A Commentary on Pseudo-Philo's Liber Antiquitatum Biblicarum: With Latin Text and English Translation, Tom 2

Przednia okładka
This book offers a dramatically new translation of "Liber Antiquitatum Biblicarum," a commentary that deals extensively with LAB's place in ancient biblical exegesis, and an introduction that treats the major problems associated with LAB (e.g. date, original language, manuscript tradition, exegetical techniques).
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne