Obrazy na stronie
PDF
ePub

V II.

his Torciuntur. Grandis hos Telian natus, publicis mu

perdacti. Ecce non solum de biâ, culpa quæ non erat , Iemetipfis fecúri fiunt ; fed fiat. étiam aliénæ obligationis

Pro ix. Le&tione legitur poteftátem relaxationis ac- Evangelium & Homilia Dos cípiunt , principacumque lu- minicæ occurrentis. ] perni judícii fortiuntur , ut

DIE vice Dei quibufdam peccata

In Festo retineant , quibusdam rela- SANCTI THOM Æ xent...Horum profecto nunc Epifcopi & Martyris. in Eccléfia Episcopi locum Semiduplex. tenent. Ligandi atque sol Omnia de Communi unius vendi autoritátem suscí- Martyris. Oratio , Omnípopiunt, qui gradum regimi. tens. xj. Le&tio ij.

Homas Londini in Annor , sed grave pondus iftius est honoris. Durum quippe neribus cuin laude gestis , ex eft , ut qui nescit tenére mo- Archidiácono Cantuarienfi derámina vitæ fuæ , judex ejusdem Ecclésiæ Epíscopus vitæ fiat aliénæ. Et plerům- electus est. Tum abdicatâ que contingit ut hic judicii Cancellárii dignitáte , vilocum céneat , cui ad locum tam ad leveriórem disciplivita mínimè concordat; ac nam exégit, & ómnium in proinde sæpe ágitur ut vel se virtutum formam exhidamnet imméritos,vel álios buit. Cum autem Henricus ipse ligácus solvat.

Anglorum rex Epíscopos Poft pauca. Leétio viij. facramento vellet adigere

Æc de soluciónis ór- ad observandas regni conrim , ut sub magno mode- contrárias, Thomas fórtiter rainine pastores Eccléfiæ vel obstitit; atque ut infenfi reTólvere Itudeant vel ligáre. gis vim & insídias vitáret , Sed utrùm juste an injuftè propè conjiciendus in cárceobliget pastor , pastóris ta- tem , clåm receflit ex Anmen sententia gregi timen. glia ad Ludovicum séptida est, ne is qui fubeft , & mum Galliæ regem , qui cùm injuste fórsitan ligátur, Præsulis pro justítia exulanipsam obligatiónis suæ sen- tis defensórem se fore polténtiam ex alia culpa me. lícitus eft. Benigne étiam reátur. Pastor ergo vel ab- exceptus ab Alexandro Papâ sólvere indiscréte tímeat , tértio Sénonis tunc verlan. vel ligáre. Is autem qui sub te , septénnium exégit in manu pastóris

eft , ligári tí- Gállia. Quo elapso , iisdem meat vel injuste, ne, etfiin- Rege,& Pontifice agéntibus, juste ligatus eft , ex ipsâ tú- tandem ab exilio revocátur, midæ reprehensiónis supér- & Cantuáriá redit, martyrio Pars Aiva, Bler

Y

quod non femel prædixerat, diu florens éxcitit. In noftri
paríeus. Dum boni faitóris dógmacis disputatióne fuit
officium exéquitur, ecce qui. inlignis, ac plures habuit do-
dam ipfi duduin infenfi apud &rinâ & pietáte præstantes
Henricum calumniantur eú discípulos, Alexandrum præ-
contra regnum & publicam sertim Jerosolymitánum E-
quiétem moliri. His com- píscopum , & Clementem
mótus Rex , conquestus Alexandrinum qui & ei in
est quod unus sacerdos re- Scripturárú fchola succeflit.
gnum impune turbáret. Un. In Indiam quoque , rogátur
de excitáii quátuor áulici è ab illius gentis legátis, a De.
Normánnia Cantuáriam vé métrio Epifcopo suo miffus
niunt , Epíscopum in Eccle. fuit , ibique per multos an-
sia aggrediuntur , qui flexis nos Christi fidem summo
génibus , se & Ecclésiam animi ardóre prædicávit.
Deo commendans , impió- Alexandríam tandem re-
rum ferro caput impavidus versus sub Sevéro & Anto.
óbtulit , cujus cérebro res- nino Caracalla principibus,
persum est templi pavimen- nóbilem vitam felici" éxitu
tum. Omnium ódium culit terminávit sub initio tér-
Henricus , diffusâ facinoris tii séculi.
famâ , cujus horrore per Oratio , Omnipotens. xj.
cullus, austeriórem egit pee-

AD LAVDES, fit com-
niténtiam ; Thomam vero mem. S. Pantani, Ant. Fi-
miráculis infignem Alexan- duciam. y. Emitte, xl. Ora-
der tértius Sanctis adfirip- tio, Dómine Deus, xij.
fit. Mártyris memória , quæ
olim Blefis extábat in Col In Festo Sanctorum
legiata sancti Salvatóris Ec SEPTEM FRATRUM,
cléfia , ad Ecclésiam Cathe- ET SANCTÆ FELICITATIS
drálem tranfláta fuit.

eoruin Marris. Simplex, De S. Pantano, Le&tio iij.

Letio iij.
P
Antænus pátriâ Siculus ,

ctæ Feiicicátis , Romą Philosophus , dein Présby- in persecutióne Marci Anter Alexandrinus magnæ tonini à Publio præfecto, fuit in sacra & seculári litte- primum blanditiis , deinde ratúra eruditiónis. Ejus mulci terroribus tentáti funt , ut, fuérunt in fanctam Scriptu- ejurátâ Chrifti fide , idólis ram commentárii , fed 'ma- sacra fácerent. Adhortante gis vivâ voce Eccléfiis pró- matre, tantam hausére confuit. Nam sub Marco Auré. (tantiam ut å religionis lio cæpit præelle Alexan- fanctæ propósito , nec fpe, drinæ Icholæ, quæ ab Apo. nec mecu deterréri poruc fólicis tempóribusinftituica, kint. Itaque in fidei confef

DIE

X.

[ocr errors]

fione perseverantes , vária culum oblátum crucis signo tormentórum & mortis gé- confrégit , ac relicto mona nera perpeffi sunt. Januárius stério , in solitudinem se replumbatis cæsus eft , Felix cépit. Sed cum multiad eum & Philippus füstibus contusi. quotidie discipuli conflueSilvánus ex altissimo loco rent, duodecim monaftéria præceps dejectus. Alexan- ædificávit. Póstea migrávit dro, Vitáli & Marciáli caput ad Cassinum , anno quinamputátum. Mater eórum gentélimo vigélimo nono, quinto post menle , abscifio ubi fimulacrum Apollinis cápite , eamdem martyrii comminuit , & aram everglóriam confecuta est. tit : ibique laneti Joannis Oratio.

Baptistæ, & fancti Martini

. nipotens Deus , ut qui autem christianis præcepris gloriólos Mártyres fortes in imbuit. Scripfit Monachófua confeslióne cognóvimus, rum régulam , quam sanctus pios apud te in nostra inter- Gregórius discretione præceflione sentiamus ; Per. cipuam , sermone luculen

VESPER Æ de Psalterio, tam appellat.
à Capitulo de Sequenti , ut in

Lectio iij.
Cominuni Abbatum , XXX.

ventúra prædixit. A-,

liquot ante ménfibus quàm DIE

è vita migráret, præmónuit In Festo

discípulos quo die eller moSANCTI BENEDICTI , ritúrus: ac lepulcrum in quo Abbatis. Semiduplex. suum corpus condi vellet, Leftio ij.

sex ante diébus quam eo inbinis claro génere or que die deferri vóluit in oratus , relictis quibus Romæ tórium , ubi Dominici córinftituebátur liberálibus dif- poris & sanguinis percepciplínis , ut totum se Christo tióne munítus , fublatis in daret, in altíslima spelunca cælum manibus , orans, ineo loco qui Sublacus dicitur, ter manus discipulórum ániper triennium delituit. Sed

mam efflávit, vigésimo prijam erumpente ex illis late mo die Mártii , anno falutis bris famâ ejus sanctitatis , quingentésimo quadragefiquidam monachi se illi in- mo cértio. Sancti viri olla Itituendos tradidérunt : qui unà cum reliquiis fanctæ póftea , cùm regularem ejus Scholasticæ .fororis ejus è disciplínam ferre non por. Cassinenfi monastério å sansent , venenum ipfi miscére cto Aigulfo martyre in Gál. in pory conftituunt. Ille pó- lias advecta , atque in cænó

Oratio, Deus , qui beátum. Multa prophético fpiritu

[ocr errors]

X I.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

bium Floriacenfe , nunc san. tivórum víncula oluta: quo di Benedi&i ad Lígerim, ingenti miráculo factum est, circa annum fexcentésimum ut custos cárceris cum omni quinquagefimam tértium domo sua baptizarétur.Cùm transláta funt , undécima die aurem Silas unà cum Paulo Julii. Oratio.

plures alias regiónes peraEus, qui beárum Abbá- granet, consummáto præčurbis subductum ac vítiis, Christi nómine multa pertuæ firmiter legi adhærére peffus , gloriólo fine quiévit. fecitti: quælumus , ut ejus

Oratio.

[ocr errors]

imitatióne in tua disciplina D cum Silam , ut nomen

[ocr errors]

perleverantes , supernæ vocaciónis bravíum áfequi me. taum ferret coram Géntireámur ; Per.

bus, Apóftolis adjunxisi: DIE XIII, da nobis , ipfo intercedente, In Fetto

hanc fide & moribus fequi SANCTI SILÆ, doctrinam quam verbo præ• Gentium A postoli. dicávit , & ópere compléSimplex.

vit ; Qui vivis, &c. Omnia de Communi Apo VESPER Æ Feriales, e ftolorum. j. Oratio , Dómine · Capitulo de Fefto sequenti. Jelu. infra.

DIE XIV.
Le&tio iij.

In Festo
Ilas cum Juda ab Apo- S. BONAVENTURÆ,

Albanenfis Episcopi fórum epistolam perferret & Doctoris. Antiochiam , & referret de Semiduplex. geftis à Synodo Jerofolymi Omnia de communi Dodo cána super quæstióne lega. rum. Orat. Deus, qui pópulium. Quam epiftolam cum lo. xxviij. Lectio ij. legilent fratres , gavísi sunt

Onaventúra Balneoréfuper confolatióne. Judas gii in Etruria natus, autem & Silas & ipfi cùm anno ætatis vigésimo secunellent prophétæ, verbo plu- do in Ordinem fratrum Mirimo confoláti sunt eos & nórum ascribị vóluit : ubi confirmavérunt. Inde Silas Alexandro Alenfi magistro çum Apóstolo Paulo peram- usus, tantos progreffus fe. bulávit Syriam & Ciliciam. cit, ut séptimo poft anno Philippis comprehenfi , vir- libros Sentenciárum Parisiis gis cæli, mulcis plagis affe- publicè interpretácus fit, & čti, miffi sunt in carcerem, lauream dočtorálem adepItrictis ligno pédibus. Qui. tus. Minister Generális sépbus orantibus Deum , aper

timus poft fan&um Fran. Ea lunt óftia cárceris, & cap- ciscum electus, Ordinem in

Provincias Cuftodiafque di- netráre videatur. Eum Sixvifit, & lingulárem in Or- tus quartus in Sanctórum dinis administracióne pru- númerum rétulit. déntiam ac sollicitudinem DIE XVII. adhibuit. Archiepiscopárum

In Felto Eboracenfem in Anglia fibi SANCTI SPERATI, à Clemente quarto oblatum &Sociorum ejus, Martyrum. recusávit. Hunc Gregórius

Simplex. décimus , Clementis luccel Oratio , Exaudi nos. xvij. for, honóres licer fugien- Ex Actis Martyrum Scillitem , in Cardinalium collé

tanórum. gium , & in Episcoporum Apwd Baronium , anno 202. órdinem cooptávit , novo

Le&io iij. eum proprer vir

præceperunt Ecodéliæ. Albanenfi , quæ Sperárum & sócios ejus , non nisi antiquioribus Car- (qui Africanæ Eccléfiæ prodinálibus cominitti antea tomártyres esse creduntur.) folébat. Leétio iij. Altantibus eis Saturninus

Ac ille ampliffimâ di- Proconsul, dixit : Potestis

[ocr errors]

pugnanda carhólica fide, & Imperatóribus Severo & gerendis rebus difficillimis, Antonino promeréri , fi egrégiam in Concilio Lug- conversi fuéritis ad deos nodunensi generáli, quod le- ftros. Sperácus dixit: Dóeundum dicitur , præftitit minum verum & regem óperam : pravas opiniónes adorámus. Saturninus diacérrimè confucávit , ejus- xit : Jura per Génium Reque prudentiâ, doctrinâ & gis noftri. Sperácus dixit orationibus , lubláto schil- Ego Imperatoris mundi matis dissidio , Michael Pa- génium néfcio , sed celæólogus Græcorum Impe- lesti Deo meo férvio. Serátor , Orientalesque natió- quenti die Satarnínus dines ad Apostólicæ ledis com- xit Speráto : Persevéras ut muniónem rediérunt. Mi- Christiánus'sis? Sperátus digrávit ė vita in eódem xit : Èriam , persevero. AuConcílio quinquaginta tres dientes omnes qui cum illo annos natus , anno Christi retenti fuerant , confenfémillésimo ducentésimo sep- runt confeffioni illíus. Protuagésimo quarto , décimâ consul dedit in eos lenténquartâ Julii, & poft obitum tiam pe: exceptórem, dieláruit miraculis. Multa cens fic: Sperárum, Nárzafcripfit , in quibus lectórem lem , Citrinum , Veturium, fic docendo áfficit , ut in Felícem , Acyllinum, Læ Sucimos ánimi receffus pe- tántium , Januáriam, Gene

« PoprzedniaDalej »