Obrazy na stronie
PDF

CAP. XIV.

12. Alioquin propter P opera De amplo domicilio coelesti. Chri- | ipsa credite. Amen, amen dico stus via est, veritas, vita. Spiritus vobis : Qui crediti in me, opera, sanctus mittendus est. Quis Jesum quae ego facio, et ipse faciet, et diligat, qualis pas a Christo relin majora horum faciet; quia ego quenda sit, exponitur.

ad Patrem vado. 1. Non turbetur cor vestrum. 13. Et quodcumque petieritis Creditis in Deum, et in me cre Patrem in nomine meo, hoc facidite.

am; ut glorificetur Pater in Filio. 2. In domo Patris mei mansio

14. Si quidr petieritis me in nes multae sunt. Si quo minus,

nomine meo, hoc faciam. dixissem vobis; quia vado parare vobis locum.

15. Si diligitiss me, mandata 3. Et si abiero, et praeparave

mea servate. ro vobis locum; iterum venio, et

16. Et ego rogabo Patrem, et accipiam vos ad me ipsum, utk,

X | alium Paracletum dabit vobis, ubi sum ego, et vos sitis.

ut maneat vobiscum in aeternum, 4. Et, quo? ego vado, scitis, et 17. spiritum veritatis, quemu viam scitis.

mundus non potest accipere, quia 5. Dicit ei Thomas: Domine! | non videt eum, nec scit eum. Vos nescimus, quo vadis; et quomo- | autem cognoscetis eum; quia viam scire?

apud vos manebit, et in vobis . i Jesus: Egom sum

veritas, et vita. Nemo | 18. Non relinquam vos orvenit ad Patrem, nisi per me. phanos; veniam ad vos.

7. Si cognovissetis me, et Pa- 19. Adhuc modicum! et muntrem meum utique cognovissetis ; | dus me jam non videt. Vos auet amodo cognoscetis eum, et vi- tem w videtis me; quia ego vivo, distis eum.

et vos vivetis *. 8. Dicit ei Philippus: Domine! | 20. In illo die vos cognoscetis, ostende nobis Patrem, et sufficit quia y ego sum in Patre meo, et nobis.

vos in me, et ego in vobis. 9. Dicit ei Jesus: Tanto tempo

21. Qui habet? mandata mea re vobiscum sum; et non cogno

et servat ea, ille est, qui diligit vistis me? Philippe! qui videto

me. Qui autem diligit me, dilime, videt et Patrem. Quomodo

| getur a Patre meo; et ego dilitu dicis: Ostende nobis Patrem ?

gam eum, et manifestabo ei me 10. Non creditis, quia ego in

ipsum. Patre, et Pater in me est? Verba,

22. Dicit ei Judas", non ille quae ego loquor vobis, a me ipso

Iscariotes: Domine! quid factum non loquor; pater autem in me manens, ipse facit opera.

P c. 5, 36. 9 Matth. 21, 21, Marc. 16,

17. I c. 15, 7. 16, 23. sv. 21. 23. 15, 10. 11. Non creditis, quia ego in 1 Joh. 2, 5. 3, 3. v. 26. 15, 26. 16, 7. Patre, et Pater in me est? | 13. Luc. 24, 49. ul Cor. 2, 14. v Malth.

| 28, 20. W c. 16, 16. 22. * c. 10, 28. Eph. k c. 12, 26. ic. 13, 1. 33. 36. c. 1,4. | 1, 22. y c. 10, 38. cf. v. 15. a Act. 1, 11. 10, 9. * cf.v.9. c. 8, 19. Hebr. 1, 3. ) 13. Jud. l.

erit.

11

Cap. XIV. 7. cognoscitis. 13. petieritis (omiss. patrem). gnoscitis. 22. ille Scariotis.

17. co

est; quiab manifestaturus es no

CAP. XV. bis te ipsum, et non mundo?

Allegoria de Christo vite, de patre 23. Respondit Jesus, et dixit vinitore, de palmitibus discipulis. ei: Si quis c diligit me, sermonem Lex dilectionis mutuae apostolis meum servabit, et Pater meus di Jesu amicis commendatur, corrobo

rantur adversus calamitates. Juliget eum, et ad eumd veniemus,

daeis non ulla excusatio est. et mansionem apud eum faciemus;

1. Ego sum vitis vera; et Pa24. qui non diligit me, sermo ter meus agricola est. nes meos non servat. Et sermo 2. Omnem palmitem in me non nem, quem audistis, non est ferentem fructum, tollett eum; meus; sed ejus, qui misit me, Pa- | et omnem, qui fert fructum, purtris.

gabit eum, ut fructum plus affe25. Haec locutus sum vobis, rat'. apud vos manens;

3. Jam vos mundi estis propter 26. paracletuse autem Spiritus sermonem, quem locutus sum sanctus, quem mittet Pater in vobis. nomine meo, ille vos docebit! 4. Manete in me; et ego in voomnia, et suggeret vobis omnia, / bis! Sicut palmes non potest ferquaecumque dixero vobis. re fructum a semet ipso, nisi

27. Pacem f relinquo vobis, I manserit in vite; sic nec vos, nipacem meam do vobis; non quo

si in me manseritis. modo mundus dat, ego do vobis.

5. Ego sum vitis, vos palmiNon turbetur cor vestrum, ne

tes; qui manet in me, et ego in que formidet.

eo, hic fert fructum multum ; quia

sine me nihil m potestis facere. 28. Audistis , quia ego dixi

6. Si quis in me non manserit; vobis : Vado, et venio ad vos. Si

mittetur foras sicut palmes, et diligeretis me, gauderetis utique, quia vado ad Patrem, quia Pater

arescet, et colligent eum, et in

ignem mittent, et ardetn. major me est.

7. Si manseritis in me, et ver29. Et nunc dixi vobis, prius,

ba mea in vobis manserint; quodquam fiat, ut, cum factum fuerit,

cumque volueritis, petetis, et fiet credatis.

vobis. 30. Jam non multa loquar vo | 8. In hoc clarificatus est Pater biscum; venit enim princeps meus, ut fructum plurimum affemundi hujus, et in me non habet ratis, et efficiamini mei discipuli. quidquam.

| 9. Sicut dilexit me Pater, et 31. Sed ut cognoscat mundus, ego dilexi vos. Manete in diquia diligo Patrem, et sicuti man-1 lectione mea! datum dedit mihi Pater, sic facio. / 10. Si praecepta mea servaveSurgite, eamus hinc!

ritis, manebitis p in dilectione

mea, sicut et ego Patris mei praeo v. 19. Act. 10, 41. cf. c. 15. dv. 20. 21. v. 16. fc. 16, 33. Rom. 14,17. k Matth.7, 19. 1 Matth. 13, 12. R 2 Cor. Phil. 4, 7. v. 3. 18. hc. 12, 31. Luc. 3, 5. * Matth. 3, 10. c. 14, 14. PC 22, 53. ic. 10, 18.

| 14, 15.

Cap. XIV. 22. nobis manifestaturus es. 23. mansiones. 24. me misit. 30. quicquam. XV. 6. aruit; ibid. eos; ibid. mittunt et ardent.

[ocr errors]

cepta servavi, et maneo in ejus 21. Sed haec omnia facient dilectione.

vobis propter nomen meum, quia 11. 9 Haec locutus sum vobis; nesciunt eum, qui misit me. ut gaudium meum in vobis sit, et 22. Si non venissem, et locugaudium vestrum impleatur. I tus fuissem eis, peccatum non

12. Hoc est praeceptum meum, | haberent; nunc autem excusatiout diligatis invicem", sicut di nem non habent de peccato suoa. lexi vos.

23. Qui me odit, et Patrem me13. Majorem hac dilectionem um oditb. nemo habet, ut animam suam po 24. Si opera non fecissem in nat quis pro amicis s suis.

eis, quae nemo alius fecit, pec14. Vos amici mei estis, si se catum non haberent; nunc autem ceritis, quae ego praecipio vobis. et viderunt, et oderunt et me et 15. Jam non dicam vos ser

Patrem meum. vos'; quia servus nescit, quid

25. Sed ut adimpleatur sermo, faciat dominus ejus; vos autem

qui in lege eorum scriptusest: dixi amicos; quia omnia, quae

„Quia odio habuerunt me gracumque audivi a Patre meo, notau feci vobis.

26. Cum autem venerit Para16. Non vos me elegistis; sed cletuse, quem ego mittam vobis ego elegi vos, et posui vos, ut

a Patre, spiritum veritatis, qui a eatis, et fructum afferatis, et fru Patre procedit, ille testimonium ctus vester maneat; ut, quodcum

perhibebit de me; que petieritis Patrem in nomine

27. et vos testimonium perhimeo, det v vobis.

bebitis , quia ab initio mecum 17. Haec mando vobis, ut dili estis. gatis invicem.

CAP. XVI. 18. Si mundus vos odit, scitote! quia me priorem vobis odio Praedicuntur discipulis persecutio

nes. De effectu mittendi Spiritus habuit w.

sancti. Similitudo de muliere pa19. Si de mundo fuissetis, mun

riente. A Patre petas Christi nodus, quod suum erat, diligeret; mine. Fuga discipulorum praenunquia vero de mundo non estis,

tiatur. sed ego elegi vos de mundo, pro

1. Haec& locutus sum vobis, pterea odit * vos mundus.

ut non scandalizeminik. 20. Mementote sermonis mei,

2. Absque synagogis facient quem ego dixi vobis y; non est / vos; sed venit hora, ut omnis, servus major domino suo. Si me qui interficit vos, arbitretur obpersecuti sunt, et vos persequen sequium se praestare Deoi. tur; si sermonem meum serva- 3. Et haec facient vobis, quia verunt, et vestrum servabunt. | non noverunt Patrem, neque me.

e c. 16, 33. c. 13, 34. sc. 3, 16. 10, < c. 16, 3. 1 Cor. 2, 8. a Matth. 11, 23. 11. 1 Joh. 3, 16. Rom.8, 15. u Matth. 61 Joh. 5, 10. cc. 10, 37-39. d Ps. 68, 13, 11. vc. 14, 13. w c. 7, 7. Matth. 5, 5. ec. 14, 16. f Act. 5, 32. & c. 15, 11. 12. c. 17, 14. Y c. 13, 16.

| 18-25. hc. 13, 19. i Act. 6, 11. sqq.

Cap. XV. 13. quis ponat. 15. dico vos; ibid. facit. 25. impleatur; ibid. me habuerunt gratis. 27. perhibetis. XVI. 1. vos. 3. facient, quia (omiss. vobis).

4. Sed haec locutus sum vo- | xi: Quia de meo accipiet, et albis, ut cum venerit hora eorum, nunciabit vobis. reminiscamini, quia ego dixi | 16. Modicum, et jam non vivobis.

debitis me; et iterum modicun, 5. Haec autem vobis ab initio et videbitis me; quia vado ad Panon dixi, quia vobiscum eram. trem 9. Et nunc vado ad eum, qui misit 17. Dixerunt ergo ex discipume; et nemo ex vobis interrogat lis ejus ad invicem:Quid est hoc, me: Quo vadis ?

quod dicit nobis : Modicum, et 6. Sed quia haec locutus sum non videbitis me; et iterum novobis, tristitia implevit cor ve dicum, et videbitis me; et, quia strum.

vado ad Patrem? 7. Sed ego veritatem dico vo- 18. Dicebant ergo: Quid est bis; expedit vobis, ut ego vadam; hoc, quod dicit, modicum ? nescisi enim non abiero, Paracletus? mus quid loquitur. non weniet ad vos; si autem abie | 19. Cognovit autem Jesus, quia ro, mittam eum ad vos.

volebant eum interrogare, e di8. Et cum venerit ille, arguet | xit eis : De hoc quaeritis inter mundum de peccato, et de justi

vos, quia dixi, Modicum, etnon tiam, et de judicio.

videbitis me; et iterum modicum, 9. De peccato quidem; quia

et videbitis me. non crediderunt in me;

20. Amen, amen dico vobis: 10. de justitia vero; quia ad

Quia plorabitis et flebitis vos,

mundus autem gaudebit; vos auPatrem vado, et jam non videbi

tem contristabimini, sed tristitia tis me; 11. de judicio autem; quia

vestra vertetur in gaudium". princeps hujus mundin jam judi

21. Mulier cum parit, tristitiam catus est.

habet, quia venit hora ejus; cum 12. Adhuc multa habeo vobis autem pepererit puerum, jam dicere; sed non potestis portare

non meminit pressurae propter modoo.

gaudium, quia natus est homo in 13. Cum autem venerit ille

mundums. Spiritus veritatis, docebit vos

22. Et vos igitur nunc quidem omnem veritatem. Non enim

tristitiam habetis, iterum autem loquetur a semet ipso; sed quae

videbo vos, et gaudebit cor vecumque audietP, loquetur, et quae

strum; et gaudium vestrum nemo ventura sunt, annunciabit vobis.

tollet a vobis. 14. Ille me clarificabit; quia

23. Et in illo die me non ro

gabitis quidquam. Amen, amen de meo accipiet, et annunciabit

dico vobis : Si quid petieritis Pavobis. 15. Omnia, quaecumque habet

trem in nomine meo, dabit vobis. Pater, mea sunt. Propterea di

24. Usque modo non petistis

quidquam in nomine meo; petite, k c. 13, 19. 1 c. 7, 39. Act, 2, 33. mRom. 8, 33. 1 c. 12, 31. • 1 Cor. 3, 2. p I Cor. I v. 19. 28. Luc. 22, 28-30. 56. 2, 10.

12, 24.

Cap. XVI. 5. me misit. omnem. 22. habebitis.

9. credunt.

11. mundi hujus.

13. in

et accipietist! ut gaudium ve- | filium tuum, ut filius tuus clarifistrum sit plenum.

cetb te. 25. Haec in proverbiis u locu | 2. Sicut dedisti ei potestatem Go tus sum vobis; venit hora, cum omnis carnis , ut omne, quod deali jam non in proverbiis loquar vo- |

n proverbiis loquar vo- | disti ei, det eis vitam aeternam, bis, sed palam de Patre annun 3. Haec est autem vita aeterciabo vobis.

na: Ut cognoscant te, solum 26. In illo die in nomine meo | Deum verum, et quem misisti, petetis ; et non dico vobis, quia Jesum Christum d. ego rogabo Patrem de vobis; 4. Ego te clarificavi super ter

27. ipse enim Pater amat vos, ram; opuse consummavi, quod quia vos me amastis, et credidi dedisti mihi, ut faciam; it stis, quia ego a Deo exivi.

5. et nunc clarifica me, tu, Pa28. Exiviv a Patre, et veni inter! apud temet ipsum claritate, mundum; iterum relinquo mun- quam habui priusquam mundus dum, et vado w ad Patrem.

esset, apud tel. 29. Dicunt ei discipuli ejus: 6. Manifestavi nomen tuum Ecce! nunc palam loqueris, et hominibus, quos dedisti mihi de proverbium nullum dicis.

mundo 8. Tui erant", et mihi 30. Nunc scimus, quia scis eos dedisti; et sermonem tuum omnia, et non opus est tibi, ut servaverunt. quis te interroget; in hoc credi 7. Nunc cognoverunti, quia mus, quia a Deo existi.

omnia, quae dedisti mihi, abs te 31. Respondit eis Jesus : Modo sunt; creditis?

8. quia verba, quae dedisti mi32. Ecce! venit hora, et jam hi, dedi eis ; et ipsi acceperunt, venit, ut dispergamini unusquis- et cognoverunt vere, quia a te que in propria, et me solum re exivi, et crediderunt, quia tu me linquatis*; et non sum solusy, | misisti. quia Pater mecum est.

9. Ego pro eis rogo; non pro 33. Haec locutus sum vobis, mundo rogo, sed pro his, quos ut in me pacem * habeatis. In dedisti mihi; quia tui sunt. mundo pressuram habebitis; sed 10. Et mea omnia, tua sunt, confidite, ego vici mundum. et tua, mea sunt; et clarificatus

sum in eis.

11. Et jam non sum in mundo, CAP. XVII

et hi in mundo sunt, et ego ad te

venio. Pater sancte! serva eos Oratio Christi ad Patrem pro disci- | in nomine tuo, quos dedisti mihi, pulis et discipulis discipulorum.

ut sint unum', sicut et nos. 1. Haec locutus est Jesus; et 12. Cum essem cum eis, ego sublevatis oculis in coelum, di- servabam eos in nomine tuo. xit: Pater! venit hora, clarifica a

Ov, 4. Matth. 11, 27. di Cor. 8, te. 15, 1. u v. 12. vc. 8, 42. W c. 6, 4-6. v. 6. fv. 24. c. 6, 63. &c. 1, 63. Marc. 14, 50. y c. 8, 29. c. 18. h c. 8, 47. ic. 16, 30. k c. 16, 8. 14, 27. v. 5.

T v. 21, c. 10, 30.

Cap. XVI. 26. illo die. 27. amatis; ibid. quia (omiss.ego). 33. in mundum (sic); ibid. confidete.

« PoprzedniaDalej »