Obrazy na stronie
PDF

Quos dedisti mihi, custodivi; et | mecum ; ut videant claritatem nemo ex eis periit, nisi filius | meam, quam dedisti mihi; quia perditionism, ut Scriptura im dilexisti me ante constitutionem pleatur.

mundit. 13. Nunc autem ad te venio; 25. Pater juste! mundus te non et haec loquor in mundo, ut ha- cognovitu; ego autem te cognovi; beant gaudium meum impletum et hi cognoverunt", quia tu me in semet ipsis.

misisti. 14. Ego dedi eis sermonem tu-' 26. Et notum feci eis nomen um, et mundus eos odio habuit”, tuum, et notum faciam; ut dilequia non sunt de mundo, sicut et etio, qua dilexisti me, in ipsis ego non sum de mundo.

sit, et ego in ipsis. 15. Non rogo, ut tollas eos de mundo, sed ut serves eos a maloo.

CAP. XVIII. 16. De mundo non sunt, sicut et ego non sum de mundo.

De Christo cum malis injuriisque 17. Sanctifica eos in veritate! conflictante narratio. Sermo tuus veritas est!

1. Haec cum dixisset Jesus*, 18. Sicut tu me misisti in mun

egressus est cum discipulis suis dum, et ego misi eos P in mun

trans torrentem Cedron, ubi erat dum.

hortus, in quem introivit ipse, et 19. Et pro eis ego sanctifico discipuli ejus. me ipsum; ut sint et ipsi sancti 2. y Sciebat autem et Judas, ficati in veritate 9.

qui tradebat eum, locum; quia 20. Non pro eis autem rogo frequenter Jesus convenerat iltantum, sed et pro eis, qui credi- | luc cum discipulis suis. turi sunt per verbum eorum in 3. Judas ergo cum accepisset me;

cohortem, et a Pontificibus et 21. ut omnes unum sint, sicut Pharisaeis ministros, venit illuc tu Pater in me, et ego in te, ut et cum laternis et facibus, et armis. ipsi in nobis unum sint; ut credat 4. Jesus itaque sciens a omnia, mundus, quia tu me misisti.

quae ventura erant super eum, 22. Et ego claritatem, quam

processit, et dixit eis : Quem dedisti mihi, dedi eis; ut sint

quaeritis? unum, sicut et nos unum sumus".

5. Responderunt ei:Jesum Na23. Ego in eis, et tu in me; ut

zarenum. Dicit eis Jesus: Ego sint consummati in unum; et co sum. Stabat autem et Judas, qui gnoscat mundus, quia tu me mi tradebat eum, cum ipsis. sisti, et dilexisti eos, sicut et me

6. Ut ergo dixit eis : Ego sum; dilexisti. 24. Pater, quos dedisti mihi,

So. 12, 26. 14, 3. tv. 5. 1 c. 8, 19.

v v. 8. w c. 15, 9. * Matth. 26, 36. volo, ut ubi sum ego, et illi sint | Marc. 14, 32. Luc. 22, 39. q v. 2-11.

Matth. 26, 47 -- 56. Marc. 14, 43-52. mc. 13, 18. c. 15, 19. ov. 11. P Luc. 22, 47-53. - Luc. 21, 37. c. 2. Matth. 28, 19. ? 1 Cor. 1, 30. T v. 11. 24. 25. 6, 65.

Cap. XVII. 12. ex his peribit. 14. odio eos. 15. ex malo. 18. me misisti (omiss. tu). 20. non pro his (bis). 21. mundus credat. 22. dedi illis; ibid. sicut nos (omiss. et). 24. ego sum. 25. et mundus te. XVIII. 4. dicit.

abierunt retrorsum, et cecide- pulus alius, qui erat notus pontirunt in terram.

fici, et dixit ostiariae, et intro7. Iterum ergo interrogavit duxit Petrum. eos: Quem quaeritis? Illi autem 17. Dicit ergo Petro ancilla dixerunt: Jesum Nazarenum. ostiaria : Numquid et tu ex disci

8. Respondit Jesus: Dixi vobis, pulis es hominis istius ? Dicit ille: quia ego sum; si ergo me quae Non sum. ritis, sinite hos abire;

18. Stabant autem servi et mi9. ut impleretur sermo, quem nistri ad prunas, quia frigus erat, dixit: Quia, „quos dedisti mihi, et calefaciebant se; erat autem „non perdidi ex eis quemquam.“ cum eis et Petrus stans, et cale10. Simon ergo Petrus habens

faciens se. gladium , eduxit eum, et percus

19. Pontifex ergo interrogasit pontificis servum, et abscidit vit Jesum de discipulis suis, et de auriculam ejus dexteram. Erat

doctrina ejus. autem nomen servo Malchus. | 20. Respondit ei Jesus: Ego 11. Dixit ergo Jesus Petro:

palam locutus sum mundo; ego · Mitte gladium tuum in vaginam! |

semper docui in synagoga, et in Calicem, quem dedit mihi Pater,

templo, quo omnes Judaei connon bibam illum c?

yeniunt; et in occulto locutus

sum nihili. 12. d Cohors ergo et tribunus, et ministri Judaeorum compre

21. Quid me interrogas ? inhenderunt Jesum, et ligaverunt

terroga eos, qui audierunt, quid eum;

locutus sim ipsis; ecce! hi sciunt, 13. et adduxerunt eum ad An- |

quae dixerim ego.

22. Haec autem cum dixisset, nam primum; erat enim socer Caiphae, qui erat pontifex anni

unus assistens ministrorum dedit illius.

alapam. Jesu, dicens: Sic re14. Erat autem Caiphas, qui

spondes pontifici? consilium dederat Judaeis : Quia

23. Respondit ei Jesus: Si ma

le locutus sum, testimonium perexpedit unum hominem mori pro

hibe de malo; si autem bene, quid populo. 15.S Sequebatur autem Jesum

me caedisl? Simon Petrus, et alius & discipu

24. Et misit eum Annas ligalus. Discipulus autem ille erat

tum ad Caipham pontificem. notus pontifici, et introivit cum

25. Erat autem Simon Petrus Jesu in atrium pontificis h. stans, et calefaciens se. Dixerunt

16. Petrus autem stabat ad | ergo ei: Numquid et tu ex disciostium foris. Exivit ergo disci- | pulis ejus es? Negavit ille, et di

xit: Non sum. c. 17, 12. c. 10, 18. Matth. 26, 42. 26. Dicit ei unus ex servis d v. 12-14. Matth. 26, 57. sqq. Marc. 14, 53. sqq. Luc. 22, 54. sqq. c. 11.50. fv. 15-18. 25 - 27. Matth. 26, 69–75. Marc. 14, 66. sqq. Luc. 22, 56. 899. & c. i Luc. 4, 15. k Act. 23, 2. 3. l 1 Petr. 20, 2. sqq. k v. 24.

| 2, 23.

ponti

Cap. XVIII. 7. eos interrogavit. 9. ex ipsis. 10. ejus auriculam; ibid. dextram. 11. gladium (omiss. tuum); ibid. illam. 16. discipulus ille, qui. 19. de discipulis (omiss. suis). 21. locutus sum. 22. adsistens, ibid. respondis. 24. Caiaphan. 26. dicit unus (omiss. ei).

abscidit Petrus auriculam : Nonneum, ministri mei utique decertaego te vidi in horto cum illo? rent, ut non traderer Judaeis;

27. Iterum ergo negavit Pe nunc autem regnum meum non trus; et statim gallus cantavit m. est hinc.

28. Adducunt ergo Jesum a 37. Dixit itaque ei Pilatus:ErCaipha in praetorium. Erat au go rex es tu ? Respondit Jesus: tem mane; et ipsi non introie Tu dicis, quia rex sum egos. Ego runt in praetorium", ut non con in hoc natus sum, et ad hoc vetaminarentur, sed ut manduca ni in mundum, ut testimonium rent Pascha.

perhibeam veritati; omnis, qui 29. Exivit ergo Pilatus ad eos est ex veritate, audit vocem meforas, et dixit: Quam accusatio am. nem affertis adversus hominem 38. Dicit ei Pilatus : Quid est hunc?

veritas ? Et cum hoc dixisset, 30. Responderunt, et dixerunt iterum exivit ad Judaeos, et diei: Si non esset hic malefactor, cit eis:Ego nullam invenio in eo non tibi tradidissemus eum. causamt!

31. Dixit ergo eis Pilatus:Ac 39. Est autem consuetudo vocipite eum vos, et secundum le bis, ut unum dimittam vobis in gem vestramo judicate eum. Di | Pascha; vultis ergo dimittam voxerunt ergo ei Judaei :Nobis non bis regem Judaeorum? licet interficere quemquam;

40. Clamaverunt ergo rursum 32. ut sermo Jesu impleretur, omnes, dicentes: Non hunc, sed quem dixit, significans, qua mor Barabbam! Erat autem Barabbas te esset moriturus P.

latro. 33. ? Introivit ergo iterum in

CAP. XIX. praetorium Pilatus, et vocavit

De Christo vexato, moribundo, morJesum, et dixit ei: Tu es rex Ju

tuo, sepulto. daeorum?

1. Tunc ergo apprehendit Pi34. Respondit Jesus: A temet

latus Jesum, et flagellavit“. ipso hoc dicis ? an alii dixerunt

2. Et milites plectentes corotibi de me?

nam de spinis, imposuerunt capi35. Respondit Pilatus: Num

ti ejus; et veste purpurea cirquid ego Judaeus sum? Gens tua

cumdederunt eum. et pontifices tradiderunt te mihi;

3. Et veniebant ad eum, et diquid fecisti? 36. Respondit Jesus: Regnum

cebant: Ave, rex Judaeorum! et

dabant ei alapas”. meum non est de hoc mundo; si

4. Exivit ergo iterum Pilatus ex hoc mundo' esset regnum me

foras, et dicit eis : Ecce! adduco m c. 13, 38. n Matth, 27, 2. • Act. 18, | vobis eum foras, ut cognoscatis, 14. 15. P c. 12, 32. Iv. 33—19, 16. Matth. 27, 11-31. Marc. 15, 2-20. Luc. 1 Cor. 15, 25. c. 19, 4. 6. u Matth. 23, 1 - 25. c. 6, 15. Luc. 22, 25. sq. | 27, 26. Matth. 26, 67.

Cap. XVIII. 28. a Caiapha; ibid. sed manducarent (omiss. ut). 29. adfertis. 31. ergo Judaei (omiss. ei). 32. qua esset morte. 34. et respondit Jesus; ibid. tibi dixerunt. 36. de mundo hoc; ibid. decertarent (omiss. utique); ibid. meum regnum. 37. meam vocem. 40. clamaverunt rursum (omiss. ergo). XIX. 1. adprehendit. 3. have. 4. exiit iterum (omiss. ergo).

quia nullam invenio in eo cau- | loco, qui dicitur Lithostrotos, sam.

Hebraice autem Gabbatha. 5. (Exivit ergo Jesus portans 14. Erat autem Parasceve Pacoronam spineam et purpureum schae, hora quasi sexta, et dicit vestimentum.) Et dicit eis : Ecce Judaeis : Ecce rex vester! homo!

| 15. Illi autem clamabant: Tol6. Cum ergo vidissent eum le, tolle, crucifige eum! Dicit eis pontifices et ministri, clamabant Pilatus: Regem vestrum crucifidicentes: Crucifige, crucifige gam? Responderunt pontifices: eum! Dicit eis Pilatus: Accipite Non habemus Regem, nisi Caesaeum vos, et crucifigite! ego enim rem. non invenio in eo causam.

16. Tunc ergo tradidit eis il7. Responderunt ei Judaei: | lum, ut crucifigeretur. SuscepeNos legem habemus, et secundum runt autem Jesum, et eduxerunt. legem debet mori, quia Filium 17. - Et bajulans sibi crucema, Dei se fecitw.

exivit in eum, qui dicitur Calva8. Cum ergo audisset Pilatus riae, locum, Hebraice autem Golhunc sermonem, magis timuit. gotha;

9. Et ingressus est praetorium! 18. ubi crucifixerunt eum, et iterum, et dixit ad Jesum: Unde cum eo alios duos, hinc et hinc, es tu? Jesus autem responsum | medium autem Jesum. non dedit ei.

19. Scripsit autem et titulum 10. Dicit ergo ei Pilatus : Mihi Pilatus, et posuit super crucem. non loqueris! nescis, quia pote

Erat autem scriptum:JESUS NAstatem habeo crucifigere te, et ZARENUS, REX JUDAEORUM. potestatem habeo dimittere te? 20. Hunc ergo titulum multi

11. Respondit Jesus : Non ha- Judaeorum legerunt; quia prope beres potestatem adversum me

civitatem erat locus, ubi cruciullam, nisi tibi datum esset de

fixus est Jesus; et erat scriptum super; propterea, qui me tradi Hebraice, Graece et Latine. dit tibi, majus peccatum habet*. 21. Dicebant ergo Pilato pon12. Et exinde quaerebat Pila

tifices Judaeorum: Noli scribere, tus dimittere eum ; Judaei autem

Rex Judaeorum; sed, quia ipse clamabant dicentes: Si hunc di

dixit: Rex sum Judaeorum. mittis, non es amicus Caesaris y !

22. Respondit Pilatus: Quod Omnis enim, qui se regem facit,

scripsi, scripsi! contradicit Caesari.

23. Milites ergo cum crucifi13. Pilatus autem cum audis- | xissent eum, acceperunt vestiset hos sermones, adduxit foras

menta ejus (et fecerunt quatuor Jesum; et sedit pro tribunali, in partes, unicuique militi partem),

2 v. 17-42. Matth. 27, 32-66. Marc. w Matth. 26,63 — 66. * Act. 4,26 – 28. 15, 21 — 47. Luc. 23, 26 — 56. « Jes. 53, y Act. 5, 29.

4. 599.

Cap. XIX. 4. quia in eo nullam causam invenio. 5. exiit; ibid. spineam coronam. 6. crucifige (omiss. eum). 9. dicit ad. 11. esset datum; ibid. tradidit me tibi. 13. Pilatus ergo; ibid. in locum ; ibid. Lithostrotus. 15. dixit. 16. et duxerunt. 17. hebraice (omiss. autem). 18. eum crucifixerunt. 20. legerunt Judaeorum. 21. dicebant ergo pontifices (omiss. Pilato). et tunicam. Erat autem tunica 32. Venerunt ergo milites; et inconsutilis, desuper contexta primi quidem fregerunt crura, et per totum.

alterius, qui crucifixus est cum 24. Dixerunt ergo ad invicem: eo. Non scindamus eam, sed sortia- 33. Ad Jesum autem cum vemur de illa, cujus sit; ut Scri- nissent, ut viderunt eum jam ptura impleretur, dicens: „Par mortuum, non fregerunt ejus ,,titi sunt vestimenta mea sibi: crura, „et in vestem meam miserunt 34. sed unus militum lancea sortem.“6 Et milites quidem latus ejus aperuit, et continuo haec fecerunt.

exivit sanguis, et aqua. 25. Stabant autem juxta cru- 35. Et qui vidit, testimonium cem Jesu mater ejus, et soror perhibuit; et verum est testimomatris ejus, Maria Cleophae", et nium ejus; et ille scit, quia vera Maria Magdalene.

dicit; ut et vos credatis 8. 26. Cum vidisset ergo Jesus | 36. Facta sunt enim haec, ut matrem, et discipulum stantem, Scriptura impleretur: „Os non quem diligebatd, dicit matri suae: comminuetis ex eo.ch Mulier, ecce, filius tuus!

** 37. Et iterum alia Scriptura 27. Deinde dicit discipulo:Ec- | dicit: „Videhunt, in quem transce, mater tua! Et ex illa hora ac- ,,fixerunt. i cepit eam discipulus in sua.

38. Post haec autem rogavit 28. Postea sciens Jesus, quia | Pilatum Joseph ab Arimathaea omnia consummata sunt, ut con [eo quod esset discipulus Jesu, summaretur Scripturae, dixit: occultus autem propter metum Sitio!

Judaeorum ], ut tolleret corpus 29. Vas ergo erat positum Jesu. Et permisit Pilatus. Venit aceto plenum. Illi autem spon ergo, et tulit corpus Jesu. giam plenam aceto, hyssopo cir- | 39. Venit autem et Nicodecumponentes, obtulerunt ori mus', qui venerat ad Jesum noejus.

cte primum, ferens mixturam 30. Cum ergo accepisset Jesus myrrhae et aloës, quasi libras acetum, dixit: Consummatum centum. est! Et inclinato capite, tradidit 40. Acceperunt ergo corpus spiritum.

Jesu, et ligaverunt illud linteis 31. Judaei ergo (quoniam Pa cum aromatibus, sicut mos est rasceve erat), ut non remanerent Judaeis sepelire. in cruce corpora Sabbato / (erat 41. Erat autem in loco, ubi enim magnus dies ille Sabbati), crucifixus est, hortus; et in horrogaverunt Pilatum, ut frange- to monumentum novum, in quo rentur eorum crura, et tolleren- nondum quisquam positus erat. tur.

42. Ibi ergo propter Parasce

[ocr errors][merged small]

Cap. XIX. 24. impleatur. 25. Maria Cleopae. 28. quia jam omnia ; ibid. dicit. 29. positum erat; ibid. hysopo. 35. ejus testimonium. 36. impleatur. 38. Arimathia. 39. murrae. 40. ligaverunt eum; ibid. mos Judaeis est.

« PoprzedniaDalej »