Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde

Przednia okładka
C.G. vam der Post, 1876
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Wybrane strony

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 20 - The subjects of every State ought to contribute towards the support of the government, as nearly as possible in proportion to their respective abilities; that is, in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the State.
Strona 21 - The expense of government to the individuals of a great nation is like the expense of management to the joint tenants of a great estate, who are all obliged to contribute in proportion to their respective interests in the estate.
Strona 22 - As in a case of voluntary subscription for a purpose in which all are interested, all are thought to have done their part fairly when each has contributed according to his means, that is, has made an equal sacrifice for the common object ; in like manner should this be the principle of compulsory contributions : and it is superfluous to look for a more ingenious or recondite ground to rest the principle upon.
Strona 106 - Nee templum apud eos visitur, aut delubrum, ne tugurium quidem culmo tectum cerni usquam potest; sed gladius Barbarico ritu humi figitur nudus, eumque ut Martem regionum quas circumcircant praesulem verecundius colunt.
Strona 38 - ... dat de maatschappij zich, veel meer dan wellicht vermoed > wordt, naar elk belastingstelsel voegt, gelijk zij zich voegt » naar andere blijvende omstandigheden, van welken aard deze > wezen mogen.... Een belastingstelsel is als een keurslijf, snaar hetwelk het lichaam der maatschappij vergroeit, met »dit eigenaardige, dat, al moge ook de bijzondere vorm van »het keurslijf door ongelijken druk aanvankelijk sommige » deelen hebben gekwetst, die kwetsuren veelal van lieverlede » zich heelen...
Strona 106 - Quum pastor quidam gregis unam buculam conspiceret claudicantem, nec causam tanti vulneris inveniret, sollicitus vestigia cruoris insequitur : tandemque venit ad gladium , quem depascens herbas bucula incaute calcaverat, effossumque protinus ad Attilam defert. Quo ille munere gratulatus, ut erat magnanimus, arbitratur se totius mundi principem constitutum , et per Martis gladium potestatem sibi concessam esse bellorum.
Strona 37 - De hoofdzaak op welke ik wenschte te wijzen, is, dat de maatschappij zich, veel meer dan allicht vermoed wordt, naar elk belastingstelsel voegt, gelijk zij zich voegt naar andere blijvende omstandigheden van welken aard deze wezen mogen, en dat daarom het hooger of lager bedrag der belastingen en de verschillende wijze waarop zij verdeeld zijn, op den duur meer invloed hebben op de uitgebreidheid van de maatschappij in haar geheel en op die van de onderscheidene bestanddeelen waaruit zij is samengesteld,...
Strona 306 - ... koop breekt geen huur' uit te breiden door een bijzonder gehouden formulering (koop breekt geen huur) te lezen als een meer algemene regeling (vervreemding breekt geen huur). Een vraag die zich nu opdringt is: staat dit niet op gespannen voet met het legaliteitsbeginsel? Dit eist immers dat geen feit strafbaar is dan uit kracht van een daaraan voorafgegane strafwettelijke bepaling. Een uitvloeisel van dit beginsel is dat analogieredeneringen uit den boze zijn, want deze maken het mogelijk dat...
Strona 225 - nee dubito quin ita sit scribendum, quippe Graeci exteras voces passim corruptas ac depravatas proferunt".
Strona 106 - Priscus historicus tali refert occasione detectum, quum pastor, inquiens, quidam gregis unam buculam conspiceret claudicantem, nee causam tanti vulneris inveniret, sollicitus vestigia cruoris insequitur, tandemque venit ad gladium, quem depascens herbas bucula incaute calcaverat, effossumque protinus ad Attilam defert. quo ille munere gratulatus, ut erat magnanimus, arbitratur se totius muudi principem constitutum et per Martis gladium potestatem sibi concessam esse bellorum.

Informacje bibliograficzne