Historya literatury Polskiéj, Tom 2

Przednia okładka
Nakładem Michała Glücksberga, księgarza, 1871
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 244 - Obraz wieku panowania Zygmunta III króla polskiego i szwedzkiego zawierający opis osób żyjących pod jego panowaniem, znamienitych przez swe czyny pokoju i wojny, cnoty lub występki, dzieła piśmienne, zasługi użyteczne i celne sztuki porządkiem abecadła ułożony przez etc.
Strona 163 - ... przystąpiwszy do mnie, ciężki mi on wyciął policzek i znowu po izbie, jak przedtem przechodził się. Kryminałem byłoby spytać się za co to, w milczeniu skromnem, z oczyma w ziemię spuszczonemi, czekałem końca; wtem ojciec mój rzucił mi się na ramiona i mówić ze łzami począł: „Synu mój! ja symplak...
Strona 324 - Oddając hołd winnej pochwały Mikołajowi Kopernikowi pokazać, jak wiele mu winne były Nauki Matematyczne, mianowicie Astronomia w wieku, w którym żył, z których poprzedników, jak wiele i jakim sposobem korzystał, i jak wiele mu są winne w czasie teraźniejszym.
Strona 394 - ... zabójstwo, potajemnie, milczkiem, z tyłu godząc. Daleki zamach ledwo nie straszniejszy od samego uderzenia. Nie śmierć, ale droga do śmierci, ale kręte do tego ścieżki, manowce sieją postrach. Wikła się myśl ludzka w tym labiryncie. Natenczas złowieszcze przeczucie całą moc swoją 152 odzyskuje na duszy naszej.
Strona 375 - Janowi Czeczotowi, Tomaszowi Zanowi, Józefowi Jeżowskiemu i Franciszkowi Malewskiemu — Przyjaciołom moim — na pamiątkę szczęśliwych chwil młodości, którą z nimi przeżyłem — poświęcam.
Strona 58 - Stefana Czarnieckiego, o powrocie króla do Polski, i wkrótce potem Miller odstąpił od Częstochowy. Na ostatniem zgromadzeniu rady klasztornej w najtrudniejszych okolicznościach, przeor tak wykładał stygnącym braciom powody do wytrwania: „Jeżeli w skutek kapitulacyi opuścimy klasztor, któż wstrzyma bezbożników? Łatwo przewidzieć los tych świętych murów, będą zniszczone; i to właśnie nakazuje nam nie ustąpić kroku. Przypomniałbym wam wasze śluby, powinność przelania...
Strona 371 - Gdy by ż na tym przestał zagajeniu gładkoby poszło, bo skromny autor zwykle w inną stronę rozmówkę zwraca. Ale gość chwali, wyzywa do objaśnień; plączą się słówka, z mętnego octu wysuwają się oczka autorskiej oliwy i ciężkie wywołują wyznanie i utyskiwanie „ale bo nas twe dzieła nie dochodzą".
Strona 235 - O STATYSTYCE POLSKI KRÓTKI RZUT WIADOMOŚCI POTRZEBNYCH TYM, KTÓRZY TEN KRAJ CHCĄ OSWOBODZIĆ I TYM, KTÓRZY W NIM CHCĄ RZĄDZIĆ...
Strona 43 - Boże mój, jeśli kto sposobniejszy do pypcia jak młodzieniaszek! A jeszcze im dwojakie więc rady pypcie rosną: Jedne szkolne, drugie piekielne. Kiedy się owo młodzieniaszek imię wszetecznych słóweczek, jużeż źle. około niego, pypeć na języku piekielny; kiedy owo młodzieniaszek piosneczki lada jakie rad śpiewa, juież na języku pypeć ; kiedy toż klnie , czarty wspomina , złorzeczy: ai to nie kokoszy, ale djabelski pypeć.
Strona 384 - Jest to poeta rozmyślacz, mąż namiętny, liryk z daru i użyczenia nieba, filozof własnego serca. Zawsze duma i marzy, i miewa swoje widzenia. W jednej tylko Grażynie o sobie zapomniał.

Informacje bibliograficzne