Obrazy na stronie
PDF

tate communicationis in illos, et | sti" se esse, hoc cogitet iterum in omnes;

apud se; quia sicut ipse Christi 14. et in ipsorum obsecratio est, ita et nos. ne pro vobis, desiderantium vos 8. Nam et si amplius aliquid propter eminentem gratiam Dei gloriatus fuero de potestate noin vobis.

stra, quam dedit nobis Dominus 15. Gratias Deo super inenar in aedificationem, et non in derabili dono ejus.

structionem vestram; non eru

hescam. CAP. X.

9. Ut autem non existimer De apostoli potestate, et in causa tamquam terrere vos per episto*Christi exantlato labore

las; 1. Ipse autem ego Paulus ob- 10. quoniam quidem epistolae, secro vos, per mansuetudinem inquiunt, graves sunt et fortes; et modestiam Christi, qui in facie | praesentia autem corporis infirquidem humilis sum inter vos, ma, et sermo contemptibilis; absens autem confido in vobist. 11. hoc cogitet, qui ejusmodi

2. Rogo autem vos, ne prae- | est, quia quales sumus verbo per sens audeam, per eam confiden epistolas, absentes, tales et praetiam, qua existimor audere in sentes in facto. quosdam, qui arbitrantur nos 12. Non enim audemus insetamquam secundum carnem am- | rere, aut coniparare nos quibusbulemus.

dam, qui se ipsos commendant*; 3. In carne enim ambulantes sed ipsi in nobis nosmet ipsos non secundum carnem militamus.

metientes, et comparantes nos 4. Nam arma militiae nostraeu met ipsos nobis. non carnalia sunt, sed potential. 13. Nos autem non in immenDeo ad destructionem munitio- | sum gloriabimur, sed secundum num, consilia destruentes, | mensuram regulae, qua mensus

5. et omnem altitudinem ex- est nobis Deus, mensuram pertollentem se adversus scientiam tingendi usque ad vos. Dei, et in captivitatem redigen- 14. Non enim quasi non pertes omnem intellectum in obse

tingentes ad vos, super extendiquium Christi,

mus nos; usque ad vos enim per6. et in promptu habentes ul

venimus in Evangelio Christi. cisci omnem inobedientiam, cum

15. Non in immensum gloriimpleta fuerit vestra obedientia.

antes in alienis laboribus; spem 7. Quae secundum faciem sunt,

autem habentes crescentis fidei videte v ! Si quis confidit sibi Chri

vestrae, in vobis magnificari setv. 10. i Cor. 4, 18. sqq. u Eph. 6, 13. v c. 5, 16.

w 1 Cor. 1, 12. *c. 3, 1.

Cap. IX. 14. et ipsorum observatione (sic). X. 1. qui in faciem quidem humilis inter vos (deest sum). 2. Rogo autem ne (deesi vos); ibid. qui arbitrantur et tamquam secundum carnem ambulemus (et, car sunt uh alin manu antiqua. Prior enim scriptura intercidit ob foramen in membrana, favilla forsan lucernue delapsa). 4. non carnalia sed (deest sunt). 7. si quis conlidet 9. per epistulas. 10. epistulae; ibid. et fortis (sic). 11. per epistulas. 13. gloriabimur secundum (deest sed); ibid. quam mensus est; ibid. Deus pertincendi usque (deest mensuram).

cundum regulam nostram in ab- , ci, me ipsum humilians, ut vos undantiam;

exaltemini? quoniam gratis 16. etiam in illa, quae ultra Evangelium Dei evangelizavi vos sunt, evangelizarey, non in vobis. aliena regula, in iis, quae prae 8. Alias Ecclesias exspoliari, parata sunt gloriari.

accipiens stipendium ad ministe17. Qui autem gloriatur, in rium vestrum. Domino glorietur * !

9. Et cum essem apud vos, et 18. Non enim, qui se ipsum egerem, nulli onerosus fui; nam commendat, ille probatus est; quod mihi deerat, supplererunt sed quem Deus commendat. fratres, qui venerunt a Macedo

nial ; et in omnibus sine onere CAP. XI.

me vobis servavi, et servabo. Cur apostolus nihil doni aut merce

10. Est veritas Christi in me, dis acceperit a Corinthiis. Quanta perpessus sit, quantum laboraverit.

varit. ) quoniam baec gloriatio non in1. Utinam sustineretis modi

fringetur& in me in regionibus

Achaiae. cum quid insipientiae meae, sed

11. Quare? Quia non diligo et supportate me!

vos? Deus scit! 2. Aemuior enim vos Dei ae

12. Quod autem facio, et facimulatione; despondi enim vos uni viro virginem a castam exhi

am; ut amputem occasionem eo

rum, qui volunt occasionem, ut, bere Christo.

in quo gloriantur, inveniantur 3. Timeo autem , ne sicut serpenso Hevam seduxit astutia sua;

sicut et nos.

13. Nam ejusmodi pseudoapoita corrumpantur sensus vestri,

stoli sunt operarii subdoli, transet excidant a simplicitate, quae

figiirantes se in Apostolos Chriest in Christo.

sti. 4. Nam si is, qui venit, alium

14. Et non mirum! ipse enim Christum praedicat, quem non praedicavimus; aut alium spiri

satanas transfigurat se in ange

lum lucis. tum accipitis, quem non accepistis ; aut aliud Evangelium , quod

15. Non est ergo magnum, si

ministri ejus transfigurentur velnon recepistis: recte pateremini. 5. Existimo enim nihil me mi

ut ministri justitiae; quorum finus fecisse a magnis Apostolis d.

nis erit secundum opera ipsorum. 6. Nam etsi imperitus sermo

16. Iterum dico (ne quis me ne, sed non scientia; in omnibus | putet insipientem esse, alioquin autem manifestati sumus vobis. I

velut insipientem accipite me, ut 7. Aut numquid peccatum fe- , et ego modicum quid glorier),

17. quod loquor, non loquor Rom. 15, 18. sqq. I Cor. 3, 5. 844. . Eph. 5, 24. sun." Gen. 3, 4. Gal. ev. 9. I Cor. 9, 18. f Phil. 4, 15. 5 1, 6. sqq. dc. 12, 11.

11 Cor. 9, 15.

Cap. X. 16. in his quae parata. 18. sed quem Dominus commendat. 'XI. 2. dispondi. 4. uon praedicabimus (b=v?); ibid. aliut Evangelium; ibid. recipistis (sic). 5. fecisse magnis apostolis etsi (desunt a et nam). 6. manifestatus sum. 9. a Machedonia ; ibid. me me vobis servavi. 10. haec gloria. 13. pseudoapostoli operarii subdoli (deest sunt). 16. ne quis me putat (sic) insipientem alioquin (deest esse).

secundum Deum, sed quasi in 27. in labore et aerumna, in insipientia, in hac substantia glo- vigiliis multis, in fame et siti, in riae.

jejuniis multis, in frigore et nu18. Quoniam multi gloriantur ditaten. secundum carnem; et ego gloria 28. Praeter illa, quae extrinborh.

secus sunt, instantia mea quoti19. Libenter enim suffertis in- diana, solicitudo omnium Ecclesipientes, cum sitis ipsi sapien siarum. tes!

29. Quis infirmatur, et ego non 20. Sustinetis enim, si quis infirmor ? quis scandalizatur, et vos in servitutem redigit, si quis | ego non uror ? devorat, si quis accipit, si quis 30. Si gloriari oportet, quae extollitur, si quis in faciem vos infirmitatis meae sunt, gloriacaedit.

hor. 21. Secundum ignobilitatem 31. Deus et Pater Domini nodico, quasi nos infirmi fuerimus stri Jesu Christi, qui est benediin hac parte! In quo quis audet, | ctus in saecula, scit, quod non (in insipientia dico) audeo et mentior. ego.

32.Damasci P praepositus Gen22. Hebraei sunt, et egoi; tis Aretae regis, custodiebat civiIsraelitae sunt, et ego; sementatem Damascenorum, ut me Abrahae sunt, et ego;

comprehenderet; 23. ministri Christi sunt, fut 33. et per fenestram in sporta minus sapiens dico) plus ego; in | dimissus sum per murum, et sic laboribus plurimis, in carceribus effugi manus ejus. abundantius, in plagis supra modum, in mortibus frequenterk.

CAP. XII. 24. A Judaeis quinquies qua- Quam coelestibus visionibus aposto-$22.2 dragenas, una minus, accepi. | lus beatus fuerit. Is idem carnissa 25. Ter virgis caesus sum;

cujus natura nobis ig

est, vexatur. semel lapidatusl sum; ter naufragium m feci, nocte et die in pro 1. Si. gloriari oportet (non ex- ** , fundo maris fui,

pedit quidem); veniam autem ad 26. in itineribus saepe, peri visiones et revelationes Domini. culis fluminum, periculis latro- 2. Scio hominem in Christo num, periculis ex genere, peri- | ante annos quatuordecim [sive culis ex Gentibus, periculis in in corpore, nescio, sive extra civitate, periculis in solitudine, corpus, nescio, Deus scit!), rapericulis in mari, periculis in fal- | ptum hujusmodi usque ad tersis fratribus;

tium coelum.

3. Et scio hujusmodi hominem hv. 22. Phil. 3, 4. sq. i Act. 22, 3. Phil. 3, 5. kc. 4, 11. I Cor. 15, 10. 1 r 1 Cor. 4, 11. c. 12, 5. p Act. 9. Act. 14, 18. m Act. 27, 41.

24. sqq. 9 Act. 22, 17.

stimulo, cuius naturan

Cap. XI. 17. secundum Dominum; ibid. quasi in insipientiam. 20. si quis in vos faciem caedit. 21. Desunt verba in hac parte; ibid. in insipientiam. 25. in profundum maris. 28. cotidiana. 31. et pater domini Jesu scit qui est benedictus in saecula quod non. 33. in sportam dimissus; ibid. et effugi manus (deest sic). XII. 2. raptum ejusmodi.

(sive in corpore, sive extra cor- / patientia , in signis, et prodigiis, pus, nescio, Deus scit!),

et virtutibusw. 4. quoniam raptus est in Para

13. Quid est enim, quod minas disum; et audivit arcana verba, habuistis prae caeteris Ecclesiis, quae non licet homini” loqui. nisi quod ego ipse non gravavis 5. Pro bujusmodi gloriabor;

vos? Donate mihi hanc injuriam! pro me autem nihil gloriabor,

14. Ecce! tertio hoc paratus nisi in infirmitatibus meiss.

sum venire ad vos; et non ero 6. Nam, et si voluero gloriari,

gravis vobis. Non enim quaero, non ero insipiens, veritatem

quae vestra sunt, sed vos. Nec enim dicam; parco autem, ne

enim debent filii parentibus thequis me existimet supra id, quod

saurizare; sed parentes filiis. videt in me, aut aliquid audit ex

15. Ego autem libentissime me.

impendam, et superimpendar 7. Et ne magnitudo revelatio ipsem pro animabus vestris; licet num extollat me, datus est mihi plus vos diligens, minus diligar. stimulus carnis meae, angelus 16. Sed esto!ego vos non grasatanaet, qui me colaphizet. vavi; sed cum essem astutus, do

8. Propter quod ter Dominum lo vos cepi! rogavi, ut discederet a me.

17. Numquid per aliquem eo9. Et dixit mihi: Sufficit tibi

rum, quos misi ad vos, circum

veni vos? gratia mea! nam virtus in infirmitate perficitur. Libenter igi

18. Rogavi Titum, et misi cum tur gloriabor in infirmitatibus

illo fratrema. Numquid Titus meis; ut inhabitet in me virtus

vos circumvenit? nonne eodem Christi.

spiritu ambulavimus? nonne iis10. Propter quod placeo mihi

dem vestigiis? in infirmitatibus meis, in contu

19. Olim putatis, quod excusemeliis, in necessitatibus, in per

mus nos apud vos? Coram Deo secutionibus, in angustiis pro

in Christo loquimur; omnia auChristo; cum enim infirmor, tunc

tem, charissimi! propter aeditipotensu sum.

cationem vestram,

20. Timeo enim, ne forte cum 11. Factus sum insipiens; vos

venero, non quales volo, invenime coëgistis. Ego enim a vobis

am yosb; et ego inveniar a vobis, debui commendari; nihil enim

qualem non vultisc; ne forte conminus fui ab iis, qui sunt supra

tentiones, aemulationes, animodum Apostoli", tametsi nihil

mositates, dissensiones, detrasum.

ctiones, susurrationes, inflatio12. Signa tamen Apostolatus

nes, seditiones sint inter vos. mei facta sunt super vos in omni |

w Rom, 15, 18. 19. X c. 11, 9. Yol. T1 Cor. 2, 9. c. 11, 30. tv. 10. 15. - Roin. 9, 3. a c.8, 18. 6c. 1, 23. C. 4, 8, s1: 2 c, 11, p.

cc. 10,2

Cap. XII. 4. quae non licebat bomini. 5. pro ejusmodi. 6. ne quis in me existimet quod videt me aut audit ex me. 7. ut me colatizet. 10 in infirmitatibus, in contumeliis. 11. ab his qui sunt; ibid. tamen etsi. 12. signa tamen apostoli facta sunt; ibid. potentia signis. 15. ego enim

sime. 18. misten vestigiis. 19. propter vestram aedificationem.

21. Ne iterum, cum venero, I quia Christus Jesus in vobis est? humiliet me Deus apud vos, et nisi forte reprobi estis. lugeam multos ex iis, qui ante | 6. Spero autem, quod cognopeccaverunt, et non egerunt poe- scetis, quia nos non sumus renitentiam super immunditia, et probi". fornicatione, et impudicitia,quam 7. Oramus autem Deum, ut nigesserunt.

hil mali faciatis, non ut nos probati appareamus, sed ut vos, quod

bonum est, faciatis; nos autem, CAP. XIII.

ut reprobi simus.

8. Non enim possumus aliquid Minatur apostolus his, qui peccave

adversus veritatem, sed pro verirant, ut ad poenitentiam vocet.

tate. 1. Ecce! tertio hoc venio ad 9. Gaudemus enim, quoniam vos; in ore duorum vel trium | nos infirmi sumus, vos autem potestium stabit omne verbumd! tentes estis. Hoc et oramus ve

2. Praedixi, et praedico', ut stram consummationem. praesens et nunc absens iis, qui | 10. Ideo haec absens scribo, ante peccaverunt, et caeteris ut non praesens durius agami omnibus, quoniam si venero ite secundum potestatem, quam Dorum, non parcam.

minus dedit mihi in aedificatio3. An experimentum quaeri nem, et non in destructionem. tis ejus, qui in me loquitur Chri 11. De caetero, fratres! gaustus, qui in vobis non infirmatur, dete, perfecti estote, exhortamised potens f est in vobis ? ni, idem sapite, pacem habete ;

4. Nam etsi crucifixus est ex et Deus pacis et dilectionis erit infirmitate ; sed vivit ex virtute , vobiscum. Deis. Nam et nos infirmi sumus 12. Salutate invicem in osculo in illo; sed vivemus cum eo ex / sanctot. Salutant vos omnes virtute Dei in vobis.

sancti. 5. Vosmet ipsos tentate, si 13. Gratia Domini nostri Jesu estis in fide; ipsi vos probate! An Christi, et charitas Dei, et comnon cognoscitis vosmet ipsos, municatio sancti Spiritus sit cum

omnibus vobis. Amen. d Deut. 19, 15. c. 12, 20. 21. fc. 12, 12. 6 Phil. 2, 7. s .

I k v.2. iv. 2. c. 1, 23. * Rom. 16, 16.

webis 2

Cap. XII. 21. multos ex his. XIII. 2. ut praesens vobis et nunc; ibid. absens his qui. 3. qui in vos non. 4. sed vivet. 5. vos ipsos. 7. pareamus; ibid. reprobi sumus. 9. quando nos. 11. et Deus dilectionis et pacis. 12. sancti omnes. 13 spiritus sancti cum (deest sit).

« PoprzedniaDalej »