pro omnibus P, testi17. Regi autem saeculorum im monium temporibus suis, mortali, invisibili, soli Deo ho

7. in quo positus sum ego praenor, et gloria in saecula saeculo dicator et Apostolus (veritatem rum. Amen.

dico, non mentior) doctor Gen18. Hoc praeceptum commen

tium in fide et veritate 9. do tibi, fili Timothee! secundum 8. Volo ergo viros orare in praecedentes in te prophetias, ut omni loco, levantes puras manus milites in illis bonam militiam,

sine ira et disceptatione. 19. habens fidem et bonam

9. Similiter et mulieres in haconscientiam, quam quidam re

bitu ornato, cum verecundia et pellentes, circa fidem naufraga

sobrietate ornantes se, et non in

tortis crinibus, aut auro, aut verunt; 20. ex quibus est Hymenaeus,

margaritis, vel veste pretiosa; et Alexander, quos tradidi sata

10. sed quod decet mulieres,

promittentes pietatem per opera nae', ut discant non blasphemare.

bona. i Act. 22, 4. 26, 9-ll. k Matth. 9, m Rom. 13, 1-3. + 2 Petr. 3, 9. . 13. 18, 11. Joh. 3, 17. Rom. 3, 25. 1 | Gal. 3, 20. Ebr. 4, 15. P Matth. 20, 28. 1 Cor. 5, 5.

1 1 Joh. 2, 1. 2. 4 Act. 9, 15. 26, 16-18.

Cap. I. 13. Deest fui; ibid. misericordiam (deest Dei). 14. superabundavit haec gratia (deest autem). 15. quia. 16. ad deformationem (sic). 20. Hymenius. II. 1. primo omnium. 3. Salvatore nostro (voc. Deo in Codice a recenti manu adjectum est). 10. promittentes pudicitiam (sic).

« PoprzedniaDalej »