Obrazy na stronie
PDF
[merged small][ocr errors]

DZIEJÓW LITERATURY
POLSKIEJ

podług notat

ALEKSANDRA ZDANOWICZA

oraz Innych źródeł

opracował i do ostatnich czasów
doprowadził

Leonard Sowiński.

Tom II.

WILNO.

Nakładem 1 drukiem Jóaeffa Zawadzkiego.

1875.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Ważne sprostowania i dopełnienia
do tomu !-<*•

Na str. 393 w wierszu 31 zamiast poemat czytać należy: większą połom(poematu.

— — — — — — opisujący — — opisującego.

— — — — 3 od dołu zamiast 23 — — 25

— — — w przedostatnim i ostatnim wierszu wyrazy: Druga połowa zostaje

dotąd w rękopiimie wyrzucić należy. Na str. 510 wiersze: 15 (od siowa Otwarcie), 16 i dalsze ai do 22 wyrzucić. Dzieło Radziwiłła nigdy nie było na indeksie. W błąd mię wprowadził W. A. Maciejowski, za którym ufając jego powadze, w najlepszej wierze powtórzyłem tę bajkę. *)

Na itr. 660—662: Zbigniewa Morsztyna z liczby poetów całkiem wykreślić należy. W bibliotece Ossolińskich wynaleziony został (po wydrukowaniu I tomu niniejszego dzieła) manuskrypt poezyj Andrzeja Morsztyna, w znacznej części niewydanych. Zbiór ten ma tytuł „Lutnia." Część pośmiertnych poezyj Andrzeja wydał Wt. Wężyk w Poznaniu, lecz autora fałszywie nazwał Zbigniewem. Tak więc wszystko co powiedziano o poezyach Zbigniewa Morsztyna stosować należy do Andrzeja.

Na str. 327, w wierszu 27 dodać należy: 5) „fforais, in qua continetur vetustissima Gforaisciorum gentis genealogia et encomium" (wydał professor Okęcki w r. 1875). Jest to wierszowana genealogija domu Gorajskich.

Na str. 511 w wierszu 18 dodać: Mamy takie ułamki z dyaryuszów podróży Stanisława z Kunowy Oiwiecima, dworzanina Władysława IV, odbytych pomiędzy 1625 a 1650 r. w towarzystwie jui to Krasińskiego Jerzego do Carogrodu, już młodych Koniecpolskich do Niderlandów, już posłów polskich jadących do Paryża dla poślubienia Władysławowi IV Maryi Ludwiki, wreszcie w towarzystwie Aleksandra Lubomirskiego do Wioch. Ułamki te zawarte w ciekawym pamiętniku tegoż Oświecima (przechowującym się w bibliotece Ossolińskich) wydał z rękopismu KI. Kantecki (Lwów, 1875). Wiele jest tam ustępów nader zajmujących, szczególniej w opisie podróży do Turcyi, oraz tój, którą autor odbywał w orszaku Maryi Ludwiki jadącej do Polski.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »