Obrazy na stronie
PDF
ePub

effe duxi in comparatione IN III. NOCTURNO. illius.

Ant. 4. Propósui sapién Ň. Exístimo ómnia detiam adducere mihi ad triméntum effe propter convivendum, fciens quóeminentem fciéntiam Jeniam inecum communica- su Christi Dómini mei. bit de bonis. Sap. 8.

* Et divitias. Sap. 7. Ant. 7. Quæsivi fa- Philip: 3. piéntiam palam in oratió R. ix. Sapiéntia bonóne mea , & effióruit tar rum omnium mater eft , quiam præcox uva. Eccli. quam sine fictióne didici, 51.

& fine invidia commúniAnt. 1. Invénti sunt fer- co: infinitus enim thesáumónes tui, Dómine , & rus est , * Quo qui uņi comédi eos : & factum est funt , † Participes facti mihi verbum tuum in læ- sunt amicitiæ Dei. títiam cordis mei. Jerem. V. Bonus homo de bo15..

nc thesauro cordis fui pro. Scrutábor legem fert bonum. * Quo qui tuam , Dómine,

usi sunt. Glória. † PartiR. Et custódiam illam in cipes. Sap. 8. Luc. 7. toto corde meo. 18. 113. Te Deum. . vij. Super falútein

AD LAUDES. & fpéciem dilexi fapiéntiain :

Uit gratus Deo, luce habére illam : vene 1, eruditus omni farunt autem mihi omnia piéntiâ, & erat potens in bona pariter cum illa. verbis & in opéribus fuis.

v. Quæ desúrsum est A. 7. fapiéntia , pudíca est, pa Art. 5. Juxta manum cífica , plena misericór- Dei fui bonam fuper le diâ & fructibus bonis. * Et parávit cor suum , ut inpropósui. Sap. 7. Jac. 3. vestigaret legem Dómini,

B. viij. Optávi, & da- & fáceret & docéret. i. tus eft mihi fenfus: & in- Efdr. 7. vocávi , & venit in me Ant. 8. Poftquàm se Spiritus fapiéntiæ: & præ- ampliùs dedit ad diligenpólui illam regnis & sé- tiam lectiónis legis & Prodibus, * Et divitias nihil phetárum, vóluit & ipfe

Et propósui pro Ant.F eruditus omnifa

ere quæ ad doctri

Oratio. & nt. Prolog. Eccli.io. Int. 3. Cúm esset fa- tuæ filios , ficut non ceffas atifiimus, docuit pó- erudire , ita non définis

: quæsivit verba adjuváre: da fidélibus tuis ia , & confcripfit ser- interceffióne beáti N. que ines rectiflimos ac veri- eis ætérnæ salutis minife pienos. Ecclef. 12. trum tribuisti, ut, te miAni. 7. Collaudábunt seránte , fciéntiam recta alti fapiéntiam ejus , & faciéndi, & virtútem cáque in fæculum non de- piant exequendi. Per Dóbitur. Eccli. 39.

minum. Capitulum. Sap. 7.

Alia Oratio. MIbi dedit Deus di- E cita, Dómine , in præsúmere digna horum quo Beátus N. servivit, quæ mihi dantur : quó- studeámus amáre" quod

ut eodem nos replénite , niam ipfe fapiéntiæ dux eft & sapiéntium emen

amávit , & opere exercedátor : in manu enim il

re quod docuit. Per....

in unitate ejusdem. líus , & nos & sermónes noitri, & omnis fapiéntia,

AD TE RTI A M. & óperum íciéntia & dif Capitulum ut in primis ciplina..

Vesperis. X. Annuntiavi jufti K. brev. Da mihi inteltiam tuam in Ecclélia ma- léctum , & fcrutábor legna ;

gem tuam. Da mihi. K. Ecce lábia mea X. Státue servo tuo elónon prohibébo: Dómine, quium tuum, Dómine. tu fcisti. Pfalm. 39.

Da mihi. Glória. Da mihi.
Ad Benedi&tus

I falm. 118.
Ant. 1. Sapientia &

V. Os meum loquécur fortitúdo Dómini funt : fapiéntiam; tibi , Deus , confiteor ,

R. Et meditátio cordis teque laudo : quia fapién- mei prudentiam. PS: 48. tiam & fortitudinem de AD SEXTA M. dilti mihi. Dan. 2.

Capitul. ut in Laudibus.

R. brev. Viam veritátis Verfis ut suprà in primis elégi, judícia tua non sum Vefperis. oblitus. Viam.

Ad Magnificat V. Adhæfi teftimoniis Ant. 6. Qui docti fúetuis, Dómine. Viam. Gló- rint, fulgébunt quafi fplenria. Viain.

dor firmamenti: & qui ad V. A judiciis tuis non justítiam erudiunt multos, declinávi;

quafi ftellæ in perpétuas R. Quia tu legem po- æternitátes. Dan. 12. fuifti mihi. Pf. 178. Oratio ut suprà ad Luud.

AD NON IM. Capitulum.

Prov. 3.

COM MUNE B

Eátus homo qui in-
venit fapientiam , &

SANCTORUM qui affluit prudentiâ : mé- PRESBYTERORUM. lior est acquisitio ejus ne

INI. VESPERIS. gociatióne argenti, & auTi primi & puriflimi fruc- Capitulum. 2. Paral. 31. tûs ejus : pretiosior est Peratus eft bonum cunctis opibus ; & ómnia & rectum & veru quæ deliderántur , huic

coram Dómino non valent comparari. Deo luo in univérfa cul

R. brev. Veritátem tuã túra domûs Dómini juxta & falutáre tuum dixi. Ve- legem & cæremonias ritátem.

voléns requirere Deum V. Non abscóndi mise- fuum in toto corde fuo : ricórdiam tuam, & veri- fecitque & profperátus tátem tuam. Veritátem. est. Glória. Veritátem. Psalm.

R. Dedit illi Dóminus 39.

Sacerdotium, 'Complévit 7. Pronuntiavi ómnia manus ejus , & unxit illum judicia oris tui :

óleo fanéto. | Factum est 74. In via testimonió- illi in testamentum , fungi

tuórum delectatus Sacerdotio, & habére laufum. Pfalm. 118. dem, & glorificáre pópu

lum suum in nomine ejus. AD II. VESPERAS.

W. Ex hominibus afsúmCapitulum , Hymnus & ptus pro hominibus coniti

[ocr errors]

rum

[ocr errors]

Hebr. 5
H Y

ur in iis quæ funt ad ris almi rum, ut offerat dona &

Flamen inúngis. rificia. Complévit. Amen. ória. # Factuin. Eccli. V. Sacerdotes tui in

duántur justitiam, M N VS.

K. Et Sancti tui exúlAm fatis fluxit cruor tent. Pfalm. 131. hostiárum.

Ad Magnificat ristinæ cefient holocauf Ant. 6. De Sacerdótita legis.

bus non interibit vir à faChriste,

i quos formas, cie mea , qui ófferat homelióra libant locautómata , & incendat

Sacra ministri. facrificium. Jerem. 32. PINGU E libámen no-. Oratio ut infrà ad Laud.

vus & Sacérdos Orbe jam toto Deus im

AD MATUT I NUM. inolátur :

Invitat. Sacerdotem in Se lubens aris litat in- ætérnum Jefum Christum, cruento

Venite, adorémus. Hebr. Fúnere Christus. TALE nil priscis Pátri Psalmus Venite pag.6. bus tribútum:

IN I. NOCTURNO. Angelis nufquam data par potéftas.

Ant. 8. Designávit DóPer Sacerdotes Deus ipfe minus septuaginta duos, jugem

& misit illos ante fáciem Se dat in escam. fuam in omnem civitátein FAC, Sacerdotes tua fa- & locum quò erat ipfe cra tractent

ventúrus. Luc. 10. Pé&tore integro manibút Ant. 2. Accépit Jefus que puris,

panein , & grátias agens Christe, fac ardor facer fregit & dixit: Accipite & ut ministros

manducate : Hoc est corApplicet aris.

pus meum. Similiter & LUMINIS fplendor , cálicem , dicens : Hix caPatris una proles,

lix novum teftaméntum Christe, te pronus vene- eftin sánguine meo: Hoc

fácite in meam commc. Qui Sacerdotes per amó- moratiónem. 1, Cor. 11,

rétur orbis,

Dan. 3:

R. ).

Án. 8. Insufflávit & minis exercétis judícium, dixit eis : Accipite Spiri- sed Dómini : & quodtum Sanctum : quorun re. cúmque judicaveritis, in miséritis peccáta , remit- vos redundábit. túntur eis ; & quorum re

y. Nolite judicáre fetinuéritis , reténta sunt. cúndùm fáciem , fed jufJoan. 20.

tum judicium judicáte. V. Benedicite , Sacer- * Non enim. Glória.* Non dotes Domini, Dómino. enim. 2. Par. 19. Joan.7.

R. Laudáte , & fuper- IN II. NOCTURNO. exaltáte eum in fæcula.

Art. 7. Sanctificámini
Vós
genus

eléc- & eítóte fancti: custodite tum, regále facerdotium, præcepta mea , & fáciie gens fanéta, pópulus ac- ea. : Ego Dóminus qui quisitiónis : * Ut virtútes sanctifico vos. Levit. 20. annuntiétis ejus qui de té Art. 1. Ambulétis dinebris vos vocávit in ad- gnè Deo per ómnia plamirábile lumen um

m. céntes, in omni opere ♡. Si custodiéritis pac- bono fructificantes in fum meum, ait Dóminus, fciéntia Dei. Colol. 1. tritis mihi in pecálium, & Ant. 3. Erit hoc vobis in regnum sacerdotále , & legitimum fempiternum , gens fancta. * Ut virtútes. ut orétis filiis Ifraël & 3. Petr. 2. E.cod. 19. pro cunctis peccátis eó. ij. Impleftis manus

rum. Levit. 16. veftras Dómino : Ac V, Dómine , quis hacédite , & offérte víctimas bitábit in tabernáculo tuo? & laudes in domo Dó R. Qui ingréditur fine mini.

mácula , Pf. 14. V. Superædificámini R. iv. Secúndùm eum domus fpirituális , facer- qui vocávit vos, sanctum dótium fanctum , offerre Et ipsi in omni converfpirituáles hóstias , accep- fatióne fancti fitis : quótábiles Deo per Jesum niam fcriptum est: Sancti Chriftum. Accédite. 2. eritis , quia ego sanctus Paral. 29. 1. Petr. 2. fum.

R. iij. Vidéte quid fa W. Ego fum Dóminus ciátis :

Non enim hó- Deus vefter : fancti eftó

pro

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

1

« PoprzedniaDalej »