Obrazy na stronie
PDF
ePub

D

cequam ab Hierosólymis dis IN II. NOCTURNO, céderet ,

Heródes uc Ju. Le&tio fan&i Evangélii sedæis fe gratum exhibéret , cundum Matthæum. Jacobuin in civitáte Eyan

Lectio vij.

Cap. 20. gélium Chrifti prædicantem, N illo témpore; Acceffit pitis condemnávit. Hunc in Zebedæi cum filiis suis virginitáte usque ad mor- adórans & petens aliquid ab tem permanfite refert Epi- eo. Et réliqua. phánius. Ejus corpus Com Homilia sancti Joannis postellam in Hispania trans Chrysostomni. látum magnâ veneratióne 33. De Petitione Fil. Zeb. cólitur, conveniéntibus eo Vo {untquæ innuit religionis & voti causâ, ex Christus, dicens,Neftoto terrárum orbe peregri cítis quid petáris : unis. Ceterùm memória ip. num , quod de reguo loquan. síus nacális hodierno die, tur de quo sermónem Chriqui Translatiónis dies est , ftus non inftituerat

; non ab Ecclésia celebrátur ; cùm enim de terreno annunciaipse, circa festum Paschæ , tum erat : alterum , quod primus Apoftolorum Hiero- dum sedis prærogatívam & sólymis , profúło sánguine , céteris clarióres vidéri contestimonium Jesu Christo. tendunt , ádmoduın intemdéderit.

pestive ifta quærant ; tempus Ex libro séptimo Hypoty- enim illud non coronárum

póleon fan&ti Clementis aut præmiórum , sed certáPresbyteri Alexandrini. minum , luctárum , labó. Euf. hist. Eccl. Lib. 2.C.9. rum , ludórum, stadiórum Lectio vj.

atque præliórum fuit. Hoc S qui Jacobum judicio ob- igitur fibi vult illud quod fer Chrifti fidem libere con dum de his apud me verba firentem , comunórus viri fácitis, cùm necdum labóres conftántiâ , fe quoque Chri- ullos exantlavéritis ,

cùm stiánum elle affirmavit. Am incorrectus adhuc manéat bo igitur fimul ad fupplíciú orbis terrarum ; nondum e ducti sunr. Cumque inter carceribus exiliittis eundum rogafler Jacobum dum ad ineunda luctámina comes , ut abi yéniam da- vos exuiftis ; potestis bibere rer, paulisper morácus Ja- cálicen quem ego bibitúrus cóbus: Pax tibi , inquit ; sum, & baptismo quo ego fatimque illum osculatus eft. baptízor baptizári? cálicem Ita fimul ambo cápite crun- hoc loco & baptisınum , crusaci, interiére,

cem suam & mortem appellans ; cálicem quidem , quó

[ocr errors]

non

C

niatn cum voluptáte illam mines salvi fierent , & ad adibat: baptisnium autem , agnitionem veritátis veniquia per illam orbem terrá- rent. rum expurgabat ; nec tan Profaneto Chriftoph oro, tùm propter ilta , sed & pro

Le&tio ix. pter resurrectiónis facilitácem; ut eniin qui baprizacur, sub persecutióne Décii multâ cum facilicáte afcen- martyrio coronátus, ex andit, ab aquárum naturâ ni. tíquo fere totius orbis venehil impeditus ; fic & ille cum ratióne cólitur, Ante féptiin mortem descendiffet,mul- mum féculum corporis ejus tâ cum facilitate ascendit : pars præcipua Toléti condiproptérea baptismum illam ta légitur in Breviário quod appellat.

Mozarábicum dicitur , & Lettio viij.

fan&o Ifidoro Hifpaleng Uod autem dicit, eft huTolet attribui : unde & dis.

Quimodi: Poteftis occidi perfis per Hifpanias

rei

& wortem oppétere? horum quiis , Christophori memóenim nunc tempus eft ; fu- ria propagáta fuit. Nec mi. nerum, periculórum, labó- nóri honóre hábitum eft per rum. Verùm illi, Póssumus, Gállias fancti Mártyris noinquiunt: cùm nec intélli- men , ubi paffim fructa gant quid affirment, sed ad- Oratória , vel etiam Eccléducti fpe impetrandi poftu- fiæ célebres fub illius involáta, promittant. At illis ait: catióne dedicatæ funt. Et in Cálicem quidem meumbibé- oppido Sodóbrio Blefenfis tis, & baptismo quo ego bap- Diccéseos non ignóbilis Patizor baptizabímini ; mor- rochia , quæ sancto Christótem fic appellans: nam & Ja- phoro nuncupata , jámdia cobo gládio caput abscis- inter alias ejusdem regiónis fum , & multóries mórtuus Basilicas non infimum loest Joannes. Sedére autem ad cum tenet. dextera m meam & ad fini

Ad Benedictus. Ant. 3. a. Itram non eft meum dare , Cálicem quem ego bibo, bised quibus parátum eft. Quod bétis ; & baptismo quo ego hic dicit , est ejusmodi: Vos bape zor baptizabímini. quidem moriémini, occidé- Marc. 10. mini , & honórem martyrii

Oratio.

Mnipotens fempiterne primi fitis, non eft meum dare. Christus ita locutus eft, tuórum primitias beáti Jaut indicáret non ipsius effe cóbi sánguine consecrasti: da folíus dare ; sed eórum qui Eccléfiæ tuæ , quæsumus , & decercant, accipere : nam fi amare quod credidit, & prelolíus effet ipsius, omnes hó- dicáre quod dócuit ; Per.

obtinebitis ; fed ut ómnium O Deus, qui Apoftolórum

[ocr errors]

Pro commem. San&ti Chri- quam Cléricus , jam dudum Mtophori, Ant. Bonum.y.Ad dignus qui suscíperet dignijutor. Oratio, Adesto. xj. tátem , Lector effectus eft,

VESPERÆ de Communi deinde Subdiaconus. Qui Apostolorum.

cùm Subdiaconáli ministéPost Hymnum , . Pro pá rio fungerétur in die Epitribus tuis nati sunt tibi fi- phaniórum , háuriens aquam lii: : R. Constítues eos prín- de Auvio Séquanâ , dum cipes super omnem cerram. beáto Prudencio Epíscopo

mánibus abluendis offerret, Ad Magnificat. Ant. 4. D. mutátis elementis , vini saMifit Heródes rex manus, ut por inventus est. Quo viso affiigeret quofdam de Ecclé- obstupescens Póntifex , juffia , occidit autem Jacó- fic ex ipso urceo in cálicem bun fratrem Joannis gládio. Sacrum fundi , unde univerAlt. 12.

sus pópulus , Missâ celebráDratio, ut fuprà ad Laudes, tâ , ad coinmunionem accé

Fit commem. Sanéti Mar- pit, & iplum vas, cùm ad ce!li, Episcopi, Ant. Elégit. plebis multitudinem fuffe9. Beatus. xix. Oratio, Da cifet , plenum permanfit nobis , quæfumus , Dómine, cujus vini mystico beneficio infra.

póftea multi infirmi lanáti DIE

funt. In Festo

Le&tio iij. 5ANCTI MARCELLI ,

POTO

Orró autem cùm effet Parifienfis Episcopi.

Parifienfis Epifcopus orSemiduplex. dinátus , quam dignitatem Omnia de communi Pontio fibi reputábat magis óneris fecum. Oratio Da nobis , . quàm honóris ; tunc quidam quæsumus. infra,

de pópulo , dum vellet adh Ex libro fancti Fortunati communionem accédere

Episcopi , de vita sancti: mánibus retro ligitis , non
Marcelli.

póterat ad alcárc pertingere ; Ledioii.

Ted cum omnes transirent Arcellus natus Parisiis, quasi meta cæpit ftare. Qué

XXVI.

[ocr errors]
[ocr errors]

sed méritis celsus , in humi- terrogavit quid fécerit. Reflitátis conversatióne , in ca. pondit le pecca!le. Cujus ritátis ubertáte , in caftitátis confeffiónem agnoscens, diluimine , in jejuniórun pin- xit ei: Veni , accéde , & ulguédine ita se cotum cælesti trà non pecces. Quâ jussione grádidit disciplina , ut ab ip- absolúcus , ad communiósa infantia maturus accéde nem acceflit. Quanta huic ret, Hic itaque venerandis erat in fanétæ Trinitátis æopéribus pene prius Sacerdos qualicáte fiducia , cujus meņa

[ocr errors]

Il. s ro

ab Parifienfis, fed &ė vii I de venire ad me : audíte

[ocr errors]

fic libera , per singula verba & benedixi ei , & multipliproferébat mirácula ! His cávi eum. opéribus Marcellus intentus, Ant. 7. č. Respíciá vos, conversatióne clarus, con- & créscere fáciam : & firmáfummatióne præcípuus, mi- bo pactum meum vobiscum. grávit ad Chriftum die Ca- Levit. 26. lendárum Novémbrium. Ant. 1. f. Germináre faEjus corpus in Ædícula ciam David germen justí. sandi Clementis cóndituin, tiæ : multiplicabo femen Da. tantâ effulfit miraculórum vid fervi mei. Jerem. 3 3. glóriâ , ut non pópulus mo Capitulum.

, cínis provinciis fidéles ad ejus opem implorandam eo & vivet ánima veftra, & féfrequentes convenirent,

riam vobifcum pactum femOratio.

piternum, misericórdias DaDómine , fámulis tuis R. Ecce dies véniunt , diinviolabilem fidei firmitá- cit Dóminus : & * Sufcitabo tem , ut beári Marcelli Pon. David germen justum ; & tíficis tui mérita venerantes, regnabit rex, &t Faciet juejus intercessione , regni cæ: dicium & justíciam in terra. Jestis gáudia consequámur ; 7. Dabo vobis sancta David Per Dominum noftrum Je- fidélia : * Sufcitabo. Glória sum Chriftum.

Patri. * Fácier. Ferem. 23•
DIE XXVIII.
In Festo

Hymnus,

Egále Davidis genus, ET ANNÆ MATRIS B. Mariæ Virginis. Mundo dacuri Virginem,

Duplex-minus. Matrem futuram Núminis: IN 1. VESPERIS. Qui facra nectit víncula ,

Pfalmi de Feria; eâ fic in Vos jungit innocens amor ; toto Officio.

Piosque sensus approbans Go Dóminus qui Divinus aspirat favor, 6.4.E appárui Abrahain, Virtute lola divites Isaac & Jacob, in Deo om- Non vos opum fallax decas, nipotente : recordatus lum Sed corde fervens cáritas, padi mei. Exod. 6.

Et casta commendat fides. Ant, 8. G. Ego ero vobis Qui natus es de Vírgine , in Deum: ut fulcitem jura- Jesu , tibi fic glória mentum , quod jurávi pátri- Cum Patre, cumque Spébus veftris. Jerem. 11.

Ant. 3. a. Abraham pa. In sempiterna sécula. trem vestrum unum vocáyi, Amen,

* Jurant

A&. 13.

SS. JOACHIM

PATRIS, RE cónjugum par nóbiles

ritu ,

PS. 88.

[ocr errors]

nus ;

rant.

*

Ý. Jurávi in sancto meo, gréditur domum tuam, fifi David ménciar: R.Semen cut Rachel & Liam , quæ ejus in æternum manébit. ædificavérunt domum 11

rael, Ruth A: Ad Magnificat, Ant. 1.g. Ant. 4. E. Fiat domus tua Egrediétur virga de radice ficut domus Phares,ex sémi: Jeffe , & flos de radice ejus ne quod tibi déderit Dómi. ascendet , & requiescet super nus ex hac puelia. Ruth 4. eum Spíritus Dómini. 18.11. W. Benedicti vos à Dómi. Oratio , ut infra ad Laudes, no, Bl. Qui fecit cælum 8C AD OFFICIUM NOCT. terram. Pf. 113.

Invit. Christum factum ex Leftiones de Scriptura ora femine David fecundum currente. carnem, * Venite, adoré. Poft j. Le&. R. Tu, Dómus. Rom. I.

mine Deus, elegisti AbraPS. 94. Veníte.

ham, & invenifti cor ejus Romissa mundo gáudia

fidéle coram te , & percuffi.

verba cua ; * Quóniam justus Adsunt beáti cónjuges, es. $. Ex fide sunt filii Orbique Christum præpa- Abrahæ , benedicentur cum

fidéli Abraham ; Quóz Hunc Anna votis ádyo- niam. 2. Efdr. 9. Gal. 3. cans ,

Poft ij. Le&t. R. Quærite Summi parentem Numinis, Dóminum , & confirmámi. Thori fidélis præmium, ni; quærite faciem ejus semFavente calo, cóncipit.

per :

* Mementóte mirabiFecunda radix pullulans lium ejus , semen Abraham Florem tenellum próferet , servi ejus. V. Filii Dei estis Qui lætus opráto dabit per fidem , semen Abrahæ Fructum salutis gérmine.

secundum promillióQui natus es de Virgine, nem herédes: * Mementóte. Jesu , tibi fit glória

PS. 104. Gal. 3. Cum Patre , cumque Spi Post iij. Le&t. V. Deus me

minerit testamenti sui quod In sempiterna sécula. locutus eft ad Abraham, & Amen.

Isaac, & Jacob, servórum IN 1. NOCTURNO. suórum fidéliú, * Et Exáu

Ant. 2. D. Dóminus te- diat oratiónes vestras.V.Vos ftificatus est inter te & uxó- Dóminus multiplicet & rem : & hæc párticeps tua , abundáre fáciat caritátem & uxor fæderis tui. Ma- vestram in invicem , * Et lach, 2.

exáudiat oratiónes vestras. Ant. 3. å. Fáciat Dómi- Glória Patri. 7 Exáudiat. nus hanc mulierem quæ in 2. Mach. 1. I. Thell. 3. Pars Æfiva. Blero

z

estis,

ritu,

« PoprzedniaDalej »