Obrazy na stronie
PDF

eos, qui foris suntă; tempus red- gno Dei, qui mihi fuerunt solaimentes?

tio. 6. Sermo vester semper in 12. Salutat vos Epaphrass, gratia sale sit conditus m, ut scia- l qui ex vobis est, servus Christi tis, quomodo oporteat vos uni | Jesu, semper solicitus pro vobis cuique respondere.

in orationibus; ut stetis perfecti, 7. Quae circa me sunt, omnia et pleni in omni voluntate Dei. vobis nota faciet Tychicus” cha 13. Testimonium enim illi perrissimus frater, et fidelis mini hibeo, quod habet multum laboster, et conservus in Domino; rem pro vobis, et pro iis, qui sunt

8. quem misi ad vos ad hoc Laodiciaet, et qui Hierapoli. ipsum, ut cognoscat, quae circa 1 14. Salutat vos Lucas medicus vos sunt, et consoletur corda ve- charissimus et Demas. stra,

15. Salutate fratres, qui sunt 9. cum Onesimo° charissimo Laodiciae, et Nympham, et quae et fideli fratre, qui ex vobis est. in domo ejus est, Ecclesiam. Omnia, quae hic aguntur, nota 16. Et cum lecta fuerit apud facient vobis.

vos epistola haec, facite, ut et in 10. Salutat vos Aristarchus p Laodicensium Ecclesia legatur; concaptivus meus, et Marcus I et eam, quae Laodicensium est, consobrinus Barnabae", de quo vos legatis. accepistis mandata; si venerit ad ! 17. Et dicite Archippou: Vide vos, excipite illum.

ministerium, quod accepisti in 11. Et Jesus, qui dicitur Ju- | Domino, ut illud impleas. stus; qui sunt ex circumcisione; 18. Salutatio, mea manu Pauhi soli sunt adjutores mei in re- liv. Memores estote vinculok Matth. 7, 6. Eph. 5, 15. Eph. 5,

rum meorum. Gratia vobiscum. 16. m Eph. 4, 29. Luc. 4, 22. n Act, 20, Amen. 4. Philem. 10. P Act, 19, 29. Philem. 24. Act. 27, 2. 4 Act, 12, 12. 15, 37. 'cf. c. 1, 7. cf. c. 2, 1. Philem. 2. * Act, 15, 35-39.

lui Cor, 16, 21.

do

[merged small][ocr errors]

I

P I S T O L A P A U L

AD
THESSALONICENSES I.

CAP. I. Publice vita sua indicant Thessalonicenses, quales sint inter eos fru-1 ctus praedicationis Paulinae.

l

1. Paulus, et Silvanus a, et Timotheus), Ecclesiae Thessaa Act. 15, 40. 6 Act. 18, 3.

Cap. IV. 7. Thycicus. 9. qui est ex vobis; ibid. nota faciet. 11. adjutores (deest mei). 13. pro his qui sunt Laodiciac. 15. ecclesia (sic). 16. epistula (deest haec); ibid. Laudicensium.

lonicensium in Deo Patre, et Domino Jesu Christo.

CAP. II. 2. Gratia vobis, et pax. Gratias agimus Deo semper pro o

Deo gratias agit, quod verbum Dei mnibus vobis, memoriam vestri

exempla sua servaverint, multa facientes in orationibus nostris

quamvis passi a popularibus; as.

serit, quantum diligat eos. sine intermissione,

3. memores operis fidei ve 1. Nam ipsi scitis, fratres ! instrae, et laboris, et charitatis, et troitum nostrum ad vos, quia sustinentiae spei Domini nostri | non inanis fuit; Jesu Christi, ante Deum et Pa-! 2. sed ante passi, et contumetrem nostrum.

liis affecti (sicut scitis) in Philip4. Scientes, fratres dilecti a / pis", fiduciam habuimus in Deo Deo, electionem vestramo; nostro, loqui ad vos Evangelium

5. quia Evangelium nostrum Dei in multa solicitudinei. non fuit ad vos in sermone tan

3. Exhortatio enim nostra non tum, sed et in virtute, et in Spi

de errore, neque de immunditia, ritu sancto, et in plenitudine mul

neque in dolo; tad, sicut scitis, quales fuerimus

4. sed sicut probati sumus a in vobis propter vose.

Deo, ut crederetur nobis Evan6. Et vos imitatores nostri gelium; ita loquimur, non quasi facti estis, et Domini, excipien hominibus placentes, sed Deo, tes verbum in tribulatione mul- | qui probat corda nostra. tar, cum gaudio Spiritus sancti;

5. Neque enim aliquando fui7. ita ut facti sitis forma omni

mus in sermone adulationis, sicbus credentibus in Macedonia, et

ut scitis; neque in occasione in Achaia.

avaritiae; Deus testis est! 8. A vobis enim diffamatus est

6. Nec quaerentes ab hominisermo Domini, non solum in Ma

bus gloriam, neque a vobis , necedonia et in Achaia, sed et in

que ab aliis. omni loco fides vestra, quae est

7. Cum possemus vobis oneri

esse ut Christi Apostolik; sed ad Deum, profecta est, ita, ut non sit nobis necesse quidquam loqui.

facti sumus parvuli in medio ve

strum, tamquam si nutrix foveat 9. Ipsi enim de nobis annun

filios suos. ciant, qualem introitum habueri

8. Ita desiderantes vos, cupimus ad vos, et quomodo conver

de volebamus tradere vobis non si estis ad Deum a simulacris,

solum Evangelium Dei, sed etiam servire Deo vivo et vero,

animas nostras ; quoniam charis10. et exspectare Filium ejus

simi nobis facti estis. de coelis (quem suscitavit ex

9. Memores enim estis, framortuis) Jesum, qui eripuit nos

tres! laboris nostri, et fatigatioab ira venturas.

nis; nocte ac die operantes', ne cAct. 17, 4. d 1 Cor. 2,4. Act. 17, h Act. 16, 19. sqq. i Act. 17, 5. s . 5. sqq f cf. c. 2, 14. & Rom. 5, 9. Phil. * Luc. 10,7. 1 Cor. 9, 14. ? Act. 18, 3. 3, 20. 1 Cor. 1, 7.

20, 33. 34.

Cap. I. 5. sed in virtute (deest et); ibid. fuerimus vobis (deest in). II. 7. cum possimus oneri esse ((leest vobis). 9. laborem nostrum et fatigationem.

quem vestrum gravaremus, prae- , ad vos; ego quidem Paulus, et dicavimus in vobis Evangelium semel et iterum, sed impedivit Dei.

nos satanas. 10. Vos testes estis, et Deus, 19. Quae est enim nostra spes, quam sancte, et juste, et sine aut gaudium, aut corona gloriae? querela, vobis, qui credidistis, nonne vos ante Dominum nofuimus ;

strum Jesum Christum estis in 11. sicut scitis, qualiter unum-/ adventu ejus ? quemque vestrum (sicut pater fi 20. Vos enim estis gloria nolios suos)

stra et gaudium. 12. deprecantes vos et consolantes, testificati sumus, ut am

CAP. III. bularetis digne Deo, qui vocavit vos in suum regnum et gloriam. Ne propter mala a fide desciscerent, 13. Ideo et nos gratias agimus

miserat ad eos Timotheum, quo reDeo sine intermissione; quon

duce gratias Deo agit, quod fide fir

mi steterint. iam cum accepissetis a nobis verbum auditus Dei, accepistis illud, L 1. Propter quod non sustinennon ut verbum hominum, sed (sic- tes amplius, placuit nobis remaut est vere) verbum Dei, qui | nere Athenis, solis. operatur in vobis m, qui credi

2. Et misimus Timotheumo distis.

fratrem nostrum, et ministrum 14. Vos enim imitatores facti | Dei in Evangelio Christi ad conestis, fratres, Ecclesiarum Dei, firmandos vos, et exhortandos quae sunt in Judaea in Christo | pro fide vestra: Jesu; quia eadem passi estis et

3. ut nemo moveatur in tribuvos a contribulibus vestris n, sic- | lationibus istis; ipsi enim scitis, ut et ipsi a Judaeis;

quod in hoc positi sumus. 15. qui et Dominum occiderunt 4. Nam et cum apud vos esseJesum, et Prophetas, et nos per mus, praedicebamus vobis passusecuti sunt, et Deo non placent,

ros nos tribulationes, sicut et faet omnibus hominibus adversan ctum est, et scitis.

5. Propterea et ego amplius 16. prohibentes nos Gentibus" non sustinens, misi ad cognosloqui, ut salvae fiant, ut imple cendam fidem vestram; ne forte hant peccata sua semper ; perve tentaverit vos is, qui tentat, et i nit enim ira Dei super illos usque inanis fiat labor noster. in finem.

6. Nunc autem veniente Ti17. Nos autem, fratres! deso motheo ad nos a vobis, et annunlati a vobis ad tempus horae, a

ciante nobis fidem et charitatem spectu, non corde, abundantius vestram, et quia memoriam nofestinavimus faciem vestram vi stri habetis bonam semper, desidere cum multo desiderio.

derantes nos videre, sicut et nos 18. Quoniam voluimus venire quoque vos. in cf. 1, 5. Eph. 3, 20.Act. 17,5. • Act. 17, 15. sqq. Rom. 16, 21.

tur,

Cap. II. 9. praedicavimus vobis (deest in). 10. vos testis (sic). 11. tamquam pater. 13. accepistis non ut (deest illud). 19. Jesum (deest Christum); ibid. estis in adventum ejus.

7. Ideo consolati sumus, fra- | porteat vos ambulare, et placere tres ! in vobis in omni necessita- | Deo, sic et ambuletis, ut abundete et tribulatione nostra per fi- / tis magis. dem vestram ;

2. Scitis enim, quae praecepta 8. quoniam nunc vivimus, si dederim vobis per Dominum Jevos statis in Domino.

sum. 9. Quam enim gratiarum actio 13. Haec est enim voluntas Dei, nem possumus Deo retribuere | sanctificatio vestra; ut abstineapro vobis in omni gaudio, quo tis vos a fornicatione, gaudemus propter vos ante De 4. ut sciat unusquisque veam nostrum,

strum vas suum possidere in 10. nocte ac die abundantius sanctificatione et honore; orantes, ut videamus faciem ve 5. non in passione desiderii, stram, et compleamus ea, quae sicut et Gentes, quae ignorant desunt fidei vestrae?

Deum; 11. Ipse autem Deus, et Pater 6. et ne quis supergrediatur, noster , et Dominus noster Jesus neque circumveniat in negotio Christus dirigat viam nostram ad fratrem suum ; quoniam vindex vos.

est Dominus de his omnibus, sic12. Vos autem Dominus mul- | ut praediximus vobis, et testifitiplicet, et abundare faciat cha- | cati sumus. ritatem vestram in invicem, et in 7. Non enim vocavit nos Deus omnes, quemadmodum et nos in in immunditiam, sed in sanctifivobis;

cationem. 13. ad confirmanda corda ve | 8. Itaque, qui haec spernit, stra sine querela in sanctitate, non hominem spernit, sed Deante Deum et Patrem nostrum, um”; qui etiam dedit Spiritum in adventu Domini nostri Jesu suum sanctum in nobis. Christi cum omnibus sanctis 9. De charitate autem fraterejus P. Amen.

nitatis non necesse habemus scri

bere vobis; ipsi enim vos a Deo CAP. IV.

didicistis s, ut diligatis in vicem.

10. Etenim illud facitis in oHortatur, ut tradita colant praece

: mnes fratres in universa Macepta, exponic modum resurrectionis nostrae. Non cedendum est plus donia. Rogamus autem vos, fraaequo moerori ob mortuorum jactu tres, ut abundetis magis, ram.

11. et operam detis, ut quieti 1. De caetero ergo, fratres ! | sitis, et ut vestrum negotium rogamus vos et obsecramus in / agatis, et operemini manibus veDomino Jesu?, ut quemadmodum

emadmodum | stris, sicut praecepimus vobis; accepistis a nobis, quomodo 0-1 | et ut honeste ambuletis ad eos,

P c. 5, 23. 1 Cor. 1, 7. sq. Phil. 1, 10. c. 2, 13. Luc. 10, 16. s Joh. 6, 45. ? 2 Thess. 3, 12.

| + Act, 20, 33. 599.

Cap. III. 7. per vestram fidem. 11. et Dominus Jesus (deest noster). 12. caritatem (deest vestram). 13. in adventum Domini nostri. IV. 1. vos oporteat; ibid. sic ut et ambulatis; ibid. ut et abundetis (deest magis ). 2. dederimus. 4. suum vas. 7. in inmunditia, sed in sanctificatione. S. in vobis. 9. necesse habuimus. 10. facitis illud 11. et vestrum (deest ot).

qui foris sunt; et nullius aliquid perveniet interitus, sicut dolor desideretis.

in utero habenti, et non effugi12. Nolumus autem vos igno- ! entb. rare, fratres ! de dormientibus , 4. Vos autem, fratres! non ut non contristemini, sicut et estis in tenebris, ut vos dies illa, caeteri, qui spem non habent. | tamquam fur', comprehendat.

13. Si enim credimus, quod Je 5. Omnes enim vos filii lucis sus mortuus est, et resurrexit ; | estis, et filii dieid; non sumus ita et Deus eos, qui dormierunt , noctis, neque tenebrarum. per Jesum, adducet cum eo". 6. Igitur non dormiamus sicut 14. Hoc enim vobis dicimus in

et caeteri, sed vigilemus, et soverbo Domini, quia nos, qui vi brii simus. vimus, qui residui sumus in ad 7. Qui enim dormiunt, nocte ventum Domini, non praevenie dormiunt; et qui ebrii sunt, nomus" eos, qui dormierunt. cte ebrii sunt.

15. Quoniam ipse Dominus in 8. Nos autem, qui diei sumus, jussu, et in voce Archangeli, et sobrii simus, indutie loricam fiin tuba Dei descendet de coelo *; dei et charitatis, et galeam spem et mortui, qui in Christo sunt, I salutis; resurgent primi,

9. quoniam non posuit nos 16. Deinde nos, qui vivimus, Deus in iram, sed in acquisitioqui relinquimur , simul rapiemur | nem salutis per Dominum nocum illis in nubibus obviam Chri

strum Jesum Christum, sto in aëra, et sic semper cum

10. qui mortuus est pro nobis; Domino erimusy.

ut sive vigilemus, sive dormia17. Itaque consolamini invi

must, simul cum illo vivamuss. cem in verbis istis.

11. Propter quod consolamini CAP. V.

invicem; et aedificate alteruEst incertus et repentinus dies judi

trum, sicut et facitis. cii. De officiis erga praesides, fra 12. Rogamus autem vos, fratres, Deum.

tres ! ut noveritis eos, qui labo1. De temporibus autem, et rant inter vos, et praesunt vobis momentis , fratres, non indige in Domino, et monent vos; tis, ut scribamus vobis.

13. ut habeatis illos abundan2. Ipsi enim diligenter scitis, | tius in charitate propter opus ilquia dies Domini, sicut fur in no- lorum”; pacem habete cum eis. cte, ita veniet a,

14. Rogamus autem vos, fra3. Cum enim dixerint: pax, et tres! corripite inquietos, consosecuritas! tunc repentinus eis su lamini pusillanimes, suscipite inu 1 Cor. 15, 18. v1 Cor. 6, 14. 15, 23.

firmos, patientes estote ad omnes. Rom. 8, 11. w 1 Cor. 15, 51. Malth. 25, 31. 1 Cor. 15, 51. sqq. Apoc. 10, 7.

6 Matth. 24, 37. 38. c Matth. 24, 13. y c. 5, 10. Jol. 12, 26. 14, 3. Rom. 8, 17.

d Rom. 13, 12. Eph. 6, 14. sqq. f ct. : Matth. 24, 36. Act, 1, 7. a Matth. 24, c. 4, 14. Rom. 14, 7. sq. 6 cf. c. 4, 16, 43. 44. 50.

et l. c. hi Tim. 5, 17.

Cap. IV. 11. desideritis (sic). 16. obviam Domino. 17. verbis istis (deest in). V. 4. dies ille; ibid. compraehendat. 5. omnes vos (deest enim). 6. sicut ceteri (deest et). 14 pusillianimes; ibid. suscipite infirmus (sic).

« PoprzedniaDalej »