San Ignacio de Loyola, ascética y mística: los Ejercicios espirituales relaciondados con la autobiografía del Santo

Przednia ok³adka
Imprenta y encuadernaciones de San José, 1946 - 224

Z wnêtrza ksi±¿ki

Co mówi± ludzie - Napisz recenzjê

Nie znaleziono ¿adnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wy¶wietl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyra¿enia

Informacje bibliograficzne