Obrazy na stronie
PDF
ePub

ELENCHUS

[blocks in formation]

PASCHALIS IT PONTIFEX ROMANUS.

Epistolæ et privilegia.

GELASIUS II PONTIFEX ROMANUS.

Epistolae et privilegia.

LAURENTIUS VERONENSIS.

De bello Balearico.

ANONYMUS.

Gesta episcoporum Metensium.

PLACIDUS INCERTÆ SKDIS EPISCOPUS.

Liber de bonore Ecclesiæ.

PETRUS DE HONESTIS CLERICUS RAVENNAS.

Regula clericorum.

GREGORIUS PRESBYTER ROMANUS.

Collectio canonum.

THEOBALDUS STAMPENSIS.

Epistolæ.

THEOGERUS METENSIS EPISCOPUS.

Musica Theogeri.

HUGO DE SANCTA MARIA FLORIACENSIS MONACHUS.

Historia ecclesiastica.

Liber qui modernorum regum Francorum continet actus.

De regia potestate et sacerdotali dignitate.

Epistola ad Ivonem Carnotensem.

Vita Sacerdotis episcopi Lemovicensis.

LAMBERTUS AUDOMARENSIS.

Liber floridus. Notitia et Excerpta.

HUGO DE CLERIIS.

Commentarius de Majorstu. et Senescalcia Franciæ.

GUILLELMUS DE CAMPELLIS CATALAUNENSIS EPISCOPUS.

De Sacramento altaris,

Chartæ.

OPUSCULA WUBIA.

De origine anima..

Dialogus inter Cliristianunr et lurkiem:de Fidė Catholica.

ÇALIXTUS II PONTIFEX ROMANUS.

Epistolæ et privilegia:

ŘADULFUS REMENSIS ARCHIEPISCOPUS.

Epistolæ et diplomata.

CONON.S. R. E..CARDINALIS.

Epistolæ.

ERNULFUS ROFFENSIS EPISCOPUS.

Collectanea de rebus Ecclesiæ Roffensiz.

Tomellus vel Epistola de incestis conjugiis.

ARNALDUS S. PETRI VIVI SENONENSIS ABBAS.

Epistolæ.

PONTIUS ABBAS S. RUFI.

Ep stola ad Calmosiacensem abbatem.

JOANNES CONSTANTIENSIS.

Præfatio in librum De computo.

MARBODUS REDONENSIS EPISCOPUS.

(Hide Patrologiæ, tom. GLXXI;)

RADULFUS CANTUARIENSIS ARCHIEPISCOPUS.

Epistola ad Calixtum Il papam.

1033

[ocr errors]

1541

[blocks in formation]

Paschalis II, natione Tuscus, patria Bledonus, A bus infelicibus. « Post mortem Guiberti duo statim antea Rainerius, seu Ragiogerius, monachus Clunia- deliguntur papæ (ait Pandulphus Pisanus) alter post censis et abbas monasterii Sanctorum Laurentii et alterum et unus quidem eodem, alter vero post co Stephani extra muros, presbyter cardinalis tituli S. electionis suæ diem a Adelibus captus, qui Albertus Clementis, electus est in Romanum pontificem die vocabalur, apud S. Laurentium retrudi; et qui 13 augusti 1099 ac postridie hujus diei consecratus. Theodoricus, apud S. Trinitatem in Cava eremelia Sedit in pontificalu annos vil, mensez v, dies vir cam vitam addiscere, Patrum judicio adjudicati (1), imperantibus in Oriente Alexio Comneno, in sunt. Eligitur et tertius Maginulphus nomine (qui Occideote duobus llenricis III et IV. Obiit die 21 archipresbyter antea fuerat, et Silvestri IV nomen (2) Januarii, anno Domini 1118, et sepultus est in accepit). Hic quia necromantiæ fabulis simplicem patriarchio Lateranensi. Vacavit sedes dies mi (3). populum, illos maxime, qui conscientia scelerum,

Schisma vicesimum quartum in ecclesia triplex. vel ambitu futuri successus ad eum refugium fece

Prirno, vel altero a Paschalis PP. electione anno, rant, allicuerat, gravem in Ecclesiam calcem imGuibertus antipapa, quem Clementem tertium appel- pressit. Sed dum auguriis fisus, pontificium adipisci latum diximus, de loco ad locum fugiens, tandem nititur, quod ex diabolo dari non potuit, divinis infelix cum fuga diem clausit extremum. At non destitutus auxiliis merito amisit;et sacerdotium quod

B proinde restituta Ecclesiæ tranquillitas. Henrici sine Deo arripuit, tenere non locuil misero: amisit enim (III) opera (ait Baronius) tres post Guibertum et urbem, ut exsul gravi inopia miseriisque ardi. sunt subrogati sibi invicem succedentes pseudopon- ctus (corrosa ut aiunt, lingua) vitam cum crimine tifices, Albertus, Theodoricus et Maginulphus, are.

tinirči. scentibus suo ipsorum ortu maledictionis palmiti

(1) Sic legitur in quarto ex Critic. Baron. præ- Pisan innixas auctoritaie. qui Paschalem carnis fixis catalogis, in sexto legitur dies 1x, inclusis debitum solvisse scribit xv Kalendas Februarii : extremis, in septimo d es viui, inclusa obitus die; in sed cum auctore Pandolporo'egdem sedes vocaverit octavo menses vi, scriptoris incuria, dies vii. diebus tribus, be as us veic successor electus fuerit

(2) Baronius Paschalis PP. obitum refert ad diem die 25 Januarii, prout ostendemus, legendum vide18 mensis hujus, eru: que pontificatus dieg iv tan- tur xii Kalendris Februarii. tum ad lit supra annos xvill, mens. V, Pandulpbi (3) Pruut babet octavus ex laudatis Catalogis.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

M Bindery APR

Pascbalis in Tuscia, patre Crescentio et matre C monasterii Sanctorum Stephani et Laurentii, consi-
Alsatia patus, antea Rainerius appellatus, ex abbate lio et hortatu prædecessoris sui Urbani, communi
PATROL. CLXIII.
123112

$

[ocr errors]

totius cleri populique applausu, invitus pontificatum A tum apud Bingam cepisset, in carcerem detrusiseet, adepius est anno Domini 109.), ipsis Ilibus Augusti, et ad resignandum imperium omniaque ejusdem Henrico quarto et quinto imperatoribus. Sedil, prout ornamenta eumdem induxisset, atque inde Coloalicui religioso in schedula, partim pura partim sca- niam Cloniaque obsessa Leodium, ubi post scribroša, auctore Dodechino, relevalum erat, annos plas litteras de injuria sibi illata, et appellatiooctodecim, menses quinque et dies novem. Sub nem ad sedem apostolicam interpositam, repentillugone abbate Cluniacensis monasterii vitam mo. na morte obiit, fug&sset, ac denique hortatu panasticam excoluit, et a Gregorio Vil cardinalis pre- pæ, defuncti et excommunicati cadaver exhuma. sbyter tituli Sancti Clementis creatus fuit. Initio tum quinque annis insepultum reliquisset, anno pontificatus, obiit Romæ in arce Sancti Angeli Gui- Domioi 1110, Romam petiit, tum ut a Paschaliin. berius antipapa, Clemens tertius nominatus, qui peratoriam coronam more majorum acciperet, per annos viginti et vnum perniciosissimo schi- tum etia n ut jura sua, quæ in concilio Trecen. smate Ecclesiam sub tribus pontificibus anteces- si in minuta conquerebalur, vindicaret. Cumque soribus inquietarat. Sepultus est Ravengæ, ubi Sutrium pervenisset (inquit Joannes Tusculanus post quinque annos cadaver illius exhumatum, in hujus temporis episcopus in epistola ad Richardum cineres redactum fuit auctoritate concilii Mogun

B

Albanum pontificem, que exstat apud Papirium tini, quo decretum fuerat ut episcopi, Henricianæ Massonum) legatos quosdam Romam direxit, qui bæreseos propugnalores, sedibus suis deponeren- jurejurando firmaverunt domni papæ Paschalis letur, si viverent; sepulcris cxtraherenlur et con: galos secureducere, ac reducere et regem ipsum sacremarentur, si mortui essent. Defuncto pseudo- cramento firmare, omnem Ecclesiarum investitupontifice Clemente tertio contra Paschalem a schi- ram penilus abdicare, obsides etiam dare, ne ad smaticis cardioalibus brevi tempore tres antipapæ hoc flagiiium iterum rediret, et res ecclesiasticas et pseudopontifices, Alberlus Attellanus, Theodo-- et regalia ac beati Petri patrimonia libera et quiericus Romanus, et Silvester quarlus, sedi apo- ta omnino dimittere, obsides etiam dare pro se. stolicæ successive obtruduntur, Primum, dum ad curitate, cum ad coronandum eum ad Beati Petri Urbem vexandam incaute accederet, milites Pa. basilicain exiret. Postea ex parle ecclesiæ a laicis schalis interceperunt, et post quatuor menses sedis viris firmatum est, si ista quæ promissa sunt jam suæ, pontificatu abdicalum, in monasterium Sancti dictus rex observaret, quod doinnus noster eum Laurentii relegarunt. Secundus per Campaniam benigne susciperet, et ei diadema regni imponeret, incautius vagans a præsidio postificio captus, et coronalus, si vellet, urbem intrarel. Pro transschisma Guibertinum abjuravit, ingressusque mo- itu etiam pontis obsides accepit, pro quibus 81nasterium Sanclæ Trinitatis, vitam ibidem solita-C cramentum exhibuit, quod in ipso die Dominico, riam peregit, dum sedem apostolicam tribus men. si pontem transiret, eos in liberam nostrorum resibus violenter et tyrannice invasisset. Tertium stitueret potestatem. His igitur omnibus sacraomnibus bonis exutum, ideoque magno animi do- mentis ex parte peractis, et obsidibus datis, cum lore languentem, citissime sustulit e medio Deus ad coronandum eum ad ecclesiam Beati Petri papa optimus, atque ita dein sanctam Ecclesiam diutur- exiret, postpositis sacramentis et obsidibus, eum no schismate lurbatam pace et concordia dona- in ipsa ecclesia cum cpiscopis et cardinalibus et vit. Philippum Francorum rege.n, pellicem subin- multis Romanis violenter cepit, et in captione artroductam digritlere nolon te m; conedi Pietrvien; ctissima detinuit. Romani vero post alteram diem sis decreto ercommunicati 'mandavit, eoquc moʻ- collecti, in hostes Ecclesiæ impetum facientes, de do ad pænitentiam tu mdern akisolation eregime pe. porticu fugere compulerunt, interfectis multis de tendam induxit. Ecclesiarun intestiras ciegibus suis, et perditis equis, tentoriis, pecuniis et infi. diversorum regnorum.in: Anglia, Francia et Ger- nita supellectile. Post hæc omnes unanimes contra mania usurpatas, per Santtumn Årtsei osum, trienna- eum juraverunt uno animo, una voluntale pugnali exsilio propterea relegaturn, Ivonein aliosque re. Recentiores scribunt, nescio quo auctore, tum strenuos ecclesiasticæ libertatis et immunitatis de- D demum perfiliam illam imperatorem peregisse, tensores, et contra utrumque lle:ricu'n IV et V quando pontifex dectionem eorum episcoporum, patrem et filium sacrilegii heredem, usque ad qui quos anle imperator elegerat rogalus conlirmare incarcerationem acerrime propugnavit. Nam Hen- nollet. Abbati Urspergensi ejusque sectatoribus ricum imperatorem tertium, et quartum ejus no- scriptoribus quanla fides in his enarrandis adhiminis Germaniæ regem patrem, propter Simonia- beri debeat, supra enarravi. Papa aliquandiu cacam labem aliaque crimina, de quibus infra in pto, induit Viterbiensis, et detento, imperator a concilio Lateranensi, excommunicavit, regni et civibus revocatur, et episcoporum investituras, id imperii insignibus et ornamentis privavit, Sub- est annulum et baculum, a papa recipiens, ipsum rogatus est patri communi procerum consensu fi- papam et cives Romanos muneribus reconcilialius Henricus, ejus nominis rex Germaniæ quintus, re curavit, et a papa coronatus, favorem et nomen Romano pontifici et Ecclesiæ] Dei æque infestus. imperiale sortitur anno ab Incarnatione Domini Nam cum justo Dei judicio patrem excommunica- millesimo centesimo undecimo, anno vero regni ejus, ex quo pater regalia sibi resignaverat, sexto. A tum, tanquam privilegium verba Godefridi ViterSigebertus fautor schismaticorum imperatorum ad- biensis sunt) improbavit. Epistola, quam ex synodit quod in celebratione missæ pontifex imperatori do transmisit ad imperatorem Paschalis, exctat ad pacem confirmandam corpus Domini trad de- apud Dodechinum in appendice Mariani Scoti, rit, eique ista dixerit: « Domine imperator, hoc eamque infra cusam cum pluribus huc de re alijs corpus Domini natum ex Maria virgine, passum invenies. Super impedimento consanguinitatis in in cruce pro nobis, (sicut sancta et apostolica te- matrimonio quod contraclum est inter Boleslaum Det Ecclesia) damus tibi in confirmationem veræ Poloniæ ducem et filiam Russiæ regis, nomine Sbi. pacis inter me et te. » llæc Sigebertus.

slavam, in quarto consanguinitatis gradu eidem His ita transaciis imperator voti compos factus conjunctam dispensavit. rediit in Germaniam ; Paschalis vero synodo epi. Obiit Paschalis papu anno Domini 1118, sv Kascoporum postea apud Lateranum celebrata, pri- lendas Februarii, cum sedissel annos xviii, t.enses vilegium ue investituris conferendis supra recensi. quinque, et dies quatuor ; sepultus est in basilica lum, ab imperalore minis et terroribus extor. Lateranensi.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

C

Hermanni Contracti continuator, finiens cum primo hujus poatificis anno, præcedenti quo creatus est, sic scribit : « Romæ venerabilis papa Urbanus, hujus nominis secundus, postquam sedem Romanam xi annos, menses v gubernavit, post multas tribulationes, landem iv Kal. Augusti de bac luce migravit.Post cujus obitum dominus Paschalis,qui et Regingerus,in ordine clxi papa, ordinatur; et hoc ex divina revelatione factum ubique divulgabatur. Ordinatus est autem a clero et populo, post decessum sui prædecessoris die 16 et Nativitatem Domini Romæ cum magna pace celebravit. » Dicitur autem bic pontifex provinciæ Flaminix, quatenus Tuscia Suburbicaria, in qua procul dubio Bleda est, antiquis Blera, XXIV P. M. Roma distans, ud sinistrim viæ Flaininiæ jacet. Historiam ejus, quamvis prolixam,nt a coævo auctore P. scripta exstat in ms. nostro levere placeat.Ordericus Vitalis ait « quud de Valle Bruliorum mona'chus fuit.» Fuisse monachum,1110x constabil ex Vita : Brutios, velustum Calubriæ ppulum novi ; Vallem Brutiorum in Tuscia nullam hactenus reperi: monasterium esse, clarius idem indicit cum ait lib. x: • Defuncto Urbano papa Reinerius, Vallis Brutiorum monachus in Paschalem papam electus est, et die 16 a transitu prædecessoris », id est a die 29 Julii, « canonice consecratus est, » quod cum dictis et dicendis optime congruit, eademque postea in progressu ejusdem libri ante medium idem Vitalis confirmavit.

Auctorem Vitæ, cujus nomen initiali duntaxat litteræ P. scriptum invenimus, Petrum vocat Baronius : et est verisinile fuisse Pelrum Pisanum, quem Ciacconius appellat papuce scriptorem: pro cujus reconcilia. tione eo quod Anacleto antipapæ contra lnnocentium papam adhæserit schismaticus, laborandum S. Ber. nardo fuit. Hic Pisanus, uti dixi, de Pisanorum gestis scribere proposuerit,; postea quidem presbyter, tunc autem cardinalis diaconus; cuin forte necdum clericus esset Pandulfus,a cujus slylo,multum alias differenti, habebimus duorum sequentium pontificum Vitas. Disert autem in hoc etiam a jam memorato Petro Pisano (cum quo alioqui habet initialem nominis litteram P., communem) etiam patria, siquidem hanc eamdem vero similiter habuit cum suo avunculo Hugone de Alatro.

Quod bullas bujus pontificis attinet, Doubletus in Historia Sandionysiana, pag. 475, primum Pascha. lem fuisse ait, qui plumbeis bullis, solo pontiticis nomine aniea notari solitis in parte adversa imprimi fecerit SS. Petri et Pauli capila,cur media inter utrumque cruce, sicut originaliter videre est apud Mabillonein pag 447. Quod tamen non station secuti sunt posteri, cum Dominicus Raynaldus, bibliothecæ Vaticanæ custos, apud Cinginm in Glossario, similia curiose scrutatus, nevet se taliter signatas bullas antiquiores vidisse Artria o IV, qui primum anno 1151 grdere o upit. Cur veru in iisdem bullis imago Petri sinistram, Pauli dextram partem occupet, pluribus disserit Leo Allatius lib. i De consensu utriusque Ecclesiæ, cap. 6.

INCIPIT VITA. 1. Hic puer monachus factus (Cluniaci], philoso. B ætatis anno Romam venit.Quem et monastici ordi. phantium artibus eruditus,pro monasterii sui cau. nis sui gravitas, et morum honestas,et solertis insis agendis, ab abbale sibi injunctis, vicesimo suæ genii circa commissum prudentia, domino Grego

[ocr errors]

rio, qui summi pontificatus monarchiam catholica A sedens vel transiens, electionis modum implevit, solidirate tunc reg bat,nolum fecit; et vidit eum,et die altero, niensis secti xiv die primo (6) conseexperlus est, placuit, retinuit certis temporibus,in crandus in pontificem. templo S. Clementis in Urbe presbyterum conge- 4. Consecraluri pontificem pontifices, cum frecravil.Quinta huic postmodum bona successerint, quentia populi plebisque basilicam B P-tri adeunt, in sequentibus nudi-lis.

qursum nomina sunt, Oldo Ostiensis, Mauritius 2. Dornino Urbano papa magnanimo defuncto, Portuensis, Gilterius Albaner sis, Bozo Lavicanus, eclesia quæ erat in Urbe pastorem sibi dari expe- Milo Prienustinus, Oito Nepesinus; et inter missie tiit. O., hoc Patres cardinales, episcopi, diaconi, rum solemnia, lucu et termino quo decuil, manum frimoresque Urbis, primiscrio'iti scribæ regiona- sibi imponunt. Primus in consecratiune Oddo rii, in ecclesia S. Clementis conveniunt. Hic cum de Ostiensis, qui ad hoc utilur pallio, et benedixit et multis agitur, subito de hoc commodius placuit. linivit eum cbrismate. Catbolice igitur a catholicis Quod compertum viro bono displicuit, volensque et orthodoxis episcopls in pontificem consecratus, vitare fugit, latuitque. Sed non diu potuit invisus translato in se pallio, expletisque quæ restabant humano latere consilio,quem in multoruin salutem missarum solemniis,cum plenitudine laudum,cum divini numinis gratia revelare disposuit.Invenitur, B ingenti applausu populi plebisque, cum alacritate trabiiur in conventum, et convenitur, de fuga Patrum ac devotione, dominus Paschalis papa II arguitur a Patribus.« Fugere, inquit ille, me magis coronatus in Urbem rediit (7). oportuit, Patres, quam inequalis sarcine pondus 5. Dum hæc Romæ agerentur Albertus episcopus in moderata animi præsumptione subire ; ncc dece- Aletrinus quidquid affuturum esset per oraculum bat me sacerdotem illius honoris cingulo accingere, vidit. Religioso cultu quædam persona sibi appacujus oneris vinculo involutus succumberem. » ruit,quæ inlerroganti quis domino Urbano succede« Non sic, aiunt Patres, non sic facias oportet, sed ret, respondit : « Rainerius. – Ut quid ? , inquit, illuc tua se debet cohibereintentio quo divini intui- « Propler fidem et constantiam, ait ille, elegit eum tus cognoveris se infisere sapientiam. Ecce te in Dominus, » Et iterum : « Putasne, inquit ille, vipastore.n sibi elegit dari populus Urbis, te eligit vet? — Vivet, ait, seilebitque (et ostendit id scriclerus, te collaudant Patres, denique in te solo to. ptum) quater qualerni ternique. » Episcopus, sci. tius Ecclesiæ quicvit examinatio. Divinitusista pro- turus rem, Romam venit: quem ut vidit inthronie veniunt,divinitus hic congregati in nomine Domini, zatum et papam : « Quod vidi, inquit, Deo gratias, te ad summi pontificatus apicem et eligimus et video, et tu quantum vives, vid'as. » Et ait : confirmamus. »

• Quater qualerni ternique. Hoc numero decem et

с 3. Sic eo diu renitente a primiscriviis 'et scribis novem annorum tempus exprimitur, nam cum tot regionuriis mutato nomine ter acclamatum est, re- dies, hebdomades, el menses eo superstite jam sponsumque : « Paschalem papim S.Petrus elegit.» transierint, vitam ejus ad totidem apnoe perduci per His aliisque laudibus solemniter peractis, chlamide Dei gratiam exspectamus.» Robur autem ei succescoccinea induitur a satribus (4) et tiara capiti ejus sus ejus in his quæ Dei sunt hominumque, multiimposita, comitante turba cum cantu Lateranum plicabatur atque crescebat devotione solempi, spe vectus, ante cam portam quæ est ab australi plaga meliori, gralia certa. Cuncta prospera, cuncta saad basilicam Salvatoris, quam Constantinianam di- lubria in Urbe inveniebantur; quies pro tumullu, cunt, adducilur: equo descendit,locaturque in sede pax pro bello, pro seditionibus concordiæ gralæ quæ ibidem est. Deinde in patriarchale ascendentes indissociabilesque connectebantur. Omnes gau. palatium, ad duas curules devenit. Hic balteo suc- debant, et cælitus eum advenisse clamabant,et mecingitur,cum septem ex ev pendentibus clavibus et rilo dominari dicebant debere, qui stalum Urbis, septem sigillis, ex quo sciat se secundum septifor- mores hominum, copias egestatesque cognoverit. mem Spiritus sancti gratiam sanclarum Ecclesia. Is multorum hominum saluti publice privatimque rum,quibus Deo auctore præest, regimini, in clau- providere cæpit ; omnibus erat amabilis, ab omnidendo aperiendoque, tantam rationem providere D bus diligebatur,ut lanto affectu in pontificio quis. debere quanta solemnitate id quod intenditur opera- que sibi applauderet, quanla familiaritate in sacer. tur. Et localus in utrisque curulibus (5) dat: sibi dotio cuique lueral conjunctus. firula in manu, per cielera palatii loca, solis ponti- 6. Jamque inetubant causæ, multiplicabantur ticibus Romanis destinata, sulus jam dominus, vel consilia, deusioribusturbis hinc inde plebs populus.

(4) Nempe violaceus sive cæruleus color tunc ad. melius, juverit ligere eruditum Valerii Chimen'elli huc solulli cernebaluria habilu cardinalium : uti commentarium De bonure bisellii Romanis usurex vetussis tronasterii suiCa-i ensis picturis ducet palo. Angelus de Vure.in notis ad Lonis Chroniron lib. (6) Id est Dominico. 111, cap. 66, ubi Desidurius electus in pontificem, 17) a basilica scilicel Vaticana S. Petri ; quæ quia cappain rubPain inducere consensit: atque hæc est cum tola Leopina civitate trans Tiberio in Etruria que bic chlumys coccinca dicilur.

est, ne nunc quidem Urti accensetur, sed ad eam (5) Sedes eburneas esse explicationis causa addi- ex burgo S. Petri iluri, dicunt se ire Romam, uti tur in ms. Vaticano, quarum ut usum intelligas sæpe ipsemet audivi.

« PoprzedniaDalej »