Obrazy na stronie
PDF

ven Judaeorum, quia juxta erat! 10. Abierunt ergo iterum dimonumentum, posuerunt Jesum. scipuli ad semet ipsos.

11. Maria autem stabat ad mo. CAP. XX.

numentum foris, plorans. Dum Christus in vitam revocatus praesen

ergo fleret, inclinavit se, et protia sua multos recreat.

spexit in monumentum;

12. Et vidit duos angelos in 1. mUna autem Sabbati, Maria

albis, sedentes, unum ad caput, Magdalene venit mane, cum ad et unum ad pedes, ubi positum huc tenebrae essent, ad monu

fuerat corpus Jesu. mentum, et vidit lapidem subla

13. Dicunt ei illi: Mulier, quid tum a monumento.

| ploras ? Dicit eis : Quia tulerunt 2. Cucurrit ergo, et venit ad

Dominum meum, et nescio, ubi Simonem Petrum et ad alium di

posuerunt eum. scipulum, quem amabat Jesus",

14. Haec cum dixisset, conet dicit illis: Tulerunt Dominum

versa est retrorsum , et vidit Jede monumento, et nescimus, ubi | sum stantem; et non sciebat P, posuerunt eum.

quia Jesus est. 3. Exiit ergo Petrus, et ille

15. Dicit ei Jesus : Mulier, quid alius discipulus, et venerunt ad

ploras? quem quaeris? Illa eximonumentum.

stimans, quia hortulanus esset, 4. Currebant autem duo simul,

dicit ei : Domine! si tu sustulisti et ille alius discipulus praecucur

eum, dicito mihi, ubi posuisti rit citius Petro, et venit primus

eum; et ego eum tollam. ad monumentum.

16. Dicit ei Jesus: Maria! Con5. Et cum se inclinasset, vidit

versa illa, dicit ei: Rabboni! posita linteamina, non tamen in (quod dicitur Magister.) troivit.

17. Dicit ei Jesus: Noli me 6. Venit ergo Simon Petrus

tangere, nondum enim ascendi sequens eum, et introivit in mo

ad Patrem meum; vade autem ad numentum, et vidit linteamina

fratres meos, et dic eis: Ascenposita,

do ad Patrem meum, et Patrem 7. et sudarium, quod fuerat vestrum, Deum meum, et Deum super caput ejus, non cum lintea

vestrum". minibus positum, sed separatim

18. Venit Maria Magdalene involutum in unum locum.

annuncians discipulis : Quia vidi 8. Tunc ergo introivit et ille | Dominum, et haec dixit mihi. discipulus, qui venerat primus ad 19. Cum ergo sero esset die monumentum; et vidit, et credi illo, una sabbatorum, et fores esdito.

sent clausae, ubi erant discipuli 9. Nondum enim sciebant Scri

congregatis propter metum Jupturam, quia oportebat eum a

daeorum ; venit Jesus, et stetit in mortuis resurgere.

medio, et dixit eis: Pax vobis !' in v. 1-18. Malth. 28, 1-15. Marc. 16, 1-14. Luc. 24, 1-12. n c. 13, 23. PLuc. 24, 16. Matth. 28, 10. Ebr. • Luc. 24, 25.

| 2, 11. Marc. 16, 14. Luc. 24, 36.

Cap. XX. 1. et videt. 2. dicit eis. 5. videt. 6. videt. 7. supra. 9. sciebat; ibid. oporteret. 10. ad semet ipsos discipuli. 14. et videt. 19. esset ergo sero; ibid. discipuli propter (omiss. congregati).

20. Et cum hoc dixisset, osten- | fecit Jesus in conspectu discipudit eis manus et latust. Gavisi lorum suorum, quae non sunt sunt ergo discipuli, viso Domino. scripta in libro hoc. 21. Dixit ergo eis iterum: Pax

31. Haec autem scripta sunt, ut vobis! Sicut misit me Pater, et credatis, quia Jesus est Christus ego mitto vos u.

Filius Dei, et ut credentesc vi22. Haec cum dixisset, insuf tam d habeatis in nomine ejus. flavitv; et dixit eis : Accipite Spiritum sanctum!

CAP. XXI. 23. quorum remiseritis pecca- | De Christo piscantibus apostolis octa, remittuntur eis; et quorum re- currente. De Petro amante Chritinueritis, retenta suntw.

stum, hunc amorem obtestante, et in 24. Thomas autem unus ex

causa Jesu subituro mortem., duodecim *, qui dicitur Didymus, 1. Postea manifestavit se itenon erat cum eis, quando venit rume Jesus discipulis ad mare Jesus.

Tiberiadis. Manifestavit autem 25. Dixerunt ergo ei alii di- sic: scipuli: Vidimus Dominum! Ille 2. Erant simul Simon Petrus, autem dixit eis: Nisi videro in et Thomas, qui dicitur Didymus, manibus ejus fixuram clavorum, et Nathanaël, qui erat a Cana Gaet mittam digitum meum in locum | lilaeae, et filii Zebedaei, et alii clavorum, et mittani manum me ex discipulis ejus duo. am in latus ejus y, non credam. I 3. Dicit eis Simon Petrus:Va

26. Et post dies octo, iterum do piscari. Dicunt ei: Venimus erant discipuli ejus intus, et Tho- et nos tecum. Et exierunt, et mas cum eis. Venit Jesus, ja- ascenderunt in navim; et illa nuis claugis, et stetit in medio, et nocte nihil prendiderunt. dixit: Pax vobis !

4. Mane autem facto, stetit 27. Deinde dicit Thomae: In- Jesus in littore; non tamen cofer digitum tuum huc, et vide ma- gnoverunt discipuli, quia Jesus nus meas; et affer manum tuam, 1 est. et mitte in latus meum; et noli 5. Dixit ergo eis Jesus: Pueri, esse incredulus, sed fidelis . numquid pulmentarium habetis ?

28. Respondit Thomas, et di- | Responderunt ei: Non. xit ei: Dominus meus et Deus 6. Dicit eis : Mittite in dexmeus!

teram navigii rete, et invenietis. 29. Dixit ei Jesus: Quia vidi- | | Miserunt ergo; et jam non valesti me, Thoma, credidisti; beati, bant illud trahere prae multituqui non viderunta, et credide | dine s piscium. runt.

7. Dixit ergo discipulus ille, 30. Multa quidem et alia signa | quem diligebat” Jesus, Petro:

Dominus est! Simon Petrus cum Iv. 27. uc. 17, 18. o Genes. 2,7. w Malth. 16, 19. c. 11, 16. y c. 19, 34. Luc. 1, 4. dc. 5, 24. ec. 20, 19. 26. • v. 20. Ebr. 11, 1. b c. 21, 25.

fc. 20, 14. & Luc. 5, 6. c. 13, 23.

Cap. XX. 20. et hoc cum. 22. dicit. 23. remittentur. 27. et ad. fer. 29. vidisti me (omiss. Thoma). XXI. 1. iterum Jhesus (omiss discipulis). 3. ascenderunt in noctem (sic! per errorem). 4. jam facto; ibid. litore. 5. dicit. 6. dixit cis; ibid. a multitudine. 7. dicit ergo.

audisset, quia Dominus est, tu- | Petrus, quia dixit ei tertio: Amas nica succinxit se (erat enim nu- me? et dixit ei:Domine! tu omnia dus), et misit se in mare.

nosti"; tu scis, quia amo te. Di8. Alii autem discipuli navi- xit ei: Pasce oves meas! gio venerunt (non enim longe 18. Amen, amen dico tibi: Cum erant a terra, sed quasi cubitis esses junior, cingebas te, et amducentis): trahentes rete piscium. bulabas, ubi volebas; cum autem

9. Ut ergo descenderunt in ter- senueris, extendes manus tuas, ram, viderunt prunas positas, et et alius te cinget, et ducet, quo tu piscem superpositum, et panem. non viso.

10. Dicit eis Jesus: Afferte de | 19. Hoc autem dixit, signifipiscibus, quos prendidistis nunc. cans, qua morte clarificaturus es

11. Ascendit Simon Petrus, et set Deum. Et cum hoc dixisset, traxit rete in terram, plenum ma- dicit ei: Sequere me! gnis piscibus, centum quinqua 1 20. Conversus Petrus vidit ilginta tribus. Et cum tanti essent, | lum discipulum, quem diligebat non est scissum rete.

Jesus, sequentem, qui et recubuit 12. Dicit eis Jesus: Venite, in coena super pectus ejus, et diprandete! Et nemo audebat dis xit: Domine, quis est, qui tradet cumbentium interrogare eum : tep? Tu quis es ? scientes, quia Domi 21. Hunc ergo cum vidisset nus est.

Petrus, dixit Jesu: Domine, hic 13. Et venit Jesus, et accipit autem quid? panem, et dat eis, et piscem si 22. Dicit ei Jesus: Sic eum militeri

volo manere, donec veniam, 14. Hoc jam tertio. manife- quid ad te ? tu me sequere! . status est Jesus discipulis suis, 23. Exiit sermo iste inter fracum resurrexisset a mortuis. tres, quia discipulus ille non mo

15. Cum ergo prandissent, di- ritur. Et non dixit ei Jesus:Non cit Simoni Petro Jesus: Simon moritur; sed: Sic eum volo maJoannis! diligis me plus his?? nere, donec veniam, quid ad te? Dicit ei: Etiam, Domine! tu scis 24. Hic est discipulus ille, qui quia amo te. Dicit ei: Pasce testimonium perhibet de his, et agnos m meos!

scripsit haec; et scimus, quia ve16. Dicit ei iterum: Simon Jo rum est testimonium ejus". annis ! diligis me? Ait illi: Etiam, 25. Sunt autem et alia multa“, Domine! tu scis, quia amo te. quae fecit Jesus ; quae si scribanDicit ei: Pasce agnos meos! tur per singula, nec ipsum arbi

17. Dicit ei tertio: Simon Jo- | tror mundum capere posse eos, annis! amas me? Contristatus est qui scribendi sunt, libros.

i Act. 10, 41. k c. 20, 19. 26. ? Matth. I n . 2, 25. c. 13, 36. P c. 13, 23. 25, 26, 33. c. 10, 3. 11.

19c. 14, 3. c. 19, 33. $ c. 20, 30.

Cap. XXI. 8. trahentes rete piscium (haec verba in Codice ad marginem minusculis literis scripta sunt). 10. prendistis. 12. Dominus esset. 13. accepit. 14. discipulis (omiss. suis). 15. Johannis. 17. tu omnia scis. 18. quo non vis (omiss. tu). 20. cena; ibid. tradit. 21. dicit. 23. exivit; ibid. in fratres. 25. mundum capere eos (omiss.posse).

ACTUS APOSTOLORUM.

cere

CAP. I.

| menta’, quae Pater posuit in sua

potestate; Promittitur apostolis Spiritus san | ctus. Apostolorum nomina. De Mat

8. sed accipietis virtutem suthiae ad apostolicam dignitatem ele

pervenientis Spiritus sancti in ctione.

vos, et eritis mihi testes in Ieru1. Primum quidem sermonem

salem, et in omni Judaea, et Sa

maria, et usque ad ultimum terfeci de omnibus, o Theophile",

raek. quae coepit Jesus facere et do

9. Et cum haec dixisset, vi

dentibus illis, elevatus est; et 2. usque in diem, qua praeci

nubes! suscepit eum ab oculis piensb Apostolis per Spiritum

eorum. sanctum, quos elegit, assumptus

10. Cumque intuerentur in est;

coelum euntem illum, ecce duo 3. quibus et praebuit se ipsum vivum post passionem suam in

viri astiterunt juxta illos in ve

stibus albis, multis argumentisc, per dies qua

11. qui et dixerunt: Viri Gadraginta apparens eis, et loquens

lilaei, quid statis aspicientes in de regno Dei.

coelum? hic Jesus, qui assumptus 4. Et convescens, praecepit

esta vobis in coelum, sic veniet, eis, ab Ierosolymis ne discede

quemadmodum vidistis eum eunrent d, sed exspectarent promis

tem in coelum. sionem Patris, quam audistise,

12. Tunc reversi sunt Ierosoinquit, per os meum; 5. quia Joannes quidem bapti

lymam, a monte, qui vocatur Oli

veti, qui est juxta Ierusalem,sabzavit aquat, vos autem baptiza

bati habens iter. bimini Spiritu sancto 8 non post

13. Etcum introissent in coemultos hos dies.

naculum, ascenderunt, ubi mane6. Igitur, qui convenerant, in

bantn Petrus et Joannes, Jacoterrogabant eum, dicentes: Do

bus et Andreas, Philippus et Thomine! si in tempore hoc restitues

mas,Bartholomaeus etMatthaeus, regnum Israel h? 7. Dixit autem eis : Non est

Jacobus Alphaei, et Simon Zelo

tes, et Judas Jacobi. vestrum nosse tempora vel mo

14. Hi omnes erant persevea Luc. 1, 3. b Matth. 28, 19. Joh. 20, 21. c Joh. 21, 14. d Luc. 24, 49. Joh. i Matth. 24, 36. k Rom, 10, 18. Luc. 14, 16. f Matth. 3,11. & c. 2,4. Luc. | 24,51. * Luc. 21, 27. Ebr. 9,28. Matth. 24, 21.

| 10, 2-4.

Cap. I. 4. Deest inquit. 13. Mathaeus; ibid. Alfei Simon.

5. baptizamini.

6. qui convenerunt.

rantes unanimiter in oratione | 24. Et orantes dixerunt: Tu, cum mulieribus, et Maria matre Domine! qui corda nosti omniJesu, et fratribus ejus.

um, ostende, quem elegeris ex 15. In diebus illis exsurgens ; his duobus unum, Petrus in medio fratrum dixit 25. accipere locum ininisterii (erat autem turba hominum si- hujus et Apostolatus, de quo mul, fere centum viginti): praevaricatus est Judas, ut abiret

16. Viri fratres! oportet im in locum suum. pleri Scripturam P, quam praedi 26. Et dederunt sortes eis, et Exit Spiritus sanctus per os Da cecidit sors super Matthiam , et

vid de Juda, qui fuit dux eorum, annumeratus est cum undecim qui comprehenderunt Jesum; Apostolis.

17. qui connumeratus I erat in nobis , et sortitus est sortem mi

CAP. II. E nisterii hujus. 18. Et hic quidem possedit

De Spiritus sancti adventu. Ad pri

mam · Petri orationem tria millia agrum de mercede iniquitatis et Christo addicunt nomina. De priI suspensus” crepuit medius; et | morum discipulorum vita et moribus. diffusa sunt omnia viscera ejus. 19. Et notum factum est omni

1. Et cum complerentur dies bus habitantibus Ierusalem, ita,

Pentecostes, erant omnesu pari

ter in eodem loco; ut appellaretur ager ille, lingua

2. Et factus est repente de coeeorum, Haceldama, hoc est, ager Isanguinis.

lo sonus, tamquam advenientis 20. Scriptum est enim in libro

spiritus vehementis, et replevit v | Psalmorum: „Fiat commoratio

totam domum, ubi erant sedentes. „eorum deserta, et non sit, qui

3. Et apparuerunt illis disper

| titae linguae tamquam ignis", Senaste inhabitet in ea: et, Episcopa

seditque supra singulos eorum. - „tum ejus accipiat alter.c6s

4. Et repleti sunt omnes Spi[ · 21. Oportet ergo ex his viris,

ritu sancto, et coeperunt loqui qui nobiscum sunt congregati in

variis linguis , prout Spiritus i omni tempore, quo intravit et exivit inter nos Dominus Jesust,

sanctus dabat eloqui illis. bis 22. Incipiens a baptismate Jo

5. Erant autem in Ierusalem annis usque in diem, qua assum

habitantes Judaei, viri religiosi ptus est a nobis, testem resurre

ex omni natione, quae sub coelo

est. ctionis ejus nobiscum fieri unum + ex istis.

6. Facta autem hac voce, con

venit multitudo, et mente confu23. Et statuerunt duos, Jo

sa est, quoniam audiebat unusseph, qui vocabatur Barsabas,

quisque lingua sua illos loquenE qui cognominatus est Justus, et

tes. Matthiam.

o Marc. 6, 3. P Joh. 13, 18. Luc. 6, L uc. 1, 14. uc. 4, 31. w Matth. 3, 11. 16. Matth. 27, 5. sqq. S Psalm. 68, 26. * c. 10, 46. 11, 15. 19, 6. Marc. 16, 17. i 108, 8. Joh. 15, 27.

1 Cor. 12, 10.

Cap. I. 17. qui connumeratus (alia manus literis co superscripsit a). 19. Acheldama. 20. habitatio ejus (sic). 21. congregati sunt. 23. qui vocatur Barsabba. 26. super Mathiam (sed alia manu alterum t supra lineam notatum est). II. 1. dies Pentecosten.

« PoprzedniaDalej »