Obrazy na stronie
PDF
ePub

EVANGELIUM SECUNDUM MATTHAEUM.

jus,

CAP. I.

mum, Eliachinius autem genuit Aza

, reina filii Davidis, filii Abrahami. 14 Azor autem genuit Sadocum, 2 Abrahamus genuit Isaacum, I. Sadocus autem genuit Achimum, saacus autem genuit Jacobum, Jaco- Achimus autem genuit Eliudem, bus autem genuit Judam et fratres e- 15 Eliud autem genuit Eleaza

rum, Eleazarus autem genuit Mate 3 Judas autem genuit Pharesum thanem, Matthan autem genuit Jaet Zaramume Thamarâ, Pharesus au- cobum, tem genuit Esromum, Esromus au- 16 Jacob autem genuit Josephum tem genuit Aramum,

virum Mariae, ex quâ genitus est 4 Aramus autem genuit Aminada- JESUS, ille qui dicitur Christus. bum, Aminadabus autem genuit Naas- 17 Universae igitur progenies ab sonem, Naasso verò genuit Salmonem, Abrahamo usque ad Davidem, pro

5 Salmo verò genuit Boozum e genies quatuordecim : et a Davide Rachabâ, Boozus autem genuit Obe- usque ad transportationem Babylonidem e Ruthâ, Obedes autem genuit cam, progenies quatuordecim : et a Jesser,

transportatione Babylonicâ usque ad 6 Jesse verò genuit Davidem illum Christum, progenies quatuordecim. regem, David autem rex ille genuit 18 f Jesu verò Christi nativitas ita Solomonem ex eâ quae fuerat uxor fuit : Quum enim mater ejus Maria Uriae,

desponsata esset Josepho, priusquarr. 7 Solomon verò genuit Roboa- ipsi convenissent, inventa est gravida mum, Roboamus autem genuit Abiam, esse a Spiritu Sancto. Abias autem genuit Asam,

19 Porrò Josephus vir ejus, quum 8 Asa autem genuit Josaphatum, esset justus, et nollet eam ignominiae Josaphatus autem genuit Joramum, exponere, voluit clàm eam dimittere. Joramus autem genuit Hoziam, 20 Haec autem quum in animum

9 Hozias autem genuit Joatha- induxisset, ecce angelus Domini in mum, Joathamus autem genuit Acha- somnio apparuit ei, dicens, Josephe, zum, Achazus autem genuit Eze- fili Davidis, ne metue accipere Marichiam,

am uxorem tuam; nam quod in ea 10 Ezechias autem genuit Manas- genitum est, ex Spiritu Sancto est. sen, Manasses autem genuit Amo- 21 Pariet autem filium, et vocabis nem, Amon autem genuit Josiam, nomen ejus Jesum: ipse enim libera.

11 Josias autem genuit Jechoniam bit populum suum ex peccatis ipsius. et fratres ejus, in transportatione illà 22 (Totum hoc autem factum est, Babylonicâ :

ut impleretur quod ait Dominus per 12 Post transportationem autem prophetam, dicentem, llain Babylonicam, Jechonias genuit 23 Ecce, virgo illa praegnans erii, Salathielem, Salathiel autem genuit et pariet filium, et vocabis nomen en Zorobabelem,

jus Emmanuel ; quod est, si interpre13 Zorobabel autem genuit Abiu- teris, Nobiscum Deus.) nem, Abiud autem genuit Eliachi. 24 Experrectus autem Jasenbus

an,

suam.

Q

eo.

ex somno, fecit ut ei imperâ rat an- nio ne revertei entur ad Herodern, per gelus Domini, et accepit uxorem su- aliam viam regressi sunt in regionern

25 Sed non cognovit eam, quous. 13 Ipsis autem regressis, ecce, a.. que peperisset filium illum suum pri- gelus Domini apparet in somnio Jo. mogenitum: vocavitque nomen ejus sepho, dicens, Experrectus accipe pyJESUM.

erulum et matrem ejus, et fuge in

Aegyptum; et esto illic usquedum CAP. II.

dixero tibi ; futurum est enim, ut UUM ergo natus esset Jesus in Herodes quaerat puerulum, ad eum

cá Bethleemà quae est Judaeae, perdendum. tmporibus Herodis regis, ecce Magi 14 Ile verò experrectus accepit s Oriente advenerunt Hierosolymam, puerulum et matrem ejus nocte, et

2 Dicentes, Ubi est ille rex Jucae- seressit in Aegyptum : orum, qui natus est ? vidimus enim e- 15 Et fuit illic usque ad obitum jus stellam in Oriente, et venimus ut Herodis; ut impleretur quod ait Doadoremus eum.

minus per prophetam, dicentem, Ex 3 His autem auditis, Herodes rex Aegypto vocavi filium meum. turbatus est, ei tota Hierosolyma cum 16 Tum Herodes, quum vidisset

se illusum esse a Magis, excanduit 4 Et congregatis omnibus prima. valde, et, missis carnificibus. intereriis sacerdotibus et scribis populi, per- mit omnes pueros qui erant in Bethcontatus est ab eis ubi Christus ille leem, et in omni confinio ejus, a binasciturus esset.

mulis et infra, secundùm tempus quod 5 At illi dixerunt ei, In Beth- exquisierat ex Magis. leemâ quae est Judaeae: sic enim 17 Tunc impletum fuit quod ait scriptum est per prophetam,

Dominus per Hieremiam prophetam, 6 Et tu Bethleema, terra Judae, dicentem : nequaquam minima es inter duces 18 Vox in Ramâ audita est, laJudae, ex te enim exibit dux qui pas- mentatio, et fetus, et ejulatus mulcet populum illum meum Israëlem. tus. Rachel plorans filios suos, et

7 Tum Herodes, clàm vocatis Ma. noluit consolationem admittere, de eo gis, exquisivit ab eis quo tempore quod non sint. stella apparuisset.

19 Quum autem obiisset Herodes, 8 Et, eis Bethleemam dimissis, ecce angelus Domini in somnio

appadixit, Profecti, penitùs exquirite de ruit Josepho in Aegypto : puerulo illo : postquam autem illum 20 Dicens, Experrectus accipe puinveneritis, renunciate mihi, ut et ego erulum et matrem ejus, et proficiscere veniam et adorem eum.

in regionem Israëlis : mortui sunt a 9 Ipsi verò, audito rege, profecti nim qui petebant animam pueruli. sunt: et ecce, stella, quam viderant

21° ne verò experrectus accepi in Oriente, praeibat eis, donec venit puerulum et matrem ipsius, et venit steticque supra locum in quo erai in regionem Israëlis. puerulus ille.

22 Quum autem audisset Arche 10 Visâ autem stellâ, gavisi sunt laum regnare in Judaeâ pro Hero le zaud'o magno valde:

patre suo, timuit illuc abire : verùm 11 Et ingressi domum, invenerunt divinitus admonitus in soinnio, secespuerulum cum Marià matre ipsius; sit in partes Galilapae. et prostrati adɔraverunt eum; aper- 23 Et quum eò venisset, habitavit tisque thesauris suis, obtulerunt ei in urbe

dicitur Nazareth : ut ini munera, aurum, et thus, et myrrham. pleretur quod dictum est per prophe

quae

12 Et divinitus admoziti in som- ias, fore ut Nazarenus vocaret ır.

TEui! Joannes Baptista

. praedi

T

:

CAP. III.

15 Respondens autem Jesus dixi NEMPORIBUS autem illis ad- ad eum, Omitte me nunc; ita enim

decet nos implere omnem justitiam. cans in deserto Judaeae:

Tunc omittit eum. 2 Dicensque, Resipiscite, apprs- 16 Et baptizatus Jesus ascendio pinquavit enim regnum coelorum. statim ex aquâ; et, ecce, aperti sunt

3 Nam hic est ille de quo dictum ei coeli, et vidit Spiritum Dei deseen est per Esaiam prophetam, dicentem, dentem quasi columbam, et venientero Vox clamantis in deserto, Parate viam super ipsum : Domini, complanate semitas ejus. 17 Et, ecce, vox adfuit e coelis,

4 Ipse verò Joannes habebat ves- dicens, Hic est Filius ille meus, ditimentum suum e pilis camelinis, et lectus ille, in quo acquiesco. zonam coriaceam circum lumbos suos; alimentum autem ejus erat lo

CAP. IV. icustae et mel agreste.

UNC Jesus subductus fuit in 5 Tunc exivit ad eum Hierosolva desertum a Spiritu, ut tentarema, et tota Judaea, totaque regio cir- tur a diabolo. cumjacens Jordani,

2 Et quum jejunâsset dies qua6 Et baptizabantur ab eo in Jor- draginta et noct quadraginta, posdane, confitentes peccata sua.

tea esuriit. 7 Quum vidisset autem'multos ex 3 Et quum venisset ad eum tentaPharisaeis et Sadducaeis venientes ad cor, dixit, Si Filius es Dei, dic ut isti baptismum suum, dixit eis : Progenies lapides panes fiant. viperarum, quis vubis praemonstravit 4 At ille respondens dixit, Scrip ut fugeretis a futurâ irá ?

tum est, Non solo pane vivet homo, 8 Ferte igitur fructus convenien- sed ex quovis verbo prodeunte per os tes resipiscentiae :

Dei. 9 Et ne putate vobis dicendum a- 5. Tunc assumit eum diabolus in pud vos ipsos, Patrem habemus Abra- sanctam urbem, et statuit eum super hamum; dico enim vobis Deum pos- pinnas templi: se etiam ex lapidibus istis excitare li- 6 Dixitque ei, Si Filius es Dei, deberos Abrahamo.

jice teipsum deorsum ; nam scriptum 10 Jam verò etiam securis ad ra- est, Angelis suis mandabit de te ; et dicem arborum posita est. Omnis igi- ipsi attollent te in manus, nequando tur arbor, non ferens fructum bonum, offendas ad lapidem pedem tuum. exciditur, et in ignem abjicitur.

7 Dixit ei Jesus, Vicissim scrip11 Ego quidem baptizo vos aquâ tum est, Non tentabis" Dominum ad resipiscentiam; is verò, qui ponè Deum tuum. me venit, validior me est, cujus non 8 Rursum, assumit eum diabolus sum dignus qui soleas portem : ipse in montem sublimem valde, et ose vos baptizabit Spiritu Sancto et ig- tendit ei omnia regna mundi. et glo.

riam eorum : 12 Cujus ventilabrum est in manu 9 Dixitque ei, Haec omnia tibi danue, et qui perpưrgabit aream suam, bo, si prostratus adoraveris me. et coget triticum suum in horreum ; 10 Tunc dicit ei Jesus, Abi, Satapaleam autem exuret igni inexstincto. na; scriptum est enim, Dominun

13 , Tunc advenit Jesus a Gali- Deum tuum adorabis, et ei soli ser. laeâ ad Jordanem, ad Joannem, ut vies. baptizaretur ab eo.

11 Tunc omittit eum diabolus ; 14 At Joannes obnixè prohibebat et, ecce, angeli accesserunt, ei niniseum, dicens, Mihi opus est ut a te trabant ei. baptizer, et tu venis ad me ?

12 I QUUM audisset autom Je

[ocr errors]

lim :.

[ocr errors]

Hus Joannem traditum esse in cus- consedisset, adiêrunt eum discipuli o todiam, rediit in Galilaeam :

jus. 13 Et relictâ Nazareth, venit et 2 Tunc, aperto ore suo, docebat habitavit in Capernaumo, urbe mari

eos, dicens, timâ, in finibus Zabulon et Nephtha- 3 Beati pauperes spiritu: quoniarn

ipsorum est regnum coelorum. 14 Ut impleretur quod dictuin est 4 Beati qui lugent: quoniam ipsi per Esaiam prophetam, dicentern,

solamen recipient. 15 Terra Zabulon, et terra Neph- 5 Beati qui sunt mites: quoniam whalim, ad viam maris. secus Jorda- ipsi terram haereditario jure obtinenem, Galilaea Gentium :

bunt. 16 Populus positus in tenebris vi- 6 Beati qui esuriunt et sitiunt jus. dit lucem magnam ; et positis in re- titiam: quoniam ipsi saturabuntur. gione et umbrâ mortis, lux exorta est. 7 Beati qui sunt misericordes •

17 ( Ex eo tempore coepit Jesus quoniam ipsis inisericordia tribuetur. praedicare, et dicere, Resipiscite; ap- 8 Beati qui sunt mundo corde : propinquavit enim regnum coelorum. quoniam ipsi Deum videbunt.

18 Ambulans autem Jesus ad mare 9 Beati qui sunt pacifici . quoniam Galilaeae, vidit duos saties, Simo- filii Dei vocabuntur. nem, qui dictus est Petrus, et An- 10 Beati quos persequuntur homidream fratrem ejus, jacientes rete in nes justitiae causâ: quoniam ipsorum mare; erant enim piscatores.

est regnum coelorum. 19 Et dicit eis, Sequimini me, et 11 Beati eritis quum vos convitiis faciam vos piscatores hominum. affecerint et persequuti fuerint, et

20 Illi verò statim, omissis reti- mentientes dixerint quidvis mali adbus, sequuti sunt eum.

versùs vos, propter me. 21 Tunc progressus illinc, vidit 12 Gaudete et exultate; quoniam alios duos fratres, Jacobum filium le- merces vestra multa est in coelis: ita kedaei, et Joannem fratrem ejus, in enim persequuti fuerunt prophetas qui navigio cum Zebedaeo patre suo, sar- fuerunt ante vos. cientes retia sua; et vocavit eos. 13 9 Vos estis sal terrae. Quòd si

22 Illi autem statim, omisso navi- sal infatuatus fuerit, quo salietur? ad gio et patre suo, sequuti sunt eum. nihil valet ampliùs, nisi ut abjiciatur

23 Et obivit totam Galilaeam foras, et conculcetur a quibusvis. Jesus, docens in synagogis ipsorum,

14 Vos estis lux mundi. Non poet praedicans evangelium regni, et test urbs oecutari supra montem pum sanans quemvis morbum, et quemyis sita. languorem in populo.

15 Neque accendunt lucernam, et 24 Tunc emanavit fama ipsius in ponunt eam subter modium, sed ir totam Syriam; et obtulerunt ei om- candelabrum; et splendet omnibus nes malè affectos, variis morbis et qui sunt in domo. cruciatilus detentos, et daemoniacos, 16 Ita splendeat lux vestra coram et lunaticos, et paralyticos; sanavit. hominibus, ut videant vestra bona ofrie eos.

pera, glorificentque Patrem illum ves25 Et sequuta est eum turba mul- trum qui est in coelis. is a Galilaeâ ac Decapoli. et Hiero- 17 | Ne existimate me venisse ut solymis, et Judaeâ, et regionibus trans dissolvam legem aut prophetas : non Jordanem sitis.

veni ut ean dissolvam, sed ut can

impleam. CAP. V.

18 Amen quippe dico vobis, usUUM vidisset autem turbam, quedum praeterierit coelum et terra

ascendit in montem : et quum iola unum aut unus apex nequaquam

Q

« PoprzedniaDalej »