Obrazy na stronie
PDF

24. Quae sunt per allegoriam, bis; quoniam si circumcidamini, cta. Haec enim sunt duo testa- | Christus vobis nihil proderit, enta. Unum quidem in monte 3. Testificor autem rursus na, in servitutem generans, omni homini circumcidenti se, tae est Agar.

quoniam debitor est universae 25. Sina enim mons est in Ara legis faciendae P. a, qui conjunctus est ei, quae 4. Evacuati estis a Christo, qui inc est Ierusalem, et servit cum in lege justificamini; a gratia exiis suis.

cidistis. 26. Illa autem, quae sursum 5. Nos enim spiritu ex fide it Ierusalem, libera est, quae spem justitiae exspectamus. t mater nostra.

6. Nam in Christo Jesu neque 27. Scriptum est enim: „Lae- circumcisio aliquid valet, neque tare sterilis, quae non paris ; | praeputium; sed fides, quae per erumpe, et clama, quae non par charitatem operatur. turis ; quia multi filii desertae, | 7. Currebatis bene; quis vos magis, quam ejus, quae habet impedivit veritati' non obedire ? virum“i.

8. Persuasio haec non est ex 28. Nos autem, fratres! se- eo, qui vocat voss. indum Isaac promissionis filii 9. Modicum fermentum totam imus k

massam corrumpit. 29. Sed quomodo tunc is, qui 10. Ego confido in vobis in ecundum carnem natus fuerat, Domino, quod nihil aliud sapieersequebatur eum, qui secun | tis ; qui autem conturbat vos, um spiritum ; ita et nunc. portabit judicium', quicumque

30. Sed quid dicit Scriptura? est ille. Ejice ancillam, et filium ejus; 11. Ego autem, fratres! si cirnon enim haeres erit filius an- cumcisionem adhuc praedico, cillae cum filio liberaem. quid adhuc persecutionem“ pa

31. Itaque, fratres ! non sumus tior ? Ergo evacuatum est scanncillae filii , sed liberae; qua li dalum crucis. ertate Christus nos liberavit. 12. Utinam et abscindantur,

qui vos conturbant! CAP. V.

13. Vos enim in libertatem von Christi causa salutaris unice est

cati estis, fratres; tantum ne liides. Hortatur ad mutuum amorem. hertatem in occasionem detis carCarnis opera excludunt a regno nis“, sed per charitatem Spiritus coelorum.

servite invicem. 1. State, et nolite iterum jugo

14. Omnis enim lex in uno ervitutis” contineri.

o c. 2, 21. P Rom. 2, 25. 91.6, 15. 2. Ecce! ego Paulus dico vo- | 1 Cor. 1, 19. Jac. 2, 14–17. c. 3, 1.

sc. 1, 6. tc, 1, 7---9. 12 Cor. U, 24. i Jes. 54, 1. k Rom. 9,7. ? Gen. 21,9. ui Cor. 1, 23. w Rom. 6, 13. 1 Petr. 2, Gen. 21, 10-12. ^ Act. 15, 10.

con : Cap. IV. 24. a monte Sina. 25. qui junctus est (sic alia manu scri

tum legitur); ibid. cum filiis ejus. 29. tunc qui. 31. nos Christus libeavit. V. 3. rursum. 8. persuasio non est. 10. confido vobis (sic zlia manu vocab. in scriptum est). 13. sed per caritatem servite (deest spiritus).

[ocr errors]

in

[ocr errors]

serione impletir: „Diliges pro- 25. Si spiritu vivimus, spiritu guximum tuum sicut te ipsum“x. et ambulemus.

15. Quod si invicem mordetis, 26. Non efficiamur inanis gloet comeditis; videte, ne ab invi- riae cupidi, invicem provocancem consumamini!

tes, invicem invidentes. 16. Dico autem: Spiritu ambulate, et desideria carnis non

CAP. VI. periicietis.

Decet adjuvare alios. Bene agen17. Caro enim concupiscit ad

dum est. A seductoribus caveas. versus spiritum; spiritus autem Paulus Christo crucifixo gloriatur. adversus carnem ; haec enim sibi

1. Fratres! et si praeoccupainvicem adversantur, ut non

tus fuerit homo in aliquo delicto, quaecumque vultis, illa faciatis y.

vos, qui spirituales estis , hujus18. Quod si spiritu ducimini,

modi instruite in spiritu lenitatis, non estis sub lege.

considerans te ipsum, ne et tu 19. Manifesta sunt autem opera

tenteris. carnis, quae sunt fornicatio, im

2. Alter alterius onera portamunditia, impudicitia, luxuria,

te, et sic adimplebitis legem Chri 20. idolorum servitus, veneficia, inimicitiae, contentiones, ae

3. Nam si quis existimat se mulationes, irae, rixae, dissen

| aliquid esse, cum nihil sito, ipse siones, sectae,

se seducit. 21. invidiae, homicidia, ebrie

4. Opus autem suum probei tates, comessationes, et his simi

unusquisque, et sic in semet ipso lia; quae praedico vobis, sicut

tantum gloriam habebit, et nou praedixi, quoniam, qui talia in altero. agunt, regnum Dei non conse 5. Unusquisque enim onus suquentura.

um portabit. 22. Fructus autem Spiritus est 6. Communicet autem is, qui charitas, gaudium, pax, patientia, catechizatur verbo, ei, qui se cabenignitas, bonitas, longanimi techizat, in omnibus bonis s. tas,

7. Nolite errare;Deus non ir23. mansuetudo, fides, mode ridetur. stia. continentia , castitas. Ad- 8. Quae enim seminaverit ho versus hujusmodi non est lexb.

mo, haec et metet; quoniam qui 24. Qui autem sunt Christi, seminat in carne sua, de carne carnem suam crucifixeruntc cum

et metet corruptionem; qui auvitiis et concupiscentiis.

tem seminat in spiritu, de spiritu + Matth. 22, 39. 40. Rom. 13, 8. 9. y metet vitam aeternam h. Rom. 7, 14. 15. 23. Rom. 6, 14. $99.

dc. 5, 14. 11 Cor. 13, 2. f Rom. 14. a 1 Cor. 6, 9. 10. Eph. 5, 5. • 1 Tim. 1,

| 10. 12. 8 Rom. 15, 27. 1 Cor. 9, 11. 9. Rom. 6, 6.

| Rom. 8, 6.

Cap. V. 14. diligis. 16. desiderium carnis. 17. enim invicem (ders! sihi). 18. ducemini. 19. autem sunt; ibid. deest impudicitia. 21. comesationis. 22. 23. pax, longanimitas, bonitas, benignitas, fides, modestia, con

suam tinentia. Adversus. 24. carnem crucifixerunt (sic alia manu suprascripium exstut). 25. si vivimus spiritu, spiritu etiam ambulemus. TI. I sritales estis instruite hujusmodi. 3. cum sit nihil. 4. et non altero 0. verbum ei.

9. Bonum autem facientes, non 14. Mihi autem absit gloriari, deficiamus; tempore enim suo nisi in cruce Domini nostri Jesu metemus non deficientes.

Christi, per quem mibi mundus 10. Ergo dum tempusi habe crucifixus est, et ego mundom. mus, operemur bonum ad omnes, 15. In Christo enim Jesu neque maxime autem ad domesticos circumcisio aliquid valet, neque fidei.

praeputium, sed nova creatura. 11. Videte, qualibus litteris 16. Et quicumque hanc reguscripsi vobis mea manuk.

lam secuti fuerint, pax super il12. Quicumque enim volunt los, et misericordia, et super placere in carne, hi cogunt vos | Israël Dei. circumcidi, tantum ut crucis Chri- 17. De caetero nemo mihi mosti persecutionem non patiantur. lestus sit;ego enim stigmata Do

13. Neque enim, qui circumci mini Jesu in corporeo meo porto. duntur, legem custodiunt?; sed | 18. Gratia Domini nostri Jesu volunt vos circumcidi, ut in car- | Christi cum spiritu vestro, frane vestra glorientur.

tres. Amen. i Joh. 9, 4. k Rom. 16, 22. 1 Cor. 16, m c. 2, 19. 20. 1c. 5, 6. 2 Cor. 5, 17. 21. Rom. 2, 23.

102 Cor. 4, 10. 11, 23-25.

emoc

EPISTOLA P A ULI

AD
E P H ES I OS.

CAP. I.

| Patre nostro, et Domino Jesu

Christo. Deo benedicit apostolus ob collatas 3. Benedictus Deus et Pater in praedestinatos gratias; optat Domini nostri Jesu Christi, qui Eghesiis sapientiam perfectam. ' benedixit nos in omni benediCbristus caput ecclesiae datum est.

· ctione spirituali in coelestibus in

Christo. 1. Paulus Apostolus Jesu Chri

4. Sicut elegit nos in ipso ante sti per voluntatem Dei, omnibus

mundi constitutionema; ut essesanctis, qui sunt Ephesi, et fide mus sancti et immaculati in conlibus in Christo Jesu.

spectu ejus in charitate. 2. Gratia vobis, et pax a Deo ' a c. 3, 11.

SILO

que

Cap. VI. 9. tempore suo enim metemus (sic alia manu supruscriptum est). 13. Ne enim (sic alin manus suprascripsit). 17. stig mata Jesu (deest Domini).

Cap. 1. 1. Christi Jesui; ibid. sanctis omnibus. 3. spiritali.

5. Qui praedestinavit nos in 15. Propterea et ego audiens adoptionem filiorum per Jesum fidem vestram, quae est in DoChristum in ipsum, secundum mino Jesu, et dilectionem in propositum voluntatis suae, omnes sanctos,

6. in laudem gloriae gratiae 16. non cesso gratias agens suae, in qua gratificavit nos in pro vobis, memoriam vestri fadilecto Filio suo;

ciens in orationibus meis; 7. in quo habemus redemptio 17. ut Deus Domini nostri Jenem per sanguinem ejus, remis su Christi, pater gloriae, det vosionem peccatorum, secunduin bis spiritum sapientiae et revedivitias gratiae ejus,

lationis, in agnitione ejus; 8. quae superabundavit in no 18. illuminatos oculos cordis bis in omni sapientia et pruden- | vestri, ut sciatis, quae sit spes tia;

vocationis ejus, et quae divitiae 9. ut notum faceret nobis sa- | gloriae haereditatis ejus in sancramentum voluntatis suae, secundum beneplacitum ejus, quod 19. et quae sit supereminens proposuit in eo

magnitudo virtutis ejus in nos, 10. in dispensatione plenitudi- qui credimus secundum operanis temporum, instaurare omnia tionem potentiae virtutis ejus, in Christo', quae in coelis, et | 20. quam operatus est in Chriquae in terra sunt, in ipso. sto, suscitans illum a mortuis, et

11. In quo etiam et nos sorte | constituens ad dexteram suam in vocati sumus, praedestinati se- coelestibus, cundum propositum ejus, qui 21. supra omnem principaoperatur omnia secundum consi- tum", et potestatem, et virtutem, lium voluntatis suae;

et dominationem, et omne no12. ut simus in laudem gloriae men, quod nominatur non solum ejus nos, qui ante speravimus d | in hoc saeculo, sed etiam in fuin Christo;

13. in quo et vose, cum audis- 22. Et omnia subjecit sub pesetis verbum veritatis (Evange- dibus ejus ; et ipsum dedit caput lium salutis vestrae), in quo et supra omnem Ecclesiam, credentes signatif estis Spiritu 23. quae est corpus ipsius, et promissionis sancto,

plenitudo ejus, qui omnia in 14. qui est pignus g haeredita- omnibus adimpletur. tis nostrae, in redemptionem ac

CAP. II. quisitionis, in laudem gloriae | Esteri, ante alieni a promissionibus ipsius.

divinis, per Christum facti sunt bc. 2, 14. Gal. 4, 4. c Col. 1, 18-20.

sanctorum sodales. d Loc, 2, 38. c.2, 17. f 2 Cor. 1, 22. Matth. 28, 18. Phil. 2,9-11. I Cor. & 2 Cor. 5, 5.

| 15, 24. sqq.

turo.

Cap. I. 6. in dilecto filio suo (sed filio suo additum est in margine alin munu et quidem literis f. s.). 9. bonum placitum. 10. in dispensationem. 11. etiam sorte (deest et nos); ibid. omnia operatur. 12. ejus qui ante. 13. spiritu promissionis spiritu qui. 14. gloriae ejus. 18. quae divitiae (deest et). 19. qui credidimus. 21. sed et in futuro. 22. omnia sub sul subiecit sub (sic); ibid. supra omnia ecclesiae. 23. plenitudo (deest et).

1. Et vos, cum essetis mor-1 12. quia eratis illo in tempotuik delictis et peccatis vestris, re sine Christo, alienati a con

2. in quibus aliquando ambu- | versatione Israël", et hospites telastis secundum saeculum mundi | stamentorum, promissionis spem hujus, secundum principem po- non habentes, et sine Deos, in testatis aëris hujus, spiritus , qui hoc mundo. nunc operatur in filios diffiden 13. Nunc autem in Christo Jetiae;

su vos, qui aliquando eratis lon3. in quibus et nos omnes ali ge, facti estis prope in sanguine quando conversati sumus in de Christi. sideriis carnis nostrae facientes 14. Ipse enim est pax nostra, voluntatem carnis et cogitatio- | qui fecit utraque unum, et medinum;et eramus naturam filii irae, um parietem maceriae solvens, sicut et caeteri.

inimicitias in carne sua; 4. Deus autem, qui dives est 15. legem mandatorum decrein misericordia, propter nimiam tis evacuans; ut duos condat in

charitatem suam, qua dilexit nos, semet ipso in unum novum ho. 5. et cum essemus mortui pec minem, faciens pacem, catis, convivificavit" nos in Chri 16. et reconciliett ambos in sto (cujus gratia estis salvati), uno corpore, Deo per crucem,

6. et conresuscitavit, et con interficiens inimicitias in semet sedere fecit in coelestibus in ipso. Christo Jesu o;

| 17. Et veniens evangelizavit 7. ut ostenderet in saeculis su- 1 pacem vobis, qui longe fuistis, et pervenientibus abundantes divi- | pacem iis, qui prope. tias gratiae suae in bonitate su- 1 18. Quoniam per ipsum habeper nos in Christo Jesu.

mus accessumu ambo in uno Spi1 8. Gratia enim estis salvati per

ritu ad Patrem. -- fidem P; et hoc non ex vobis, Dei 19. Ergo jam non estis hospienim donum est;

tes et advenae; sed estis cives 9. non ex operibus, ut ne quis sanctorum et domesticio Dei; glorietur.

20. superaedificati super fun10. Ipsius enim sumus factura, damentum Apostolorum" et Procreati in Christo Jesu in operi- |

phetarum, ipso summo angulari bus bonis, quae praeparavit De

lapide x Christo Jesu; us, ut in illis ambulemus.

21. in quo omnis aedificatio 11. Propter quod memores constructa crescit in templum estote, quod aliquando vos Gen

sanctum in Dominoy, tes in carne, qui dicimini prae

22. in quo et vos coaedificaputium ab ea, quae dicitur cir

mini in habitaculum Dei in Spicumcisio in carne, manu facta;

ritu.

Rom. 9, 4. 25. 26. si 'Thess. 4, 5. k Col. 2, 13. lc. 6, 11. 12. m 1 Cor. ti Tim. 2, 5. 6. Col. 1, 20. 899. - Rom. 2, 14. ^ Rom. 8, 2. Rom. 6, 6. 899. 5, 2. vc.3,6. w Matth. 16, 18. *1 Cor. Hebr. 12, 22. sqq. Phi). 3, 20. P Rom. 3, 3, 11. 1 Petr. 2, 4-6. I Cor. 3, 16. 24. 28. 92 Cor.5, 17. 2.

17.

Cap. II. 1. delictis peccatis (deest et). 3. et cogitationem. 4. in misericordiam. 5. nos Christo gratia estis ( deest in et cujus). 12. a conversione; ibid. in mundo (deest hoc). 14. macheriae. 15. in semet ipsum. 16. inimicitiam. 17. his qui prope.

« PoprzedniaDalej »