Obrazy na stronie
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]

LILL, EPOKA WAZÓW

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Swobody i swawole, pochopy do ucisku i reakcye, walki orężne z nieprzyjaciółmi kraju i piśmienne z polityczncmi lub religijnemi przeciwnikami – słowem wszystkie strony życia narodowego, za Wazów doskonale odbiły się w poezyi ówczesnéj. Owszem, poezya najwybitniej niż inne gałęzie piśmiennictwa wyryła na sobie całą fizyonomję ducha Polaków, jeśli za poezyę zechcemy uważać formę wierszowaną, w którą w epoce naszéj Polacy lubili ubierać i dzieje swojego kraju i swoją modlitwę do Boga i swoje pochwały możnym i szyderstwa z przeciwników. Forma wierszowana służyła do codziennego niemal użytku, tak w domowym jako i publicznym zawodzie; łacno więc zgadnąć, że w takim stanie rzeczy musiało jéj braknąć na wzniosłości co rusza serca, na sile i energji, słowem na warunkach stanowiących poezyę. Piękne nawet co do wykonania utwory owoczesne Klonowiczów, Szymonowiczów, Miaskowskich, Grochowskich, nie odznaczały się

« PoprzedniaDalej »