Obrazy na stronie
PDF
ePub

M

:N

Pro S. Martiali, Episcopo.

Te Deum. Ex Libro fancti Gregórii . Sacerd. Narrábo nomen

Turonensis Episcopi , de tuum frátribus meis ; R. In glória Confeffórum. médio Eccléfiæ laudábo te. C. 27. a 28.

PS. 2.1.
Le&tio ix.

AD LAUDES.
Artiális Episcopus à Ant. Ihil minus fui ab

iis qui sunt supra copis, in urbe Lemovicina modum Apóstoli , tametfi prædicáre exorsus est ; ever- nihil sum. 2. Cor. 1z. Gifque fimulacrórum rícibus, Ant. 7.d. Secundum rereplécà jam credulitáte Dei velatiónem mihi data ett urbe , migrávit à século. grátia hæc , in Géncibus Erant tunc temporis cum eo evangelizare investigábiles duo Presbyteri quos secuin divícias Christi , & quæ fic ab oriente duxit in Gálliam: dispensário sacramenti absverum ubi compléti sunt cónditi à séculis. Eph. 3 : dies eórum ut & ipfi voca Ant. 1. a. Signa Apostorentur de hoc féculo , con- látûs mei facta sunt in omjun&is sarcophagis, in ea- ni paciéntia , in fignis, & dem crypta in qua fanctus prodigiis , & virtutibus. Epíscopus , sunt fepulti. 2. Cor. 12. Puella quædam , cui, nescio Ant. 3. à.. Dóminus mihi quo existente peccáto, ma- áftitit, & confortívit me , nus una diriguit , ac digiti ut per me prædicátio impieápalmæ defixi erant , ad ejus tur, & áudiant omnes genfepulcrum advénit, confíla tes. 2. Tim. 4. de virtutibusConfefforis.Ce Ant, 2. D. Abundantiùs lebrátis ergo vigiliis in ipsa ómnibus laborávi;

non ego nocte festivitatis , dum ac autem , sed grátia Dei metentè juxta sepulcrum orat, cum. 1. Cor. 15. manum suam, directis dígi Capitulum.

Rom. IS:

Ic mirátur.

Ro In Evangélio laboro eft Chriftus, ne super aliéusque ad víncula , quasi ma num-fundamentum ædificále óperans : sed * Verbum rem ; sed sicut scriptum est: Dei non eft alligátú. . Lo- Quibus non eft annunciatum québar de testimoniis cuis de eo,

videbunt; & qui non in conspectu regum , & non audiérunt, intelligent. confundébar, & refpondebo Hymnus. G. Ep. S. exprobráncibus mibi ver Udóre far tuo fides bum. * Verbum. Glória. Crucisque crevit glória s * Verbum. 2 Tim. 2. Multóque per te foenore Pf. 318,

Impléta. Christi Pálise

[ocr errors]

ces

Per sacra Tese jam tuæ Ecce ego mitcam in fundaImpreffa carni ftigmata ,

mentis Sion , lápidem proSuóque torum spiritu bárum, angulárem, precióIn te Magister éxprimit. Tum , in fundamento fundaSic, Paule, non yiyis; lo tum. 18. 28. quens

. Lápidem quem reproSed ipse Christus in tao báverunt , R. Hic factus est: Agensque vivit pédore : in caput ánguli. Ps.117. Sac ergo , fac ţerris dacum.

Oratio. Audita quondam tércio

DES

Eus , qui beáto Petro Arcána cælo , nunc tibi

Apóstolo tuo , colláris Fruenda se pleno palam clávibus regni cæleftis, lia De fonte produnt lúminis. gandi atque solvendi ponti

Hinc lacte verbi nos tui Kcium tradidisti : concéde, Cibóque faxis créfcere , ut interceffionis ejus auxiChristumque tritos , qui do- lio, à peccatorum noftró

rum néxibus liberémur; Qui: Præifque, per calles sequi. vivis. Hoc præftet almo cum Deinde fan&ti Martialis Patre

Ant. Ego fun. y. Elégita Natóque nobis Spíritus , Oratio , Da Eccléfiæ. xxij. Tres , numen unum ; cui. AD PRIM AM.

Ant.. f.a. Nihil. Virtusque fit per séculai A D TÉR TI A MO Amen.

Ant. 7. d. Secundùm. y. Confiteantur tibi pópu- Capitulum. 2. Cor. 1 2.

Cio tibi omnes. PS66. ante annos

Ad Benedictus. Ant. s.c. cim , five in corpore nélcio, Gaudeo in passiónibus, & five extra corpus nescio adímpleo ea quæ defunt pas. Deus fcit,raptum hujusmodi liónum Chriftiin carne mea, usque ad tértium cælum. Er pro córpore ejus , quod eft fcio hujusmodi hominem , Ecclésia , cujus factus sum five in corpore , five extra ego minister. Coloss. I. corpus , néscio , Deus scit .. Oratio.

quóniam raptus est in ParaEus, qui multitudinem diluin , & audivit arcána

, Apóstoli prædicatióne do- ni loqui. cuifti : da, quæsumus , ut R.br. Ecce, Dómine cujus natalitia colimus, ejus * Veritátem dilexifti. Ecce. apud te patrocínia senciá- . Incerta & occulta fapiénmus; Per Dóminum. tiæ tuæ * manifeftafti mihi.

Fit commem. San&ti Petri, * Veritátem. Glória Patrio. Ant. Hæc dicit Dóminus. · Ecce. Pf. 50.

decus,

[ocr errors]

9

5. Introibo in potentias $. Confitebor nómini Dómini, R. Usque in altíffi- tuo super misericórdia cua; ma quæ fecifti magnália. R. Quóniam magnificati Pf. 70.

fuper omne,nomen Cancunt. AD SEX TAM. tuum. Ps. 137

Ant. 1. a. Signa. AD II. VESPER AS. Capitulum. Rom. Is.

Ant. In defenfiónem E HA

Abeo glóriam in Chri- 1.D. I vangélii pólitus sum;

sto Jeluad Deum. Non pro quo legatione fangor enim audeo aliquid loqui eó- in caténa , ita ut in ipso áurum quæ per me non éfficit deam , prour oportet me lo: Christus in obediéncia Gén- qui. Philip. I. Eph. 6. tium, verbo & factis , in Ant. 3:a. Quæ circa me virtute fignorum & prodi. sunt magis ad profe. giórum , & in virtúte Spíri- ctum venerunt Evangélii; tûs landi; ita ut ab Jerúsa- ita ut vincula mea manifestá Jem per circúitum, usque ad fierent in omni prætório Illyricum repléverim Évart- & plures in Dómino confia gélium Chrifti,

dentes vínculis meis, abunB. br. Ecce cognóvi* Quo- dántiùs audérent fine timóre niam Deus meus es. Ecce verbum Dei loqui. Philip. 1. cognóvi. . In Deo laudabo Ant. 4. D. Omnia tutta verbum, * In Dómino lau neo propter electos, ut & ip; dábo sermónem ; * Quo- li falutem confequantur,quæ niam, Glória Patri. Ecce est in Christo Jesu , cum cognóvi. PS. 55.

glória coelesti. 2. Tim. 2. 7. Posuisti super me ma Ant: S.C. Magnificábitur num tuain ,

Dne: R. Mirá- Christus in córpore meo , fi bilis facta eft fciéntia tua. ve per vitam, five per mor RS. 138.

tem : mihi' enim vivere A D NO NA M. Christus eft, & mori lu: Ant. 2: D. Abundantiùs. crum. Philip. I.

Capitulum. 2. Cor. 11. Ant. 6. F. Responsú morE.

Xistimo nihil me minus tis in nobisınetipfis habui

fecisse à magnis Apósto- mus, ut non fimus fidentes lis. Nam etfi imperícus ser- in nobis , sed in Deo,qui sulmóne , sed non fciéntiâ ; in citat mórtuos. 2.Cor. 1. omnibus autem manifestati Capitulum. 2. Tim.4. fumus vobis.

Go jam delibor , & tem

[ocr errors]

nus, ** Et multiplicáci sunt stat. Bonum certámen cercánimis. Benedixit. ¥. Et pó- vi, cursum consummávi, fi: suit * ficut oves famílias dem fervavi. In réliquo re: *-Et: Glória Patri. Benedi pólita est mihi coróna justíwit, Pf. 10.6.

timei, quam reddet mihi:Dat

minus in illa die justus ju- cívitas : R: Illuc afcendédex.

runt tribus Dómini.PS.121. Hymnus, Sat, Paule. 424. Oratio , Deus, qui beato

y. Sitívit ánima mea Petro , suprà, 429. ad Deum fortem , vivum : Deinde Sanéti Carilephi , B. Quando véniam & appa Abbatis Ant. Egrédere. rébo ante fáciem Dei?P1.41. ¥. Potens. xxxį. Ad Magnificat. Ant. J.

Oratio.

It in córdibus nostris me, hæc agite; cis erit vobiscam, Philip. 4. vera caritáte obedientia , ut

Orario, ut fuprà ad Landes. beáti Abbátis Cariléphi mô

Fit commem. San&ti Petri, nitis & intercesióne, possiAnt. Tu es Petrus , & fuper mus non modo ærernas prehanc petram ædificábo Ec nas evitare , sed perpétuas in cléfiam meam. Matth. 1 6. colo corónas adipisci; Per

Ý. Jerúsalem ædificátur ut Dóminum.

& Deus pa

FESTA JULII.

C

DIE 1.

så Miciacenfium focietate', In Festo

cum Avító in Perticenfein SANCTI CARILEPHI , solitudinem feceffit. Ibi,cet

Abbatis. Semiduplex. Tâ ab eis extructâ , Carile

Omnia de Communi SS. phus biennium egit. Inde Abbatum. Oratio, Sit in cór- cum Dauináro & Gallo sợ. dibus. ut fuprà.

ciis digreflus in CenomaniLe&tio ij.

nos , in loco tunc ab hómi

num frequéntiâ plane secrélibus apud Arvernos pa to ad fluvíolum Avisolamn Téntibus natus, in Menacenfi confédit , atque inter parieconóbio litteras edo&us , tinas vetusti cujusdam ædimonásticam ibi vitam pro- ficii , quæ illic visebantur , feflus eft. Paulò poft cum domicilium fixit. Fortè auAvito populári suo ad Mi tem contigit ut Childeberciacense monaftérium tunc rex in próxima villa célebre fe recépit , ubi post- confiftens , inter venandum quam in ómnibus commu- ferâ deducente, ad fervi Dei nis vitæ virtutibus seipsum cellam progrederétur. Cujus cumulatè exercuisset,ex Ab- sanctitate permótus , præbáris sui Maximini consílio dium conceffit , ur monaftéprésbyter ordinácus , dimis- rium construeret , in quo

tus

II.

deinceps plures discípulos ad státe , ad Caftrum Blesene cænobiticæ vitæ normam translátum fuit , & in Capelinstítuit.

la ejus dicáta nómine háčke. Le&io iij.

nus alleryátur. Un&is exemplo magis

AD LAUDES, fit comverbo & dignitáte mem. Odsve SS. Petri eco Cariléphus præfuit , totus in Pauli Ant. Vos qui. edomando corpore & repri- . Principes. ut in Communi mendis ánimi cupiditátibus, Apoft. v. Oratio, Deus, qui oratióni, jejuniis & labóri hodiernam, ut fupr, 421. mánuum jugiter intentus.

VESPERE de Fefto feMislis à regina núntiis qui quenti. defidérium de eo invisendo DIE intimárent , propósitâ , fi

In Festo modo annueret , vicíni fisci VISITATIONIS integrâ donatióne , vir san BEATÆ MARIÆ VIRG. &us respondit , preces Deo

Duplex-majus. libenter pro ejus falute se IN I. VESPERIS. oblaturum: céterùm rogare Pfalmi de Feria; fic in ne ad monaftérium accéde- toto Officio. rec, quippe infixum ánimo Ant.

quæ ne cui umquam mulieri huc pateret ingreffus: nec decére tum ficut vírgula fumi , ex eos qui Christi censentur fa- aromátibus myrrhæ, & chumília , véndere fuum mu- ris, & univerfi pulveris pi. liéribus afpe&um. Poftquam gmentárii? Cans, 3. autem in laboriofis monásti. Ant. 4. d. Quáin pulcri cæ vitæ officiis consenuiflet, sunt greflus tui, Fília prinmorte imminente , convo cipis! Cant. 7. cátis discípulis , ait: Filioli, Ant. s. C. Quàm pulcri adelt mei finis irrevocabilis super montes pedes annunhora ; ideóque peto nt noftrî riantis bonum! Is. 52. mémores , mémores quoque

Ant. 8. c. Arca fæderis Christi , fidem rectam ipfi Dómini véniar in médium servétis. Sit in cordibus ve- noftri,ut salvet nos. i.Reg.4. Atris defixa cum verâ cari Ant. 6. F. Descendisti táte obedientia , ut possítis Dómine, & à fácie tua monnon modo ærernas pænas tes defluxérunt: óculus non evitáre , fed perpétuas in vidit absque te , quæ præpacoelo corónas adipisci. His casti expectántibus te.18.64. ferè dictis, óbiic ipfis Ca Capitulum, Eccli. 4. lendis Julii, fexto mediante Ui tenuerint fapiéntia , século. Corpus in monaftério sepultum, fæviente pó- quo introibit benedicet stea Normannórum tempe- Deus, Qui sérviunt ei , eb

19:Qafcendit per det

Q

« PoprzedniaDalej »