Obrazy na stronie
PDF
ePub

de ipsius. Allelúia , allel. putábat. Glórią. * Diputaallel. Pf. 36.

bat. A&t. 17. Eccli. 48. Post j. Lett. R. Exurge IN II. NOCTURNO in gentes , nunc ego mitto

Ant. 2. Cùm sumpsillet te aperire óculos eórum, * Ut convertántur à té- cor ejus audáciam prop

étiam nebris ad lucem , & de ter vias Dómini poteftáte sátanæ ad Deü. excelsa & lucos abstulit.

2. Paral. 17. y. Scient quia ego sum Ant. 7. Adjuvabant Dóminus Deus eórum eum omnes fratres ejus dabo eis cor , & intélli- & universi qui fe conjúngent aures, & audient. xerant. 1. Mach. 3. Ut. Glória. * Ut.

Ant. 6. Erat manus

Dómini cum eis : multálPoft ij. Lec. R. Dixit Dóminus illi : Noli timé

númerus credéntium que

convérfus eft ad Dómire, fed lóquere , & ne

num. A&t. 11. táceas : propter quod ego fum tecum, & nemo ap-.

V. Dicent inter gentes:

R. Magnificávit Dómiponétur tibi ut nóceat te :

cum eis. Allel. Quóniam pópulus eft allel. allel. PS, 1250,mihi multus in hac civi- Ex Flodoard. Lib.i. hist. táte. ¥. Verbum meum Remenf. & aliis. non revertétur ad me vá

Leftio. iv. cuum , fed faciet quæcúm Eráctis olim ad Eque vólui , & profperá

vangélii prædicabitur. * Quóniam. Glória. tiónem Apoftoló* Quóniam. A&. 18. IS.

rum pro Chrifto legatió55.

nibus, cum felici fucceffu Poft iij. Lett. R. Incita- christiána religio mártybátur fpiritus ejus in ipso, rum sánguine fæcundáta , videns idololatriæ dédi- magnum in dies susciperet tam civitátem , * Disputá- incrementum , viris Apofbat igitur in foro per tólicis fidem Evangélicam omnes dies , ad eos qui per universum orbem anaderant. y. Surrexit quasi nuntiántibus ; non longo ignis , & verbum ipsius poft témporum interval. quasi fácula ardebat. * Dif- lo, ex urbe Roinâ pro

nus

fácere cu

[Sept.)

Ss. Sixti & Sinicii. diérunt invicti fidei chrif- ram, Sueffionem proficiftiánæ propugnatores qui cúntur: In qua , permúltis per omnes terrárum

pro

eórum curâ ad verum Dei vincias verbum falutis æ- cultum convérsis,cæpit iltérnæ hominibus intrépi- licò christianórum númedè prædicárent. Ex illó- rus mirum in modum aurum número fuérunt viri géri. Cùmque fama sancti sanctíffimæ vitæ Sixtus & tátis illórum apud vicinos Sinícius , quos Póntifex pópulos undequáque viRománus,ut eléctos Chrif géret, Sixtus divino infti milites, in lege divina tinctu , Remórum civitáinftrúctos, cælesti provi- tem repetiit, in qua pridéntiâ cum Mémmio & mus Cathedram Episcoáliis quàm pluribus in Gál- pálem obtinuit ; Sinicium liam destinávit.

verò Sueflionénsı prætéR. Pópulus qui ambu- cit Ecclefiæ. lábat in tenebris , vidit lu R. Cum evangelizáscem magnam : * Habitán- fent civitáti illi , & dotibus in regióne umbræ cuissent' multos, revérfi mortis lux orta eft eis. sunt * Confirmantes áni

W. Hic suádens avértit mas discipulórum, exhormustam turbam dicens : tantésque ut permanérent quóniam non sunt dii, qui in fide. V. Circuíbant mánibus fiunt. * Habitán- cunctas urbes , atque erutibus. Glória. * Habitán- diébant populum. Contibus. If. 9. Ad. 19.

firmantes. Glória. * Con

firmantes. A&t. 14. 2. Par. A

Mbo igitur , Sixtus 17. nempe & Sinicius

Lectio vj. profécti, & Christi doctri

greverticula promulgántes, gem rexit, ut talentum tandem Remos appulé- libi à Deo concréditum , runt, & ibi primam fixé- multo cum fænore reddiTunt fedem. Obi aliquán- derit. Sixtus tandem poft diu commoráti, cùm afsi- fuæ peregrinationis curduo labóre parùm aut nihil fum feliciter confummaproficerent , propter per- tum , caléndis Septembris inacem idolorum cultú- diem extrémum , quem

Lectio v.

nam per longi itineris di UTérque ea diligentiâ

ante præviderat , clausit. tiofiórem inclúfit , & offa Ejus corpus in eccléfia quædam Suelliónem tránt quam ipfe conftruxerat, tulit, quæ in majóri Ecå beáto Sinício, cui mó- cléfia honorífice colúnriens iterum curam Re- tur. méntis Ecclefiæ commen R. Magnificátur nodávit , fepultum est. An- men Dómini Jefu : * Ita tequàm verò Suessione | Fórtiter crescébat verdifcéderet Sinícius, fuum bum Dei, & confirmabá-. in locum Divitiánum or tur. V. Deseréntes ceredináffe traditur. Poftquàm mónias patrum fuórum, autem uno anno pópu- quæ in inultitudine deólum Reménsem fecúndùm rum erant, unum Deum Deum pavit , uníus ejuf- coelicoluérunt. * Ita. Giódémque templi ac túmuli, ria. † Fórtiter. Att. 19. cum Sixto prædecessore Judith. 5. méruit consortium. Hinc

IN III. NOCTURNO fanétæ utriusque Pontíficis Relíquiæ nono fæculo Ant. 3. Evangélium nofin eccléfiam beáti Remi- trum non fuit ad vos in gii translátæ funt , & ibi sermóne tantùm, fed & in poft altare sancti Petri re- virtúte & in Spiritu Sancto pósitæ. Distráctis deinde & in plenitudine multa. 1. eórum ófsibus,pars eórum Thell. 1. notabilior ecclesiæ Me Ant. 4. Scitis introitum tropolitanæ data eft;quæ noftrum ad vos, quia non dam ália Anschário Re- inanis fuit; mémores enim ménsi ab Ebbóne páriter eftis laboris noftri. 1. Thell. conceffa; caput vero fanc- 2. ti Sixti ecclesiæ faneti Ant. s. Frater & cooNicásii , ubi cum fancti perátor, & commilito Sinícii bráchio religiosè meus , vester autem Aconservátur. Anno millé- póftolus omnes vos defifimo fexcentésimo vigefi- derábat. Philip. 2. mo nono Simon Episco . Magnificávit Dómnipus Suessionénfis facró- nus fácere nobíscım. tum pignorum partem R. Facti sumus lætánquæ in Metropolitanâ fer- tes. Alleluia , allel, allele Yabátur, in capfam pre- Ps. 125.

Icéhai nuper ,

póstolos

Lé&tio fan&i Evangélii útile quidpiam aggrediásecúndùm Marcum.

tur , ut innováre & pereLectio vij.

Cap. 16.

grinum quid inducere, máI

Jesus Discipulis fuis : giónis , & de Dei glória Euntes in mundum uni- ágitur. vérfum , prædicáte Evan R. Debémus grátias agélium omni creaturæ. Et gere Deo semper provoréliqua.

bis , fratres; quòd elégerit Homília Sancti Joannis

vos Deus primitias in saChrysostomi. lútem in fide veritatis , in Homil

. 7. in cap. 2. Epift. qua * Vocávit vos per E1. ad Corinth. 6.

vangélium noftrum , in A. acquisitiónem glóriæ Dó.

quæ mini noftri Jefu Chrifti. prædicárunt, nunqua præ N. Vobis junctus est dicatúros fuiíTe, nifi divi- Dóminus , & elégit vos, nâ movente grátiâ : & quia dilexit vos, Vocánon modò id non perfec- vit. Glória. * Vocávit. 2, túros , sed neque hac de Theff. 2. Deut. 7. re consultatúros fuifle. A

Lectio viij. ge verò, hódie quoque

imrem excutiamus,

, quòd musque non potuisse eos non modò consuetúdo tam id fuscipere vel cogitáre, antiqua mutaretur , sed énisi Christum fecum ha- tiam quòd mutátio illa buissent; non quia imbe- cum periculo fieret. Crecilies adversùs fortes; non déntem ftatim accidébat quia pauci contra multos; publicári , pelli , à pátria non quia páuperes contra excidere, ab omnibus ódio dívites; non quia indóeti habéri, communem hofcontra sapiéntes aciem inf- tein effe & fuis & aliénis. truébant, sed quia præ .... Ad consuetúdinem judicátæ opiniónis magna & ad perícula id addas vis erat. Scitis enim nihil quod hæc præcépta oneapud homines validius esse rofióra effent, & ea à quivéteris consuetúdinis ty- bus abducebant , lévia & Tánnide. Nihil enim ita facília. Nam à fornicatióturbat ánimum , etiamfi ne ad caftitátem vocabant,

[ocr errors]

bus fuperiores effecti, fpi- Ant. ad gentem quæ

ab amore vitæ ad mor rus & Indus , scirent anitem , ab ebrietáte ad je- mæ expiatiónem, Dei pojúnium, à risu ad lacry- téntiam & benignitatem mas & compun&tiónem , ineffábilem, fidei philosóab avaritia ad paupertá- phiam, Spiritûs Sancti adtem, à securitate ad peri- ventum , córporum resurcula : & per ómnia ex- reétionem & vitæ immortrémam exigebant accura- tális dógmata.Hæc quippe tiónem..... Quid ergo ómnia & his plura barbaillos inducebat? An non rórum gentes piscatores virtus ejus qui prædicabá- in baptitmo mystériis initur , ut palam est ? tiántes, philofophári fua

Ut Christi Apostoli sérunt. Hæc itaque ómnia Cápidè volebámus trá- accuratè fervantes, illa eis dere vobis non folùm E. dicámus, & à vita quoque vangélium Dei, fed etiam nostra demonftrationem ánimas noftras, quóniam rursum ipfis exhibeamus, cariffimi nobis facti eftis. quò utrinque & nos falú

V. Fortis eft ut mors tem consequamur, & illos dile&tio. *Cúpidè. Glória. ad Dei glóriam attrahá

Cúpidè 1. Thel. 2. Cant. mus, quia ipfi est gloria 8.

in sæcula. Amen. Lectio ix.

R. State & tenéte tra. I

Taque ea de causa má- ditiones quas didicistis :

ximè admirári oporté- * Ipfe autem qui dedit bat , quòd bárbaris homi- fpem bonam in gratia, nibus persuáserint ut ta- corda veftra confirmet in lem fidem fufciperent, & omni opere bono. bonam de futúris spem ha . Judícium Patris aubérent, ac depósitâ prió- díte , filii , & fic fácite , ut rum peccatorum sárcinâ, falvi sitis : Deus enim hocum magna ánimi alacri- norávit Patrem in filiis, táte, deinde pro virtúte * Ipfe. Glória. * Ipse. 2. labóres fusciperent , & ad Thef. 2. Eccli. 3. fenfibilia nulla inhiárent

A D LAUDES omnibúfque corpóreis re

.

C Cce ego,ecce ego rituália acciperent dona , 7. ac Perla , Sarmata, Mau- non invocábat nomen

meum

*

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »