Obrazy na stronie
PDF

KONKURS.

kademia Umiejętnośi W Hrak0Wit

ogłasza niniejszem konkurs
imienia CZERWIŃSKIEGO
na napisanie „ History i sztuki w Polsce".

Warunki konkursu następujące: 1) Historya sztuki w Polsce ma uwzględnić wszystkie ziemie dawnej Polski, łącznie z Litwą i Rusią. 2) Powinna objąć czas od przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę, aż pod koniec stylu empire. 3) Ma być syntezą dotychczasowych badań na tem polu; samodzielnych rezultatów się nie wymaga, są jednak pożądane. 4) Układ i rozmiary dzieła pozostawia się autorowi. 5) Fotografij ani rysunków autor nie jest obowiązany dołączyć do rękopisu. 6) Do konkursu dopuszczone mogą być prace zbiorowe, ewentualnie przez kilku autorów wykonane, jednakże jednolitej redakcyi. 7) Termin konkursu upływa z dniem 31 grudnia 1906 r. Prace konkursowe należy nadsyłać do Akademii Umiejętności w Krakowie bezimiennie, pod godłem, obranem przez autora, z dołączeniem koperty opieczętowanej, zawierającej wewnątrz nazwisko autora i jego adres, a opatrzonej tem samem godłem. Według § 18 Regulaminu Akademii, wypłata wszelkich nagród konkursowych następuje dopiero po ogłoszeniu drukiem pracy, uwieńczonej nagrodą. Nagroda konkursu im. Czerwińskiego wynosi rb. tysiąc (1000)

[graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

r za Z d z i e c h o w s k i e g o . . 32, 244 i 417

[merged small][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Po sezonie. – Wyższe kursy wakacyjne w Zakopanem. Kasy po-
sagowe. W sprawie ... echów". „Dobra mat-

[ocr errors][ocr errors]

zeum publicznego w Łodzi. Szkoły wiejskie i gminne. S. p. Wiktor Brodzki ($ RU D0|EN: Zakończenie roku. – Rozszerzenie działalnosci Towarzystwa Kredytowego m. Warszawy. Sklep z wyrobami przemysłu domowego. – „l'rzegląd Filozofi

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

•I• • IV SPIS RZECZY WIADOMOŚCI NAUKOWE, LITERACKIE I BIBLIOGRAFICZNE. Str. PAZDZIERNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 LISTOPAD • • • •

. . . . . . . . . . . . . . 407 GRUDZIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615

[graphic]
« PoprzedniaDalej »