Balto-Slavic Accentual Mobility

Przednia okładka
Mouton De Gruyter, 26 mar 2009 - 274
What is the prehistory of Russian accent alternationsalso found in other Slavic languages and Lithuanian? With this question as its main focus, the volume examines the accentuation systems of a number of Indo-European languages. With its comprehensive history of research it serves as an introduction to the field of Balto-Slavic and Indo-European accentology.

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Informacje o autorze (2009)

Thomas Olander, University of Sofia Kliment Ohridski, Bulgaria.

Informacje bibliograficzne