Obrazy na stronie
PDF
ePub

ut

XXX.

A

Matiscónem veniffer vum. xxiv. Oratio , Diri, qüod fibi de facultatibus sų. ge. xxij. pérerat , paupéribus eroga

DI B ret ; improviso ad Trecen

In Festo sem Episcopátum raptus est, SANCTI GERMANI, Biénnio post electus est à Auciffiodorensis Episcopi. Synodo Gallicana , qui cum Semiduplex. fancto Germáno Auriffiodo Omnia de Communi Pon. tensi in Britanniam majórem tificum. Oratio , Da Ecclé ad expugnandam Pelagiá- fiæ. xxij. nam hærefim proficiscerétur.

Le&tio ii. Unde Trecas reversus, Hun

Gaun

Ermánus, nóbili genere (Autisliodori natus,

post précibus urbem ab iis fervá. auditória Gallicana , Romæ vit incólumem , ipsumque juris peritiam adeptus , cauActilam eórum ducem in Tui las egit ; ibique uxórem duveneratiónem convertit. xit. Provínciæ suæ vificátor Ledio iij.

conftitutus, in Galliam ré. Nnis circiter viginti , diit; ubi venatióni nimium cilício

pro

interiore túnica; fiodorenfi Episcopo repre: in oratióne alternis nó&ibus hensus est , quod ferárú quas pervigil: in jejuniis assíduus, venando céperat , trunca cásolo pane hordeáceo sábbato pita ex ritu gentilium, deárvi&itans : census fuos alen- bore quæ in médio civitátis dis paupéribus , captivisque erat, non fine fidélium offensedimendis impéndere sóli- fióne fufpénderer. Sed ubi tus. Discípulos habuit fan- Germánuin fibi fuccefforem cos Epifcopos Polychróniú futurum divinitus cómperit Virdunensem Sevérum Amátor, Augustodunum se Trevirensem , & Alpinum contulit , ut Germániin CleCatalaunensem : ipse , ob rum afciscendi poteftátem à exímias virtútes , Pontifi. Júlio Præfecto imperráret. cum Gallicanórum dictus fá- Quod ut obtinuit , Germácile princeps. Cum autem num , rescisso capillítio, cleannis quinquaginta duobus ricáli veste induit. Creatus facerdótio functus fuiflet , Epíscopus subito muratur clarus miraculis abiit ad Dó- in virum alterum : exinde minum.

namque cæpit séculi pom. VESPERÆ à Capitulo pam aspernári , uxórein hade Festo Sequenti, ut in com- bére pro foróre , vitam áfmuni Pontificum. Oratio , Da peram ducere , cilício cara Eccléfiæ. xxij.

nem domáre, vilem indúeFie commem. San&ti Lupi, re hábitum , sua paupéribus Ant. Sacerdotes. $. Sal- erogáre, ómnibus fine per

[ocr errors]

fonárum acceptióne hofpi- ceflit , anno quadringente.
tium præbére, oratiónem fimo quadragésimo octávo,
vix umquain intermittere. Corpus ejus póstea honorífi-
Cum autem Pelagiána hæ co comitácu Aurifliodórum
refis in Britannia majóre delátum est. Parifiis vero ubi
graslarétur , ad eam extit- san&am Genovéfam Deo sa-
pandam Galliæ Episcopi, so- crávit, jam sub prima regum
gántibus Britannis , mifé- Francórum stirpe célebris est
runt Germánum cum Lupo nómine fancti Germáni Au-
Trecenfi, qui infulam pur- tiffiodorensis Basílica, in qua
gárunt ab errore. Cláruit ibi fanctus Landerícus lub Cio-
Germánus miraculis; & Bri- dovæo junióre sepultus eft.
tannis,quos Saxonum Pi&o. VESPERÆ Capitulo
rumque juncti premét ant de Sequenti , ut in Communi
exércitus , præ ceteris infi- ; uftorum. Oratio , Deus , qui
gnem procurávit victoriam, in Ecclefiæ tuæ. xlj.
non armórum vi, sed cleri Fit commem. fan&ti Ger.
córum & militum précibus, mani , Ant. Sacerdotes
& clamóre quo divinitus . Salvum. xxiv. Oratio
hoftes extérriti , in fugam Da Eccléfiæ. xxij.
acti sunt.

DIE XXXI.
Le&tio izj.

In Fefto
-N

accepisset civitátem suam Presbyteri. tributis aliisque calamitati Semiduplex. bus ádmodum premi , Are Omnia de communi fuftslátem se contulit ad Auxi- rum. Oratio , Deus, qui in liáremn Galliæ Præfe&tum , Ecclefiæ tuæ. xlj. qui Germáni précibus pro

Lettio ij. plebe vexáta ultro annuit. Gnátius in diæcefi Pom. in Britanniam iterum ut opus quod cæperat absolve- tibus natus eft. Adolefcens a

adjuncto fibi cómite milítia seculári ex lectióne Severo Trevirenfi , remeá- piórum librorum ad Deum vit. Tum per Aremóricos conversus, factâ in monte reversus , Alanórum exérci- Serráto ómnium delictórum tum ad puniendos rebelles exomologéfi, apud Minoris. ab Aétio Præfecto miffum fam inter egénos , quibus a vocávit. Dénique Raven- viliflima étiam obsequia exnam profectus, ur à Valen- hibébat, vitam átperam egit. tiniano Imperatore iis vé- Hinc Romam, dein Jeroniam péteres , & ab ipso, sólymam fe contulit; perlu. ejusque matre Placidia ho- ftratisque sacris locis, in Hif norifice exceptus , ibi paucis pániam reversus , tricéfipoft diébus ex hac yita de mum jam agens annum ,

[ocr errors]

nobilibus

ret ,

Grammáticis , Philosophi- & frequéntior eflet & sáncis , atque Thcológicis ópe- dior. Non eum ab opéribus ram dedic. Parifios adiens, caritátis difficultátes , non ftudia illa repetiit , eleemó- concuméliæ aur irrisiónes fynis interim víctitans, non deterrébant. Sed lucrandis intermiffis caricátis & pæni. Deo ánimis indefeslus initacénciæ opéribus. Ibi lócios bat, audítus aliquando difibi adjunxit , Parisiensis cere , malle se beatitudinis Académiæ grádibus infi- incertum vivere, & interim gnes, qui in inferióri Ecclé- Deo intervíre & proximófia Montis-Mártyrum, sese rum faluti , quàm certum omnes in próximi auxilium ejufdem glóriæ ftatim mori. deyovérunt : & hæc fuére In dæmones mirum exérSocietatis Jesu incunabula ; cuit impérium , ejusque vulquam póstea , áddito ad cria tum cælesti luce radiantem religionis vota de Millioni. sanctus Philippus Nérius aliibus quarto , Ignatius infti- que confpexére. Ad Deum tuit ; & à Paulo tértio con- ómoia referebat; his verbis, firmátam , in Præpofitum Ad majórem Dei glóriam, generálem electus , summa velut symbolo uri fólicus. cum prudentia rexit. Romæ obdormivit in DóLe&tio iij.

mino ; eumque Gregorius Ræcipua illi cura erat , décimus quintus Sanctis al

[ocr errors]

namn christianam perdisce VESPER Æ de ser rent, carcéribus inclusi leva- quentia rentur, Sacramentorum usus

FESTA

AUGUSTI.

D I E I,

Ant. 4. D. Ne timeas, In Festo

terve meus , neque páveas; SANCTI PETRI, quia ecce ego salvábo te. Apostoli , ad Vincula.

Jerem: 30.
Duplex-minus.

Ant. 1. g. Liberábo te; IN 1. VESPERIS. éruens liberábo te, & gladio

Psalmi de Feria ; & fic in iyon ca des. Jerem. 39. toto Officio.

Ant. 2. D. In-dic illa Abo te póputo cónteram juguin de colle 7.ç.

tuo, & vincula dirumpam. vreuin,

& bellábunt adver- ferem. 30. sum te, & non prævalebunt. Ant. 8. G. Ego ante te Ferem. Iga

ibo , & gloriólos terræ hw

Daba

[ocr errors]

1

*

miliábo, portas æreas cónte- Dulces cacénæ ! quæ reumn
ram , & vectes férreos con non arguunt ,
fringam.!. 45:

Sed Christi amantem qua
Capitulum. Jerem. I.

probant Apóstolum: E e

Regum corónis, aureis vitátem munítam , & monílibus, in columnam férream, & in Vos facra , pluris æftima. murum æreum super om mus, vincula. nem terram , régibus Juda, Patri fupremo fit supréma principibus ejus , & facerdó glória; [concinar, tibus , & pópulo terræ ; & Tibíque laudes totus orbis bellábunt adversùm te , & Æterne Fili , fplendor non prævalébunt , quia ego

æterni Patris : tecum sum, ait Dóminus , Compar sit almo laus de ut liberem te.

cusque Flamini. R. Eris quasi os meum, Amen. dicit Dóminus : converten

X. Dómine Deus meus , tur ipfi ad te, & tu nón con- in te sperávi; R. Salvum me vertéris ad eos : Ego vero fac ex omnibus persequéntecum fum, ut salvem te, cibus me. PS. 7. & éruam te. ¥. Dixit Jesus Ad Magnificat. Ant. 3.a. Petro : Cùm efles júnior, Dóminus Deus auxiliátor cingébas te & ambulábas meus , & fcio quia non con ubi volébas; cùm autem fe- fundar. If. ro. -nueris alius ce cinget :

Oratio , ut infra ad Laudes, * Ego. Glória Patri. * Ego Pro commem. S. Ignatii, vero tecum sum. Jerem.is. Ant. Operárus eft. . SacerJoan. 21.

dútes. xlij. Oratio, Deus
Hymnus. S. V. qui in Ecclefiæ. xlj.
Ui Christiáno glorian-

Deinde SS. Machabæorum, tur nómine , Ant. Paráti sumus mori maAhéna frustrà vincla cap- gis quàin pátrias Dei leges tívos tenent ;

prævaricári. 2. Mach. 7. Fruftrà satelles fervat in 9. Inique non égimus in fomnis fores:

teftamento tuo , Dómine; Inter caténas mente stant Re. Et non recesit retro cor libérrima.

nostrum. Pf. 43. Ornant revinctos inviden Oratio, Fraterna. 503 dæ cómpedes;

AD OFFICIUM NOCT. Nec ponderúfæ , quas

Invit. Dóminum qui folamor leves facit:

vit compeditos , * Venite, Non densa tetri cárceris adorémus, Pf. 145. nox óbfidet,

PS. 94. Veníte. Æterna summo quos ma

Hymnus, Qui Chriftianor net cælo dies, Hi fupra

[ocr errors]

Q

A&t. 3.

A&t. 3:

IN 1, NOCTURNO. Post iij. Le&t. R. Petrus Ant. 8. G. Petrus & Joan- respondit ad pópulum:Quid nes ascendebant in tem- mirámini in hoc ? Deus gloplum ad horam oratiónis rificávit Filium suum Jenonam. A&. 3.

sum, * Et in fide nóminis. Ant. 3. c. Vir qui erat ejus, t Hunc quem vos vi. claudus ex útero matris suæ, distis , confirmavit nomen bajulabátur; quein ponébant ejus. . Signa Dei excelfi quotidie ad portam templi, magna sunt & mirabilia ut péteret eleemosynam. ejus fórtia ; * Et. Glória.

† Hunc. A&t. 3. Dan. 3 . Ant. 7. 4. Intuens in IN II. NOCTURNO. eum Petras , dixit : Argen Ant. 2. D. Loquéntibus tum & aurum non eft mihi; Petro & Joanne , supervequod autem habeo , hoc tibi nérunt Sacerdótes, & injedo: In nomine Jesu Christi cérunt in eos manus. A&t.4. Nazaréni surge, & ámbula. Ant. 1. D. Posuéruit eos

in custódiam: multi autem Ý. Dómine Deus meus, crediderunt & factus est fciant quia manus tua hæc: numerus virorum quinque R. Et iu, Dómine , fecisti millia, A&t. 4. eam, PS. 108.

Ant. 4. E. Factum est in Leftiones de Scriptura oc- crástinum , ut congregaren

tur Principes , & Seniores Poft ;. Le&t. : Petrus, ap- & Scribæ ; & statuentes eos prehensâ manu claudi dex: in médio , interrogábant. terâ , allevavit eum ; & pró- A&t. 4. finus consolidátæ sunt bales W. Auxit Dóminus póejus & plantæ , &* Exiliens pulum suum vehementer ; terit, & ambulábat. $.Deus R. Et firmavit eum super ipfe véniet, & falvábit vos; inimícos ejus. PS: 104 tunc síliec ficut cervus, claue

Le&tio iv. dus : * Exiliens sterit, & ain. Errus Apóstolus prop bulibat. A&. 3. I/..35. ter nomen Dómini Je

Poft ij. Lett. R. Incrávit su vincula & cárceres sum illis in templum, ám non unâ vice , nec uno in bulans , & exíliens, & lau. loco expertus est. Nam pridans Deum: &* Vidic om- mò quidem Itation à Pennis pópulus ambulantem & tecoste, claudo ad portam laudantem Deum; & im- templi fanáto , dum pópu. pléti sunt ftupore. 4. Deus lum cum Joanne alloquitur, in médio civicátis judícium invidiâ Sacerdótum in cufuum dabit in lucem, & non ítódiam derruilus est; unde abscondétur : * Vidit.A£t.3. productus in cráitinum, talie Soph, 3.

tam oftendit conftántiam,

Currente.

P

« PoprzedniaDalej »