Obrazy na stronie
PDF

14. Verumtamen bene fecistis, odorem suavitatis, hostiam accommunicantes tribulationi me- ceptam, placentem Deo. ae.

19. Deus autem meus impleat 15. Scitis autem et vos, Phi omne desiderium vestrum, 8elippenses! quod in principio cundum divitias suas, in gloria Evangelii, quando profectus sum in Christo Jesu. a Macedonia y, nulla mihi Eccle 20. Deo autem et Patri nosia communicavit in ratione dati stro gloria in saecula saeculorum. et accepti, nisi vos soli- ;

Amen. 16. quia et Thessalonicam a se 21. Salutate omnem sanctum mel et bis in usum mihi misistis. in Christo Jesu.

17. Non quia quaero datum, ! 22. Salutant vos, qui mecum sed requiro fructum abundantem sunt d, fratres. Salutant vos in ratione vestra.

omnes sancti, maxime autem, qui 18. Habeo autem omnia, et de Caesaris domo sunt. abundo; repletus sum, acceptis 23. Gratia Domini nostri Je. ab Epaphroditoc quae misistis, su Christi cum spiritu vestro'.

Amen, y Act. 16, 10. - 2 Cor. 11, 8. « Act. 17,2. . 2 Cor. 9, 6. 12. c. 2, 25.

dc. 1, 13. e Rom, 16, 24.

Obec

EPIS T O L A PA U LI

AD
COLOSSENS E S.

CAP. I.

Patre nostro, et Domino Jesu

Christo. Gratias agimus Deo, et Omnia creata sunt per imaginem Dei

Patri Domini nostri Jesu Christi, Christum, qui caput est ecclesiae.

semper pro vobis orantes"; Mysterium ante occultum nunc manifestum est.

4. audientes fidem vestram in

Christo Jesu, et dilectionem, 1. Paulus Apostolus Jesu quam habetis in sanctos omnes, Christi per voluntatem Dei, et

5. propter spem, quae reposiTimotheus frater,

ta est vobis in coelis, quam au2. eis, qui sunt Colossis, san- distis b in verbo veritatis Eranctis et fidelibus fratribus in Chri

gelii, sto Jesu.

a Eph. 1, 15. 16. Phil. 1, 3. sq4. 3. Gratia vobis, et pax a Deo ! v..

Cap. IV. 17. in rationem vestram (scriptum est in codice o rationes sed litera o est cum obelisco).

Cap. I. 1. Christi Jesu. 3. Desunt verba et Domino Jesu Christe

[ocr errors]

6. quod pervenit ad vos, sicut ra, visibilia et invisibilia, sive et in universo mundo est, et fru- throni, sive dominationes, sive ctificat, et crescit, sicut in vobis, principatus, sive potestates; 0ex ea die, qua audistis, et cogno | mnia per ipsum et in ipso creata vistis gratiam Dei in veritate; sunth;

7. sicut didicistis ab Epaphra | 17. et ipse est ante omnes’, et charissimo conservo nostro , qui | omnia in ipso constant. est fidelis pro vobis minister Chri

18. Et ipse est caput corporis sti Jesu,

Ecclesiae , qui est principium, 8. qui etiam manifestavit no primogenitus! ex mortuis; ut sit bis dilectionem vestram in spi

in omnibus ipse primatum tenens. ritu.

19. Quia in ipso complacuit, 9. Ideo et nos , ex qua die au

omnem plenitudinem m inhabidivimus, non cessamus pro vobis orantes, et postulantesc, ut im

20. et per eum reconciliare pleamini agnitione voluntatis

omnia” in ipsum, pacificanso per ejus, in omni sapientia, et intel

sanguinem crucis ejus, sive quae lectu spirituali, 10. ut ambuletis digne Deo

in terris, sive quae in coelis sunt. per omnia placentes, in omni

21. Et vos cum essetis aliopere bono fructificantes, et , quando alienatil, et inimici sencrescentes in scientia Dei,

| su in operibus malis : 11. in omni virtute confortati 22. nunc autem reconciliavit 9 secundum potentiam claritatis in corpore carnis ejus per morejus, in omni patientia et longa tem, exhibere vos sanctos et imnimitate cum gaudio,

maculatos et irreprehensibiles 12. gratias agentes Deo Patri, coram ipso; qui dignos nos fecit in partem 23. si tamen permanetis? in sortis sanctorum in lumined, fide fundati, et stabiles, et immo

13. qui eripuit nos de potesta biles a spe Evangelii, quod aute tenebrarum, et transtulit in re distis, quod praedicatum est in gnum Filii dilectionis suae, universa creatura, quae sub coe

14. in quo habemus redem lo est, cujus factus sum ego Pauptionem per sanguinem ejus, re lus minister. missionem peccatorum;

24. Qui nunc gaudeo in pas15. qui est imagoc Dei invisi

sionibus pro vobis, et adimpleo bilis, primogenitus f omnis crea

ea, quae desunt passionum Chriturae. 16. Quoniam in ipso condita 1 Joh. 1, 3. Act. 17, 28. i Joh. 1, 1.

17, 5. k Eph. 1, 22. 23. 11 Cor. 15, 20. sunt universa in coelis et in ter

m cf. 2, 9. rl Joh. 2, 2. Eph. 2, 14. cEph. 1, 17. 18. d Act. 26, 18. e Joh. 15. p Eph. 2,12. 13. Eph. 2, 16. rcf. 14, 9. f Ps. 88, 28. 8 Apoc. 1, 17. | c. 2, 4. 599.

Cap. I. 6. ex ea qua audistis die. 9. in agnitione. 10. crescentes scientia (deest in). 12. agentes Patri qui dignos vos fecit (deest Deo). 14. Desunt verba per sanguinem ejus (quod haec absunt a Codice nostro, nullam habet vim dogmaticam, si quidem non uno hoc loco ea doctrina superstructa est in N. T.). 15. primogenitus omni creatura (eleganter). 16. quia. 19. habitare. 20. reconciliari (aliquantum dubiae tamen est scripturae illud i finale).

sti in carne mea, pro corpore vos decipiatw in sublimitate serejus, quod est Ecclesia,

monum. 25. cujus factus sum ego mi-| 5. Nam etsi corpore absens nister secundum dispensationem sum, sed spiritu vobiscum sum; Deis, quae data est mihi in vos, gaudens, et videns ordinem veut impleam verbum Dei;

strum, et firmamentum ejus, quae 26. mysterium, quod abscon in Christo est, fidei vestrae. ditum fuit a saeculis et generatio 6. Sicut ergo accepistis Jesum nibus, nunc autem manifestatum Christum Dominum, in ipso amest sanctis ejus,

bulate, 27. quibus voluit Deus notas 7. radicati et superaedificati facere divitias gloriae sacramen in ipso, et confirmati fide, sicut ti hujus in Gentibus, quod est et didicistis, abundantes in illo Christus in vobis spes gloriae, in gratiarum actione.

28. quem nos annunciamus, 8. Videte! ne quis vos decicorripientes omnem hominem, piat per philosophiam, et inanem et docentes omnem hominem, in fallaciam, secundum traditionem omni sapientia; ut exhibeamus hominum, secundum elementa omnem hominem perfectum in mundi*, et non secundum ChriChristo Jesu.

stum. 29. In quo et laboro, certan 9. Quia in ipso inhabitat omnis do secundum operationem ejus, | plenitudo divinitatis corporaliquam operatur in me in virtuteu. ter);

10. et estis in illo repleti, qui CAP. II.

est caputa omnis principatus et Cavete a corruptoribus et imposto- |

potestatis; ribus. Per Christum ab infesto eis 11. in quo et circumcisib estis chirographo liberati sunt fideles. circumcisione non manu facta in 1. Volo enim vos scire, qua

| exspoliatione corporis carnis, lem solicitudinem habeam pro

sed in circumcisione Christic, vobis, et pro iis, qui sunt Laodi

12. consepulti ei in baptismo", ciae", et quicumque non viderunt

in quo et resurrexistis per fidem faciem meam in carne;

operationis Dei, qui suscitavit il2. ut consolentur corda ipso

lum a mortuis. rum, instructi in charitate, et in

13. Et vos, cum mortui essetis omnes divitias plenitudinis intel- | in delictise, et praeputio carnis lectus, in agnitionem mysterii

vestrae, convivificavit cum illo, Dei Patris et Christi Jesu;

donans vobis omnia delicta; 3. in quo sunt omnes thesauri

14. delens, quod adversus nos sapientiae et scientiae absconditi.

erat chirographum decreti, quod 4. Hoc autem dico, ut nemo w cf. v. 23. * Gal. 4, 3. 9. 10. (od

| 1, 15. Joh. 14, 9. - Joh. 1, 16. Eph. • Act. 26, 17. 18. Eph. 3, 5. 9. 1 1, 21. 6 Rom. 2, 28. 29. Eph. 5, 26. 1 Cor. 15, 10. v cf. c. 4, 15, 16.

27. Rom. 6, 3. sqq. Eph. 2, 1,

Cap. II. 1. et pro his qui sunt Laudiciae. 2. in agnitione; ibid. Patris Christi Jesu (deest et). 4. in suptilitate (sic). 6. Christu Dominum. 7. abundantes in gratiarum actione (deest in illo). 8. philosofiam. 11. expoliatione; ibid. in circumcisione Christi (deest sed). 14. adversum nos; ibid. chirografum decretis.

[ocr errors]

erat contrarium nobis , et ipsum tulit de medio, affigens illud cru

CAP. III.

De induenda nova indole ethica, de 15. et exspolians principatus adoptandis virtutibus, de laudando et potestates, traduxit confiden Deo, ad quem omnia sunt referenda. ter, palam triumphans illos in se- |

1 1. Igitur, si consurrexistis met ipso?

cum Christo, quae sursum P sunt 16. Nemo ergo vos judicet quaerite, ubi Christus est in dexin cibo, aut in potu, aut in parte tera Dei sedens; diei festi, aut neomeniae, aut | 2. quae sursum sunt, sapite, sabbatorum;

non quae super terram 9. 17. quae sunt umbral futuro 3. Mortui” enim estis, et vita rum; corpus autem Christi.

vestra est abscondita cum Chri18. Nemo vos seducat, volens | sto in Deos. in humilitate, et religione ange-| 4. Cum Christus apparuerit, lorum, quae non vidit, ambulans, vita vestra; tunc et vos apparefrustra inflatus sensu carnis suae; bitis cum ipso in gloria. 19. et non tenens caput, ex

5. Mortificateu ergo membra” quo totum corpus, per nexus et

vestra, quae sunt super terram ; conjunctiones subministratum et fornicationem , immunditiam, liconstructum, crescit in augmen

bidinem, concupiscentiam matum Dei.

lam, et avaritiam, quae est simu20. Si ergo mortui estis cum lacrorum servitus"; Christo ab elementis hujus mun

6. propter quae venit ira Dei dim, quid adhuc tamquam viven

super filios incredulitatis; tes in mundo decernitis?

7. in quibus et vos ambulastis 21. Ne tetigeritis, neque gu

aliquando, cum vixeritis in illis.

8. Nunc autem deponite et vos staveritis, neque contrectaveri

omnia, iram, indignationem, matis! 22. Quae sunt omnia in interi

litiam, blasphemiam, turpem ser

monem de ore vestro. tum ipso usu, secundum praecepta et doctrinas hominum”;

9. Nolite mentiri invicem, ex

spoliantes vos veterem * homi23. quae sunt rationem qui

nem cum actibus suis, dem habentia sapientiae in su

10. et induentes novum, eum, perstitione et humilitate, et non

qui renovatur in agnitionem, sead parcendum corpori, non in

cundum imaginem ejus, qui crehonore aliquo ad saturitatem

avit illum. carniso

p Matth. 6, 33. 9 Matth. 6, 19-21. f Gal. 3, 10. & Eph. 2, 15. Gal. 3, 13. Rom. 6, 2. s 1 Joh. 3, 2. Joh. 6, 58. Ebr. 2, 14. in Cor. 6, 3. k Rom. 14, Rom. 8, 17. u Rom. 8, 13. Matth. 18, 8. 3. Gal. 4, 10. lEbr. 10, 1. in Gal. 4, 9. v Rom. 7, 23. w Eph. 5, 5. Eph. 9. 10. ^ Matth. 15, 9. Rom. 13, 14. 14, 22. sq.

Cap. II. 15. expolians (deest et). 16. nominiae (sic). 18. in humilitatem; ibid. religiones (sed litera s asterisco supra damnata est). 20. si mortui (deest ergo); ibid. elementis mundi (deest hujus). 21. ne tetigeris neque gustaveris neque contrectaveris. 22. in interitu; ibid. secum praecepta (sic, errore). III. 1. consurrexistis Christo (deest cum). 3. abscondita est. 9. cum actibus ejus. 10. creavit eum.

11. Ubi non est Gentilis, et per omnia; hoc enim placitum Judaeus, circumcisio et praepu- est in Domino. tinm. Barbarus et Scytha, servus 21. Patres ! nolite ad indignaet liber; sed omnia et in omni tionem provocare filios vestros, bus Christus y.

ut non pusillo animo fiante. 12. Induite vos ergo sicut ele 22. Servi! obedite per omnia ctia Dei, sancti et dilecti, viscera dominis carnalibus, non ad ocumisericordiae, benignitatem, hu- lum servientes, quasi hominibus militatem, modestiam, patienti- placentes, sed in simplicitate coram,

dis, timentes Deum f. 13. supportantes invicem, et 23. Quodcumque facitis, ex donantes vobismet ipsis, si quis animo operamini, sicut Domino, adversus aliquem habet quere- | et non hominibus; lam; sicut et Dominus donavit 24. scientes, quod a Domino vobis, ita et vos.

accipietis retributionem haeredi14. Super omnia autem haec, | tatis. Domino Christo servite. charitatem habete , quod est vin 25. Qui enim injuriam facit, culum perfectionis.

| recipiet id quod inique gessit; et 15. Et pax a Christi exultet in non est personarum acceptio cordibus vestris, in qua et vocati apud Deum. estis in uno corpore; et grati estote.

CAP. IV. 16. Verbum Christi habitet in

Pro se vult eos precari, et caute vervobis abundanter in omni sapien

sari cum infidelibus ; tum et hae et tia, docentes, et commonentes ad Laodicenses literae in utraque levosmet ipsos, psalmis, hymnis,

gantur ecclesia. et canticis spiritualibus, in gra

1. Domini, quod justum est et tia cantantes in cordibus vestris

aequum, servis praestate; scienDeo. 17. Omne, quodcumque facitis

tes, quod et vos Dominum habe

tis in coelo &. in verbo, aut in opere, omnia in

2. Orationi instate", vigilannomine Domini Jesu Christi, gratias agentes Deo et Patri per

tes in ea in gratiarum actione,

3. Orantes simul et pro nobis, ipsum. - 18. Mulieres! subditaec esto

ut Deus aperiat nobis ostium serte viris, sicut oportet, in Domino.

monis ad loquendum mysterium 19. Viri! diligite uxores ve

Christi (propter quod etiam vin

ctus sum), stras, et nolite amari esse ad il

4. ut manifestem illud, ita, ut las d. 20. Filii! obedite parentibus

oportet me loqui.

5. In sapientia ambulate ad y Gal. 3, 27. 28. 1 Cor. 7, 29. : Joh. 15, 19. Rom. 5, 1. 5. Eph. 5, 20. Eph. 6, 4. Prov. 19, 19. f Eph. 6. < Genes. 3, 16. Eph. 3, 22. d ph. 5, 28. | 5 -- 7. 6 Eph. 6, 9. h Luc. 18, 1. 7. 1 Petr. 3, 7.

| Act 28, 16.

Cap. III. 13. subportantes; ibid. vobis ipsis; ibid. quaerellam. 14. Deest habete. 15. in quo. 16. canticis (deest et). 17. Domini Jesu (deest Christi). 22. timentes Dominum 24. scientis (sic). 25. personarum acceptio (deest apud Deum). IV. 1. quoniain. 3. ad loquendum mysteria. 5. in sapientiam (sic, sed litera m habet / cum puncto superite).

« PoprzedniaDalej »