Obrazy na stronie
PDF

7. Stupebant autem omnes, et „seniores vestri somnia somniamirabantur, dicentes: Nonne ec- „bunt. ce! omnes isti, qui loquuntur, | 18. „Et quidem super servos Galilaei y sunt?

„meos et super ancillas meas in 8. Et quomodo nos audivimus ,,diebus illis effundam de Spiritu unusquisque linguam nostram, | „meo, et prophetabunt. in qua nati sumus?

19. „Et dabo prodigia in coelo 9. Parthi, et Medi, et Aelami

„sursum, et signa in terra deortae, et qui habitant Mesopota

„sum, sanguinem, et ignem, et miam, Judaeam, et Cappadociam,

„Vaporem fumi. Pontum, et Asiam,

20. „Sol convertetur in tene10. Phrygiam, et Pamphyliam, „bras, et luna in sanguinem, anAegyptum, et partes Libyae, | ,tequam veniat dies Domini maquae est circa Cyrenen, et ad- | ,gnus et manifestus. venae Romani,

21. „Et erit: omnis, quicum11. Judaei quoque, et Prose | , que invocaverit nomen Domilyti, Cretes, et Arabes; audivi „ni, salvus erit. mus eos loquentes nostris linguis

22. Viri Israëlitae! audite vermagnalia Dei.

ba haec: Jesum Nazarenum, vi12. Stupebant autem omnes,

rum approbatum a Deo in vobis, et mirabantur ad invicem, dicen

virtutibus, et prodigiis, et signis, tes: Quidnam vult hoc esse?

quae fecit Deus per illum in me13. Alii auten irridentes dice dio vestri, sicut et vos scitis; bant: Quia musto pleni sunt isti.

23. hunc definito consilio, et 14. Stans autem Petrus cum

praescientiac Dei traditum, per undecim levavit vocem suam, et manus iniquorum affligentes inlocutus est eis: Viri Judaei, et teremistis ; qui habitatis Ierusalem universi! 24. quem Deus suscitavitd, sohoc vobis notum sit, et auribus lutis doloribus inferni , juxta percipite verba mea.

quod impossibile erat teneri il15. Non enim, sicut vos aesti lum ab eo. matis, hi ebrii sunt, cum sit hora 25. David enim dicit in eum: diei tertia;

„Providebam Dominum in con. 16. sed hoc est, quod dictum „spectu meo semper: quoniam a est per Prophetam Joelz : „dextris est mihi, ne commove

17. „Et erit in novissimis die- war; „bus (dicit Dominus) effundam

26. „Propter hoc laetatum est „de Spiritu meo super omnem „cor meum, et exultavit lingua „carnema; et prophetabunt filii ,mea, insuper et caro mea re

vestri et filiae vestrae, et juve- | .quiescet in spe; „nes vestri visiones videbunt, et l 27. „quoniam non derelinques

„animam meam in inferno, nec y Marc. 14, 70. - Joel c. 3, 1. sqq. 4. c 10, 45.

| Rom. 10, 13. cLuc. 22, 22. dv. 32.

Cap. II. 7. omnes ecce isti. 9. Mesopotamiam et Judaeam (sic). 11. loquentes eos. 12. vult esse. 22. per illum Deus; ibid. sicut vos (deest et). 23. consilio praescientia (deest et); ibid. adfigentes. 25. Dominum coram me semper quoniam a. 26. delectatum est; ibid. requiescit.

,,dabis sanctum tuum videre cor- | Petrum, et ad reliquos Apostolos: „ruptionem.

Quid faciemus m, viri fratres? 28. „Notas mihi fecisti vias 38. Petrus vero ad illos: Poe,,vitae, et replebis me jucunditate nitentiam » (inquit) agite, et ba,cum facie tua."

ptizetur unusquisque vestrum in 29. Viri fratres ! liceat auden- | nomine Jesu Christi in remissioter dicere ad vos de Patriarcha nem peccatorum vestrorum; et David , quoniam defunctus est, accipietis donum Spiritus sanet sepultus; et sepulcrum ejus cti o est apud nos usque in hodiernum 39. Vobis enim est repromisdiem.

sio, et filiis vestris, et omnibus, 30. Propheta igitur cum esset, qui longe suntP, quoscumque adet sciret, quia jurejurando juras- vocaverit Dominus Deus noster. set illi Deus „de fructu lumbi | 40. Aliis etiam verbis plurimis „ejus sedere super sedem ejus;og testificatus est, et exhortabatur

31. providens locutus est de eos, dicens: Salvamini a generaresurrectione Christi, quia neque tione ista prava! derelictus est in inferno, neque 41. Qui ergo receperunt sercaro ejus vidit corruptionem. monem ejus, baptizati sunt; et

32. Hunc Jesum resuscitavith appositae sunt in die illa animae Deus, cujus omnes nos testes su circiter tria millia 9. mus.

42. Erant autem perseveran33. Dextera igitur Dei exalta tes in doctrina Apostolorum, et tus, et promissione: Spiritus san communicatione fractionis panis, cti accepta a Patre, effudit hunc, et orationibus. quem vos videtis et auditis.

43. Fiebat autem omni animae 34. Non enim David ascendit timor; multa quoque prodigia et in coelum; dixit autem ipse:,,Di- signa per Apostolos in Ierusalem „xit Dominus Domino meo: Se-1 fiebant, et metus erat magnus in „de a dextris meis,

universis. 35. „,donec ponam inimicos 44. Omnes etiam, qui crede„tuos scabellum pedum tuo- bant, erant pariter, et habebant

omnia communia. 36. Certissime sciat ergo 45. Possessiones et substanomnis domus Israel, quia et Do- tias vendebant, et dividebant illa minum eum, et Christum? fecit omnibus, prout cuique opus erat. Deus, hunc Jesum, quem vos cru- | 46. Quotidie quoque perducifixistis.

rantes unanimiter in templo, et 37. His autem auditis, com frangentes circa domos panem, puncti sunt corde, et dixerunt ad sumebant cibum cum exultatione Ps. 15, 8. sqq. f 3 Reg. 2, 10. &

et simplicitate cordis", ? Reg. 7, 12. Ps. 88, 4. 599. hc. 4, 33. m Joh. 16, 30, Matth. 3, 2. Luc. 24,

c. 1, 4. Luc. 24, 49. Joh. 16, 7. k Ps. 47. c. 19,6. P c. 10, 47. 9 v.47. rc. 109, 1. 1 Joh. 5, 31.

14, 32, 549.

[ocr errors]

Cap. II. 29. quoniam et defunctus est, et sepultus est. 30. de fructu ventris. 34. in caelos; ibid. dicit autem; ibid. dicit Dominus. 35. scabillum. 36. ergo sciat; ibid. Deus fecit. 38. in nomine Domini Jesu Christi; ibid. sancti spiritus. 41. in illa di bant in Hierusalem. 46. cotidie (ita semper); ibid. circa domus.

47. collaudantes Deum, et ha- | plum ambulans, et exiliens, et bentes gratiam ad omnem ple laudans Deum. bem". Dominus autem augebat", 9. Et vidit omnis populus eum qui salvi fierent quotidie in id ambulantem, et laudantem Deum. ipsum.

10. Cognoscebant autem illum,

quod ipse erat, qui ad eleemosyCAP. III.

nam sedebat ad Speciosam por

tam templi; et impleti sunt stuVir ab utero matris claudus sanatur.

pore et extasi in eo, quod contiChristus Messias per Prophetas pro

gerat illi. missus praedicatur.

11. Cum teneret autem Pe1. Petrus autem et Joannes trum et Joannem, cucurrit omnis ascendebant in templum ad ho populus ad eos, ad porticum, ram orationis nonam.

quae appellatur Salomonis w, stu2. Et quidam vir, qui erat pentes. claudus ex utero matris suae, ba 12. Videns autem Petrus, rejulabatur; quem ponebant quo- | spondit ad populum: Viri Israëtidie ad portam templi, quae di litae! quid miramini in hoc? aut citur Speciosa, ut peteret eleemo nos quid intuemini, quasi nostra synam ab introeuntibus in tem

virtute aut potestate fecerimus plum.

hunc ambulare? 3. Is cum vidisset Petrum et 13. Deus Abraham, et Deus Joannem incipientes introire in Isaac, et Deus Jacob, Deus patemplum, rogabat, ut eleemosy trum nostrorum, glorificavit Finam acciperet.

lium suum Jesum, quem vos qui4, Intuens autem in eum Pe dem tradidistis, et negastis ante trus cum Joanne, dixit: Respice faciem Pilati , judicante illo diin nos!

mitti*; 5. At ille intendebat in eos, 14. vos autem sanctum et jusperans, se aliquid accepturum stum negastis, et petistis virum ab eis.

homicidam donari vobis; 6. Petrus autem dixit: Argen

15. Auctorem vero vitae Y intum et aurum non est mihi; quod

terfecistis, quem Deus suscitavit autem habeo, hoc tibi do: In no

a mortuis, cujus nos testes sumine Jesu Christi Nazareni u sur

mus. ge, et ambula!

16. Et in fide nominis ejus, 7. Et apprehensa manu ejus

hunc, quem vos vidistis et nostis, dextera, allevavit eum et proti

confirmavit nomen ejus; et fides", nus consolidatae sunt bases ejus

quae per eum est, dedit integram et plantae".

sanitatem istam in conspectu 8. Et exiliens stetit, et ambu

omnium vestrum. labat; et intravit cum illis in tem

w c. 5, 12. 3 Reg. 6, 3. Joh. 10, 23. sc. 5, 13. c. 4, 4. 6, 7. Matth. 13, * Luc. 23, 20. Joh. 10, 10. 28. 11, 25. 31. sqq. 1 c. 4, 10. 9, 34. vc. 14, 8. sq. | 2 c. 2, 23. 899. 36. a Matth. 8, 13.

Cap. III. 3. introire in templo. 6. hoc tibi dabo. 7. adprehensa ei manu. 10. quoniam ipse erat. 11. tenerent; ibid. concurrit; ibid. qui appellatur (sic). 12. quid ammiramini; ibid. aut pietate (sic). 13. Abraham, Deus Isaac (deest et). 16. quem vos videtis.

[ocr errors]

17. Et nunc, fratres! scio, quia | citans Filium suum, misit eum per ignorantiamb fecistis, sicut benedicentem vobis; ut converet principes vestri;

tat se unusquisque a nequitia sua. 18. Deus autem, quae praenunciavit per os omnium Pro

CAP. IV. phetarum“, pati Christum suum, In solo Christo salutem esse, fortisic implevit.

ter exponit Petrus. De apostolo19. Poenitemini igitur et con rum constantia. Discipulorum nemo vertimini, ut deleantur peccata

quidquam habet proprium. vestrad;

1. Loquentibus autem illis ad 20. ut cum venerint tempora populum, supervenerunt Sacerrefrigerii a conspectu Domini, et dotes, et magistratus templi, et miserit eum, qui praedicatus est Sadducaei, vobis, Jesum Christum,

2. dolentesk, quod docerent 21. quem oportet quidem coe- | populum, et annunciarent in Jelum suscipere usque in tempora sum resurrectionem ex mortuis; restitutionis omnium, quae locu 3. et injecerunt in eos manus, tus est Deus per os sanctorum et posuerunt eos in custodiam in suorum a saeculo Prophetarum. crastinum; erat enim jam vespe

22. Moyses quidem dixit: „Quoniam Prophetam suscitabit

4. Multi autem eorum, qui au„vobis Dominus Deus vester de

dierant verbum, crediderunt; et „fratribus vestris, tanquam me;

factus est numerus virorum quin„ipsum audietis juxta omnia,

que millia?. „quaecumque locutus fuerit vo

5. Factum est autem in crasti

num, ut congregarentur Princi23. „Erit autem: omnis ani

pes eorum, et Seniores, et Scri

bae in Ierusalem; „ma, quae non audierit Prophe,,tam illum, exterminabitur de

6. et Annas princeps Sacerdo

tum, et Caiphas et Joannes, et „plebe.“ f 24. Et omnes Prophetae a Sa

Alexander, et quotquot erant de muel, et deinceps, qui locuti sunt,

genere sacerdotalim; annunciaverunt dies istos.

7. et statuentes eos in medio,

interrogabant: In qua virtute, 25. Vos estis filii Propheta

aut in quo nomine fecistis hoc rums, et testamenti, quod dispo

vos? suit Deus ad patres nostros, di

8. Tunc repletus Spiritu sancens ad Abraham: ,,Et in semine

cto " Petrus, dixit ad eos: Prin„tuo benedicentur omnes fami

cipes populi, et Seniores, audite! „liae terrae.ch

9. Si nos hodie dijudicamur in 26. Vobis primumi Deus sus

benefacto hominis infirmi, in quo 61 Cor. 2, 8. Luc. 24, 44. dc. 2, iste salvus factus est, 38, 17, 30. 31. • Joh. 14, 23. f Deut. 18, 15. Act. 7, 37. & Rom. 3, 2. h Gen, 22, k c. 5, 33. 1 Cor. 1, 23. 1c, 2, 41. 47. 18. ic. 13, 46.

| " Luc. 3, 2. 1 Matth. 10, 19.

[ocr errors]

Cap. III. 18. implevit sic. 19. vestra peccata. 21. caelum quidem. 22. quia prophetam vobis suscitavit. 24. sunt, et adnuntiaverunt. IV. 3. in eis manus. 4. quinque milia. 8. Tanc Petrus repletus spiritu sancto dixit; ibid. deest audite.

10. notum sit omnibus vobis, 1 19. Petrus vero et Joannes reet omni plebi Israel: quia in no- spondentes, dixerunt ad eos: Si mine Domini nostri Jesu Christi justum est in conspectu Dei, vos Nazarenio, quem vos crucifixi | potius audire, quam Deum, judistis, quem Deus suscitavit a mor cateu! tuis, in hoc iste astat coram vo 20. Non enim possumus, quae bis sanus.

vidimus, et audivimus, non loqui. 11. Hic est lapis, qui reproba

21. At illi comminantes ditus est a vobis aedificantibus, qui

miserunt eos; non invenientes, factus est in caput anguli P;

quomodo punirent eos, propter 12. et non est in alio aliquo

populum, quia omnes clarificasalus. Nec enim aliud nomen

bantv id, quod factum fuerat in est sub coelo datum hominibus, l eo, quod acciderat. in quo oporteat nos salvos fieril.

22. Annorum enim erat ampli13. Videntes autem Petri con

us quadraginta homo, in quo fastantiam et Joannis, comperto, ctum fuerat signum istud sanitaquod homines essentsine litteris, tis. et idiotae, admirabantur, et co

23. Dimissi autem venerunt gnoscebant eos, quoniam cum Je

ad suos w; et annunciaverunt eis, su fuerant;

quanta ad eos principes Sacerdo14. hominem quoque videntes

tum et Seniores dixissent. stantem cum eis, qui curatus

24. Qui cum audissent, unanifuerat, nihil poterant contradi

miter levaverunt vocem ad Deum, cere.

et dixerunt: Domine! tu es, qui 15. Jusserunt autem eos foras

fecisti coelum et terram, mare et extra concilium secedere; et con

omnia, quae in eis sunt; ferebant ad invicem,

25. qui Spiritu sancto per os 16. dicentes: Quid faciemus

| Patris nostri David, pueri tui, dihominibus istis? quoniam quidem

xisti: „Quare fremuerunt Gennotum signum factum est per eos,

,,tes, et populi meditati sunt inaomnibus habitantibus Ierusalem;

nia? manifestum est, et non possumus

26. „Astiterunt reges terrae, negares. 17. Sed ne amplius divulgetur

et principes convenerunt in

„unum, adversus Dominum, et in populum, comminemur eist, ne ultra loquantur in noniine

„adversus Christum ejus.(6x hoc ulli hominum.

27. Convenerunt enim vere in 18. Et vocantes eos, denun

civitate ista adversus sanctum ciaverunt, ne omnino loqueren

puerum tuum Jesum, quem unxitur, neque docerent in nomine

sti y , Herodes et Pontius Pilatus Jesu.

cum Gentibus et populis Israel,

| 28. facere, quae manus tua et o c. 3, 6. P Matth. 21, 42. Joh. 3, 36. 14, 6. 17, 3. c. 3, 8. sqq. sc. 5, | 1 c. 5, 29. dc. 5, 26. w c. 1, 13. 38. 94. t c. 5, 40.

| * Ps. 2, 1. 1 c. 2, 36.

Cap. IV. 10. Deest Domini nostri. 12. aliquo alio; ibid. nomen est aliud. 13. fuissent. 14. hominemque. 20. possumus /. nos quae (sic antiqua manu scriptum legitur, nos supra quae cum hoc signo). 24. Domine tu qui. 26. Adsteterunt.

« PoprzedniaDalej »